Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
Καθημερινή

εφημερίδα

Π.Ε.

Κοζάνης

w w w. p r l o g o s . g r | p r o i n o s l o g o s ko z @ g m a i l . c o m | 2 4 6 1 0 3 3 6 8 1 , 2 8 5 5 1

Έρχεται
ένα τριήμερο
με καλές
θερμοκρασίες
στην Κοζάνη
και ακολουθεί
ένα ακόμα
με πτώση και
βοριάδες

σελ ~ 5

Αναστρέψιμη
η μείωση του
πληθυσμού της
καραβίδας στη
λίμνη Πολυφύτου
- Πρόσληψη
ιχθυολόγου

σελ ~ 24

Σημειώσεις
ενός Kοζανίτη:
Τελείται κάθε χρόνο
από την Π.Ο.Α.Ε.Α.
στα “Νταμάρια”
της Παναγιάς
επιμνημόσυνη
δέηση των
εκτελεσθέντων
από τους Ναζί

σελ ~ 14-15

Επίδοση ψηφίσματος
Αγροτοκτηνοτρόφων στον
Περιφερειάρχη Δ. Μακεδονίας

τιμή 0,50 €

Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2024

Κωδ. 1907

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ

8120

Αρ. φύλλου

Κοινό μέτωπο των τριών δημάρχων
για τη σύσταση της διαδημοτικής:
Ναι στο προσωρινό Διοικητικό
Συμβούλιο, αλλά με όρους
σελ - 5

Έτος ίδρυσης

1990

σελ ~ 3

70% επιδότηση σε
υφιστάμενες επιχειρήσεις
της Δυτικής Μακεδονίας
με όρο την αύξηση των
θέσεων εργασίας - Τα τρία
αγκάθια της δράσης

σελ ~ 24

σελ ~ 3

Μ.Ε.ΤΕ.Α.Ε.: Ο τρόπος
μεταφοράς του λιγνίτη στο
εξωτερικό είναι επιλογή των
αγοραστών και επηρεάζεται
κατά κύριο λόγο από
το διαμορφούμενο
μεταφορικό κόστος