Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Βέροια:Recognized text:
ΔΕΥΤΕΡΑ
5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2496
1,00 €
[email protected]
ΠΑΛΑΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
Ο κρυμμένος θησαυρός
των ‘προσκτισμάτων
ΣΤΗΝ Β.Δ. ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΟ
ΒΑΠΤΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΥ ΤΗΣ
ΜΕΣΟΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Βέροια:
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ
αποκαλυπτικό
SELAS
ΦΑΚΕΛΟΣ: Πανεπιστήμιο στη Βέροια
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΠΥΛΩΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΡΟΙΑ Η ΙΔΡΥΣΗ ΜΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΉΣ ΣΧΟΛΗΣ. ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΟΙΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΗΣ
ΤΙ ΛΕΕΙ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΚΕΦΑΛΕΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ
Προβληματισμένοι
οι καταστηματάρχες
στη Βέροια
DEA, 23
ΕΝΑΣ ΜΙΝΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΜΗΝΑ ΤΩΝ
ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Τα είχε όλα το
Δημοτικό συμβούλιο
ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ. ΠΑΛΟΥΚΙΔΗ.
ΣΤΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΡΧΙΣΑΝ ΠΑΛΑΙΑ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΑΙ ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ. ΔΕΝ ΕΠΕΙΣΕ ΜΕ ΤΙΣ
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ. ΔΥΟ ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΑΜΟ ΤΩΝ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΩΝ ΖΕΥΓΑΡΙΩΝ.
ΚΑΓΚΕΛΙΔΗΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΠΑΛΟΥΚΙΔΗ.
Αξιότιμε κ. Δήμαρχε
Η εφημερίδα μας, εδώ και αρκε
τούς μήνες, με συνεχείς αναφορές,
ενημερώνει τους συμπολίτες μας
σχετικά με την επιχειρούμενη - σε
εξέλιξη ήδη - ανακατασκευή των τρι
ών κοσμικών κτιρίων σε επαφή με
τη βορειοδυτική πλευρά της Παλαιάς
Μητρόπολης της Βέροιας, του κορυφαίου μνημείου της μεσοβυζαντινής
περιόδου ο ολόκληρη τη Μακεδονία
Με έκπληξη, αλλά και λύπη, παρατηρούμε ότι ενώ οι πολίτες αντιδρούν και οργανώνουν ενημερωτικές
εκδηλώσεις και ενώ αυξάνονται οι
φωνές διαμαρτυρίας για τη ανεπίτρεπτη, από κάθε άποψη, κατασκευή
των υπόψη κτισμάτων, ο Δήμος Βέροιας αποφεύγει να πάρει θέση.
Η πρόσφατη δήλωση του κ. δημάρχου, ότι δεν επιθυμεί καμία και
τασκευή σε επαφή με το μνημείο,
είναι ορθή, αλλά από μόνη της, δεν
έχει καμία πρακτική αξία. Η έκφραση
γνώμης του συλλογικού οργάνου,
μετά από αναλυτική έκθεση του ζητήματος και διαλογική συζήτηση, ώστε
να ακουστούν όλες οι απόψεις, επιστημονικές και κοινωνικές, είναι το
ζητούμενο και το αναγκαίο.
ευκαιρία που δίνεται στην πόλη
μας να προσδώσει τεράστια υπεραξία στο πολιτιστικό της απόθεμα,
αναδεικνύοντας στην αυθεντική του
μορφή έναν από τους μεγαλύτερους
μεσοβυζαντινούς ναούς των Βαλκα
νίων, χτισμένο πριν από μία χιλιετία(1070-1080), είναι μοναδική.
Η ευκαιρία που δίνεται στην πόλη
μας να αποκτήσει μια μεγάλη πλα
τεία γύρω απ το μνημείο, στο κέντρο
της πόλης, από την «Πλατεία Πλατάνων» μέχρι την οδό «Περικλέους»,
είναι επίσης μοναδική
Οποιαδήποτε προσθήκη σε ένα
τέτοιο μνημείο είναι ανεπίτρεπτη.
καταστρέφει το θαυμαστό, ιστορικό,
παλίμψηστο της πόλης και τη δυνα
τότητα των πολιτών να απολαύσουν
μια «άλλη» πόλη.
Αν δεν εκμεταλλευτούμε - την
μετά από αιώνες – ευνοϊκή συγκυ
ρία, να διατηρήσουμε τη μνήμη της
πόλης ζωντανή, θα είμαστε ανάξιοι
και υπόλογοι απέναντι στους προγό
νους, αλλά και στις επόμενες γενιές
- πρώτοι από όλους, όσοι κατείχαν
θέση ευθύνης και αδράνησαν, προσ
δοκώντας την εύνοια μιας θλιβερής
εξουσίας!!
Τα επιχειρήματα που ακούστηκαν
από την άλλη πλευρά, σχετικά με τη
διατήρηση και ανακατασκευή των
τριών κοσμικών κτιρίων σε επαφή με
το μνημείο, δεν αξίζουν σχολιασμό,
είναι στρεβλά και εντελώς σαθρά!
Δείχνετε πως δεν το κατανοείτε κ
Δήμαρχε.
«ΒΕΡΟΙΑ»