Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ï Ãéþñãïò
Áìâñïóßïõ
ó÷ïëéÜæåé

s Óåë. 3

Êáñäßôóá

Μ.Ε.Τ. 230143

ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 5755 - ÅÔÏÓ 21ï

ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024

ÔÉÌÇ 0,50

ÔÇË: 24410 80888

Κάθοδο στην Αθήνα…
• Οι αγρότες αποφάσισαν να κατέβουν με τα
τρακτέρ στην Αθήνα, ως
μέσο πίεσης στην κυβέρνηση για να κάνει δεκτά
τα αιτήματά τους…
Τη στιγμή που οι αγρότες σχεδιάζουν κλιμάκωση των
κινητοποιήσεών τους, ο
πρωθυπουργός αφήνει
ανοιχτό το ενδεχόμενο
συνάντησης με εκπροσώπους τους στα
μπλόκα.

s

Πολιτική
Έκκληση Κουρέτα σε
όλους τους εμπλεκόμενους

s

• για να «τρέξει» το
ΕΣΠΑ

Πολιτικη

Να αφουγκραζόμαστε τους αγρότες
• Να καθιερωθεί στον
κρατικό προϋπολογισμό το αγροτικό πετρέλαιο
Óåë. 12

s

Óåë. 13

Óåë. 5