Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Πρωινός Μοριάς:Recognized text:
Έτος ιδρύσεως

1989
(Μηνιαία έκδοση)
2007 - 2017
(Εβδομαδιαία έκδοση)
2017 (Ημερήσια έκδοση)
Έδρα - Γραφεία:
ΒΙ.ΠΕ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ, 5Β
Τ.Κ. 221 50 ΤΡΙΠΟΛΗ
Τηλ.: 2710 23 51 80
Fax: 2710 23 51 81

Ημερήσια Εφημερίδα της Αρκαδίας

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024 | Αρ. φύλλου 1521 | 1 €

email: [email protected]
www.proinosmorias.gr

Εγκατάσταση μετεωρολογικού σταθμού στο Επιμελητήριο Αρκαδίας

• Θα συλλέγονται στοιχεία για την ποιότητα του αέρα και του κλίματος

Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση του μετεωρολογικού σταθμού «αστικού τύπου»
στο Επιμελητήριο Αρκαδίας. Πρόκειται για
μία δράση του Επιμελητηρίου Αρκαδίας
που εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεργασίας του με το τμήμα Πληροφορικής και
Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
Ειδικότερα, πρόκειται για μετεωρολογικό
σταθμό, ο οποίος συλλέγει δεδομένα για το
μικρο-κλίμα της Τρίπολης και συνεισφέρει στη μελέτη και κατανόηση των κλιματικών και ατμοσφαιρικών συνθηκών. Η
συστηματική συλλογή και μελέτη δεδομένων που αφορούν στο μικρο-κλίμα ενός
αστικού κέντρου βοηθά στην παρακολούθηση και στην κατανόηση της αστικής αέριας ποιότητας, και τελικά μπορεί να
αποτελέσει ένα σημαντικό (αν όχι τον σημαντικότερο) άξονα για τον σχεδιασμό της
μορφολογίας μιας πόλης (π.χ., ύψος κτιρίων, πλάτος δρόμων, πλήθος ανοικτών

«Αγωνιστική
Συνεργασία
Πελοποννήσου»

«Αγαπητοί και αξιότιμοι
φίλοι
του
"ΠΡΩΙΝΟΥ
ΜΟΡΙΑ", εκ μέρους όλων
των μελών της Γραμματείας
της "Αγωνιστικής Συνεργασίας Πελοποννήσου" σας ζητάμε ειλικρινά συγνώμη για
το γεγονός ότι παραλείψαμε
και δεν αναφέραμε στην
ανακοίνωσή μας για τη Μεγαλόπολη την βοήθεια που
πήραμε από το σημαντικό
και αναλυτικό ρεπορτάζ σας
για το θέμα. Προφανώς, αν
θέλετε μπορείτε να δημοσιοποιήσετε τη συγνώμη μας.
Με εκτίμηση
Θανάσης Πετράκος
[• Η απάντηση του «Π.Μ.»
στη ΣΕΛΙΔΑ 3]

χώρων, κ.λπ.) έχοντας ως στόχο να παρέχεται ένα υγιές περιβάλλον στους κατοίκους της αστικής περιοχής.

Με την εγκατάσταση του μετεωρολογικού σταθμού παρέχονται στους πολίτες της
Τρίπολης και στα μέλη του Επιμελητηρίου:
(1) Δεδομένα που αφορούν στην ποιότητα του αέρα που αναπνέουμε, όπως
διοξείδιο του άνθρακα και αιωρούμενα
σωματίδια (PM1, PM2.5 και PM10).
(2) Λεπτομερή δεδομένα για τον καιρό,
όπως άνεμος, θερμοκρασία αέρα, υγρασία
αέρα, ηλιακή ακτινοβολία, βροχόπτωση,
κ.ά.
Στους πολίτες θα είναι διαθέσιμες τόσο οι
τρέχουσες μετρήσεις όσο και ιστορικά
στοιχεία (τιμές αλλά και με τη μορφή γραφημάτων).
Η πρόσβαση των ενδιαφερόμενων χρηστών στα δεδομένα θα γίνει μέσω κατάλληλης
ιστοσελίδας
η
οποία
θα
παρουσιαστεί σε ενημερωτική εκδήλωση
που θα πραγματοποιήσουν το Επιμελητήριο με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου το
επόμενο διάστημα.
[• ΣΕΛΙΔΑ 6]

Συνάντηση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, Δημήτρη
Πτωχού με την Υπουργό Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη
Την Υπουργό Πολιτισμού, Λίνα
Μενδώνη και τον Γενικό Γραμματέα, Γιώργο Διδασκάλου, συνάντησε
την
Τετάρτη
31
Ιανουαρίου 2024, στην Αθήνα, ο
περιφερειάρχης Πελοποννήσου,
Δημήτρης Πτωχός. Η ωρίμανση
και προώθηση έργων και μελετών
που αφορούν στην Πελοπόννησο,
η διερεύνηση της συνεργασίας της
Περιφέρειας και του υπουργείου
Πολιτισμού, καθώς και οι συνέργειες με άλλους τομείς αποτέλεσαν
την κύρια θεματολογία της συνάντησης.
Κατά τη συζήτηση, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη δημιουργία ενός
σύγχρονου δικτύου πολιτιστικών
διαδρομών που θα συμβάλει καταλυτικά στην αναβάθμιση του πολιτιστικού προϊόντος.