Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
τους και τα ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΎΣ Α. ΚΎΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΎΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
Παρασκευή
Ἡ Ὑπαπαντή τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.
2 Φεβρουαρίου 2024 Σελήνη 22 ἡμερῶν ΙἈνατολή ἡλίου 7.29΄ – Δύσις 5.49΄
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ • ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
τοῦ Μανώλη Κοττάκη
ΠΡΙΝ ΛΙΓΕΣ μέρες, τό ἱερατεῖο τῶν Βρυξελλῶν, στίς ἡγετικές θέσεις
τοῦ ὁποίου πλειοψηφοῦν τά στελέχη τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Λαϊκοῦ Κόμματος, ἔλαβε ἕνα ἐνδιαφέρον ἀπόρρητο σημείωμα μέ τίς δυνητικές ἐπιδόσεις τῶν πολιτικῶν κομμάτων σέ ὅλη τήν Ἕνωση. Τά ἀποτελέσματά του
ἦταν ἐντυπωσιακά. Πέντε μῆνες πρίν τίς εὐρωεκλογές τοῦ Ἰουνίου, τό
Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ἐμφανίζεται νά διεκδικεῖ 175 ἕδρες στήν νέα
εὐρωβουλή, οἱ Σοσιαλιστές 140, τό ἀντισυστημικό ταυτοτικό κόμμα τῆς
νέας Δεξιᾶς ID, τοῦ ὁποίου ἡγεῖται ὁ Πρωθυπουργός τῆς Ουγγαρίας, Βίκτωρ Ὀρμπάν, 90, τό ICR, στό ὁποῖο ξεχωρίζει ἡ Πρωθυπουργός τῆς Ἰταλίας Τζώρτζια Μελόνι, 90 ἕδρες καί τό φιλελεύθερο Renew τοῦ Προέδρου Μακρόν 73 ἕδρες.
«Κύριε
Ζούκερμπεργκ,
ἔχετε αἷμα
στά χέρια σας»
Snickshirty you for the
ΕΝ ΜΕΣΩ ἀποδοκιμασιῶν προσῆλθαν
στό κτήριο τοῦ Κογκρέσσου οἱ διευθύνοντες σύμβουλοι τῶν μεγαλειτέρων μέ
σων κοινωνικῆς δικτυώσεως στόν κόσμο, στο πλαίσιο τῆς ἀκροάσεως για
τήν σεξουαλική ἐκμετάλλευση παιδιῶν
στο διαδίκτυο. Ὁ Μάρκ Ζούκεμπεργκ
τοῦ ὁμίλου Meta (Facebook, Instagram,
Threads) ἦταν τό πρόσωπο τό ὁποῖο ἐδέχθη τίς περισσότερες ἐρωτήσεις ἀπό τά
μέλη τοῦ Κογκρέσσου, ἀλλά καί τίς
Συνέχεια στην σελ. 5
Νέα θεωρία γιά τήν ταυτότητα
τῶν νεκρῶν στούς βασιλικούς
τάφους τῆς Βεργίνας
Λεπτομέρειες στήν σελ. 7
Η ΠΛΟΥΣΙΑ ΕΛΙΤ ΤΩΝ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ ΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
Ἡ Εὐρώπη ἀπαρνεῖται
τήν ταυτότητά της!
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ AGR
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Αντί νά ἀσχολεῖται μέ τά προβλήματα τῶν λαῶν της σπεύδει νά ἱκανοποιεῖ τά αἰτήματα τοῦ Σταίητ Ντηπάρτμεντ
γιά τήν... χρηματοδότηση τῆς Οὐκρανίας! – Τί δείχνει ἡ πολιορκία τῆς Κομμισσιόν ἀπό τούς ἀγρότες – Ἐκτίναξις
τῶν ποσοστῶν τῆς νέας ταυτοτικῆς Δεξιᾶς στίς μυστικές μετρήσεις
• Ἡ βόρειος Χιλή εἶναι ὁ παράδεισος τῆς ἀστρονομίας λόγῳ τῶν ἄνυδρων βουνῶν καί τοῦ καθαροῦ οὐρανοῦ καί, γι' αὐτό, ἐκεῖ θα τοποθετηθεῖ ἡ
μεγαλειτέρα ἀστρονομική κάμερα πού ἔχει κατασκευασθεῖ ποτέ, μέ τήν ἐλπίδα μίας ἐπαναστατικῆς
ἀλλαγῆς στήν μελέτη τοῦ σύμπαντος. Ἔχει τό μέγεθος ἑνός μικροῦ αὐτοκινήτου καί βάρους 2,8 τόνων καί θά τοποθετηθεῖ πάνω σέ ἕνα ὁλοκαίνουργιο τηλεσκόπιο. Τό κόστος κατασκευῆς ἀνῆλθε στά
800 εκατ. δολλάρια καί οἱ πρῶτες λήψεις θά γίνουν
τό πρῶτο ἑξάμηνο τοῦ 2025. Κάθε τρεῖς ἡμέρες θά
σαρώνει τόν οὐρανό, ἐπαναλαμβάνοντας τήν κίνηση ἐπ᾽ ἄπειρον. Ἡ κάμερα LSST ἀναμένεται νά διαθέτει μέσα σέ δέκα χρόνια δεδομένα γιά εἴκοσι έκατομμύρια γαλαξίες, 17 δισεκατομμύρια ἄστρα καί
ἕξι ἑκατομμύρια διαστημικά ἀντικείμενα!
• Ὁ ἀριθμός τῶν ἐνεργῶν χρηστῶν στά μέσα κοινωνικῆς δικτυώσεως ξεπέρασε τό ὅριο τῶν 5 δισεκατομμυρίων τό 2023, ἤτοι τό 62,3% τοῦ παγκοσμίου πληθυσμοῦ. Σέ ἕνα μόνο ἔτος, ὁ ἀριθμός τῶν
χρηστῶν ηὐξήθη κατά 5,6%. Ἐπίσης, 5,35 δισεκατομμύρια ἄνθρωποι διαθέτουν μία σύνδεση στο διαδίκτυο. Πρῶτο μέσο κοινωνικῆς δικτυώσεως εἶναι
τό Facebook, πού μεθαύριο Κυριακή γίνεται 20
ἐτῶν, ἔχοντας 2,19 δισεκατομμύρια χρῆστες. Προηγεῖται τοῦ Instagram (1,65 δισεκατομμύρια), ἐνῷ
μέ μικρά διαφορά ἀκολουθεῖ τό ΤίκΤοκ (1,56 δισεκατομμύρια). Ὡστόσο, οἱ ἀριθμοί μπορεῖ νά μήν
εἶναι ἀκριβεῖς, γιατί ὑπάρχουν αὐτοματοποιημένοι
λογαριασμοί καί χρῆστες πού ἐγγράφονται μέ διαφορετικές ταυτότητες.
ΑΤΤΙΚΗ. Αἴθριος καιρός μέ μετρίους βορείους ἀνέμους. Θερμ. ἕως 13β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Νεφώσεις. Ἄνεμοι βόρειοι ἰσχυροί. Θερμ. ἕως 11β.
A NE VELAST 9510
Ποιές δαπάνες «κόβουν»
οἱ καταναλωτές γιά νά
ἀντιμετωπίσουν τήν ἀκρίβεια
Ἐμεῖς καί οἱ Χούθι
ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΥ «κόβουν» οἱ καταναλωτές, για
νά ἀντεπεξέλθουν στίς ὑποχρεώσεις τους, ἀφοῦ
ἡ ἀκρίβεια ἔχει ἀλλάξει ὅλες τίς καταναλωτικές
τους συνήθειες. Ὅπως ἀποκαλύπτει ἡ ἔρευνα τοῦ
Ἰνστιτούτου Λιανεμπορίου Καταναλωτικῶν Ἀγάθων (ΙΕΛΚΑ), μεγαλειτέρα εἶναι ἡ πίεσις στήν
Συνέχεια στην σελ. 2
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΟΙ ΕΠΙΠΤΏΣΕΙΣ τῆς καταστάσεως στήν Ἐρυθρά Θάλασσα γίνονται ἤδη αἰσθητές στήν Ἑλλάδα. Μέχρι
στιγμῆς τίς ὑφίστανται ἐπιχειρήσεις καί ἐπαγγελματίες, δέν θά ἀργήσουν ὅμως νά πλήξουν καί τήν
τσέπη τῶν καταναλωτῶν. Τότε θά καταλάβουμε τί
θά πεῖ «εἰσαγόμενη ἀκρίβεια» καί θά συνειδητοποιήσουμε ὅτι οἱ ἀνατιμήσεις πού ἔχουμε ὑποστεῖ μέχρι σήμερα εἶναι ἁπλό προμήνυμα τῆς ἐπικειμένης
καταιγίδος. Ἀρκεῖ νά περιοδεύσει κανείς τήν ἀκτή
τῆς Πειραϊκῆς, γιά νά δεῖ τίς θαλάσσιες προσβάσεις
πρός τόν λιμένα τοῦ Πειραιῶς ἄδειες. Ἐκεῖ πού μέχριπρίν ἕναν ἀκόμη μῆνα τά πλοῖα καί κυρίως τά μεταφορᾶς ἐμπορευματοκιβωτίων καί τά Ro-Ro «συνωστίζονταν» σε σειρά γιά νά μποῦν νά ξεφορτώσουν, τώρα βλέπει κανείς «ἐπίπεδο» εἰρηνικό ὁρίζοντα. Δέν ὑπάρχει οὔτε ἕνα πλοῖο. Αὐτό σημαίνει
ὅτι φορτία δέν ξεφορτώνονται στο λιμάνι, ἡ ἐφοδιαστική ἁλυσίδα δέν τροφοδοτεῖται, οἱ ὁδικές καί σιδηροδρομικές μεταφορές ἀδρανοῦν. Ἕνας ὁλόκληρος κόσμος πού ζεῖ ἀπό τήν συνέχιση τῶν θαλασ- ναμιῶν τῶν εὐρωπαϊκῶν θεσμῶν καί ὀργάνων. Τό
σίων μεταφορῶν στήν ξηρά, ἔχει καταδικασθεί σε σχέδιο εὐρωπαϊκῆς ἀποστολῆς πού θά προστατεύει
ἀπραξία. Καί ἀκολουθεῖ τό δεύτερο κῦμα ἐπιπτώ- τήν ναυσιπλοΐα στήν Ἐρυθρά Θάλασσα ἀκόμη συζησεων. Ἔλλειψις φορτίων ἤ ἀκόμη καί καθυστέρη- τεῖται καί, καλῶς ἐχόντων τῶν πραγμάτων, ὁριστική
σις παραδόσεων σημαίνει μία ἁλυσιδωτή ἀντίδρα- ἀπόφασις θά ληφθεῖ ἀπό τήν Σύνοδο τῶν ἁρμοδίων
ση, πού θά φθάσει μέχρι τά ράφια τῶν καταστημά- . ὑπουργῶν τῆς 19ης Φεβρουαρίου. Οἱ ἴδιοι ὑπουρτων καί τίς τσέπες τῶν καταναλωτῶν. Οἱ ἐπιχειρή-γοί εἶχαν συνεδριάσει καί προχθές, ἀλλά ἐκεῖ ἔκασεις, ὅμως, ἤδη βλέπουν τό κόστος τοῦ χρήματος ναν μόνον προεργασία. Ἡ Σύνοδος ἦταν «ἄτυπη»
νά αὐξάνεται. Καθυστερήσεις παραδόσεων σημαίΣυνέχεια στην σελ. 3
«Σέ ἀρκετές περιοχές τῆς
χώρας, τιμοῦμε κάθε χρόνο
τούς πυρπολητές, πού μέ τά
«μπουρλότα» τους κατανίτοῦ Εὐθ. Π. Πέτρου
νει καί καθυστερήσεις πληρωμῶν. Σημαίνει ἐπέκτασις τοῦ χρόνου γιά τόν ὁποῖο μένουν δεσμευμένες
πιστώσεις, οἱ ὁποῖες εἶναι, ὡς ἐπί τό πλεῖστον, βραχυπρόθεσμοι τραπεζικοί δανεισμοί. Ὁδεύουμε, δηλαδή, πρός τήν κατεύθυνση μίας νέας οἰκονομικής
κρίσεως.
Επιπροσθέτως, ἡ Ἑλλάς ἔχει ἐξελιχθεῖ στόν
κόμβο μεταφορτώσεως προϊόντων προερχομέϊκές χῶρες. Καί, πλέον, ἡ γραμμή αὐτή ἔχει διατανων ἀπό τήν Κίνα, μέ προορισμό ὅλες τίς εὐρωπαραχθεῖ. Ὅλα αὐτά τά κινέζικα προϊόντα ἔρχονταν
μέσῳ Σουέζ.
Ἀκόμη πιό ἐντυπωσιακές εἶναι οἱ ἐξελίξεις στό ἐσωτερικό τῶν κρατῶν
πού ἡγοῦνται τῆς Ἕνωσης. Στήν Γερμανία, ὁ ἡγέτης τῶν Χριστιανοδημοκρατῶν Μέρτς «μάλωσε» προχθές τόν φιλελεύθερο ὑπουργό Λίτνερ
μέ φρασεολογία Σώϋμπλε ὅτι «ἡ Γερμανία ζεῖ πάνω ἀπό τίς δυνάμεις της
καί ὅτι καταναλώνει περισσότερα ἀπό ὅσα παράγει», ἐνῷ στό Βερολῖνο
στήθηκε τρελός χορός, ἐπειδή ἡ «Εναλλακτική γιά τήν Γερμανία» ἔχασε... μία μονάδα στίς δημοσκοπήσεις. Ἀπό τό 20% ἔπεσε στό 19%. Τό σόκ
ὁλοκληρώθηκε ἀπό τήν ἐξαγγελία ἱδρύσεως φιλοτουρκικοῦ ἐθνικιστικοῦ
κόμματος καθ' ὑπόδειξιν τοῦ Ἐρντογάν. Στήν Γαλλία, ἡ ἀπόφαση ἀπελπισίας τοῦ Μακρόν νά προάγει στό ἀξίωμα τοῦ Πρωθυπουργοῦ τόν γκέι
ὑπουργό Παιδείας Ἀτάλ δέν ἀποδίδει μέχρι στιγμῆς. Ἡ Λέ Πέν σαρώνει
Συνέχεια στην σελ. 3
Πρό αὐτῆς τῆς καταστάσεως, ἡ Εὐρώπη, ἡ ὁποία
θά ὑποστεῖ τίς συνέπειες τοῦ ἰδιοτύπου θαλασσίου ἀνταρτοπολέμου πού ἔχουν ἐξαπολύσει οἱ Χούθι, σε δεύτερη φάση, μετά τήν Ἑλλάδα, ἀδρανεῖ καί
προσπαθεῖ νά ἀποφασίσει τί θά κάνει. Εἶναι αὐτή
μιά ἀκόμη ἀπόδειξις τῆς ἀνεπαρκείας καί τῶν ἀδυΚλιμακώνεται ἡ σύγκρουσις
Κυβερνήσεως – φοιτητῶν
στά πανεπιστήμια
ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ γιά τά μή κρατικά πανεπιστήμια ἀλλά καί ἡ διεξαγωγή τῶν ἐξετάσεων τοῦ ἑξαμήνου μέσῳ τοῦ διαδικτύου ἀποτελοῦν κόκκινο πανί γιά
τήν πανεπιστημιακή κοινότητα. Χθές ἐσημειώθησαν
σοβαρά ἐπεισόδια σέ Ἀθήνα και Θεσσαλονίκη, ὅπου
ὁ χῶρος τοῦ ΑΠΘ μετετράπη σέ πεδίο μάχης μεταξύ
Συνέχεια στην σελ. 3
τοῦ Δημήτρη Καπράνου
Ποιός εἶπε ὅτι χάθηκαν οἱ «μπουρλοτιέρηδες»;
4300/2032
«Οἱ ἀπέναντι ἔχουν χιλιάδες παραγεμισμένα μέ
εκρηκτικά “ντρόουν”, μέ
τά ὁποῖα ἀνά πᾶσα στιγμή
μποροῦν νὰ σοῦ δημιουργήσουν τεράστιο πρόβλημα.
Ἔτσι καί ἔλθουν βροχηδόν
ἐναντίον σου, δέν θά μπορεῖς
νά τά ἀντιμετωπίσεις». Αὐτά
τὰ ἄκουσα ἀπό ὑψηλά ἱστάμενο πρόσωπο, ἔχον σχέση
μέ τήν Ἐθνική μας Ἄμυνα.
Καί θυμήθηκα ένα παλαιότε
ρο –τοῦ 2015– ἄρθρο φίλου
ἐπιστήμονος, στην Ιστοσελί
δα e.logiki.
κησαν τόν ὀθωμανικό στόλο καί κέρδισαν τόν παγκόσμιο θαυμασμό. Ὅσο καί ἄν
ἡ ἐποχή ἐκείνη μοιάζει πο
λύ μακρινή, οἱ “αὐτοκρατορικές βλέψεις τῶν γειτόνων
μας καί ἡ συνεχής αύξηση
τῆς δύναμης πυρός τῶν ἐνόπλων τους δυνάμεων, δημιουργοῦν ἀργά ἀλλά σταθε
SHMEPIS
AOHNAN
ρά συνθῆκες ἀνισότητας και
κινδύνου, καθώς καί οἱ προκλήσεις ἐκ μέρους τοῦ “προβληματικοῦ γείτονά” μας
πληθαίνουν.
Ἡ πολεμική του ἰσχύς με
γαλώνει συνεχῶς τόσο ἀπό
ἄποψη ἀνθρώπινου δυναμικοῦ ὅσο καί ἀπό τό πλῆθος
Συνέχεια στην σελ. 4
Ἀριθμ. φύλ. 42768
Ἔτος 147ον
Τιμή 1,5 €
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Ἐκκλησία πρός βουλευτές:
«Μήν ἱκανοποιήσετε παράλογες
ἰδεολογικές ἀπαιτήσεις».
Τούς καλεῖ νά μήν δώσουν λάθος
μήνυμα στήν κοινωνία
Την Κυριακή 04/02 n.
KAOZIE THE KYPIAKHI
ΕΣΤΙΑ
ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ
ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ
EKAGEIE THE KYRIAKHY
EXTIA
Die Domy mo
(σελ. 3)
Την πρώτη σημαία
του ελληνικού κράτους,
που καθιερώθηκε
το 1822 στην
Α΄ Εθνοσυνέλευση
της Επιδαύρου
το νέο τεύχος
ΕΣΤΙΑζω
Τέξας στόν
Λευκό Οἶκο
τοῦ Σπυρίδωνος Τσάλλα*
ΩΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ἐπί τοῦ ἐκλογικού σώματος, οἱ Δημοκρατικοί κυριαρχοῦν σέ
μία πολιτεία μακράν περισσότερο ἀπό
ὅλες τίς ἄλλες. Στίς προεδρικές ἐκλογές τοῦ 2020, ἔλαβαν 66% στό Vemont,
ποσοστό τό ὁποῖο ὠχριᾶ συγκριτικά
μέ τό Βορειοκορεατικό 92% πού ἔλαβαν στό District of Columbia. Ἡ εἰκόνα
αὐτή στήν πρωτεύουσα, στή γειτονιά
τοῦ Λευκοῦ Οἴκου, παρέχει τήν ἀπάντηση γιά τό πρῖσμα ὑπό τοῦ ὁποίου
λαμβάνονται οἱ κυβερνητικές ἀποφάσεις, ὅταν διοικοῦν Δημοκρατικοί,
καθώς καί τή δυσκολία ὑλοποίησης
τῆς πολιτικῆς τῶν Ρεπουμπλικάνων,
Συνέχεια στην σελ. 5