Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΎΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
Σάββατο
13 Ιανουαρίου 2024
Μετά τά Φῶτα. Ἑρμύλου καί Στρατονίκου μαρτ.
Σελήνη 2 ἡμερῶν Ι Ἀνατολή ἡλίου 7.41 – Δύσις ἡλίου 5.27
2019. Ἡ ἰσχύς τῶν παλαιῶν ταξιδιωτικῶν
ἐγγράφων στά ὁποῖα ἡ χώρα ἀναγράφεται
ὡς «Δημοκρατία τῆς Μακεδονίας» ὁρίΗ ΑΘΗΝΑ ἀνέχεται τήν παρελκυστική
τακτική τῶν Σκοπίων, ἡ ὁποία ἀποβλέπει
στήν κατάργηση τοῖς πράγμασι τῆς προβλέψεως τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν γιάσθηκε μέχρι τις 12 Φεβρουαρίου τοῦ τρέτό ὄνομα «Βόρεια Μακεδονία», στό ὁποῖο χοντας ἔτους. Ὁ χρόνος εἶναι ὑπεραρκεσυνεφώνησαν οἱ κ.κ. Ἀλέξης Τσίπρας καί τός γιά νά ἀντικατασταθοῦν ὅλα τά παλαιά
Νῖκος Κοτζιᾶς, τότε Πρωθυπουργός και διαβατήρια.Ἤδη ἄλλως τε τά περισσότεὑπουργός Εξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος. Τε- ρα θά ἔχουν λήξει. Συνεπῶς, λόγος παραλευταῖο δεῖγμα τέτοιας τακτικῆς εἶναι τό τάσεως τῆς προθεσμίας δέν ὑπάρχει. Δεδοαἴτημα τῆς κυβερνήσεως τῶν Σκοπίων και μένης ὅμως τῆς ἐν γένει τακτικῆς πού ἀκονά δοθεῖ παράτασις στήν ἀλλαγή τῶν δι- λουθεῖ ἡ κυβέρνησις τῶν Σκοπίων κωλυσιαβατηρίων τῆς χώρας. Νά συνεχίσει δη- εργῶντας ὥστε νά διατηρεῖ τήν χρήση τοῦ
λαδή νά ἀναγράφεται ὡς ὄνομα τῆς χώρας και ὀνόματος «Μακεδονία» χωρίς κἄν τόν γετό ἁπλό «Μακεδονία», τοὐλάχιστον μέ- ωγραφικό προσδιορισμό «Βόρεια», ὁδηχρι τόν ἐρχόμενο Οκτώβριο. Νά θυμίσου- γεῖ στό συμπέρασμα, ὅτι καί αὐτό τό αἴτημε ὅτι ἡ Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν ὑπεγρά- μα παρατάσεως εἶναι ὕποπτο. Οἱ Σκοπιαφη στίς 12 Ιουνίου τοῦ 2018 καί ἐτέθη ἐπι- νοί θέλουν νά ἐπιβάλλουν τήν διαιώνιση
σήμως σέ ἰσχύ στίς 12 Φεβρουαρίου τοῦ τοῦ ψευδεπιγράφου ὀνόματος. Τό ἔχουν
| Σαρωτικές ἀλλαγές
στήν ἡγεσία τῶν
Ἐνόπλων Δυνάμεων
υπουργει
Σκέτο «Μακεδονία», εἰς τό διηνεκές,
μέ τήν βούλα τῆς Ἑλλάδος!
Η Ὁ νέος Ἀρχηγός ΓΕΕΘΑ κ. Δημήτρης
Χούπης.
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
STOOR.
Ὁ Σκοπιανός Πρόεδρος καί ὁ Σκοπιανός Πρωθυπουργός ζητοῦν παράταση γιά τά διαβατήρια,
τίς ταυτότητες καί τίς πινακίδες τῶν ΙΧ, μέ αἴτημα νά μήν ἐφαρμοσθεῖ «προσωρινῶς» ἡ Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν!
ΣΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ τῶν ἀρχηγῶν ὅλων
τῶν Γενικῶν Ἐπιτελείων τῶν Ἐνόπλων
Δυνάμεων καί βεβαίως τοῦ ἀρχηγοῦ
ΓΕΕΘΑ προχώρησε χθές το ΚΥΣΕΑ
ὑπό τόν Πρωθυπουργό. Μετά ἀπό τέσσερα χρόνια στήν ἡγεσία τοῦ ΓΕΕΘΑ,
Συνέχεια στην σελ. 4
«Ρωμαῖος καί Ἰουλιέττα»
ἀπό Ἑλλάδα - Τουρκία
Λεπτομέρειες στήν σελ. 7
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
• Δεκαήμερο γλέντι ἔχει στηθεῖ στό ἰσλαμικό κρατίδιο τῆς Νοτιοανατολικῆς Ἀσίας, τό Μπρουνέι,
λόγῳ τοῦ γάμου τοῦ 32χρονου γυιοῦ τοῦ σουλτάνου, πρίγκηπος Ἀμπντούλ Ματίν, μέ τήν 29χρονη
Ἄνισα Ροσνά Ισα-Καλέμπικ. Τό γαμήλιο γλέντι ἔχει
ἀρχίσει ἀπό τίς 7 Ιανουαρίου καί θά κορυφωθεῖ στις
16 Ιανουαρίου. Ὁ πρίγκηψ Ματίν εἶναι ὁ τέταρτος υἱός ἀπό τά δέκα παιδιά πού ἔχει ὁ σουλτᾶνος
του, Μπρουνέι Χασανάλ Μπολκιάχ, ἕνας ἀπό τούς
πλουσιώτερους βασιλεῖς τοῦ κόσμου μέ ἐκτιμώμενη καθαρή ἀξία σχεδόν 28 δισεκατομμυρίων δολλαρίων. Ἡ νύφη Ἴσα-Καλέμπικ εἶναι ἐγγονή ἑνός
ἀπό τούς εἰδικούς συμβούλους τοῦ σουλτάνου,
τοῦ Πεχίν Ντάτο Ἴσα –τοῦ ἱδρυτικοῦ προέδρου
τῆς ἀεροπορικῆς ἑταιρείας Royal Brunei Airlines.
Συνέχεια στην σελ. 8
38343
ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ τῆς νομιμοποιήσεως τῶν ἤδη ὑπαρχόντων τέκνων σέ ὁμόφυλες οἰκογένειες δέν καλύπτει ὁλόκληρο τό θέμα τοῦ (πολιτικοῦ) γάμου
τῶν ὁμοφύλων. Ἁπλῶς ἀποτελεῖ μία ἀκραία περίπτωση πρωθυπουργικοῦ ἐνδιαφέροντος. Ἡ ἀπαγόρευση τῆς «τεκνο»-θεσίας ὁμοφύλων ζευγαριῶν
ἐκτιμᾶται ὡς μία ἀντίφαση στις συναισθηματικές
δηλώσεις τοῦ πρωθυπουργοῦ, στήν ΕΡΤ.
ΑΤΤΙΚΗ. Ἀσθενεῖς βροχές μέ ἰσχυρούς βόρειους ἀνέμους. Θερμ. ἕως 9β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Γενικά αἴθριος καιρός.Ἄνεμοι ἰσχυροί. Θερμ. ἕως 6β.
– Ὁ Πρόεδρος τῶν Σκοπίων Στέβο ἐπέκταση τῆς προθεσμίας τον Σεπτέμβριο.
Πενταρόφσκι.
Ὀκτώβριο ἀντί γιά τόν Φεβρουάριο.» Προde
τοῦ Κώστα Κόλμερ
Ἄνδρες νυμφεύονται, γυναῖκες ὑπανδρεύονται
Στό πρῶτο ζήτημα, ἡ ἀπάντηση εἶναι ὅτι ὁ συνταγματικός χάρτης τῆς χώρας ἀναγνωρίζει καί
προστατεύει Μ Ο Ν Ο Ν τά ἑτερόφυλα ζευγάρια,
γιά τόν προφανή λόγο τῆς ἐπιθυμητῆς αὐξήσεως
ὑγιοῦς πληθυσμοῦ τῆς χώρας. Τά ὁμόφυλα ζεύγη
ἔχουν ἤδη τήν ἀναμφισβήτητη δυνατότητα νά συΗΠΑ και Βρεταννία
βομβαρδίζουν τίς θέσεις
τῶν Χούθι
Ἀπό πότε ὁ χειμῶνας, τό
χιόνι στίς βουνοκορφές και
στά ὀρεινά, οι βροχές καί τό
κρύο κατά τούς χειμερινούς
Λεπτομέρειες στην σελ
κάνει διατηρῶντας τό «Μακεδονία» χωρίς τό «Βόρεια», στά διακριτικά τῶν ἐμπορικῶν σημάτων καί στίς πινακίδες τῶν ΙΧ,
ἐνῷ τώρα ζητοῦν παράταση καί γιά τά διαβατήρια.
Ἀλλοῦ εἶναι τά κρίσιμα σημεῖα τῆς ὑποθέσεως:
1. Ἐάν θά ἀναγνωρίζεται ἀπό τήν πολιτεία ὁ γάμος ὁμοφύλων, μέ ὅλα τά συμπαρομαρτοῦντα πλεονεκτήματατοῦ γάμου τῶν ἑτεροφύλων (σύνταξη,
κληρονόμηση, ἄσκηση γονικής φροντίδας, ἐπώνυμον κ.λπ.) καί 2. Εάν τά ζεύγη αὐτά θά μποροῦν ν’
ἀποκτήσουν τέκνα μέ παρένθετη μητέρα, ἄν καί
κατ’ ἀρχήν τό ἀπέκλεισε. 3. Πολιτική ἀξία ἔχει ἐπίσης ἄν θά ἀφεθοῦν οἱ βουλευτές να ψηφίσουν και
τά συνείδηση –ἀκόμη καί τῆς ἀντιπολιτεύσεως ὡς
Δύσκολα γίνεται πιστευτό ὅτι τά παιδιά τῶν ὁμοφύλων δέν θ' ἀντιμετωπίσουν ὑπαρξιακά προβλήματα στο σχολεῖο, κι ἄν ἡ ἑλληνική κοινωνία είναι
ἐδίδαξε ἡ κυρία Λινοῦ– καί πῶς θά ἑρμηνευθῇ τὸ ἕτοιμη νά τά δεχθῆ ἰσοτίμως. Τά μέτρα πού λαμβάἐνδεχόμενο καταψηφίσεως τοῦ νομοσχεδίου ἀπό
ἐν ἐνεργείᾳ ὑπουργούς.
νει ἡ κυβέρνηση, γιά νά ἐπιλύσει τό πρόβλημα τῆς
βίας (bullying) στά σχολεῖα ὅπου καί παρουσιάζεται,
κινοῦνται πρός τήν σωστή κατεύθυνση, ἀλλά δέν
ἐπαρκοῦν. Τό φαινόμενο ξεκινάει ἀπό τήν βία, ἀπό
καί μέσα στήν ἑτερόφυλο οἰκογένεια.
σέθεσε ὅτι σέ περίπτωση ἐγκρίσεως τῆς
προτάσεώς του θά ἐνημερωθεῖ ἡ ἑλληνική πλευρά, διαβεβαιώνοντας ὅτι δέν ἔχουν
πρόθεση να παραβιάσουν τίς ὑποχρεώσεις
τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν. Ἀπαντῶντας
Ἤδη ὁ Πρόεδρος τῶν Σκοπίων Στέὁ Πρωθυπουργός Ντιμιτάρ Κοβατσέφσκι
βο Πενταρόφσκι ἔχει δηλώσει ὅτι «πρό- ἀνέφερε ὅτι «θά συμβουλευθεῖ τούς δύο
τεινε τήν παράταση τῆς προθεσμίας γιά ὑπουργούς μέ τούς ὁποίους μίλησε ὁ Πρόαὐτήν τή διαδικασία, ἔχοντας ἤδη παρουεδρος, ὅτι θεωρεῖ καλές ὅλες τίς προτάσιάσει την πρότασή του σε δύο υπουργούς σεις πού εἶναι προσανατολισμένες στή λύτῆς “μακεδονικῆς” κυβερνήσεως. Ἐξέ- ση καί ὅτι ὁ Πρόεδρος μπορεῖ νά συνομιτασε τή δυνατότητα τροποποιήσεως δύολήσει καί μέ τόν Ἕλληνα ὁμόλογό του γιά
νόμων σχετικῶν μέ τά δελτία ταυτότητος τό θέμα αὐτό, καθώς καί θά συζητηθοῦν οἱ
καί τά ταξιδιωτικά ἔγγραφα, καθώς καί, ἄν ἐπιλογές σε κυβερνητική συνεδρίαση.»
χρειασθεῖ, καί τοῦ νόμου γιά τήν Ἀσφάλεια Ὁδικῆς Κυκλοφορίας μέ σκοπό την
νάψουν Σύμφωνο Συμβιώσεως γιά τίς μεταξύ των
σχέσεις καί δέν μποροῦν νά ὑπαχθοῦν στίς ἀποκλειστικές πρόνοιες τοῦ Συντάγματος ἐξ ὁρισμοῦ:
Δέν νυμφεύονται δύο ἄνδρες, χωρίς νά ὑπάρχει
«νύμφη» καί δέν νοεῖται ἡ σύζευξη δύο γυναικῶν,
χωρίς ἄνδρα, δηλαδή νά ...«ὑπανδρεύονται» ὡς
ἀπαιτεῖ ἡ σοφή ἑλληνική γλώσσα πού προνόησε τά
πάντα, πολύ πρό τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη.
Τό θέμα τῆς παρένθετης μητέρας καί τῆς τεχνητῆς γονιμοποίησης ἔχει ἤδη ξεπεράσει τόν νομοθέτη καί ἀφήνει στήν πράξη ἑτερόφυλα ζευγάρια νά «τεκνοποιήσουν». Ἄν θά ἀναγνωρισθῇ νομίμως καί στά ὁμόφυλα, εἶναι ζήτημα περισσότερο
πολιτικό παρά νομικό. Τί λέγει ἡ πλειοψηφία.
Πάντοτε ὑπῆρχαν κι ἀσφαλῶς θά ὑπάρχουν
μονογονεϊκές οικογένειες πού ἀνέθρεψαν τό/τά
Συνέχεια στην σελ. 3
Αἰχμές Σαμαρᾶ
κατά Μητσοτάκη
γιά τήν πρόσκληση σέ ἀποχή
ΠΟΛΛΑΠΛΟΥΣ τριγμούς σέ Κυβέρνηση καί ἀξιωματική Αντιπολίτευση προκαλεῖ τό νομοσχέδιο γιά
τόν γάμο τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν, εἰδικά δέ μετά
τήν προτροπή τοῦ Πρωθυπουργοῦ πρός τούς βουλευτές τῆς ΝΔ πού ἀντιτίθενται νά ἐπιλέξουν τήν ἀποχή. Κάθε ἡμέρα ἐμφανίζονται ὅλο καί περισσότεροι
Συνέχεια στην σελ. 3
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
τοῦ Δημήτρη Καπράνου
Ὅταν ἡ ὑπερβολή γίνεται καθημερινότητα
μῆνες εἶναι «έκτακτα καιρικά
φαινόμενα»;
Πῶς τά ἔχουμε καταφέἐμεῖς, τά «Μέσα Ἐνημερώσεως» καί ἔχουμε ἐντάξει
στήν ὑπερβολή καί τήν διαστρέβλωση τήν ἑλληνική και
θημερινότητα;
Ἀπό πότε ἡ πτώση τῆς
θερμοκρασίας, οἱ χειμωνιάτικοι ἀέρηδες καί οἱ βοριᾶδες
καί νοτιᾶδες ἀποτελοῦν ἐπιδείνωση καί ὄχι ἀποκατάσταση τῆς φυσικῆς ἰσορρο-μηλές θερμοκρασίες καί τήν
πίας; Ἀντί, δηλαδή, νά κά- πούδρα τοῦ χιονιοῦ στήν
νουμε τόν σταυρό μας πού κορυφή τῆς Πεντέλης;
EPHMEPIS
μᾶς λυπήθηκε ἡ Φύση και Μήπως οἱ σοβαροί
ἀποφάσισε νά ἐπαναφέρει (;) (ἐλπίζουμε ὅτι ὑπάρχουν
τήν τάξη καί νά μᾶς ὁδηγή- ἀκόμη) επιστήμονες πρέπει
νὰ ποῦν κάτι στούς μετεω
σει —ἔστω μέ μεγάλη καθυρολόγους-καρατερίστες, οἱ
στέρηση στον χειμώνα, χαὁποῖοι (μέ ἐλάχιστες ἐξαιρέ
ρακτηρίζουμε «έπιδείνωση
τοῦ καιροῦ» τίς σχεδόν χα-σεις) τρομοκρατοῦν ἄνευ λόγου τόν κοσμάκη καί μιλοῦν
γιά «ραγδαία ἐπιδείνωση
Συνέχεια στήν σελ. 4
ADHNAM
Ἀριθμ. φύλ. 42751
Ετος 147ον
Τιμή 1,5 €
Ἀποτέλεσμα εἶναι ὅτι οἱ Σκοπιανοί
ἀκυρώνουν τα ραντεβού τους γιά ἀλλαγή
Συνέχεια στην σελ. 3
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Ἡ Καθολική
Ἐκκλησία
ἐπρόλαβε τήν
να Ελλαδική στην
καταδίκη τοῦ γάμου
με τῶν ὁμοφύλων
Πώς οι ομάδες έκαναν
μεταγραφές
Kanan
Γιατί ο Ολυμπιακός
απέρριψε τον Δαμάχο
και ο Σιδέρης δεν πήγε
στον Παναθηναϊκό!
ΕΣΤΙΑζω
Στις 14/01
ΜΚΔΟΣΙΣ για το Σε με το γιο ΤΑΚΗΣ
ΕΣΤΙΑ
Cappt, digalap
ΟΙ ΗΡΩΕΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
Οι 16 ποδοσφαιρικοί ήρωες του '60
και του '70 ξαναζωντανεύουν!
Λεπτομέρειες στήν σελ. 3
CALLY
» ΟΙ ΗΡΩΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
AKOT NOCH
BANOR
το νέο τεύχος
ΕΣΤΙΑΖΟ
Ἡ παρακμή
τοῦ Γ. Κ. Στεφανάκη
I. ΕΚΦΡΑΖΕΤΑΙ μέ τήν ἀδυναμία ἐξορθολογισμοῦ τῶν προτεραιοτήτων.
II. Ὁ πληθυσμός μας μειώνεται διαρκῶς. Ἡ
γεωργία ἔχει ἐγκαταλειφθεῖ. Αὐτό, δέ, μετά χιλιετῆ διαρκή ἄσκησή της.
• Δίδαξε περί γεωργίας ὁ Ἡσίοδος ἤδη
περί τό 800 π.Χ. (!!!)
Ἔχουμε ὑποκατασταθεί γεωργικά ἀπό
Μουσουλμάνους μετανάστες. Μάλιστα,
ὅταν ἄλλοι Μουσουλμάνοι –οἱ Τοῦρκοιἐποφθαλμιοῦν τά σύνορά μας: θαλάσσια καί στεριανά. Ἔχουμε, ἄρα, εἰσαγάγει
τούς ἐν δυνάμει ἐχθρούς στην χώρα (!!!).
III. Εν τούτοις οὐδείς ἀνησυχεῖ. Κυριαρχοῦν στήν ἐπικαιρότητα περιθωριακοί τύποι πού ἐπιθυμοῦν νά ζοῦν ἀντίθετα πρός
τήν νομοτέλεια τῆς φύσης.
«Η κατάστασή μας εἶναι –τῷ ὄντι ἀποτύπωση κοινωνικῆς ἀναισθησίας, ἄρα καί
παρακμής.