Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
Καθημερινή

εφημερίδα

Π.Ε.

Κοζάνης

w w w. p r l o g o s . g r | p r o i n o s l o g o s ko z @ g m a i l . c o m | 2 4 6 1 0 3 3 6 8 1 , 2 8 5 5 1

Ο Σπύρος
Διόγκαρης
νέος Γενικός
Περιφερειακός
Αστυνομικός
Κεντρικής
Μακεδονίας

Ο Κωνσταντίνος Σπανούδης
νέος Γενικός Περιφερειακός
Αστυνομικός Διευθυντής
Δυτικής Μακεδονίας

σελ - 24

τιμή 0,50 €

Τρίτη 23 Ιανουαρίου 2024

Κωδ. 1907

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ

8117

Αρ. φύλλου

Α. Σδούκου για ΤΟΕΒ Σερβίων: “Το χρέος
του έφτασε στο 1 εκ - Δεν αξιοποίησε για
πέντε χρόνια τα εργαλεία που δόθηκαν”
σελ ~ 3

σελ ~ 24

Σταθερές οι
τιμές των τελών
και δικαιωμάτων
χρήσης δημοτικών
Κοιμητηρίων
στη Δημοτική
Κοινότητα
Κοζάνης για
το 2024

Έτος ίδρυσης

1990

Πάρις Κουκουλόπουλος: Το 2,5% του

πληθυσμού της χώρας καλείται να σηκώ-

σει το 25% της ανάπτυξης των ΑΠΕ- Να
ανοίξει ο ενεργειακός χώρος για τη Δυ-

τική Μακεδονία
σελ ~ 3

Δήμος Κοζάνης:
Στις 09:15 θα
ξεκινήσουν τα
σχολεία σήμερα
Τρίτη - Κανονικά
παιδικοί και
βρεφονηπιακοί
σταθμοί - Στις
20:00 η λήξη
για τα εσπερινά

σελ ~ 4

Αναστέλλεται
η λειτουργία του
Δημοτικού Πάρκινγκ στην
Πλατεία Συντάγματος
- Κίνδυνος πρόκλησης
ατυχήματος και
ζημιών στα Ι.Χ.

σελ ~ 2

σελ ~ 24

Απορρίφθηκε
η αίτηση της GREEN
ECO PARKS KOZANI
για Σ.Η.Θ.Υ.Α. 9,6 Mw
και θερμοκήπιο
υδροπονίας
στο Δρέπανο