Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
APARTA
ανατολικού Αιγα ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΎΣ Α. ΚΎΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
Τετάρτη 10
Ἰανουαρίου 2024
Γρηγορίου ἐπισκ. Νύσσης. Δομετιανοῦ Μελιτινῆς,
Μαρκιανοῦ πρεσβυτέρου
Σελήνη 28 ἡμερῶν ΓἈνατολή ἡλίου 7.41΄ - Δύσις 5.24
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ • ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Καταργοῦν τά δύο φῦλα
μέ Προεδρικό Διάταγμα Πατέλη!
ΗΤΑΝ το 1982 ὅταν ἡ πρώτη Κυβέρνησις Ἀνδρέα Παπανδρέου προχώρησε στήν ἵδρυση τῆς Γενικῆς Γραμματείας Ἰσότητος τῶν Φύλων. Ἁπλᾶ πράγματα. Σαφής ἀναφορά στά δύο φῦλα τά ὁποῖα ἐδημιούργησε ἡ φύσις. Καί
ἡ Γενική αὐτή Γραμματεία προσδιοριζόταν ὡς «ὁ ἁρμόδιος κυβερνητικός φορέας γιά τόν σχεδιασμό, τήν ὑλοποίηση καί τήν παρακολούθηση τῆς ἐφαρμογῆς τῶν πολιτικῶν γιά τήν ἰσότητα μεταξύ γυναικῶν καί ἀνδρῶν σέ
ὅλους τούς τομεῖς».
Ἀπό ἐκεῖ ἐφθάσαμε στο 2023, ὁπότε, μετά σειρά ὀβιδιακῶν μεταμορφώσεων μέ τό Προεδρικό Διάταγμα 7/2023,
συστήνεται τόὙπουργεῖο Κοινωνικῆς Συνοχῆς καί Οἰκογενείας καί, συμφώνως μέ τό ἄρθρο 3, συστήνεται στο τελευταῖο ἡ Γενική Γραμματεία Ισότητας καί Ἀνθρωπίνων
Δικαιωμάτων (στήν ὁποία μετονομάζεται ἡ Γενική Γραμματεία Δημογραφικῆς καί Οἰκογενειακῆς Πολιτικῆς καί
Στοῦ Καιρίδη
τόν καιρό, ὑπουργοί
ἀπειλοῦν ὑπουργούς
γιά τόν γάμο!
Μόνον 80 βουλευτές τῆς ΝΔ
δηλώνουν ὅτι θά τόν ψηφίσουν
Δέν εἶναι μόνον ὁ γάμος τῶν ὁμοφύλων ζευγαριῶν - Πῶς ἐξηφανίσθησαν μέσα σε μία νύκτα οἱ ἔννοιες τῶν φύλων
«ἄρρεν – θῆλυ» καί ἀντικατεστάθησαν ἀπό τήν ἔννοια «Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων» στό ὀργανόγραμμα τῆς Γενικῆς
Γραμματείας Ἰσότητος μετά ἀπό 41 χρόνια –Ἦταν ἐπιθυμία τοῦ οἰκονομικοῦ συμβούλου τοῦ Πρωθυπουργοῦ
ΟΙ ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ἀνακοινώσεις τοῦ
Πρωθυπουργοῦ στήν ΕΡΤ ὡς πρός τούς
βασικούς ἄξονες τοῦ νομοσχεδίου για
τόν γάμο καί τεκνοθεσία τῶν ὁμοφύλων
ζευγαριῶν εἶναι βέβαιο ὅτι θά προκαλέσουν πολιτικές ἐξελίξεις, κυρίως ἐντός
τῆς ΝΔ. Τό γεγονός ὅτι μόνο 80 βουλευτές τῆς ΝΔ ἔχουν δηλώσει ὅτι θά τό ψηφίσουν ἀφήνει ἀνοικτά ὅλα τά ἐνδεχόμε
να γιά τό ἐάν ὁ Πρωθυπουργός ἐπιβάλει
κομματική πειθαρχία. Δεκάδες βουλευτές ἀλλά καί ὑπουργοί ἔχουν διαμηνύσει ὅτι θά καταψηφίσουν το νομοσχέδιο.
Συνέχεια στην σελ. 3
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
• Δέν ἔχει προηγούμενο ἡ τύχη ἑνός ἐπιβάτου τῆς
πτήσεως τῆς Alaska Airlines, ὁ ὁποῖος ἔχασε τό
πανάκριβο κινητό του τηλέφωνο, ὅταν, κατά τό
γνωστό περιστατικό, ἡ πόρτα τοῦ ἀεροσκάφους
ἤνοιξε ἐν πτήσει καί ἀπεκολλήθη ἀπό τήν ἄτρακτο καί ὅσα ἀντικείμενα ἦσαν ἐλεύθερα ἐπετάχθησαν ἔξω ἀπό τό ἀεροπλάνο λόγῳ ἀποσυμπιέσεως.
Ἕνας ἄνδρας πού βγῆκε στήν ἄκρη τοῦ δρόμου και
ντά στο Πόρτλαντ στό Ὄρεγκον, βρῆκε τό κινητό
τηλέφωνο τοῦ ἐπιβάτου. Τό παράδοξο ἦταν πώς
ἦταν ἄθικτο καί κατάλαβε ὅτι ἀνῆκε σέ κάποιον
ἀπό τήν πτήση γιατί είχε μηνύματα ἀπό τήν ἀεροπορική εταιρεία σχετικῶς μέ τίς ἀποσκευές. Τό
τηλέφωνο εὑρίσκετο σέ λειτουργία πτήσεως καί ἡ
μπαταρία του ἦταν στό μισό. Ἡ ὀθόνη ἦταν ἄθικτος, ἄν καί ἔπεσε ἀπό 5.000 μέτρα καί μόνο τό καλώδιο τῆς φορτίσεως εἶχε κοπεῖ.
« Ἡ Ἀμερικανίς ἠθοποιός Λίλυ Γκλάντστοουν ἔγινε ἡ πρώτη ἐρυθρόδερμη πού ἐκέρδισε τό Βραβεῖο
Καλύτερης Ηθοποιοῦ στήν τελετή ἀπονομῆς τῶν
Χρυσῶν Σφαιρῶν. Ἡ πρωταγωνίστρια τῆς ταινίας
“Killers of the Flower Moon” ἀνέβηκε στην σκηνή
στήν 81η τελετή ἀπονομῆς τῶν Χρυσῶν Σφαιρῶν
καί κατά τήν παραλαβή τοῦ βραβείου ὡμίλησε
ἀρχικῶς στήν γλῶσσα τοῦ ἔθνους Blackfeet και
συνέχισε στά ἀγγλικά. «Εἶναι μιά ὄμορφη κοινότητα καί ἔθνος, πού μέ μεγάλωσε, πού μέ ἐνθάρρυνε νά
συνεχίσω, να συνεχίσω να κάνω αὐτό» εἶπε ἡ Γκλάντστοουν. Ηὐχαρίστησε, ἐπίσης, τόν συμπρωταγωνιστή της Λεονάρντο Ντί Κάπριο καί τόν σκηνοθέτη Μάρτιν Σκορσέζε καί ἔκανε μνεία στούς αὐτόχθονες Ἀμερικανούς πού μεγάλωσαν, ἐπίσης, σέ
αὐτές τίς κοινότητες, ἀφιερώνοντας τό βραβεῖο σέ
«κάθε μικρό παιδί ἀπό τίς περιοχές τῶν Ἰνδιάνων»
πού ἔχει ἕνα ὄνειρο.
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝ
27 Ιουνίου 2013
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΗ. Τ
Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργαίον -- Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία
Γενικών και Ειδικών Γραμματικών - Μεταφορά
αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων
προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις
α) των περί 131 132 1δ) και (ε) της παρ. 4 του άρθρου
75 του ν. 4622/2014 «Επιτελικό Κράτος οργάνωση, λε
τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης των κυβέρνη
τοχών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(A133),
ΤΕΥΧΟΣ ΠΕΡ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
EM 77
3. Το Υπουργείο Παιδείας και Θρηση
νομάζεται σε Υπουργείο Παιδείας
3. Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων μετάνομάζεται σε Υπουργείο Παιδείας Θρησκευμάτων και
Αθλητισμού.
4. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
μετονομάζεται σε Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης.
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού με τον5. Toy
μάζεται σε Υπουργείο Πολιτισμού.
Άρθρο 2
Σύσταση Γενικών Γραμ
Μεταφορά αρμοδιοτήτων στο Υπουργείο
κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Γραμματειών
Γονεῖς, μάθετε τά ἀγόρια
σας νά ἀγαποῦν καί νά σέβονται. Να ξεκαθαρίσω ὅτι δέν
συμφωνῶ μέ τόν όρο «γυναικοκτονία». Ἀλλά οὐδείς
μπορεῖ νὰ ἀρνηθεῖ ὅτι οἱ γυναῖκες εἶναι ἐκεῖνες πού γίνονται συνήθως θύματα τῆς
βίας τῶν ἀνδρῶν. Ποτέ δέν
μοῦ ἄρεσαν οἱ σκηνές ἐκεῖνες
1. Από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάκαι στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής
λίσης μεταφέρεται στο
και Οικογένειας ως σύνολο αρμοδιοτήτων, οργανικών
μονάδων και θέσεων προσωπικού, η Γενική Γραμματεία
και σύλλου 130
Πρωθυπουργός ἐτῶν 34
στήν Γαλλία
ΑΤΤΙΚΗ. Τοπικές βροχές μέ ἰσχυρούς βορείους ἀνέμους. Θερμ. ἕως 11β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Νεφώσεις.Ἄνεμοι βόρειοι μέτριοι. Θερμοκρασία ἕως 5β.
θυΠαρίσι.- Ὁ Γκαμπριέλ Ἀττάλ εἶναι ὁ νέος
πουργός τῆς Γαλλίας καί ὁ νεώτερος στήν Ἱστορία
τῆς Πέμπτης Γαλλικῆς Δημοκρατίας. Μόλις πρίν πέντε μῆνες, ὁ 34χρονος εἶχε διορισθεῖ ὑπουργός Παιδείας ἀπό τόν Γάλλο Πρόεδρο, Ἐμμανυέλ Μακρόν.
Ὁ Ἀττάλ ἀναλαμβάνει τήν πρωθυπουργία μία ἡμέρα
μετά την παραίτηση τῆς προκατόχου του, Ἐλιζαμπέτ
Μπώρν, ἡ ὁποία είχε πολιτικές διαφωνίες μέ τόν
Συνέχεια στην σελ. 5
Tego A 130/27.06.2023
τούχωση, καθώς και της εποπτείας, θέση της και Απασχόλησης» (AYTLA), κατά το μέρος των σκοπών της
χαρμογής μέτρων και υλοποίησης της παροχής περίστ) της παρ. 3 του άρθρου 3 και των αρμοδιοτήτων
με ενίσχυσης για την κάλυψη δαπανών τ της περιφορά της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 1921/200
κάδες χρόνιας ο
ή αποθεραπείας A 75
Brootou Be
pa Neolalapvac Appéδολογιών σε Χρήμα των υποτικά 1993 και 135 ) κατά το μέρος του σκοπού της, τμήμα Α΄
to Turopoo
της παρ. 2 του άρθρου 32 του το 1997. 1 του άρθρου 2 του ν. 4115/2013 (Α΄ 24 Α
Γραμματεία Κοινωνικής καλληλεγγύης κα
ήσης της διαχείας του Υπουργείου
ς και Οικογένειας μεταφέρεται και
Γυργείο Εργασίας και Κοινωνικής Αρχής
ητεία των ακολουθων νομικών προσών, με
μικού προσώπου δημοσίου δικαίου
Οργανισμός πρου ενών επιδομετ
Αλληλεγγύης» απεκεί που αρωμα
σύμφωνα με την πατρίδα του οποτε 218
νομικού προσώπου δημοσίου δικού
αεθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλες 1998
πάσ4 2022 (Α 1882, σύμφωνα με την ικαίου
3. Συστήνονται στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής
Οικογένειας Γενική Γραμματεία Ισότητας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, καθώς και αντίστοιχη θέση Γενικού Γραμ
ματέα. Στη Γενική Γραμματεία Ισότητας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων μεταφέρονται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων,
υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού (α) από
το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης οι
υπηρεσίες της πρώην Γενικής Γραμματείας Ισότητας των
Φύλων, όπως μεταφέρθηκαν στο πρώην Υπουργείο Ερ
γασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με την παρ. 3 του
άρθρου 7 του π.δ. 84/2019 και 13) από το Υπουργείο
Δικαιοσύνης, το Τμήμα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της
Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Απονομή
η σκυττας (γ) του νομικού προσώπου γνω
την επωνυμία «Κέντρο Εκπαίδειο και
Toplave (KEAT) roum
– 1913
την παρ. 1 του άρθρου 1 αυτούς, 153 τους του
265/1979 (A
που με
Νεοφών (Ε.Κ.) του άρθρούς του αν τις
σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 26 του ν.
(Α 2061
με των νομικών προσώπων δημοσίου. Χάριτος της Γενικής Διεύθυνσης Ειδικών Νομικών
που έχουν συσταθεί με την επωνυμία «Κέντρο Κοινότων και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της περ
άρθρου 24 του π.δ. 6/2021 (Απου Υπουργείο
AMDORA των Δασιμάτων της
τους βυθούς των Διαστημάτων και Απονομής
3 tou
τής Πρόνοιας, σύμφωνα με το άρθρο
ή του νομικού προσώπου
4 του ν. 4174/2013,
(A 16) (0) TO
δημοσίου δικαίου
με την επωνυμία θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων
Ευρωπανίας, σύμφωνα με την σας και της παρ. 3 του
άρθρου 2 του ν. 4109-2013 και 10 των νομικών προσώ
πολύ ιδευτικού δικαίου αρμοδιότητας της Γενικής Γρα
εμπορίας και το χρώμα. Αλληλορείτη και καταφερθής χρήση
Χάριτος της
και της Γενικής Δ
Η Διεύθυνσης Ειδικών Νομικών τη
της κότων και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της παρ. και της
nap. 3 sou apépou 24 Youn&. 6/2021 (A7). Em Te
θυμᾶμαι, ἐπίσης, μικρός,
πού στά καλοκαιρινά γλέντια, όπου μαζεύονταν συγγενεῖς καί φίλοι καί ὁ οἶνος
ἦταν ἄφθονος καί ἄκρατος,
ERMENIA THE BYBENCA
Χαμηλά ἔνστικτα
Η ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ τῶν γεγονότων δέν μᾶς ἐπέτρεψεχους στήν Εὐρώπη, ἀκόμη καί λίγο πρίν τή διεξανά σχολιάσουμε μιά πτυχή τοῦ ἀνασχηματισμοῦ, ἡ παγωγή τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων τῶν Ἀθηνῶν, διαὁποία ὑπερβαίνει τά πρόσωπα καί συνδέεται εὐθέως μέ τήν ποιότητα τοῦ πολιτικοῦ προσωπικοῦ τῆς
χώρας: Τήν ἐπιστροφή του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη στό
Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως γιά πέμπτη φορά. Διετέλεσε ὑπουργός στην Κατεχάκη μέ τέσσερεις
διαφορετικούς Πρωθυπουργούς: Μία φορά μέ τόν
Κώστα Σημίτη (1999-2003), μία μέ τόν Γιώργο Παπανδρέου (2009-2011), μία μέ τόν Λουκᾶ Παπαδῆμο
(2011-2012) καί δύο μέ τόν Κυριάκο Μητσοτάκη
(2019-2021) καί τώρα. Δέκα χρόνια στό νερό! Αὐτή
πού ὅρισε τή φήμη του, ἦταν ἡ πρώτη του θητεία,
ἀλλά ὄχι μόνο λόγῳ τῆς σύλληψης τῆς 17 Νοέμβρη,
ὅπως πιστεύουν ὁρισμένοι.
βιβάστηκαν προσωπικῶς στόν Πρόεδρο Μπούς, ὁ
ὁποῖος, κάνοντας χρήση τους, ἔπεισε τόν Μπλαίρ
καί τόν Ἀθνάρ, πού μετεῖχαν στή συμμαχία τῶν προθύμων, να στηρίξουν τή στρατιωτική εισβολή των
ΗΠΑ στο Ιράκ καί συγκεκριμένα στή Βαγδάτη. Μέ
τελική κατάληξη τήν ἀνατροπή του Σαντάμ Χουσεΐν.
Epτοῦ Μανώλη Κοττάκη
Ὡς διεθνής παίκτης, λοιπόν, ὁ Χρυσοχοΐδης ἀργά
ἤ γρήγορα θά ἐπέστρεφε στήν Κατεχάκη καί ἄς μήν
πετοῦσε τή σκούφια του αὐτήν τή φορά. Καί ἄς ἔκανε πάλι τήν ἐμφάνισή της ἡ τρομοκρατία μέ βόμβες στοῦ Ζωγράφου. Σημειωτέον ὅτι οἱ δύο τελευταῖοι ὑπουργοί Δημοσίας Τάξεως τοῦ Κώστα Σημίτη,
οἱ ὁποῖοι συνεργάστηκαν ἄριστα μέ τόν συμμαχικό
Υπό τήν ἡγεσία του, ἡ ΕΥΠ σέ συνεργασία μέ παράγοντα, ὁ Μιχάλης Χρυσοχοΐδης καί ὁ Γιώργος
ἀμερικανικές μυστικές υπηρεσίες πραγματοποί- Φλωρίδης, μετέχουν σήμερα σέ κομβικά ὑπουργεία,
ησε το 2003 τήν ἐπιχείρηση «Δίκτυ», διά τῆς ὁποί- στήν κυβέρνηση της ΝΔ. Γιά τόν Μιχάλη Χρυσοχοΐας ἀποκαλύφθηκε μεγάλη ποσότητα βαρέος ὁπλι-δη δέν τίθεται θέμα: Τό γεγονός ὅτι ἡ Ἑλληνική Δησμοῦ ἐκρηκτικῶν καί ναρκῶν μέσα στην πρεσβεία μοκρατία χρειάζεται τίς ὑπηρεσίες του για πέμπτη
τοῦ ᾿Ιράκ στήν Ἀθήνα (Ψυχικό). Εκτελεστικός βρα- φορά καί ὅτι ἐπιστρέφει στην Κατεχάκη μέ τούς
χίων ἐκείνης τῆς ἐπιχείρησης ἦταν ὁ Ἑλληνοαμε- ὅρους του, γι' αὐτόν εἶναι τίτλος τιμῆς. Δέν ἔφυγε
ρικανός πράκτωρ Γουίλλιαμ Μπέιζιλ, τό ὄνομα τοῦ
καλά τό 2021 μετά τίς πυρκαϊές, πού δέν ἦταν καί ἡ
ὁποίου ἐνεπλάκη μερικά χρόνια ἀργότερα στίς ὑπο-εἰδικότητά του, ἐνῷ οἱ βαθύτερες αἰτίες ἦταν ἄλλες.
Τό ὅτι ὁ Πρωθυπουργός ἀναγκάστηκε νά προκλοπές Καραμανλῆ. Λέγεται ὅτι τά εὑρήματα ἐκείνης τῆς ἔρευνας, πού πιστοποιοῦσαν ὅτι οἱ Ιρακινοί σφύγει στίς ὑπηρεσίες του, ἀφοῦ προηγουμένως
ἦταν ἕτοιμοι νά ἐπιτεθοῦν σέ ἀμερικανικούς στόΣυνέχεια στην σελ. 3
Λεπτομέρειες
στη δια
Ἰσότητας τῶν Φύλων) καί ἡ ἀντίστοιχος θέσις Γενικοῦ
Γραμματέως.
Τά δύο φῦλα ἐξηφανίσθησαν. Τά ἀνθρώπινα δικαιώματα τά ἐξετόπισαν. Τό ἐρώτημα εἶναι γιά ποιούς πλέον
ὑπάρχουν ἀνθρώπινα δικαιώματα, ἄν ὄχι γιά τά δύο βιολογικά φῦλα; Γιά τό «τρίτο φῦλο», τό ὁποῖο προωθεῖ ὁ οἶκονομικός σύμβουλος τοῦ Πρωθυπουργοῦ, κ. Ἀλέξης Πατέλης; Αὐτός εἶναι, ἄλλως τε, συμφώνως πρός ἐπιβεβαιωμένες δημοσιογραφικές πληροφορίες τῆς «Ἑστίας», πού
ἐπέμενε νά ἐπιβάλει τήν ἐπιθυμία του γιά τήν ἀνωτέρω διατύπωση τοῦ Διατάγματος.
Τμῆμα τοῦ Ἁδριάνειου
ὑδραγωγείου ἀπεκαλύφθη
στήν ἀρχαία Τενέα
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
τοῦ Δημήτρη Καπράνου
Τά ἀγόρια σας πρέπει νά ἀγαποῦν καί νά σέβονται
τῶν παλαιῶν ἑλληνικῶν ταινιῶν, ὅπου ὁ ἄνδρας «έριχνε
τά χαστούκια του» καί ἡ
γυναῖκα δρισμένες φορές «τά
ἀπολάμβανε».
γυναῖκες ὄχι μόνο τά ἄκουγαν αὐτά ἀπαθεῖς ἀλλά κάποιες τά χόρευαν κιόλας!
τό τραγούδι πού τραγουδοῦσαν ἐν χορῷ οἱ «σερνικοί» τῆς μεγάλης συντροφιᾶς
ἦταν τό «Εἶμαι ἄντρας καί τό
κέφι μου θά κάνω καί θά φέρω καί μιά βόλτα παραπάνω» καί στό πιό ελαφρό τό
«Φιρί-φιρί τό πᾶς καί θὰ σοῦ
τίς βρέξω, φιρί-φιρί τό πᾶς,
τό ξύλο θά τό φᾶς». Καί οἱ
Ἀξίζει, ὅμως, νά δοῦμε τήν ταραχώδη διαδρομή τῆς
Γενικῆς Γραμματείας, πού ἀπό ὄργανο τῆς πολιτείας μέ
ἀποστολή τήν ἰσότητα τῶν δύο φύλων κατέληξε τώρα,
Συνέχεια στην σελ. 3
ESTIA
Μεγάλωσα, λοιπόν, σε
μία κοινωνία όπου ἡ γυναῖκα εἶχε σχεδόν ἀποδεχθεῖ τήν ἄσκηση –μερικῆς
ἔστω- βίας ἀπό τόν ἄνδρα.
Εὐτυχῶς, όμως, στο σπίτι
Συνέχεια στήν σελ. 4
Ἀριθμ. φύλ. 42748
Ετος 147ον
Τιμή 1,5 €
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Πρός ἀποστρατεία
ὅλοι οἱ ἀρχηγοί
τῶν Γενικῶν Ἐπιτελείων
Στις 14/01
ΕΚΔΟΣΙΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
ΕΣΤΙΑ
αντισε 13 συντονης παρουσία στην κρητη
Γιατί ο Ολυμπιακός
απέρριψε τον Δομάχο
και ο Σιδέρης δεν πήγε
στον Παναθηναϊκό!
Πώς οι ομάδες έκαναν
μεταγραφές
ΕΣΤΙΑζω
ΟΙ ΗΡΩΕΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
Οι 16 ποδοσφαιρικοί ήρωες του '60
και του '70 ξαναζωντανεύουν!
Mayang (
(σελ. 4)
ΟΙ ΗΡΩΕΣ
ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
μια ακόμα
AGGREY
το νέο τεύχος
ΕΣΤΙΑζω
Ἕνας χρόνος χωρίς
τόν τ. Βασιλιᾶ
Κωνσταντῖνο!
τοῦ Τάσου Κ. Κοντογιαννίδη
Ο τ. ΒΑΣΙΛΙΑΣ Κωνσταντίνος ἔφυγε
πέρσι τέτοια μέρα ἀπό τή ζωή, 10 Ιανουαρίου 2023, καί σήμερα θά τελεσθεῖ στό Τατόϊ ἀπό τά παιδιά του τό
ἐτήσιο μνημόσυνό του. Καί μία σύμπτωση: Ἀκριβῶς 100 χρόνια πρίν,
στίς 10-1-1923, ἔφυγε ἀπό τή ζωή ὁ
παππούς του, Βασιλιάς Κων/νος, ὁ
ἐλευθερωτής τῆς Θεσσαλονίκης.
Ὁ ἀποδημήσας τέως Βασιλιᾶς Κωνσταντίνος ἔζησε στο διάβα τῆς ζωῆς
του –σέ μία τετραετία– τρεῖς μεγάλες
χαρές, ἡ τρίτη μισή. Θά ἀναφερθούμε
Συνέχεια στην σελ. 3