Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Αγώνας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΓΩΝΑΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΤΡΙΤΗ 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024. Αρ. φύλλου 9148 Έτος: 410, 0,500 ΕΥΡΩ -0 ΜΑΝΔΟΛΙΑΣ 4, 67100 ΞΑΝΘΗ 0 2341021719
AMD WWW αποπαs gr e-malapenasxangnalcom - Τακτικό μέλος της ΕΠΊΕ ΚΩΔ. ΕΛΤΑ 1858
Ο κίνδυνος να δούμε
ιδιωτικό πανεπιστήμιο
"ισλαμικής χώρας" στη Θράκη
είναι εδώ!
Άρθρο του Θεοφάνη Μαλκίδη
Η πενταετής αποτίμηση
της "Συμφωνίας" των Πρεσπών
ή πως μία συνθήκη
που έχει παραβιαστεί
πρέπει να ακυρωθεί
Σελίδα
Επίσκεψη της Γραμματέως
Iuvexičstar and
itov árue lovenc. 06
συνεργασία με τον
ΙΕΟΔΥ, η διενέργεια
6upsov rapid test via
στην ταχεία ανίχνευση
της COVID-19, που
έχει ως στόχο την
πρόληψη διασποράς
της νόσου και την
προστίσει της υγείας
του γενικού πληθυ
νομού.
Δωρεάν rapid test
έως 26 Ιανουαρίου
στο Δήμο Ξάνθης
της Πολιτικής Επιτροπής
της Νέας Δημοκρατίας
στην Αλεξανδρούπολη
1 Μαζικές δειγματο
ληψίες στην Ξάνθη την ερχόμενη εβδομάδα θα πραγματοποιούνται
Από τη Δευτέρα 22, έως την Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2024
Στο κέντρο Υγείας Δήμου Ξάνθης: ISOBOX (πρώην ΚΑΙ, από τις 08:00 έως τις 14:00
Από την Τετάρτη 24 έως την Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2014.
Στο Ξύλινο Σπιτάκι πρώην ΔΕΥΑΞΙ, από τις 8:30 έως τις 14:00
Οι πολίτες προσέρχονται γνωρίζοντας τον προσωπικό Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής
Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και έχοντας απαραίτητα, την αστυνομική τους ταυτότητα
προϋποθέσεις για τον έλεγχο ανηλίκων είναι η παρουσίι ενός από τους γονείς κηδεμό
ίνες -δικηφορετικά, θα πρέπει να επιδεικνύουν υπεύθυνη δήλωση κηδεμόνα είτε από την
ενικείο Ψηφιακή πύλη (gov.gr) είτε χειρόγραφη επικυρωμένη δήλωση ή παραπεμπτικό από
Σελίδα 3)
το σχολείο τους.
1 Υπενθυμίζεται, ότι δικαίωμα για δωρεάν τεστ στις δημόσιες δομές διάγνωσης τονίας-191
έχουν όλοι οι πολίτες, ενώ, σχετική βεβαίωση εκδίδεται μόνον για τους εμβολιασμένους
ελεγχόμενη
στάθμευση
Η Διοίκηση του ΑΟΞ
έκανε αποδεκτή
την παραίτηση
του Χρήστου Μαλαδένη
Ο πρόεδρος και
η διοίκηση του
Αθλητικού Ομίλου
Ξάνθης κάνουν
αποδεκτή την πα
ραίτηση του κ.
Χρήστου Μαλαδέ·
νη από την τεχνική
ηγεσία του συλλόγου μας.
Ο κ. Μαλαδένης
προσέφερε τα μέγιστα όλο αυτό το χρονικό
διάστημα στην ομάδα μας αποτελώντας
έναν σημαντικό κρίκο στην αλυσίδα της επα
νεκκίνηση μας.
9 Στ. Βλαχοπούλου
10 ER BEVIZENOU
11 Γκίφχορν
Ευχόμαστε υγεία και καλή συνέχεια στην
προσωπική και επαγγελματική του ζωή.
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
Συνέχιση της αποχής
των μελών
του Δικηγορικού
Συλλόγου Ξάνθης
μέχρι και 2 Φεβρουαρίου
| Σελίδα 1
Συνεχίζονται οι εργασίες διαγράμμισης
για την
κυριολ
Παν. Τσαλδάρη Καραολή
Τσιμιακή
28ης Οκτωβρίου
Μεγάλου ρεύματος
κ. Μπένη
Πεσάντων
Μπρωκούμπ
έως και την Παρασκευή 26 Ια
Ινουαρίου 2024 κατά τις ώρες
108:00 έως και 17:00 θα πραγμα
τοποιούνται εργασίες διαγράμμιΙσης για την υλοποίηση της σύμβασης που αφορά το σύστημα ελεγχόμενης στάθη
μευσης του Δήμου Ξάνθης στις παρακάτω οδούς του Δήμου Ξάνθης:
α/α οδος
Σελίδα 8
Ικονίου (Π. Μπαλτατζή) Τσιμισκή
Kapoonn
Θερμοπυλών
Μπουκούμπ
τσιμισκή
Στ. Βλαχοπούλου
Πρωταγόρα
Howww
Κλεμανσώ
28ης Οκτωβρίου
Μεγάλου ρεύματος
πεσόντων
Μεγάλου ρεύματος
Μεγάλου Ρεύματος
28115 Οκτωβρίου
Ελ. Βενιζέλου
4ης Οκτωβρίου
Στ. Βλαχοπούλου
40 Εκκλησιών.
12 Ανδρέου Δημητρίου
Βλαχοπούλου
Ελ. Βενιζέλου
Στ. Βλαχοπούλου
13 Πλατεία Εμπορίου (περιοχή ποζαριού,
κατά την διάρκεια των εργασιών θα αποκλείεται ολικά ή μερικά η κυκλοφορία
των οχημάτων απροειδοποίητα στις ανωτέρω οδούς. Η κυκλοφορία θα πραγματοποιείται από τις παρακείμενες οδούς.

Τελευταία νέα από την εφημερίδα