Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός: 1869
Ο Δημοσιογράφος
που αγαπά
τον τόπο του
πρέπει να ξέρει
να δυσαρεστεί
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Ιδιοκτήτης • Εκδότης - Διευθυντής ΒΑΣ. ΖΕΡΒΑ - Έτος 46ο • Αρ. Φύλλου 12567 Τιμή 0,60 ευρώ - Σάββατο-Κυριακή 6-7 Ιανουαρίου 2024
ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΙΚΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΛΟΓΩ ΕΓΝΑΤΙΑΣ
ΑΝΑΦΈΡΘΗΚΕ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Β. ΚΙΚΙΛΙΑΣ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΙΑΠΩΝΙΑΣ!
"Απ' το Μοιραίο Σφάλμα
στο Απίθανο Θαύμα!
‘Αδιανόητο! Σύγκρουση Αεροσκαφών στο έδαφος!
‘Κεραυνός εν αιθρία 2/1/2024/08:47:32 UTC-17:47:32
Τοπική, δηλαδή νύχτα δεδομένου ότι στο Τόκιο η Δύση Ηλίου
ήταν στις 16:41 τοπική!
συνέχεια στη σελ. 1
Γράφει ο Σπύρος Κίκερης)
8. Έχετε δει σε άλ
λη χώρα να ανθεί σε
τόσο μεγάλο βαθμό η
αρπαχτή, η αραχτή
και το λάδωμα; Δε μιΠώ για τη μαγκιά, τον
κουτσαβακισμό, τον
τσαμπουκά και τον ω
χαδερφισμό που απο
τελούν ιδιάζουσες
μορφές συμπεριφοράς των νεοελλήνων.
Σε ποιά άλλη χώρα, ό
που όλοι χλευάζουν
Γράφει ο
Μιχαήλ Γ. Λουκάς και ειρωνεύονται την
τον κομβικό ρό- ο υπουργός Κλιματικής ρειακή Διοίκηση Πυρολο του Πυροσβε· Κρίσης και Πολιτικής σβεστικών Υπηρεσιών
στικού Σώματος Προστασίας, Βασίλης και πραγματοποίησε
της Περιφέρειας Κικίλιας σε δηλώσεις ευρεία σύσκεψη με 6Ηπείρου, λόγω της Ε- του από τα Ιωάννινα, 6- πους τους διοικητές των
γνατίας Οδού, και στο πως αναφέρεται σε περιφερειακών ενοτήστρατηγικό σχεδιασμό σχετική ανακοίνωση των, στελέχη του Πυροπου αναπτύσσεται για του Υπουργείου Κλιμα- σβεστικού Σώματος, Eτην αντιμετώπιση των τικής Κρίσης και Πολιτι- ΜΑΚ, ΕΜΟΔΕ καθώς και
όλο και πιο συχνών α- κής Προστασίας.
εθελοντικές ομάδες.
κραίων καιρικών φαινομένων, αναφέρθηκε
Την Πέμπτη το πρωί
μετέβη στην Περιφε| συνέχεια στη σελ. 6
κατάσταση που επι
κρατεί στο Δημόσιο.
οι περισσότεροι προσπαθούν με κάθε τρό
πο να γίνουν δημόσιοι
υπάλληλοι, για να 8πιβάλλουν εν συνεχεία συμπεριφορές ξουσίας, που θεω
ρούν, κομπλεξικοί 6ντες, ότι προέρχονται
από τη σφραγίδα που
κρατούν και την και
ρέκλα που κάθονται;
Είμαστε ένας λαός
Σήμερα η εορτή των Θεοφανείων
Θα γίνει Θεία Λειτουργία και Αγιασμός των Υδάτων
Η ΞΕΧΑΡΒΑΛΩΜΕΝΗ ΧΩΡΑ (Γ')
που οι περισσότεροι
γνωρίζουν σχεδόν τα
πάντα και έχουν λόγο
για όλα, που γκρινιάζουν με το παραμικρό
και αποδίδουν στους
άλλους. εγχώριους
και ξένους, την ευθύνη για κάθε δυσάρε·
στο. Αν αποτύχεις σε
κάτι αυτό δεν οφείλεται στον ευφυή Έλληνα, αλλά στους άλ
πους.
Ο Αγιασμός των Υ.
δάτων θα πραγματοποιηθεί σήμερα Σάββατο 6 Ιανουαρίου,
ανήμερα των Θεοφανείων στην Πρέβεζα.
συνέχεια στη σελ. 6
συνέχεια στη σελ. 7
goto aozeLOU
Η Τ.Φ., οι εργαζόμενοι
και οι συνεργάτες της
σας εύχονται
Καλή Χρονιά
& Χρόνια Πολλά