Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
Καθημερινή

εφημερίδα

Π.Ε.

Κοζάνης

w w w. p r l o g o s . g r | p r o i n o s l o g o s ko z @ g m a i l . c o m | 2 4 6 1 0 3 3 6 8 1 , 2 8 5 5 1

Παραμένει στην
Αστυνομική
Διεύθυνση ο
Ηλίας Τσιότσιας
και οι υπόλοιποι
αστυνομικοί
διευθυντές
της Δυτικής
Μακεδονίας

Ο νέος Διοικητής
Πυροσβεστικής στην
Π.Ε. Κοζάνης

Κρίσιμη απόφαση για τα
αιολικά σε περιοχές Natura
σελ - 3

σελ ~ 3

σελ ~ 24

Ο Νικόλαος
Μητσογιάννης,
νέος
Περιφερειακός
Διοικητής
Πυροσβεστικής
Διοίκησης
Δυτικής
Μακεδονίας

σελ ~ 24

Η νέα διοίκηση
στη Σχολή
Πυροσβεστών
Πτολεμαΐδας

σελ ~ 24

τιμή 0,50 €

Τετάρτη 24 Ιανουαρίου 2024

Κωδ. 1907

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ

8118

Αρ. φύλλου

Παναγιώτης Ματιάκης:
Θα θέσουμε σε
λειτουργία το γραφείο
αστυνόμευσης δικτύου
- Φωτοβολταϊκό 400
μεγαβάτ θα καλύπτει
και την τηλεθέρμανση

σελ ~ 5

Έτος ίδρυσης

1990

σελ ~ 24

Η Τερέζα Χαραμή για τις
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν
οι γυναίκες φαρμακοποιοί:
“Ένα επάγγελμα τόσο
multitasking που είναι
εύκολο να οδηγηθείς
σε burnout”