Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
27-01-2024 .
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΎΣ Α. ΚΎΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
Σάββατο
27 Ιανουαρίου 2024
ΚΑΙΡΟΣ ΕΙΝΑΙ νά συνειδητοποιήσουμε ὅτι οἱἩνωμένες Πολιτεῖες ἐφαρμόζουν πολιτική μεγάλης δυνάμεως. Μεταξύ τῶν χωρῶν τίς ὁποῖες θεωροῦν προσδεδεμένες στούς ὀργανισμούς συλλογικῆς ἀσφαλείας πού ἐλέγχουν (ἐν προκειμένῳ στό NATO), τηροῦν
ἴσες ἀποστάσεις. Ρεαλιστικά λοιπόν οὐδείς θά μποροῦσε νά θεωρεῖ ὅτι μπορεῖ νά διαιωνισθεῖ ἡ ἀπαγόρευσις τοῦ Κογκρέσσου γιά τήν πώληση συγχρόνων
μαχητικῶν ἀεροσκαφῶν F-16V στήν Τουρκία. Δέν θά
ἔπρεπε λοιπόν νά ἀποτελεῖ ἔκπληξη ἡ ἐπιστολή τοῦ
Προέδρου Μπάιντεν πρός τούς Ἀμερικανούς νομοθέτες, διά τῆς ὁποίας τούς συνιστᾶ νά ἄρουν τό «ἐμπάργκο» ὥστε νά ἀποδεσμευθοῦν οἱ πωλήσεις μαχητικῶν
πρός τήν Ἄγκυρα.
Μέ τό ψηφιακό
πελατολόγιο ἡ ΑΑΔΕ
σφίγγει τόν κλοιό
στούς ἐπαγγελματίες
TAIME
Τήν ἴδια στιγμή, κυκλοφόρησαν στήν Ἀθήνα πληροφορίες, συμφώνως πρός τίς ὁποῖες ἐπίκειται ἐπιστολή τοῦ Σταίητ Ντηπάρτμεντ πού θά ἀφορᾶ στήν ἀποδοχή τοῦ αἰτήματος τῆς Ἑλλάδος γιά ἀγορά μαχητικῶν
5ης γενιᾶς τύπου F-35. Παρά τήν διθυραμβική προβολή τῆς ὁποίας ἔτυχον αὐτές οἱ πληροφορίες, μία ψύχραιμη ἐκτίμησις τῆς καταστάσεως ὁδηγεῖ στό συμπέρασμα, ὅτι τά F-35 εἶναι γιά τήν Ἑλλάδα «δῶρον ἄδωΨΗΦΙΑΚΟ «μάτι» στό πελατολόγιο
ἰδιοκτητῶν χώρων δεξιώσεων, συνεργείων αυτοκινήτων καί πάργκινγκ, ἀποκτᾶ
ἡ ΑΑΔΕ, καθώς ἀπό τούς συγκεκριμένους ἐπαγγελματικούς χώρους ξεκινᾶ ἡ
ἐφαρμογή τοῦ ψηφιακοῦ πελατολογίου.
Τό ψηφιακό πελατολόγιο ἀποτελεῖ ἕνα
ἀκόμα ἐργαλεῖο κατά τῆς φοροδιαφυγῆς,
καθώς μαζί μέ τά ἠλεκτρονικά τιμολόγια
καί τά ἠλεκτρονικά βιβλία myDATA
σφίγγουν τόν κλοιό γύρω ἀπό τούς ἐπαγγελματίες πού κρύβουν ἀπό τήν Ἐφορία
τά πραγματικά εἰσοδήματά τους. Οὐσιαστικά πρόκειται γιά τήν σύγχρονη ψηφιακή ἔκδοση τῶν πρόσθετων βιβλίων πού
Συνέχεια στην σελ. 2
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ • ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Ιωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, ἀρχιεπ. Κων/πόλεως
Σελήνη 16 ἡμερῶν ΙἈνατολή ἡλίου 7.34' – Δύσις ἡλίου 5.42
Δῶρον ἄδωρον τά F-35
Ακατάλληλα γιά ἀναχαίτιση τῶν τουρκικῶν F-16 πού θά ἀποκτηθοῦν ἀπό τήν γείτονα τό 2027
Εἶναι ἀεροπλάνα πολέμου, καί θά μᾶς παραδοθοῦν τό 2031, τό ἐνωρίτερον!
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
• Ἕνας πίνακας
τοῦ διασημότερου ζωγράφου
τῆς Αὐστρίας,
τοῦ Γκουστάβ
Κλίμτ, πού
ἦταν ἐπί χρόνια
χαμένος, βρέθηκε πρόσφατα
σέ μιά ἰδιωτική
συλλογή. Ὁ πίνακας θά πουληθεῖ σέ δημοπρασία στις 24 Ἀπριλίου καί ἐκτιμᾶται ὅτι μπορεῖ νά ξεπεράσει τα 70
ἑκατ. δολλάρια. Τό «Πορτραῖτο τῆς δεσποινίδας
Λίζερ» τοῦ 1917, ἕνα ἀπό τά τελευταῖα ἔργα τοῦ
Κλίμτ, ἐφιλοτεχνήθη κατά παραγγελία μιᾶς πλούσιας ἑβραϊκῆς οἰκογενείας. Ἡ πρώτη γνωστή ἰδιοκτήτρια τοῦ πίνακα πέθανε το 1943, ἔγκλειστη σέ
στρατόπεδο συγκεντρώσεως. Τώρα μπορεῖ νά τόν
θαυμάσει κάποιος στήν Βιέννη. Τό ἔργο εἶχε ἐκτεθεῖ
για πρώτη φορά τό 1925 στην αυστριακή πρωτεύουσα, ὅπως μαρτυρᾶ μιά ἀσπρόμαυρη φωτογραφία, ἡ μοναδική ἀπόδειξις τῆς ὑπάρξεώς του.Στόν
κατάλογο τῶν ἔργων ἐκείνης τῆς ἐκθέσεως ἀνεφέρετο ἡ ἡμερομηνία καί ὅτι ἦταν «ἰδιοκτησία τῆς κυρίας Λίζερ» τῆς ὁποίας ἐδίδετο καί ἡ διεύθυνσίς της. Ἡ
Χενριέτε Λίζερ παρέμεινε στην Βιέννη παρά τήν παρουσία τῶν ναζί καί σκοτώθηκε το 1943. Οἱ συγγενεῖς της, γιά ἄγνωστο λόγο, δέν προέβαλλαν καμμία ἀξίωση γιά τόν πίνακα καί ἔχουν ὑπογράψει
συμβόλαιο. Τό ἡμιτελές «Πορτραΐτο τῆς δεσποινίδας Λίζερ» εἰκονίζει μιά νεαρή, καστανή γυναῖκα, μέ
πολύχρωμη ἐσάρπα, σέ κόκκινο φόντο. Πέρυσι τόν
Ἰούνιο, ἡ «Κυρία μέ βεντάλια» ἐπωλήθη ἀπό τόν
οἶκο Sotheby's τοῦ Λονδίνου ἔναντι 86 ἑκατ. ευρώ.
Συνέχεια στήν σελ. 8
τοῦ Εὐθ. Π. Πέτρου
Ἡ «ἀτζέντα 2030» τοῦ ΥΕΘΑ καί τό τιτάνιο ἔργο
τῆς ἀνατάξεως τῆς ἀμυντικῆς βιομηχανίας τῆς χώρας
Ἑλλάς πρέπει νά παύσει νά εἶναι μόνον ἀγοραστής
ὁπλικῶν συστημάτων καί νά γίνει καί κατασκευαστής. Πρέπει, γιά τήν ἀκρίβεια, νά ἐπανενεργοποιήσουμε τίς ἀμυντικές βιομηχανικές δυνατότητες
τίς ὁποῖες κάποτε εἶχε ἡ χώρα καί τίς ὁποῖες «ἀφήσαμε νά ρημάξουνε». Τό τραγικό εἶναι ὅτι τά χειρότερα συνέβησαν κατά την περίοδο τῶν μεγάλων
ἐξοπλιστικῶν προγραμμάτων τῆς δεκαετίας 19952004. Τρισεκατομμύρια ἐδαπανήθησαν ἐκείνη τήν
περίοδο χωρίς ἡ ἑλληνική βιομηχανία νά ἐπωφεληθεῖ μέ μεταφορές, τεχνολογίες καί μέ συνεργασίες
ΜΙΑ ΠΙΚΡΗ ἀλήθεια εἶπε ὁ ὑπουργός Εθνικῆς Ἀμύ- Καί ἐνῷ γιά τά ναυπηγεία, μετά τήν ἰδιωτικονης κ. Νίκος Δένδιας κατά τίς τελετές παραδόσεως ποίηση, δημιουργούνται σχολές μαθητείας, ὥστε
παραλαβῆς καθηκόντων τῶν ἀρχηγῶν Γενικῶν Ἐπι- να προετοιμασθοῦν τά αὐριανά στελέχη, οἱ κρατιτελείων καί τοῦ ἀρχηγοῦ τοῦ Στόλου. Ὅτι κάποτε ἡκές βιομηχανίες παραμένουν δέσμιες τῆς κρατικῆς
γραφειοκρατίας καί τῶν ἀγκυλώσεων τοῦ δημοσίου.
Η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία ἀδυνατεῖ νά
συντηρήσει τά μεταφορικά ἀεροπλάνα C-130, διότι
δέν ἔχει καί δέν μπορεῖ νά προσλάβει τό ἀπαραίτητο
προσωπικό. Κάθε πρόσληψις πρέπει νά γίνει μέσῳ
ΑΣΕΠ, τό ὁποῖο μπορεῖ νά είναι καλό γιά νά στελεχώνει τά ὑπουργεία, δέν μπορεῖ ὅμως νά ἐπιλέγει
τούς καταλλήλους τεχνικούς πού χρειάζεται ἡ βιομηχανία. Ἔτσι ἕνας φαύλος κύκλος διαιωνίζεται...
γιά τήν ἀνάπτυξη νέων προϊόντων. Καί τό ὑποκατασκευαστικό ἔργο πού ἀνέλαβε, ἦταν περιορισμένο.
Στήν εἰκοσαετία πού πέρασε ἡ βιομηχανία ὑπέστη ἕνα ἀκόμη σημαντικό πλῆγμα. Ἐξ αἰτίας τῆς
ἀδρανείας τά ἐργοστάσια ἀποψιλώθηκαν ἀπό τούς
εἰδικευμένους τεχνίτες, χωρίς νά μαθητεύσουν δίπλα τους νεώτεροι γιά νά συνεχίσουν τήν παράδοση. Γιά αὐτό καί ὅταν ἀγοράσθηκαν οἱ φρεγάτες Belh@rra δέν μποροῦσαν τά ἑλληνικά ναυπηγεῖα νά ἀναλάβουν σημαντικό ἔργο κατασκευῶν
τῶν μερῶν τους.
Φυτώριο πρωταθλητῶν
ὁ Ναυτικός Όμιλος
Βουλιαγμένης
ΑΤΤΙΚΗ. Νεφώσεις μέ μέτριους δυτικούς ἀνέμους. Θερμ. ἕως 16β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Νεφώσεις. Ἄνεμοι βόρειοι. Θερμ. ἕως 13β.
Λεπτομέρειες στήν σελ. 4
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Ἄς σταθοῦμε σήμερα σε
δύο γεγονότα, τά ὁποῖα
προξένησαν ἐντύπωση. Κατ'
ἀρχάς, ἡ χειρονομία τοῦ Στέ
φανου Κασσελάκη νά προσφέρει στέγη στήν δημοσιογράφο Ἰωάννα Κολοβοῦ, τήν
ὁποία, ἀστυνομικές δυνάμεις
«πέταξαν ἔξω» ἀπό τό σπίτι της, τό ὁποῖο «βγῆκε στόν
Ὁ Νίκος Δένδιας, λοιπόν, πού ἔχει θέσει τήν
ἐνεργοποίηση της ΕΑΒ στίς πρῶτες του προτεραιότητες, θά πρέπει νά λάβει τολμηρές ἀποφάσεις,
ἀδιαφορῶντας γιά τίς σειρῆνες πού ὁμιλοῦν γιά
«πολιτικό κόστος». Πολιτικό ὑπάρχει, ἐξ αἰτίας τῆς
ἀδρανείας. Ἄν αὐτή κατανικηθεῖ καί ἡ βιομηχανία
ἐργασθεῖ σωστά, μόνον πολιτικά ὀφέλη θά ὑπάράξουν γιά τόν ὑπουργό πού θά ἐπιδείξει τήν ἀπαιτουμένη τόλμη.
῾Υπάρχουν ὅμως καί τά Ἑλληνικά Ἀμυντικά Συστήματα, μέ τά ὁποῖα τό 'Υπουργείο Εθνικῆς Ἀμύνης
Συνέχεια στην σελ. 3
Ἐμειώθη εἰς τό μισόν
τό ἐμπόριο μέσῳ
τῆς Ἐρυθρᾶς Θαλάσσης
ΜΕΙΟΥΜΕΝΟΣ βαίνει ὁ ὄγκος τῶν ἐμπορευμάτων πού διέρχονται ἀπό τήν Διώρυγα τοῦ Σουέζ ὡς
συνέπεια τῶν ἐπιθέσεων τῶν Χούθι ἐναντίον ἐμπορικῶν πλοίων δυτικῶν συμφερόντων στήν περιοχή τῆς Ἐρυθρᾶς Θαλάσσης. Συμφώνως μέ τά στοιχεῖα πού ἔδωσε στήν δημοσιότητα ἡ Διάσκεψις τῶν
Συνέχεια στην σελ. 5
τοῦ Δημήτρη Καπράνου
Κάποια ἀπό τά γεγονότα πού ἐντυπωσιάζουν
πλειστηριασμό» ἀπό Τράπε μαι στο συγκεκριμένο παράζα. Κάποια στιγμή, οἱ πο- δειγμα– πῶς εἶναι δυνατόν,
λιτικοί ὀφείλουν νά ἐξηγή- ένας ἄνθρωπος, πού εἶχε μιά
σουν –ἄν μποροῦν- στούς - ζωή κανονική, μιά ζωή «με
πολῖτες τό πῶς εἶναι δυνα- τρημένη σκληρή», πού λέει
τόν νά πληρώνουν ἐκεῖνοι τά κι ὁ Νεγρεπόντης στά «Μιλάθη ἢ τίς ζημιές τίς ὁποῖες κροαστικά» του, νά βρεθεῖ
οἱ ἴδιοι οἱ πολιτικοί προ- ἄνεργος (λόγῳ τῶν μνημοκάλεσαν στήν χώρα.Δη- νίων καί τῆς τραγωδίας τοῦ
λαδή –χωρίς νά ἀναφέρο- Καστελλορίζου, στήν ὁποία
μᾶς ἔσυρε ὁ γνωστός κληρονόμος μεγάλου ὀνόματος) και
ὁ ἴδιος καί ἡ σύζυγός του και
νά χάσει ὅ,τι εἶχε μέχρι τότε
χτίσει, ἐπειδή κάποιοι έκριναν ότι έπρεπε νά καταστραφοῦν οἱ πολίτες γιά νά ἐπιβιώσουν οἱ Τράπεζες. Νά έξηγήσουν οἱ πολιτικοί στούς
Συνέχεια στην σελ. 4
ADHNAN,
Ἀριθμ. φύλ. 42763
Ετος 147ον
Τιμή 1,5 €
ρον». Ἐπισημαίνεται ὅτι τό ζήτημα τῶν μαχητικῶν
αὐτῶν ἐγείρεται κάθε φορά πού ἡ Ουάσιγκτων κάνει
μιά κίνηση πρός τήν Τουρκία. Ἡ ἀνακίνησίς του φαίνεται σάν «ἐπικοινωνιακό ἀντίβαρο», καθώς συνοδεύεται
ἀπό μεγαλοστομίες περί βελτιώσεως τῶν ἑλληνο-ἀμερικανικῶν σχέσεων (οἱ ὁποῖες πάντως οὐδέποτε εἶχαν
διαταχθεῖ τήν τελευταία δεκαπενταετία.)
Γιά νά βάλουμε λοιπόν τά πράγματα στην θέση
τους. Ἀπό τήν στιγμή πού τό Κογκρέσσο θά ἐγκρίνει τήν ἀποδέσμευση τῶν προηγμένων F-16V γιά τήν
Τουρκία, θά τεθεῖ σέ κίνηση ὁ μηχανισμός τῆς κατασκευαστρίας ἑταιρείας, ὁπότε θά ἀπαιτηθοῦν 24 μέ 36
μῆνες γιά τήν παράδοση τοῦ πρώτου νέου μαχητικοῦ.
Ἐν τῷ μεταξύ, θά τῆς ἔχει παραδοθεῖ ἕνας ἀριθμός παλαιοτέρων F-16 ἀναβαθμισμένων στό ἐπίπεδο «V».
Ὅσον ἀφορᾶ στήν Ἑλλάδα, ἡ ἐπιστολή τοῦ Σταίητ
Ντηπάρτμεντ γιά τά F-35 ἀναμένεται νά παραληφθεῖ
ἀπό τό ἑλληνικόὙπουργεῖο Ἐθνικῆς Ἀμύνης τήν Δευτέρα. Θά εἶναι βεβαίως «πρόχειρο» (draft), καθώς θά
ἐπισημοποιηθεῖ μετά πάροδο δύο ἑβδομάδων, ὑπό τήν
Συνέχεια στην σελ. 3
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Εἰκαστική «ἀνάγνωσις»
τοῦ «Ὕμνου
εἰς τήν Ἐλευθερίαν»
Tid ning upd
ΕΣΤΙΑ
Την Κυριακή 28/01 με την
Γκουεις ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
ΕΣΤΙΑ
ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΖΕΡΒΑΣ
ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΨΕΜΑΤΑ
Η απάντηση στην προπαγάνδα της Αριστεράς
για τον ένδοξο αρχηγό του ΕΔΕΣ και πολέμαρχο
της Εθνικής Αντίστασης
Ἰωάννου Β. Αθηναικόπουλου
ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΖΕΡΒΑΣ
ἀλήθειες και ψέματα
apyvaro AM-LAAS
wasyfte o YARK
ERAGTIE THE REVEN
ΕΣΤΙΑ
(σελ. 7)
Πύρρειος...
δημογραφική ήττα
τοῦ Κώστα Κόλμερ
ΤΟ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ εἰσόδημα γιά τίς
144.000 οἰκογένειες μέ τρία παιδιά
αὐξάνεται κατά 1.000 ευρώ ἐτησίως, δηλ. 220 ευρώ ἀνά τέκνο, ἐνῷ τό
ἐπίδομα γεννήσεως ἀνέρχεται κατά
20%... ἀναδρομικῶς ἀπό τοῦ 2023, σε
3.500 εὐρώ, κι ὁ νέος κρατικός προϋπολογισμός ἐπιβαρύνεται μέ 2,1 δισ.
εὐρώ, σύμφωνα μέ τήν νέα ὑπουργό
Οἰκογενείας, κα Ζαχαράκη, ὡς «ἡ κυβερνητική απάντηση» (Κυρ. Μητσοτάκης, οἰκουροῦσα) «στήν ἀκρίβεια τῆς
ζωῆς» ἀλλ᾽ ὄχι στή δημογραφική κρίση, πού μαστίζει ἀπό 50ετίας τήν χώρα μας. Τά 2,5 ἑκατομ. συνταξιοῦχοι
Συνέχεια στην σελ. 3