Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Ακτινογραφία στον προϋπολογισμό του 2023
Newspaper website WebsiteRecognized text:
χρόνια
** Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
Τιμή: 1.30 €
Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου 2014
naftemporiki.gr
VIVILAVN HI EX
ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΤΗΚΕ Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ CAR TERMINAL
Πρωτιά στη
διαμετακόμιση
οχημάτων διεκδικεί ο ΟΛΠ » 1
-NSOCIETY
Ο Δ. Παναζάχος, δίνων
σύμβουλος
της Ορθολογ
σμός Α.Ε., γράφει για τις
έμμεσες τεχνικές φορο
λογικού ελέγχου. – 9
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Ανάπτυξη. Βελτίω
σε παραγωγικότητας και
επέκταση σε νέες αγο
ρές για την Polyplant, με
έμφαση στα νέα βιώσιμα
υλικά πλαστικής συσκευ
ασίας » 27
• Ευρώπη - Αμερική. Τι προκαλεί πα
γκόσμιο κύμα μαζικών
απολύσεων.
• Ανάλυση. «Έμφραγμου και μαζικές απολύ
σεις στη γερμανική βιο
μηχανία. 12,25
ΣΒΕ. Στις εισαγωγές να
λακτοκομικών και στη
ρών στρέφεται η βιομη
χανία, λόγω της μείωσης
της αγροτικής παραγω
yric 2
ΕΞΘ. Αυξημένες οι δια
νυκτερεύσεις του 2023
στη Θεσσαλονίκη, με
ισχυρό χρεύμα από την
Τουρκία » 11
9772529
029138
ΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ
Νέα επίθεση
των Χούθι κατά
ελληνόκτητου πλοίου – 18
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ρεκόρ νέων «κρατήσεων»
στο Χρηματιστήριο μέσω ΔΑΑ
ΔΙΕΥΡΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ 5
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ώριμη αγορά
θυμίζουν
οι ημερήσιοι τζίροι
ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΦΟΡΟ-ΕΣΟΔΑ, ΧΡΕΗ, TAMEIA, ΟΤΑ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΟΦΕΙΛΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Ακτινογραφία
στον προϋπολογισμό του 2023
ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ αύξηση της συντα- ονομαστική αύξηση του χρέους στα
ξιοδοτικής δαπάνης που ουσιαστι- 406 δις. ευρώ για πρώτη φορά, αλλά
κά εξαφάνισε το πρωτογενές πλεόνα- και την αύξηση των ληξιπρόθεσμων
σμία των ασφαλιστικών ταμείων, την χρεών του Δημοσίου προς τους ιδι
εκρηκτική πορεία των φορολογικών ώτες, «κρατάει» το οικονομικό επι
εσόδων που έφεραν το πρωτογενές ατελείο από τα ετήσια στοιχεία εκτέ
πλεόνασμα στα 5,35 δισ. ευρώ, την λεσης του προϋπολογισμού σε επίπεδο γενικής κυβέρνησης του 2023.
Παρά τα επιμέρους «αγκάθια», στο
οικονομικό επιτελείο περιμένουν να
κλείσει και ο Φεβρουάριος, όπου θα
εισπραχθούν σημαντικά φορολογια
κά έσοδα (τέλη κυκλοφορίας, δόσεις
φόρων, τα οποία θα εγγραφούν στο
έτος 2023. Ενδεχόμενη υπέρβαση
του στόχου για την περσινή χρονιά
πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 1,1%.
του ΑΕΠ) δημιουργεί προϋποθέσεις
καλύτερης εκτέλεσης του προϋπολογισμού και για το 2024, λόγω του
λεγόμενου carry over. 3
ΑΑΔΕ: ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Ε3 ΚΑΙ myDATA – ΠΩΣ ΚΛΕΙΔΩΝΟΥΝ ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΠΑ - 6
ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ - Γ.Δ.
Τα ορόσημα
της τελευταίας
25ετίας » 4-5
ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ
Νέες ευκαιρίες
σε τρία roadshows
Λονδίνο, Κωνσταντινούπολη,
Αθήνα 4
European
Newspaper
Award
NEWSPAPER
OF THE YEAR
ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΦΑΚΙΟΛΑ
Καθαρή ενέργεια
πρόωσης από
τους ανέμους - 19
ΑΓΡΟΤΕΣ
Δίνουν ραντεβού
στο Σύνταγμα
ΚΡΑΤΟΥΝ ΣΚΛΗΡΗ ΣΤΑΣΗ
ΕΝΙΣΧΎΟΥΝ ΤΑ ΜΠΛΟΚΑ 10
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Όλοι οι όροι για το πρόγραμμα
«Αλλάζω Συσκευή»

Τελευταία νέα από την εφημερίδα