Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
€ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
Email:[email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ετος: 28ο - ΑΘΗΝΑ - Γλάδστωνος 5 - (Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210 - 3304596 210 - 3304613 - Τιμή Περ. 0,20 Ε
Αναμένεται αύξηση 5% έως 6% το τρέχον έτος
Εκκινούν οι διαδικασίες αύξησης του κατώτατου μισθού
Σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις σε Ελλάδα
Έλλειψη εργαζομένων με τις κατάλληλες δεξιότητες
Σκρέκας: Έρχονται νέα μέτρα για την ακρίβεια
Θα δούμε μείωση τιμών σε μια σειρά προϊόντων
Οι ελλείψεις δεξιοτήτων αποτελούν το σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις αναφορικά με το προσωπικό που διαθέτουν
ή αναζητούν.
Στην Ελλάδα τους τελευταίους 24 μήνες σχεδόν έξι στις δέκα επιχειρήσεις δηλώνουν ότι δυσκολεύτηκαν πολύ να βρουν και να προσλάβουν
προσωπικό με τις κατάλληλες δεξιότητες, καθώς, όπως επισημαίνουν,
η αγορά εργασίας δεν είναι στη χώρα μας συνδεδεμένη με την
εκπαίδευση, με αποτέλεσμα άλλα προσόντα να ψάχνουν οι επιχειρήσεις και άλλα να είναι τα προσόντα εκείνων που αναζητούν εργασία.
Για το πρόβλημα της ακρίβειας μίλησε ο υπουργός Ανάπτυξης, Κώστας
Σκρέκας, επαναλαμβάνοντας ότι θα ληφθούν περαιτέρω μέτρα για την
αντιμετώπισή της.
«Έχουμε μία σειρά παρεμβάσεων που έχουν οδηγήσει σε μείωση του
πληθωρισμού, αυτό όμως δεν είναι αρκετό», αναγνώρισε ο Κώστας
Σκρέκας, σημειώνοντας ότι «ποτέ δεν είπαμε να κοπούν οι προσφορές,
είπαμε να μην εκτινάσσονται οι τιμές και μετά γίνονται προσφορές» και
υπενθύμισε ότι το υπουργείο επέβαλε μεγάλο πρόστιμο για τις παραπλανητικές εκπτώσεις
Βλέπουμε ότι με την επιβολή μέτρων προσαρμόζονται οι κατάλογοι και
μειώνονται οι τιμές – Θα έρθουν και νέα μέτρα
Αν και οι σπουδές ή η εξειδίκευση σε ένα αντικείμενο είναι
σε σημαντικό βαθμό και πρέπει να είναι προσωπική επιλογή, το γεγονός ότι η ανεργία ιδιαίτερα στις μικρές
ηλικίες είναι μεγάλη δείχνει πως το μοντέλο που ακολουθείται έχει πλέον ξεπεραστεί.
Κτηνοτροφία: Τι αλλάζε
ι στα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης – Νέες ρυθμίσεις
Αλλαγές στη διαδικασία
εκπόνησης των διαχειρι
στικών σχεδίων βόσκησης
με πρόβλεψη ανάληψής
τους από το υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, προβλέπει το
διαβούλευση
νομοσχέδιο του ΥΠΑΑΤ
«Ενίσχυση της πρότυπης
κτηνοτροφίας, ρυθμίσεις
για την αλιεία και τις υδατοκαλλιέργειες, διατάξεις για
τη φυτοϋγεία, τα βιοκτόνα
προϊόντα και την ποιότητα
τροφίμων και άλλες διατάξεις για την τόνωση της
ΑΘΗΝΑ
Αρ. Φύλλου 7458
Τρίτη
09.01.2024
αγροτικής ανάπτυξης».
Συγκεκριμένα, όπως επισημαίνεται στο νομοσχέδιο
«για λόγους επιτάχυνσης
της διαδικασίας» ΤΟ
ΥΠΑΑΤ, αναθέτει την
εκπόνηση διαχειριστικών
σχεδίων βόσκησης στις
Περιφέρειες της χώρας, οι
οποίες υποχρεούνται να
αναρτήσουν τη διακήρυξη
τους εντός ενός μήνα από
την υπογραφή της σχετικής προγραμματικής
σύμβασης.
Αγροτικά Τμήματα
στα Επιμελητήρια
Πώς θα ιδρυθούν
Τη σύσταση Αγροτικών
Τμημάτων στα Επιμελητήρνα προβλέπει το νομοσχέίδιο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ενίσχυση
πρότυπης κτηνοτροφίας,
ρυθμίσεις για την αλιεία και
τις υδατοκαλλιέργειες, διατάξεις για τη φυτοϋγεία, τα
βιοκτόνα προϊόντα και την
ποιότητα τροφίμων και
άλλες διατάξεις για την
τόνωση της αγροτικής ανάπτυξης», το οποίο έχει τεθεί
σε διαβούλευση έως τις 19
Ιανουαρίου 2024.
Σκοπός είναι η υποστήριξη και ενίσχυση της αγροτικής δραστηριότητας, μέσω
της εισαγωγής Αγροτικών
Τμημάτων στα Επιμελητήρια της χώρας
Στο UTTÓ διαβούλευση
νομοσχέδιο, διαμορφώνεται το πλαίσιο για τη δημιουργία Αγροτικών Τμημάτων
στα Επιμελητήρια, προς
υποστήριξη των αγροτών,
χωρίς – όπως επισημαίνεται στην αιτιολογική έκθεση
-να θίγεται η δυνατότητα
Επιμελητηρίων να
αποφασίσουν, κατά
περίπτωση, τη σκοπιμότητα ή μη σύστασης τέτοιων
τμημάτων.
Created by Universal Document Converter