Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
* ΕΣΤΙΑ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΎΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ • ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη 4
Ἰανουαρίου 2024
Ἡ αὐγή τοῦ νέου ἔτους ὡστόσο μᾶς
ἐπιφυλάσσει δυσάρεστες ἐκπλήξεις. Οἱ
ὑποψίες πού ὑπῆρχαν προεκλογικῶς ἄρχισαν νά γίνονται βεβαιότητες μετεκλογικῶς. Ἡ ΝΔ γίνεται στο διάβα τοῦ χρόνου μία ἀγνώριστος παράταξις, τήν ὁποία τα
ὅσο περνᾶ ὁ καιρός δυσκολεύονται νά
ἀναγνωρίσουν οἱ πολῖτες πού τήν ἐψήφισαν. Ἐπιτρέπει ἀτιμωρητί σέ βουλευτές
Ἀνασχηματισμός μέ
«στόχο» τό Ὑπουργεῖο
Προστασίας τοῦ Πολίτου
Θεοκτίστου ὁσίου. Νικηφόρου τοῦ λεπροῦ
Σελήνης Τελ. Τέταρτο | Ανατολή 7.41 – Δύσις 5.18′
Αγνώριστος παράταξις
Ἀπό τήν Λωζάννη καί τόν γάμο τῶν ὁμοφυλοφίλων, ἕως τά μνημόνια γιά τήν «Μακεδονία» καί τήν μεσαία τάξη
τοῦ Μανώλη Κοττάκη
της πού θεωροῦν «νεκρή» καί «παρωχημένη»τήν Συνθήκη τῆς Λωζάννης νά κάνουν
«τούρ» σε τηλεοπτικούς σταθμούς καί νά
ἀναπτύσσουν ἀπόψεις που πλήττουν εὐθέως τά ἐθνικά συμφέροντα, καί τήν ἴδια
ὥρα ἀπειλεῖ τούς Υπουργούς της ὅτι θά
τεθοῦν ἐκτός σχήματος, ἄν δέν κάνουν τά
γοῦστα τοῦ κυρίου Πατέλη καί δέν ψηφίσουν τόν γάμο τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν!
γάμο τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν καί τήν
τεκνοθεσία, καλεῖται νά ἐπικυρώσει καί
τήν ἐκχώρηση τοῦ ὀνόματος «Μακεδονία» στα Σκόπια. Σέ πλήρη ἀντίθεση μέ
ὅσα εἶπε στήν κεντρική του ὁμιλία στο
Βελλίδειο τό 2018 ὁ Πρόεδρος τῆς ΝΔ
Κυριάκος Μητσοτάκης.
Η ΝΔ διεκδικεῖ νά αὐτοπροσδιορίζεται
ὡς ἡ κεντροδεξιά παράταξη τῆς χώρας. Ὡς
ἡ πατριωτική παράταξη, ἐπί τῶν ἡμερῶν
τῆς ὁποίας δέν ἀναγνωρίστηκε ψευδοκράτος ὅπως στήν Κύπρο, δέν ἀμφισβητήθηκε ἐθνικό ἔδαφος ὅπως στάἼμια, δέν
ἐκχωρήθηκε τό ἀκριβό ὄνομα τῆς Μακεδονίας στούς σφετεριστές του. Ὡς ἡ συντηρητική παράταξη, ἡ ὁποία στηρίζει
τόν θεσμό τῆς οἰκογένειας καί ἀναγνωρίζει τήν σημασία τῆς Ὀρθοδοξίας γιά τό
ἑλληνικό ἔθνος.
Blue Sky, Millitaire.gr) στίς ὁποῖες δυσκο- πού ἐξέδωσε πέρυσι ὁ κ. Συρίγος γιά τήν
λευτήκαμε νά ἀναγνωρίσουμε τόν ἄνδρα συμπλήρωση ἑκατό ἐτῶν ἀπό τήν ὑποἀπό τήν μετάλλαξη πού ὑπέστη, ὑπερτόνι- γραφή τῆς Λωζάννης; Τρίτον, πάγια θέσε ὅτι ὁμιλεῖ «πολιτικά καί ὄχι ἐπιστημο- σις τῆς ἑλληνικῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς
νικά». Ἀλλά διότι, πρῶτον, ἡ ΝΔ ζητοῦσε εἶναι ὅτι σέβεται το Διεθνές Δίκαιο τοῦ
δηλώσεις μετανοίας ἀπό τούς ὑποψηφίους ὁποίου ἀναπόσπαστο μέρος εἶναι οἱ Διεβουλευτές τοῦ ΣΥΡΙΖΑ στήν Θράκη κατά θνεῖς Συνθῆκες. Ἐρώτημα: Ἀπό πότε βουτήν προεκλογική περίοδο ἐπειδή δέν ἀνα- λευτής τοῦ Κοινοβουλίου πού ἔχει διατεγνώριζαν τήν Συνθήκη τῆς Λωζάννης, ἐνῷλέσει μέλος τῆς Ἐπιτροπῆς Ἐξωτερικῶν
χαρακτήριζε τήν ἀξιωματική ἀντιπολί- καί Ἄμυνας χαρακτηρίζει «παρωχημένη»
τευση «ἐθνική ἐξαίρεση». Πῶς τώρα ἐπι- καί «νεκρά» μιά Συνθήκη μόνο λόγῳ τῆς
τρέπει σέ βουλευτή της χωρίς συνέπειες παλαιότητάς της; Ἄν κανείς μάλιστα συνά χαρακτηρίζει παρωχημένη καί νεκρή γκρίνει τά ἄρθρα 37-43 αὐτῆς γιά τά διτήν Λωζάννη στο 97% τῶν διατάξεών της; καιώματα τῶν μειονοτήτων μέ ὅλες τίς
συνθῆκες τῆς νέας γενιᾶς, θά διαπιστώσει ὅτι ἡ ...γηραιά Λωζάννη εἶναι προοδευτικότερη πάσης ἄλλης. (Ἀναλυτικά στό βιβλίο μου «Θράκη ἡ μειονότητα σήμερα», ἐκδόσεις «Λιβάνη» 2000.)
Σημειωτέον ὅτι ἡ Συνθήκη τῆς Λωζάννῆς εἶναι δύσκολο νά ἀναθεωρηθεῖ, γιατί ἀπαιτεῖται ἡ σύμπραξη καί τῶν ἑπτά
Συνέχεια στην σελ. 3
- Ὁ κ. Μιχ.
Η Ἡκ. Δόμνα
Χρυσοχοΐδης. Μιχαηλίδου.
ΔΥΟ ἦσαν τά πρόσωπα πού σημάδευσαν
τόν χθεσινό αἰφνιδιαστικό ἀνασχηματισμό. Ὁ κ. Γιάννης Οἰκονόμου πού ἀπεμακρύνθη ἀπό τό Ὑπουργεῖο Προστασίας
τοῦ Πολίτου καί ἡ κ. Δόμνα Μιχαηλίδου
πού ἀνεβαθμίσθη σέ ὑπουργό Εργασίας.
Μαζί μέ τόν κ. Οἰκονόμου ἀπεμακρύνθη καί ὁ ὑφυπουργός του, κ. Κώστας
Κατσαφάδος, γεγονός πού καταδεικνύ
ει τήν ἀπογοήτευση τοῦ Πρωθυπουργού
Συνέχεια στην σελ. 3
Στό ἴδιο πνεῦμα: Ὁ Πρωθυπουργός
ἑτοιμάζεται νά ἐγκαινιάσει τό ἀνάκτο
ρο τοῦ Φιλίππου στό σημεῖο πού ἔγινε
ἡ ἀνασκαφή στήν Βόρειο Ελλάδα, ἀλλά
τήν ἴδια ὥρα τό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν
διοχετεύει παντοῦ τήν πληροφορία, ὅτι
σύντομα θα φέρει πρός κύρωση στήν
Βουλή νομοσχέδιο γιά τά μνημόνια σύνεργασίας μέ τήν «Βόρεια Μακεδονία».
Κοινῶς: ἡ κοινοβουλευτική ὁμάς τοῦ
κόμματος τῆς ΝΔ, ἐκτός ἀπό τήν νομιμοποίηση 50.000 παράνομων μεταναστῶν
(αὐτός εἶναι ὁ νέος ἀριθμός πού δίδεται,
ὄχι ὁ ἀρχικός τῶν 30.000), ἐκτός ἀπό τόν
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
• Τόν Μίκυ Μάους, ὅπως τόν ξέρουμε, πρέπει να
τόν ξεχάσουμε. Πέρασαν 95 ἔτη ἀπό τήν πρεμιέ
ρα τῆς ταινίας «Steamboat Willie» στις ΗΠΑ, μέ
τήν ὁποία τό κοινό γνώρισε τόν στάρ τῆς Disney,
τόν Μίκυ Μάους. Πλέον ὁ καθένας μπορεῖ νὰ χρήσιμοποιήσει τόν γνωστό χαρακτῆρα, ὅπως θέλει, στον κινηματογράφο. Ὁ γνωστός ποντικός θά
εἶναι «πρωταγωνιστής» σέ ἕνα θρίλλερ πού θά κά
νει πρεμιέρα στούς κινηματογράφους ἐφέτος. Ὡστόσο, ἡ Disney προειδοποιεῖ ὅτι οἱ πιό σύγχρονες
ἐκδόσεις τοῦ Μίκυ Μάους ἐξακολουθοῦν νά καλύπτονται ἀπό τά πνευματικά δικαιώματα, προκει
μένου νά ἀποφύγει κακοτοπιές. Ἡ ταινία ἀφορᾶ
στήν ἱστορία τῆς Ἄλεξ πού ἑορτάζει τα 21 γενέ
θλιά της στο λούνα πάρκ στό ὁποῖο ἐργάζεται. Οι
φίλοι της πηγαίνουν γιά νά ἑορτάσουν ὅλοι μαζί,
ἔρχονται ὅμως ἀντιμέτωποι μέ ἕναν μανιακό δολο
φόνο μέ μαχαίρι πού ἔχει μεταμφιεσθεῖ σέ Μίκυ Μά
ους καί τούς κυνηγᾶ.
• Ἡ διάσημη τραγουδίστρια καί ἠθοποιός Σελένα
Γκόμεζ ἀπεκάλυψε ὅτι θέλει νά ἐπικεντρωθεῖ στόν
κινηματογράφο ἀφήνοντας νά ἐννοηθεῖ ὅτι τό ἑπόμενο ἄλμπουμ της μπορεῖ νά εἶναι καί τό τελευταῖο.
Ἡ πρωταγωνίστρια τῆς διάσημης σειρᾶς «Only
Murders in the Building» εἶπε ὅτι τὰ πρῶτα χρόνια διασκέδαζε στις συναυλίες πού ἔδιδε, ἀλλά τώρα
βρίσκει περισσότερη χαρά στήν ὑποκριτική. Επί
σης ἀπεκάλυψε ὅτι λόγῳ μεγάλου φόρτου έργασίας καί ὑποχρεώσεων ἀνεζήτησε βοήθεια για την
ψυχική υγεία της...
Μέ τήν ἐπανεκλογή της Κυβερνήσεως στό
ὑπουργεῖο ἐστάλη ὁ κ. Νότης Μηταράκης, ὁ ὁποῖος
Τό παλαιόν ἀλλά ὄχι ξεπερασμένο
δόγμα «πατρίδα-θρησκεία-οἰκογένεια»
δέχεται ἰσχυρά πλήγματα κάθε μέρα. Μέ
κάθε ἀφορμή. Καί γιά νά γίνουμε πιό συγκεκριμένοι: τό ζήτημα πού ἄνοιξε ἀπαραδέκτως ὁ Βουλευτής Ἀθηνῶν Ἄγγελος Συρίγος γιά τήν Συνθήκη τῆς Λωζάννης εἶναι ἐξαιρετικά σοβαρό γιά νά
προσπερνᾶται μέ τήν δήλωση τοῦ κυβερνητικοῦ ἐκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη,
ὅτι ἐξέφρασε «ἐπιστημονική ἄποψη» καί
μέ δύο δηλώσεις ἀποδοκιμασίας τοῦ προσώπου ἀπό τούς συναδέλφους του βουλευτές, κυρίους Πέτσα καί Λοβέρδο.Ὄχι μόνο γιατί ὁ ἴδιος ὁ βουλευτής σέ τρεῖς διαδοχικές παρεμβάσεις του προχθές (Σκάι,
της από την
Ἡ ἀνακύκλωσις τῶν ὑπουργῶν
Ὑποχωροῦν οἱ τιμές
τοῦ πετρελαίου
Λεπτομέρειες στήν σελ. 2
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
το ελα
ΕΣΠΕΥΣΑΝ να σχολιάσουν οἱ ἀνώνυμοι «κυβερνητι- εὑρέθη πολύ σύντομα «ἐκτός νυμφῶνος», ἀφοῦ
κοί κύκλοι», ἀμέσως μετά τήν ἀνακοίνωση τοῦ χθε- είχε δημιουργήσει σάλο μέ ἕνα ἀψυχολόγητο σχέσινοῦ ἀνασχηματισμοῦ, ὅτι «καί σέ αὐτή τήν περί-διο δημιουργίας ἐφίππου ἀστυνομίας μέ μόλις επτά
πτωση ὁ Πρωθυπουργός ἔδρασε ἄμεσα καί ἀποφα- ἄλογα! Τόν κ. Γιάννη Οἰκονόμου πού τόν διεδέχθη
σιστικά γιά νά ἔχουμε ένα πιό δυναμικό ξεκίνημα τή ἐσπευσμένως, τόν ἀπεμάκρυνε χθές ὁ Πρωθυπουρνέα χρονιά σε κρίσιμους τομεῖς.» Ὁ κρίσιμος τομεύς γός ἐπαναφέροντας τόν κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Ὁ
ἐν προκειμένῳ εἶναι τό ῾Υπουργείο Προστασίας τοῦ τελευταῖος προβάλλεται πλέον ὡς ὁ ὑπουργός πού
Πολίτου. Πράγματι ἄν καί ἡ ἀποκατάστασις τῆς τά- εἶναι ἱκανός νά ἀντιμετωπίσει τήν οὐδόλως ἱκανοξεως καί ἡ πάταξις τῆς κάθε μορφῆς ἐγκληματικότη- ποιητική κατάσταση τῆς ηὐξημένης ἐγκληματικότος ἀποτελοῦσε κορυφαία προεκλογική δέσμευση τητος, ἐνδεχομένως δέ καί τῆς ἀντιμετωπίσεως τῆς
τῆς Νέας Δημοκρατίας, οἱ ἐπιδόσεις τῶν κυβερνήσε- ὀπαδικῆς βίας πού ἔχει καταστήσει τούς ἀθλητικούς
ων Μητσοτάκη ὅσον ἀφορᾶ στήν δημοσία ἀσφάλεια χώρους ἑστίες μιᾶς ἰδιότυπης ἀλλά πολύ σκληρῆς
εἶναι ἀπαραδέκτως χαμηλές. Καί τοῦτο εἶναι ἀπο-ἐγκληματικότητος. Εὐχόμεθα νά τά καταφέρει. Καί
τέλεσμα τοῦ γεγονότος ὅτι δέν ἐπεδείχθη ἡ ἀπαιτουμένη ἀποφασιστικότης, οὔτε ὑπῆρξε μία σαφῶς
προσδιορισμένη πολιτική, προκειμένου να τηρηθεί
μέ συνέπεια. Ενδεικτικές εἶναι οἱ παλινωδίες ὅσον
ἀφορᾶ στήν πολιτική ἡγεσία τοῦ Υπουργείου Προ· στασίας τοῦ Πολίτου. Τό 2019 ὑπουργός ἐτοποθε- Θά θυμίσουμε στό σημεῖο αὐτό ὅτι ἀμέσως μετήθη ὁ κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ὁ ὁποῖος προεβλή-τά τίς ἐκλογές οι γνωστοί «κυβερνητικοί κύκλοι»
θη σάν «καλή μεταγραφή» ἀπό τό ΠΑΣΟΚ, ἀφοῦ εἶχε εἶχαν προαναγγείλει ὅτι οἱ ὑπουργοί «πρέπει» να
στό ἐνεργητικό του καί τήν ἐξάρθρωση τῆς «17 No- ἀλλάζουν πόστα. Νά μήν τοποθετούνται μονίμως
έμβρη». Γιά κάποιον ἀνεξήγητο λόγο ἀντικατεστά-στό ἴδιο ὑπουργεῖο. Καί ἄς θεωρεῖται ὅτι ἔχουν ἀποθη στά μισά τῆς θητείας του ἀπό τόν κ. Τάκη Θεο- κτήσει εἰδική γνώση καί πεῖρα σέ συγκεκριμένους
δωρικάκο.
τομεῖς. Τώρα ἔρχονται νά δικαιολογήσουν τήν ἐπάνοδο τοῦ κ. Χρυσοχοΐδη στό Υπουργείο Προστασίας
Συνέχεια στην σελ. 3
ἐλπίζουμε ἡ ἀπομάκρυνσις τοῦ κ. Οἰκονόμου νά μήν
εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς δυσαρεσκείας ἀθλητικῶν παραγόντων πού δυσανασχετοῦν μέ τά μέτρα πατάξεως τῆς ἐγκληματικῆς δράσεως τῶν ὀργανωμένων
ὀπαδῶν.
«Πέστε μου, εἶναι ἡ τρε
λή ροδιά ...πού μάχεται τή
συννεφιά τοῦ κόσμου.
Πού ξεφωνίζει τήν καινούρια ἐλπίδα πού ἀνατέλλει.
ΑΤΤΙΚΗ. Πρωινές νεφώσεις. Δυτικοί. Θερμοκρασία ἕως 19β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Πρωινές νεφώσεις. Μεταβλητοί. Θερμοκρασία ἕως 16β.
Πού σπάει μέ φῶς κατα
μεσῆς τοῦ κόσμου τίς κακοκαιρίες τοῦ δαίμονα.
Πέστε μου, αὐτή πού ἀνοίγει τα φτερά στό στῆθος
τῶν πραγμάτων.
Δεύτερον, ἄν ἡ Συνθήκη εἶναι παρωχημένη, εἶναι ἄραγε παρωχημένες καί οἱ
διατάξεις της γιά τήν μουσουλμανική μειονότητα, καί κατά συνέπεια ἀποδεσμεύὑποεται ἡ Τουρκία ἀπό τήν νομική της
χρέωση ὥστε νά μπορεῖ νά τήν ἀποκαλεῖ στό μέλλον «τουρκική»; Μπορεῖ νά
θέσει ἐπίσης ζήτημα ἐκλογῆς μουφτή-.
δων; Ἀλήθεια, αὐτά τά ἔγραψε στό βιβλίο
Στό στῆθος τῶν βαθιῶν
ὀνείρων μας, εἶναι ἡ τρελή
ροδιά;»
τοῦ Εὐθ. Π. Πέτρου
Ύμνησε τήν ροδιά ὁ ποιητής τῆς νιότης μας, ὁ μέγας
Ὀδυσσέας Ἐλύτης.
Σέ κάθε κῆπο μας (είχαΚι ἄς ἦταν νά σπάσω χίλια ρόδια!
Χάθηκε τό τραῖνο
τῆς προλήψεως
ἔναντι τοῦ κορωνοϊοῦ
ΤΟ ΕΚΡΗΚΤΙΚΟ μεῖγμα κορωνοϊοῦ, γρίππης
καί ἰώσεων ἔχει καθηλώσει στο κρεβάτι χιλιάδες
ἀνθρώπους, ὁρισμένοι ἐκ τῶν ὁποίων χρειάζεται νά
νοσηλευθοῦν προκειμένου νά ἀντιμετωπίσουν τά
πιό σοβαρά συμπτώματα πού ἐμφανίζουν. Ὁ πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Πνευμονολογικῆς Ἑταιρείας
Συνέχεια στην σελ. 4
τοῦ Δημήτρη Καπράνου
με πάντα κῆπο στα σπίτια πλάι στο σχολεῖο τῆς μάνας
πού μέναμε) ὑπῆρχε μιά ρο- μας, ὑπῆρχε ροδιά. Καί κάθε Πρωτοχρονιά, ἕνα ἀπό
διά! Δέν ξέρω πῶς τά κατάτά πέντε παιδιά «έσπαζε τό
φερνε ὁ πατέρας μας, ἀλλά
καί στό σπίτι όπου γεννή- ρόδι», μετά τό «ποδαρικό»...
θηκα (σέ μιά συνοικία, δί- Ἡ ἐγγονή μας σήμερα μπο
πλα στό σπίτι τῆς ἀξέχα-ρεῖ νά μήν χαίρεται ιδιαίτερα, πού ντύνεται μέ τά καλά
στης καλῆς φίλης Σάσας Ματης καί βγαίνει στην πόρτα
νέτα) ἀλλά καί ὅταν μετακο
μίσαμε στο δικό μας σπίτι, Συνέχεια στην σελ. 4
σταματήσ
OHNAN
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Φωταγωγήθηκε ἡ Ἠετιώνεια
Πύλη τοῦ Πειραιῶς
Ἀριθμ. φύλ. 42744
Ετος 147ον
Τιμή 1,5 €
Εκτάκτως το Σάββατο 06/01 η
KAOEIE THE KYPIAKKE
ΕΣΤΙΑ
αυτές βλάβης της συμμονές αποφάσεις.
To attokazunuko
Bißzio juz ozny uznem
Baozio is Ezzados
ΕΣΤΙΑ
ΤΙΜΑ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Β’
Ουα «είπε» και όσα... δεν είπε
(σελ. 7)
May K
Παντελόνια ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β
0A FI Nav OLA. AEN THE
Καινούργια χρονιά,
νέα μείωση τοῦ
πληθυσμοῦ
τοῦ Κώστα Κόλμερ
ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΗ εἶναι ἡ μείωση τοῦ πληθυσμοῦ τῆς Ἑλλάδος, παρά τούς ἐκλογομαγείρους πού τήν ἀποκρύπτουν
μέ διάφορα κόλπα (ἐπιστολική ψήφος,
μεταναστευτικές ροές, νομιμοποιήσεις λαθρομεταναστῶν). Ἀσυγκράτητη ἐπίσης κι ἡ ἐπάνοδος τῆς πανδημίας τοῦ κινεζοϊοῦ πού στέλνει στόν θάνατο περισσότερους τῶν 60 συμπολιτῶν μας ἑβδομαδιαίως. Ἀντ’ αὐτῶν,
ἡ κυβέρνηση τοῦ Κυρ. Μητσοτάκη
(KM) ἀσχολείται μέ «ὁρμητικό κύμα
ἀλλαγῶν». Ἀπό τό 2024 ἀπουσιάζει
Συνέχεια στην σελ. 3