Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Αγώνας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΓΩΝΑΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014- Aρ. φύλλου 9751 Ετος: 410, 0,50 ΕΥΡΩ -1 MACLIONAI 4, 67100 ΣΑΝΘΗ 0 2341021117
http://www.agoras.gr e-malapenasxandignalcom - Τακτικό μέλος της ΕΠΊΕ ΚΩΔ. ΕΛΤΑ 1859
Μείωση του κύκλου εργασιών
κατέγραψαν οι επιχειρήσεις
της Περιφέρειας
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Αύξηση 10,1% σημείωσε ο τζί- διαμορφωθεί σε 3,59
ρος στις επιχειρήσεις του λιανι-δια ευρώ.
κού εμπορίου της χώρας, με
υποχρέωση τήρησης διπλογρα·
φικών βιβλίων και για τις οποίες
υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε
μηνιαία βάση, τον περασμένο
Νοέμβριο και ανήλθε σε 3,71
δισ. ευρώ, έναντι των 3,37 δισ.
ευρώ τον Νοέμβριο 2022. Ενώ,
υπήρξε αύξηση 3,3% σε σχέση
με τον Οκτώβριο 2023 που είχε
Σύμφωνα με τα
στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ,
οι δραστηριότητες
που παρουσίασαν τη
μεγαλύτερη αύξηση
στον κύκλο εργασιών
τον Νοέμβριο 2023
σε σχέση με τον Νοέμβριο 2022 είναι
Σελίδα
Η ζωγραφική μεταμόρφωσε
την παιδιατρική κλινική
του γενικού
νοσοκομείου
Ξάνθης
Εκλέχθηκαν οι εκπρόσωποι
του δημοτικού συμβουλίου
Ξάνθης
στη Γενική Συνέλευση
της ΠΕΔ
Π.Ε.Δ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ,
| ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
Στη χθεσινή απογευματινή συνεδρίαση του δήμου
τικού συμβουλίου Ξάνθης το απόγευμα της Πέμπτης
εκλέχθηκαν οι εκπρόσωποι του δημοτικού συμβουλίου στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ενω
της Δήμων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Από την πλειοψηφία 7 δημοτικοί σύμβουλοι:
Ευστρατίου
Κυρπόγλου
Θεοδωρίδου
Παυλίδου
Πεπονίδης
Γκαγκαλίδης
Ταρενίδης
Από την αντιπολίτευση:
Φανουράκης
Τσέπελης
Αβροσιάδης
Μελισσόπουλος
Λύρατζης
Πρόεδρος ΔΕΥΑΞ ο Ζερενίδης
-Ποια είναι τα μέλη του Δ.Σ.
Στην από
γευματινή συ
νεδρίαση του
δημοτικού
συμβουλίου
ΔΕΥΛΞ
BEMOTICH BPHTH TAPET THE ADORITETINTEROK
Ξάνθης ορί
σθηκαν και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ξάνθης
(ΔΕΥΑΞ),
ο δήμαρχος όρισε πρόεδρο τον Ζερενίδη Γιάννη.
τα 4 μέλη της παράταξης της πλειοψηφίας στο δι
οικητικό συμβούλιο της ΔΕΥΑΞ είναι:
πουλίδου Ελισάβετ,
Ηλιάδης Θωμάς,
Γουναρίδης Νίκος,
Παπαδόπουλος Κυριάκος
με αναπληρωτές
Θεοδωρίδου Δέσποινα, Χατζπαντωνίου Αθανάσιο,
Τσάπαλη Ιωάννη, Κυρπόγλου Χρήστο
Από την παράταξη Δύναμη για το αύριο τακτικό μέτ
πος ο Καμαρίδης Ιπποκράτης με αναπληρωτή τον Τσέ
πόλη Μανώλη και από την παράταξη Μπροστά τακτικό
μέλος ο Μελισσόπουλος Σάββας με αναπληρωτή από
την παράταξη Δήμος Πρότυπο τον Παππά Χρήστο
Συμμετέχουν και εκπρόσωποι εργαζομένων και ΔΠΘ
| Σελίδα 12)
Απόφαση Συλλόγου φοιτητών Ξάνθης
· Κατάληψη της πολυτεχνικής έως την Τετάρτη
Όχι στα ιδιωτικά Πανεπιστήμια, θέλουμε πτυχία με αξία και δωρεάν σπουδές!
Σελίδα 12

Τελευταία νέα από την εφημερίδα