Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός: 1869
Ο Δημοσιογράφος
που αγαπά
τον τόπο του
πρέπει να ξέρει
να δυσαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Ιδιοκτήτης - Εκδότης - Διευθυντής ΒΑΣ. ΖΕΡΒΑ · Έτος 46ο • Αρ. Φύλλου 12570 Τιμή 0,60 ευρώ - Πέμπτη 11 Ιανουαρίου 2024
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΔΟΜΗΣΗ ΚΑΙ
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ
ΕΠΙΧΕΙΡΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ
ΠΟΥ ΠΡΟΩΘΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
στον συντομίων 1965
YNDHED
& ENEPTEA
Όχι στη διάλυση και το κλείσιμο των δημόσιων
υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας και Απεξάρτησης
α μην κατατεθεί το σχέδιο νόμου στη Βουλή
έλος στην αυθαίρετη δόμηση και
ουσιαστική προαστασία του αιγια
λού επιχειρεί η Κυβέρνηση με το νέο Νομοσχέδιο
που προωθεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος.
καθορισμένων χρήσεων
γης και η αδυναμία εφαρμαγής χρήσιμων πολεοδο
μικών μέτρων· κινήτρων
για την προστασία του περιβάλλοντος.
Το σύνολο των δράσει
ων της πολεοδομικής με
Η πολεοδομική μεταρταρρύθμισης στοχεύει
ρύθμιση έχει στόχο να α στην άρση των περιττών
ντιμετωπιστεί η έλλειψη εμποδίων που καθυστεΝέα αυστηρά μέτρα κατά της ακρίβειας
Εξήγγειλε χθες ο Υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Σκρέκας
Νέα αυστηρά μέτρα
κατά της ακρίβειας εξήγη
γειλε χθες ο Υπουργός Αν
νάπτυξης Κώστας Σκρέκας. Πρόκειται για δραστι
κές παρεμβάσεις, καθώς η
κυβέρνηση αντιλαμβάνεότι τα μέχρι πρότινος
μέτρα όπως το καλάθι του
νοικοκυριού και δεν απο
δίσουν και τους πολίτες
να εκφράζουν έντονα τη
δυσαρέσκειά τους μέσω
των δημοσκοπήσεων.
ανανέχεται από ανελ. 12
Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Λ. Αυγενάκης θα προχωρήσει
Σε ουσιαστικές αλλαγές
Που σκοπό έχουν να διευκολύνουν τους αγρότες να παραμείνουν στη γη τους
Σε ουσιαστικές αλλαγές θα
προχωρήσει στο άμεσο μέλλον ο
Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων Λευτέρης Αυγενάκης με άμεσες προτεραιότητες
τη Διαχείριση των Υδάτων, την α
ναθεώρηση του κανονισμού του
ΕΛΓΑ και την εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
συνέχεια στη σελ. 3
ρούν την υλοποίηση έργων υποδομών και ε
πενδύσεων, ενώ με τις
επιχειρούμενες πρωτοβουλίες, χωρικός σχεδιασμός καθίσταται βασικός παράγοντας της
βιώσιμης ανάπτυξης που
ενισχύει την κοινωνική
συνοχή.
| συνέχεια στη σελ. 6
και κα
Μειωμένη σύνταξη στα 62
με ευνοϊκές προϋποθέσεις...
Μειωμένη σύνταξη στα 62 με ευνοϊκές
προϋποθέσεις ως προς την αναζήτηση των
100 ενσήμων ανά έτος που απαιτούνται
κατά την τελευταία πενταετία του
εργασιακού τους βίου θα μπορούν να
πάρουν οι παλαιοί ασφαλισμένοι του ΙΚΑ
που σκοπεύουν να συνταξιοδοτηθούν ως και
το 2026.
συνέχεια αυτή ανελ. 8