Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
Καθημερινή

εφημερίδα

Π.Ε.

Κοζάνης

Αιολικός σταθμός στο
Πολύρραχο Σερβίων

w w w. p r l o g o s . g r | p r o i n o s l o g o s ko z @ g m a i l . c o m | 2 4 6 1 0 3 3 6 8 1 , 2 8 5 5 1

Γιάννης
Κοκκαλιάρης:
«Η ενεργοποίηση
των τοπικών
κοινωνιών θα
δώσει τις λύσεις
στα προβλήματα
του κάθε χωριού»

σελ ~ 6

Οκτώ δράσεις
217 εκατ. ευρώ
στις υπό
απολιγνιτοποίηση
περιοχές Δυτικής
Μακεδονίας
και Αρκαδίας

τιμή 0,50 €

Παρασκευή 12 Ιανουαρίου 2024

Κωδ. 1907

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ

8110

Αρ. φύλλου

Προθέρμανση για τις αυξήσεις
στην τηλεθέρμανση Κοζάνης - «Για
να έχουμε πρέπει να πληρώσουμε»
σελ - 3

σελ ~ 3

Έτος ίδρυσης

1990

σελ ~ 24

Εγκρίθηκε νέο
αιολικό σε Κοζάνη
και Γρεβενά

σελ ~ 7

Δήμος Κοζάνης:
Ορισμός Αντιδημάρχων
και μεταβίβαση
αρμοδιοτήτων
- «Στόχος μας ένας
Δήμος, που
θα υπηρετεί με
αφοσίωση, συνέπεια
και υπευθυνότητα
όλους τους δημότες»

σελ ~ 4

Να στελεχωθούν
οι κοινότητες του
Δήμου Κοζάνης με
προσλήψεις μέσα από
το πρόγραμμα 55+

σελ ~ 3

σελ ~ 3

Κοζάνη: Ουρές
φοιτητών μέσα
στο κρύο για
να ελεγχτεί το
εισιτήριό τους