Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ï Ãéþñãïò
Áìâñïóßïõ
ó÷ïëéÜæåé

s Óåë. 3

Êáñäßôóá

Μ.Ε.Τ. 230143

ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 5727 - ÅÔÏÓ 21ï

ΠΕΜΠΤΗ 4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024

ÔÉÌÇ 0,50

ÔÇË: 24410 80888

Αλλάζουν τα διόδια
• Θα πληρώνεις ανάλογα με το αυτοκίνητο
που οδηγείς
• Επικυρώθηκε ο νόμος
σε ευρωπαϊκή χώρα που
προβλέπει σημαντικές
αλλαγές στον τρόπο χρέωσης των διοδίων ανάλογα με την κατηγορία
και τη χρήση τους.

Πολιτική
Οι νέοι Αντιδήμαρχοι
Καρδίτσας και εντεταλμένοι σύμβουλοι
• στο Δήμο Καρδίτσας

s

Óåë. 7

Πολιτική
Αναρτήθηκαν οι αποφάσεις Δ. Κουρέτα
• για τον ορισμό χωρικών
και θεματικών αντιπεριφερειαρχών

s

Óåë. 13

s

Óåë. 5