Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
Καθημερινή

εφημερίδα

Π.Ε.

Κοζάνης

w w w. p r l o g o s . g r | p r o i n o s l o g o s ko z @ g m a i l . c o m | 2 4 6 1 0 3 3 6 8 1 , 2 8 5 5 1

Λεωνίδας
Αρνίδης:
Τα χιόνια
έχουν φύγει
στην Αθήνα,
μάλλον για τα
φωτοβολταϊκά
λένε κάποιοι

Απομονώθηκε
μια μεγάλη περιοχή
στο Νότιο Πεδίο
λόγω κατολίσθησης

σελ - 4

Το πρόγραμμα του Περιφερειακού
Συνεδρίου Δυτικής Μακεδονίας του
ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία

τιμή 0,50 €

Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2024

Κωδ. 1907

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ

8125

Αρ. φύλλου

σελ ~ 3

σελ ~ 5

Τα κοσμητικά
στην
Περιφερειακή
Επιτροπή
και τα κλειστά
μικρόφωνα

Έτος ίδρυσης

1990

σελ ~ 5

Οι 11 του
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.
Κοζάνης
μετά και τις
υποδείξεις της
Περιφέρειας

σελ ~ 24

Λάζαρος Μαλούτας:
Εμείς δε δουλέψαμε με τους
υπαλλήλους του Μαλούτα,
αλλά με όλους τους υπαλλήλους
- Στις γιορτές μας δεν
στρώναμε κόκκινα χαλιά

σελ ~ 24

σελ ~ 4

Yποσταθμούς σε 9
βιομηχανικά πάρκα της
Β. Ελλάδος κατασκευάζει
ο ΔΕΔΔΗΕ - Εντός
η ΒΙΠΕ Φλώρινας,
άφαντη η ΒΙΠΕ Κοζάνης