Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
s

Êáñäßôóá

Μ.Ε.Τ. 230142

ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 1108 - ÅÔÏÓ 21ï

KYΡIAKH 7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024

ÔÉÌÇ 0,50

Óåë. 3

ÔÇË: 24410 80888

Συντονιστής Θεσσαλίας
• Ορίζεται συντονιστής αποκατάστασης
και ανασυγκρότησης
στη Θεσσαλία.

Άρθρο
Ο κορωνοϊός είναι
ακόμη εδώ…
• Γράφει ο Γιώργος
Αμβροσίου…

s

Óåë. 3

Πολιτική
Συνάντηση με πρόεδρο
ΕΚΕΤΕ
• ειχε ο Περιφερειάρχης
Θεσσαλίας κ. Δημήτρης
Κουρέτας.

s

Óåë. 7

s

Óåë. 6