Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ηχώ των Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΡΙΤΗ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024
ΕΤΟΣ: 530
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 15035
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΗΧΩ
ΧΡΟΝΙΑ
Σκρέκας: Έρχονται
| μέτρα για τις παραπλανητικές
εκπτώσεις και για τις τιμές
στο βρεφικό γάλα
Για το πρόβλημα της ακρίβειας μίλησε ο
υπουργός Ανάπτυξης, Κώστας Σκρέκας επαναλαμβάνοντας πως θα ληφθούν περαιτέρω
μέτρα για την αντιμετώπισή της.
«Εχουμε μία σειρά παρεμβάσεων, που έχουν
οδηγήσει σε μείωση του πληθωρισμού,
αυτό όμως δεν είναι αρκετό», αναγνώρισε ο
Κώστας Σκρέκας, σημειώνοντας πως, «ποτέ
δεν είπαμε να κοπούν οι προσφορές, είπαμε
να μην εκτινάσσονται οι τιμές και μετά
γίνονται προσφορές» και υπενθύμισε πως, το
υπουργείο επέβαλε μεγάλο πρόστιμο για τις
παραπλανητικές εκπτώσεις.
«Μόνο το 2023 έχουμε επιβάλει 13,5 εκατομμύρια πρόστιμα για θέματα κερδοφορίας. Βλέπουμε ότι, μετά την επιβολή τους
προσαρμόζονται οι κατάλογοι και μειώνονται
οι τιμές», είπε σχετικά και παραδεχόμενος
πως «αυτά δεν είναι αρκετά, έχουμε μία
σειρά νέων μέτρων που θα ανακοινώσουμε
σε λίγο και θα δούμε μια σειρά προϊόντων να
μειώνεται».
Αναφερόμενος σε μια σειρά προϊόντων, όπως
τα απορρυπαντικά, τα προϊόντα περιποίησης
και το βρεφικό γάλα, είπε πως, «φαίνεται πως
σε μια σειρά προϊόντων οι τιμές είναι μεγαλύτερες από ό,τι σε άλλες χώρες. Μελετούμε
μέτρα για να σταθεροποιηθούν ή να μειωθούν
οι τιμές».
«Θα λάβουμε μέτρα που διορθώνουν τις
τιμές», διαβεβαίωσε ο υπουργός.
Απαντώντας σε σχετικό ερώτημα, είπε πως,
οι εταιρείες είναι υποχρεωμένες να ενημερώνουν το υπουργείο σε κάθε ανατίμηση που
κάνουν.
Μιλώντας για το βρεφικό γάλα, είπε πως,
«όταν το 2011 απελευθερώθηκε η πώλησή του
από τα φαρμακεία, είδαμε τις τιμές να μειώνονται, αν και παρέμεναν υψηλές. Φαίνεται
ότι, εκείνο το άνοιγμα δεν ήταν αρκετό. Οι
τέσσερις εταιρείες ερευνώνται, όπως και οι
στρεβλώσεις που οδηγούν στην υψηλή τιμή
του βρεφικού γάλακτος. Θα συγκρουστούμε
και θα πάμε μέχρι τέλους την έρευνα για τη
μείωση του βρεφικού γάλακτος».
«Τα μέτρα θα ανακοινωθούν σύντομα και
για τις παραπλανητικές εκπτώσεις και για το
βρεφικό γάλα, συγκεκριμένα μέτρα που θα
οδηγήσουν σε μείωση των τιμών στα ράφια»,
είπε τέλος ο υπουργός.
ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
Τ: 210 38 17 700 - 210 38 17 716 - 210 38 17 737 F: 210 38 17 331 E: [email protected] W: www.ihodimoprasion.gr
οδαρικό στη νέα χρονιά με
τον αέρα που τους δίνει η
ανάκτηση -έπειτα από σχετ
δόν μία 10ετία- της επενδυτικής βαθμίδας κάνουν οι ελληνικές τράπεζες,
οι οποίες καλούνται από τη μία να
διαχειριστούν μια σειρά από προκλήσεις, που όμως δεν συγκρίνονται με
αυτές του πρόσφατου παρελθόντος,
και από την άλλη να αξιοποιήσουν τις
ευκαιρίες που προκύπτουν.
Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), η αναβάθμιση της
πιστοληπτικής αξιολόγησης της
Ελλάδας στην επενδυτική κατηγορία αναμένεται να οδηγήσει σε περαιτέρω αναβαθμίσεις της πιστοληπτικής αξιολόγησης των ελληνικών
τραπεζών, επομένως να συντελεσεί
στη συγκράτηση του αυξημένου
κόστους δανεισμού τους από τις διεθνείς αγορές ομολόγων, λόγω της
αυστηροποίησης των νομισματικών
και χρηματοπιστωτικών συνθηκών
διεθνώς.
Επίσης, τα άμεσα οφέλη της αναβάθμισης αφορούν τη βελτίωση της
ποιότητας του χαρτοφυλακίου τίτ
λων των τραπεζών, μέρος του οποίου
αποτελείται από ελληνικά κρατικά
ομόλογα, την αύξηση της διαθέσιμης
ρευστότητας (εφόσον αυτά πλέον
θα μπορούν να χρησιμοποιούνται
ως εξασφαλίσεις για την αναχρηματοδότηση των τραπεζών από το
ευρωσύστημα χωρίς να χρειάζεται
παρέκκλιση από τα σχετικά κριτήρια επιλεξιμότητας) και τη μείωση
του κινδύνου αγοράς των τραπεζών,
καθώς αναμένεται ότι θα μειωθεί ο
συντελεστής ευαισθησίας των ελληνικών τίτλων στις διακυμάνσεις
του διεθνούς επενδυτικού κλίματος.
Αναμένεται, επίσης, ότι η πρόσβαση στις διεθνείς κεφαλαιαγορές και
στη διατραπεζική αγορά θα καταστεί
ευκολότερη για τις ελληνικές τράπεζες – ήδη η αναβάθμιση έχει ασκήσει σημαντική μειωτική επίδραση
COULT FARGE
Eurobank
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
στο κόστος χρηματοδότησης των
τραπεζών από τις κεφαλαιαγορές.
Τέλος, αναμένονται σημαντικές μακροχρόνιες θετικές επιδράσεις στην
εγχώρια οικονομική δραστηριότητα,
στον βαθμό που ενισχύεται η κερδοφορία των τραπεζών, μειώνεται ο
πιστωτικός κίνδυνος και βελτιώνεται
η ποιότητα του χαρτοφυλακίου δανείων των τραπεζών.
Οσον αφορά στην κερδοφορία, η
διατήρησή της είναι ίσως η πιο σημαντική πρόκληση για τις εγχώριες τράπεζες, δεδομένου ότι κάποια
στιγμή μέσα στο 2024 θα εκκινήσει
η διαδικασία αποκλιμάκωσης των
επιτοκίων.
Υπενθυμίζεται ότι τα κέρδη του 2023
στηρίχθηκαν κατά κύριο λόγο στη
διεύρυνση του επιτοκιακού περιθωρίου, με τους CEOs των συστημικών
ομίλων να έχουν ήδη δεσμευτεί προς
τους επενδυτές για καθαρά κέρδη
πέριξ του ενός δισ. ευρώ σε βάθος
τριετίας ανεξαρτήτως των όποιων
μειώσεων στα επιτόκια. Στο πλαίσιο
αυτό, η εστίαση μετατοπίζεται στην
ενίσχυση των εσόδων από άλλες πηγές, όπως το wealth management,
αλλά και τα ακίνητα, ενώ ήδη οι
τράπεζες προχωρούν σε hedging,
κλειδώνοντας επιτόκια της τάξεως
του 3% μέσω παραγώγων.
Ψηλά στην ατζέντα των τραπεζιτών
ALPHA BANK
ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΤΕΛΟΣ
Tox. Tooptio
K.T.A
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
αριθμός Άδειας
για το 2024 βρίσκεται και η ταχεία
απορρόφηση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης που δίνει ώθηση
στην πιστωτική επέκταση και κατ'
επέκταση στα έσοδα από τόκους.
Μέχρι σήμερα έχουν υπογραφεί 244
δανειακές συμβάσεις ύψους 3,6 δισ.
ευρώ, οι οποίες αντιστοιχούν σε επενδύσεις αξίας 8,6 δισ. ευρώ. Αγκάθι,
ωστόσο, παραμένουν αφενός το
ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης (μέχρι τα μέσα του 2026),
με το ενδεχόμενο της παράτασης να
βρίσκει ευήκοα ώτα μεταξύ των Ευρωπαίων, και αφετέρου οι επενδύσεις
που αφορούν στο digital σκέλος, το
οποίο, όπως φαίνεται, δυσκολεύει
τις τράπεζες.
Εκ των βασικών προκλήσεων είναι
και η συνέχιση των εκδόσεων ομολόγων με σκοπό την κάλυψη της
Ελάχιστης Απαίτησης Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL) σε ένα περιβάλλον
αυστηροποίησης των νομισματικών
και χρηματοπιστωτικών συνθηκών
διεθνώς. Με βάση τα στοιχεία του
Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης
(SRB), απομένουν περίπου 5,5 δισ.
ευρώ που πρέπει να καλυφθούν από
αντίστοιχες ομολογιακές εκδόσεις ή
άλλους τύπους επιλέξιμων στοιχείων
παθητικού έως το τέλος του 2025.
Τα κόκκινα δάνεια εξακολουθούν
9⁰⁰ 772529
AMPHET
Κομβική χρονιά το 2024
για τις τράπεζες
ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
EATON
Η Dian
ΚΩΔΙΚΟΣ: 1781
Στοια
ΕΛΤΑ
Hellenic Post
029121
να προβληματίζουν -αν και με μια
κρότερη ένταση- τις διοικήσεις των
τραπεζών, παρά την εντυπωσιακή
μείωσή τους τα τελευταία χρόνια. Κι
αυτό γιατί οι σχετικοί δείκτες εξακολουθούν να υπολείπονται έναντι του
ευρωπαϊκού μέσου όρου, ενώ παράλληλα η διατήρηση των επιτοκίων στα
υψηλά τρέχοντα επίπεδα επαναφέρει
τον κίνδυνο για ενίσχυση των επισφαλειών. Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιευμένα
στοιχεία των τεσσάρων συστημικών
ομίλων, ο δείκτης κόκκινων δανείων
διαμορφώνεται σήμερα πολύ κάτω
από το 9%, όταν, για παράδειγμα, το
2016, όπου τα κόκκινα δάνεια είχαν
πιάσει ταβάνι, αυτός βρισκόταν στο
48,5% (δηλαδή το στοκ κυμαινόταν
στα 107 δισ. ευρώ). Η εκ νέου ενεργοποίηση του «Ηρακλή», πάντως, που
βοήθησε τις τράπεζες να απαλλαγούν
από κόκκινα δάνεια ύψους 48 δισ.
ευρώ, θα συμβάλλει στην περαιτέρω
μείωση του εναπομείναντος στοκ.
Την ευκαιρία αφενός της πλήρους
ιδιωτικοποίησής τους, με την αποχώρηση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) από
το μετοχικό τους κεφάλαιο, και αφετέρου της επιβράβευσης προς τους
μετόχους τους μέσω της διανομής
μερισμάτων ή και προγραμμάτων buy
back θα έχουν οι τράπεζες το 2024.
Eurobank και Alpha Bank έχουν
ήδη ολοκληρώσει τη διαδικασία αποεπένδυσης, με την Τράπεζα Πειραιώς
και την Εθνική να παίρνουν τη σκυτάλη τη νέα χρονιά.
Στην πρώτη το Ταμείο διαθέτει ποσοστό 27%, με την αγορά να αναμένει
διάθεση στις αρχές του προσεχούς
Μαρτίου του συνόλου του πακέτου
των μετοχών, προκειμένου να καλυφθεί η ισχυρή ζήτηση από τους
επενδυτές, ενώ στη δεύτερη -μετά και
το επιτυχές placement του 22%- το
ΤΧΣ διατηρεί ακόμη ένα ποσοστό
πέριξ του 18%.