Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
κεφαλαίου του ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΎΣ Α. ΚΎΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
Δευτέρα
22 Ιανουαρίου 2024
Τιμοθέου ἀποστόλου, Ἀναστασίου ὁσιομ. τοῦ Πέρσου
Σελήνη 11 ἡμερῶν ΓἈνατολή ἡλίου 7.37’ – Δύσις ἡλίου 5.36΄
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ πλήρως τό δημοσίευμα τῆς «Ἑστίας» τῆς 12ης
Ἰανουαρίου, πού ἀπεκάλυπε ὅτι ὁ «ἀποκεφαλισμός» τοῦ ὑπουργοῦ
Ἀμύνης τῆς Κύπρου, κ. Μιχάλη Γιωργάλλα, ἔγινε κατ' ἀπαίτησιν τῶν
Ἀθηνῶν. Ὁ ἴδιος ὁ κ. Γιωργάλλας μιλῶντας στον δικτυακό τόπο Philenews τῆς Κύπρου καί στόν δημοσιογράφο Φρῖξο Δαλίτη ἀπήντησε σέ
ἐρώτηση σχετικά μέ τά ὅσα γράψαμε, τά ὁποῖα καί δέν διέψευσε!
Ἡ τεθεῖσα ἐρώτησις ἦτο:
«Γράφτηκε σε δημοσίευμα στήν Ἑλλάδα, ὅτι ὁ λόγος τῆς ἀπομάκρυνσής σας ἀπό τό Ὑπουργεῖο Ἄμυνας ἦταν οἱ θέσεις σας στο Κυπριακό, οἱ ἀναφορές σας στό Ἑνιαῖο Ἀμυντικό Δόγμα καί διάφορα ἄλλα.
Συζητήσατε ὅλα αὐτά μέ τόν Πρόεδρο;».
Ὑπουργός ΛΟΑΤΚΙ
μέ ΦΕΚ Μητσοτάκη
ὁ Ἄκης Σκέρτσος
= 19 Ιανουαρίου 2014
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Apr Y6
Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρα
τρίας, Χρήστο Γεώργιο Σκέρτσο,
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΤΙΑ
Καί ἡ ἀπάντησις τοῦ κ. Γιωργάλλα ἦταν ἡ ἀκόλουθη:
«Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι ἔχουν γραφτεῖ καί ἔχουν εἰπωθεῖ πολλά σενάρια γιά τήν ἀπομάκρυνσή μου. Ἀπό τήν πλευρά μου μπορῶ νά σᾶς μιλήσω ὑπεύθυνα μόνο γιά αὐτά πού ἐγώ γνωρίζω. Στούς 10 μῆνες εἶχα συνεργασία μέ 3 Υπουργούς Ἄμυνας στήν Ἑλλάδα, τούς κύριους ΠαναὉ Ἑνιαῖος Ἀμυντικός Χῶρος
εἶναι ἡ αἰτία τῆς ἀπομακρύνσεώς μου
Ὁ τέως ὑπουργός Αμύνης τῆς Κύπρου κ. Μιχάλης Γιωργάλλας ἀποκαλύπτει τί συζητοῦσε πίσω ἀπό τίς κλειστές
πόρτες μέ τούς Ἑλλαδῖτες ὁμολόγους του καί δέν διαψεύδει τήν «Εστία», ὅτι ἀνασχηματίσθηκε κατόπιν
ἀπαιτήσεως τῶν Ἀθηνῶν - Λέγει ἁπλῶς ὅτι δέν θέλει νά τό… σκέπτεται
και η υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για την
Ισότητα
των Λουτ
2. Στις αρμοδιότητες της παρ. 1 περιλαμβάνοντας
οι οι κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες, συμπεριλαμβα
νομένης και της νομοθετικής πρωτοβουλία
η πρόταση για την έκδοση
όση ατομικών και κανονιστ
Λεπτομέρειες στήν σελ. 3
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ • ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Ἡ Τουρκία στέλνει ἀστροναύτη
στό διάστημα
Λεπτομέρειες στήν σελ. 5
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
« Ἡ πρώτη ἐπιστολή πού ἐστάλη μέ προπληρωμένο, αὐτοκόλλητο γραμματόσημο μπορεῖ νά πωληθεῖ ἕως καί στήν ἐξωπραγματική τιμή των 2,5
ἑκατομμυρίων δολλαρίων. Ὁ οἶκος Sotheby's όργανώνει δημοπρασία στην Νέα Υόρκη στις 2 Φεβρουαρίου γιά τήν πώληση τοῦ φακέλου πού ταχυδρομήθηκε πρίν ἀπό 183 ἔτη. Ἡ ἐπάνω δεξιά γωνία τοῦ φακέλου φέρει ἕνα γραμματόσημο «Penny
Black» (Μαύρη Πέννα), τό πρῶτο πού ἐξεδόθη
στην Βρεταννία καί σέ ὅλον τόν κόσμο. Τό γραμματόσημο ἀπεικονίζει σέ προφίλ τήν βασίλισσα Βικτώρια σέ μαῦρο φόντο. Τὸ πρῶτο αὐτοκόλλητο
γραμματόσημο στόν κόσμο ἦταν ἐφεύρεσις τοῦ δασκάλου Ρόουλαντ Χίλλ. Στόν φάκελο ἀναγράφονται δύο ἡμερομηνίες στίς ὁποῖες ἐταχυδρομήθη: 2
Μαΐου 1840 και 4 Μαΐου 1840. «Ἕνα ἀπό τά μεγαλύτερα ἅλματα πρός τά ἐμπρός στήν ἀνθρώπινη
ἐπικοινωνία τιμᾶται μέ ἕναν φάκελο, μέ τό πρῶτο
γραμματόσημο» ἀναφέρει ὁ οἶκος δημοπρασιῶν.
• Μπορεῖ νά τοῦ στοίχισε ταλαιπωρία ἀρκετῶν
ὡρῶν στό τελωνεῖο τοῦ ἀεροδρομίου τοῦ Μονά᾽χου, ἀλλά ἀνταμείφθηκε καί μέ τό παραπάνω. Ὁ
ἠθοποιός Ἄρνολντ Σβαρτσενέγκερ, ὁ ὁποῖος τήν
περασμένη ἑβδομάδα κρατήθηκε γιά πολλές ώρες
στό τελωνεῖο γιατί δέν εἶχε δηλώσει ἕνα ρολόι του
πού θά τό δημοπρατοῦσε, τελικῶς ἐπωλήθη ἔναντι 270.000 ευρώ. Τά ἔσοδα ἀπό τήν πώληση
πῆγαν σέ ὀργανισμό πού ἐνεργοποιεῖται γιά τήν
προστασία τοῦ περιβάλλοντος. Ἡ δημοπρασία
ἔγινε στον κεντρικό σταθμό σκί τοῦ Κιτσμπουχέλ
στήν Αὐστρία. Ὁ Σβαρτσενέγκερ ἔκανε ἀστεῖα μέ
τήν περιπέτειά του στο Μόναχο καί πῶς γλύτωσε
τίς χειροπέδες. Ἡ πώλησις προσωπικῶν ἀντικειμένων τοῦ ἠθοποιοῦ συγκέντρωσε 1,31 ἑκατ. εὐρώ
πού θά διατεθοῦν γιά τά σχέδια τοῦ Σβαρτσενέγκερ γιά τό κλῖμα.
ΑΔΩΝΙΣ ΚΎΡΟΥ
AXMDYZ A KYPOY
KYPOE A. KYPOY
ΑΔΩΝΙ ΚΥΡΟΥ
AMEHE ZAOYTHE
Παρασκευή
12 Ιανουαρίου 2014
του 200. Π. Πέτρι
ΠΡΙΝ ΚΑΝΕ μπληρούνται καλικές
μηνά στην προέλευση
προς ὁ Νίκος Χριστοδουλίδης δεν
άφτισε και τις τελευταίες ελπίδες
τῶν πατριωτικών στοιχείων
Μεγαλονήσου που προστέλλετου
Assur
εἰ αὐτόν, ὡς ἐπερωτιστικό Αγγλ
της στην υψηλόβανε την προστα
deus y v davnefov oi Bosc
γιὰ τὴν ἐπίλυση του Κεντρικής, με
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ • ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Τατιανής μέρις, Εύθεσίας Μαρτίου μάρη.
Σελήνη τη μέρας! Ανατολή ηλίου 7.41 - Δύσης ἡλίου (20
«Ἀπεκεφαλίσθη» ὁ Κύπριος ὑπουργός Ἀμύνης
κατόπιν ἀπαιτήσεως τῶν Ἀθηνῶν!
την γενικότερη πολιτική που έλη
γεί στην λίση τὴν ὁποία ἐὰν ἐπιβε
και η Τουρκία. Δεν θα ήταν ένα
βολή να λεχθεί ότι 4 ανασχηματι
αυτές αυτές αποτελεί την επαφών
πλακών και Λόγιανίας των Ίλιον
Αμυντικού χώρου Έλληνας και
προς, αφού απομακρύνεται από την
κυβέρνηση Χριστοδουλίδη. Η ετ
λαντίδος ἐπέρμαχος του
Ἦταν ὑπέρμαχος τοῦ Ἑνιαίου Ἀμυντικοῦ Χώρου καί τῆς ἀναγνωρίσεως πλήρους ἐπήρειας στο Καστελλόριζο
γιά νά ἐφάπτονται οἱ ΑΟΖ τῶν δύο κρατῶν – Ποιός είναι ο Μιχάλης Γιωργάλλας, τὸν ὁποῖο ἀπεμάκρυνε
ἀπό τήν κυβέρνηση ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης
Μπορεί να αλλάξων Αννέα μέλη
ΑΤΤΙΚΗ. Τοπικές βροχές μέ ἰσχυρούς βόρειους ἀνέμους. Θερμ. ἕως 11β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Λίγες νεφώσεις. Ἄνεμοι βόρειοι μέτριοι. Θερμ. ἕως 7β.
ΠΡΩΤΟΝ, οἱ μεταρρυθμίσεις δέν κρίνονται στίς ἐκλογές, κρίνονται στις δεκαετίες. Τότε πού φαίνεται τό
πραγματικό ἀποτύπωμά τους, θετικό ἤ ἀρνητικό,
στίς κοινωνίες.
Δεύτερον, προφανῶς καί σέ πολλές ευρωπαϊκές
χῶρες τά ζητήματα δικαιωμάτων κρίνονται μέ δημοψηφίσματα. Παραδείγματα, πολλά. Ἡ ἄρνηση τῆς
Κυβέρνησης στό αἴτημα τῆς Ἐκκλησίας ἀποτελεῖ
ἀντιευρωπαϊκή στάση.
Τρίτον, ἡ ἀποχή ἀπό τήν ψηφοφορία στό κοινοβούλιο συνιστᾶ ἀνοχή καί συνενοχή. Διευκολύνει
τήν ψήφιση. Καί δέν καθαγιάζει τούς ἀπέχοντες.
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΑΤΤΙΚΗ. Τοπικές βροχές μὲ ἰσχυρούς βόρειους ἀνόμους, θερμι ένας 120
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΓΕΥΣας αθήκος καιρός Άνεμος ίσχυροί Θερμένος με
Τό Παλάτι κρύβει τήν
ἀλήθεια γιά τήν Καίητ
Η ΠΡΙΓΚΗΠΙΣΣΑ τῆς Οὐαλλίας συνεχίζει να νοσηλεύεται
σέ ἰδιωτική κλινική τῆς βρεταννικῆς πρωτευούσης, καί οἱ
φῆμες γιά τήν κατάσταση τῆς
ὑγείας της ὀργιάζουν. Τά Ἀνάκτορα τοῦ Μπάκιγχαμ δέν ἐξέδωσαν νεώτερη ἀνακοίνωση
Συνέχεια στήν σελ. 5
Ἡ ἀποχή εἶναι συνενοχή,
ἡ δυσαρμονία δέν εἶναι δημοκρατία
4 + 1 νέες θέσεις γιά τό ἐπίμαχο θέμα:
Αριθμ. φύλ. 42700
έτος 14 τον
Τιμή 1.54
θα πληρώνοντας τὴν ἐπιμονή να
πει ο ήταν στην αριστική βο
καση της μήτρας, ενώ η θέσης το
από την θεωρία και το Δήματος το
αυτοκιμαστική χροι Έλλη
AS-MG (WIADOC 90
Περπατῶ καί φθάνω
στήν πλατεῖα, στήν γωσυμφέροντ
θαλάσσιες
Έλληνας και Κύπρο, διαφραγμα
αντας την ενότητα των Πολιτεί
τον έχει άλλη και για τον
κατ' ἐναντίας, έκαναν λί
θος γιὰ τὴν ἐφαρμογή τους Νότιας
tog to
Eviaio Ajaxo X
Towards
που είναι έκριβής ή σύνδεσης των
mm nay Baloniseric
ΜΟΖ Ελλάδος καὶ Κύπρου, κατά την
So the leave
τρόπον αποδέχονται το FIR Αθην
ρίζοντας δηλαδή την επήρεια τους από Λευκαντίας καὶ οἱ ἀντίστοιχες
Ἐπειδή οἱ λέξεις ὅταν βγαίνουν ἀπό τά χείλη
μας δέν ἐπιστρέφουν καί πολλές φορές χαρακώ
νουν ἀνεξίτηλα ψυχές, ξεκαθαρίζω: Στήν δική μου
ἀντίληψη των πραγμάτων τό νά εἶσαι κατά τοῦ γάμου τῶν ὁμοφυλοφίλων δέν σημαίνει ὅτι ἀντιπαθεῖς
Τέταρτον, γιά πρώτη φορά, τό Κοινοβούλιο ἐπι- τούς ὁμοφυλόφιλους. Δέν σημαίνει ὅτι σώνει καί κα
μένει νά νομοθετήσει σέ προφανῆ δυσαρμονία μέλλά μισεῖς τούς ὁμοφυλόφιλους. Δέν σημαίνει ὅτι δέν
τήν κοινωνία. Εναντίον τῆς θελήσεώς της!
ἀγαπᾶς τούς ὁμοφυλόφιλους. Σημαίνει ὅτι διαφωνεῖς μέ ἕναν θεσμό πού θεωρεῖς προβληματικό. Ἡ
ἀτομική τους ἐπιλογή, δικό τους θέμα. Ὅποιος ἔχει
τήν ἐλευθερία, τό αὐτεξούσιο κατά τήν ὀρθοδοξία
μας, ἔχει καί τήν εὐθύνη.
Πέμπτον, ἡ μάχη πού ἔδωσε ἡ Κυβέρνηση γιά νά
ἐπιβάλει τόν νόμο γιά τήν συνεπιμέλεια τέκνων δείχνει πώς ἀναγνωρίζει ὡς ἀναγκαία γιά τήν ἀνατροφή
τῶν παιδιῶν τήν συμπληρωματικότητα τῆς πατρότητας καί τῆς μητρότητας. Πολιτική ἐντελῶς ἀντιφατιΣτήν δική μου ἀντίληψη τῶν πραγμάτων δέν σηκή σέ σύγκριση μέ τήν νομοθέτηση τῶν δύο μπαμπά-μαίνει ἐπίσης πώς ὅταν διαφωνεῖς μέ τήν τεκνοθεσία,
δων καί τῶν δύο μαμάδων.
Συνέχεια στην σελ. 3
τοῦ Μανώλη Κοττάκη
Θά τίς ἀναλύσω ἐκτενῶς αὐτές τίς 4 + 1 θέσεις,
ἀφοῦ προηγουμένως ἐξηγήσω κάτι. Δυστυχῶς,
ζοῦμε σέ κοινωνία παρεξηγήσεων, παθῶν, ἄκρων,
καί καμμιά φορά μέσα στήν ἔνταση τοῦ διαλόγου
καί στήν ζέση γιά τήν ἀνταλλαγή τῶν ἐπιχειρημάτων,
δημιουργούνται παρανοήσεις. Πικραίνονται εὔκολα
ἄνθρωποι. Νομίζουν ὅτι τούς ἀπορρίπτουμε. Ποιοί
εἴμαστε ἐμεῖς γιά νά τούς ἀπορρίπτουμε;
γιωτόπουλο, Στεφανῆ καί Δένδια. Εἶναι ἀλήθεια ὅτι κατά τίς ἐπαφές μου
στήν Ἀθήνα συζητοῦσα τις συμβατικές ὑποχρεώσεις τῆς Ἑλλάδας ἔναντι τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας, ὅπως αὐτές ἀπορρέουν ἀπό τήν ἰδιότητα τῆς ἐγγυήτριας δύναμης. Εἶναι ἐπίσης ἀλήθεια ὅτι εὕρισκα πάντα βαθειά κατανόηση ἀπό τούς ὁμολόγους μου στήν Ἀθήνα καί ὅτι κατά τήν
διάρκεια τῆς προηγούμενης περιόδου ἡ συνεργασία μας μέ τήν Ἑλλάδαβελτιώθηκε σημαντικά, ἐμπλουτίστηκε μέ νέα στοιχεῖα καί βρίσκεται πλέον σέ ἕνα ἐξαιρετικό ἐπίπεδο θεμελιωμένη σέ ἰσχυρές βάσεις.
Ἡ πολιτική κατεύθυνση πού ἀκολούθησα χαράχθηκε ἀπό τίς πρόνοιες τοῦ προγράμματος διακυβέρνησης τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας, ὅπως αὐτές περιλαμβάνονται στήν ἑνότητα “Ενίσχυση Ἀποτρεπτικῆς Ἰσχύος –Ἄμυνα καί Ἀσφάλεια”, στήν ὁποία ἀναφέρεται ρητά
ὅτι “μελετοῦμε σέ συνεργασία μέ τήν Ἑλληνική Κυβέρνηση τήν προοπτική οὐσιαστικῆς ἀναβίωσης τοῦ Δόγματος τοῦ Ἑνιαίου Ἀμυντικοῦ
Συνέχεια στην σελ. 3
Τί ἀλλάζει στό ὑφιστάμενο
καθεστώς τελῶν κυκλοφορίας
ΣΕΙΡΑ ἀλλαγῶν ἔρχονται στα τέλη
κυκλοφορίας πού
ἀφοροῦν στήν παρακολούθηση τῶν ΙΧ, ἄν εἶναι ἀσφαλισμένα ἤ ὄχι, ἄν ἔχουν περάσει ΚΤΕΟ, ἀλλά καί στόν
τρόπο ὑπολογισμοῦ, τά πρόστιμα καί τό πλαίσιο ἀκινησίας τῶν ὀχημάτων. Τό νέο καθεστώς θά ἰσχύει γιά
τά τέλη κυκλοφορίας τοῦ 2025. Οἱ παρεμβάσεις πού
ἐξετάζονται ἀπό τό «Ὑπουργεῖο Ἐθνικῆς Οἰκονομίας καί Οἰκονομικῶν ἑστιάζουν στά ἀκόλουθα σημεῖα:
Συνέχεια στην σελ. 2
τοῦ Δημήτρη Καπράνου
Εὐτυχῶς, ὑπάρχουν καί οἱ ὀάσεις τῶν Ἀθηνῶν...
Ἔχω μόλις βγεῖ ἀπό ων ἐτῶν) ἔχει καταστήτό μετρό και κατευθύνομαι σει πρότυπο καί κάθε του
πρός τήν ὁδό Χατζημιχά- ἐκδήλωση-έκθεση συγκελη, όπου καί τό ὁμώνυμο ντρώνει πολύ κόσμο στό
Μουσεῖο Λαϊκῆς Τέχνης, πανέμορφο (καί μέ πολύ
ένας χῶρος τόν ὁποῖο ἡ
κόπο διατηρούμενο σέ και
άξια διεύθυνσή του (πα-αλή κατάσταση μέ πενιχρά
ρά τήν παντελῆ ἀπού- μέσα) κτήριό του.
σία στηρίξεως ἀπό τούς
δημάρχους τῶν τελευταίEPHMEPIS
νία τῆς ὁδοῦ Μητροπόλεως. Είναι Σάββατο, ὀκτώ
τό βράδυ περίπου, καί
σταματῶ νά ἀγοράσω τίς
κυριακάτικες ἔφημερίδες.
Μιά κυρία, πού κρατᾶ μιἀν ἀνθοδέσμη, περνᾶ δίπλα μου. Τήν κοιτάζω, τῆς γραμμῆς Πειραιᾶς-Σύκαί ξαφνικά, ένας νεαρός μέτονταγμα.) «Φέρε ἐδῶ τήν
κουκούλλα, ὁρμᾶ καί τῆς Συνέχεια στην σελ. 4
ἁρπάζει τήν τσάντα, πού
ἔχει κρεμασμένη στον δεξιό
ὤμο, καθώς μέ τό ἀριστερό
χέρι κρατᾶ τήν ἀνθοδέσμη.
Ἡ γυναῖκα βάζει τίς φωνές.
(Βρίσκεται στο ύψος όπου
σταματοῦν τά λεωφορεῖα
ADHNAM
για πρώτη φορά
ΕΣΤΙΑ
NAOKIE
Ἀριθμ. φύλ. 42758
Ἔτος 147ον
Τιμή 1,5 €
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Την Κυριακή 28/01 με την
EKADZIE THE KYPIA KUE
ΕΣΤΙΑ
της πόλης Μεραρχίας Μεγάλου
ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΖΕΡΒΑΣ
ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΨΕΜΑΤΑ
Η απάντηση στην προπαγάνδα της Αριστεράς
τον ένδοξο αρχηγό του ΕΔΕΣ και πολέμαρχο
της Εθνικής Αντίστασης
KVYJASHE
Ἀρχιεπίσκοπος
Ἀναστάσιος:
Κατήφορος
ὁ γάμος τῶν
ὁμοφυλοφίλων
hvor B. Adavnodroulor
ΕΣΤΙΑ
ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΖΕΡΒΑΣ
ἀλήθειες και ψέματα
-Η προπαγάνδα του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ
- γιὰ τὸν ἡγέτη τοῦ ΕΔΕΣ
(σελ. 3)
Ἀμερικανοποίηση,
ἀπό ἀμερικανοποίηση
τῆς Μαρίας Κορνάρου*
Η ΒΟΥΛΗΣΗ τοῦ κρατοῦντος τά ἡνία
τῆς χώρας Πρωθυπουργοῦ σέ τίποτε
δέν διαφέρει, ἀντίθετα ἀπό ὅσα ἐσχάτως ὑπσοτηρίζονται, ἀπό τήν βούληση τῶν προκατεχόντων του, σέ ἕνα
χρονικό διάστημα πού ἀνατρέχει πρό
τῆς Μεταπολιτεύσεως καί ἐπιταχύνεται μετά ἀπό αὐτήν. Ὁ κ. Πρωθυπουργός καί τό σέ ὑψηλά ποσοστά εἰσαγόμενο ἐπικοινωνιακό καί συμβουλευτικό ἐπιτελείο του δέν προωθοῦν
τίποτε περισσότερο ἀπό τήν ἐφαρμογή τοῦ γενικῶς ἐξαγγελθέντος προγράμματος ἀμερικανοποίησης τῆς
χώρας, ἐπεκτείνοντάς το στόν τομέα
Συνέχεια στην σελ. 8