Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024
Έτος ιδρύσεως 1932
Αριθμός φύλλου
19.726
Το προεδρείο του νέου Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας
= Η Μαρία Βάρδα
εξελέγη Αντιπρόεδρος
του Περιφερειακού
Συμβουλίου Κρήτης
• Ο Δήμαρχος
Σητείας
όρισε εννέα
Αντιδημάρχους
ΑΝΑΤΟΛΗ
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου | www.anatolh.com
Ιδρυτής: ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ
Διευθυντής: ΠΟΠΗ ΗΛ. ΚΟΖΥΡΗ
| ΔΙΚΥΚΛΑ
I.KTEO
ΠΑΤΡΩΝΑΚΗΣ
ΝΕΑΠΟΛΗ
Σελίδα 5
Σελίδα 11
ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΡΑΣΚΕΥΗ
08:00 - 17:00
2041032100
ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΔΙΚΤΥΟ
Ι.ΚΤΕΟ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ!
Σελίδα 210
Νέα χρονιά και νέα αρχή θέλει να κάνει ο COAN
Σε συναινετικό κλίμα
η εκλογή του προεδρείου
Ρεπορτάζ:
ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ
Με εμφανή τη συγκέν
σε πολλά από νεοεκλεγέντα μέλη και την
αμηχανία, χωρίς να λείψουν και κάποιες εκπλήξεις. πραγματοποιήθηκε
χθες η πρώτη ειδική συ
νεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Αγίου Νικολάου, για την εκλογή του
προεδρείου του οργάνου
και της Δημοτικής Επι
τροπής που αποτελεί ένα
ισχυρό πολιτικό όργανο
του Δήμου το οποίο αντικαθιστά την Οικονομική
και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.
Επιβεβαιώνοντας το
ρεπορτάζ της ΑΝΑΤΟΛΗΣ, ο Δήμαρχος Αγίου
Νικολάου Μαν. Μενεγάκης πρότεινε για τη θέση
του προέδρου τη Σοφία
Καραμανώλη,
Δύο γυναίκες πρότει·
ναν επίσης, η μείζονα μειοψηφία για την θέση της
αντιπροέδρου τη Μαρία
Χανιωτάκη και η ελάσσονα μειοψηφία για τη
θέση της γραμματέα την
Άννα Χανιωτάκη.
Το τριμελές προεδρείο
εξελέγη ομόφωνα, με φανερή ψηφοφορία για ανατάσεως της χειρός, από
τα μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου. Από τη συνεδρίαση απουσίασε ο εκ
πρόσωπος της «Λαϊκής
Συσπείρωσης» Γ. Φιλίππάκης ο οποίος ήταν σε
ταξίδι στο εξωτερικό, ό
πως ανακοινώθηκε.
Ιδιαίτερο γεγονός α
ποτέλεσε για το σώμα, η
δήλωση ανεξαρτητοποίησης της δημοτικής συμβούλου Ευαγγελίας Φανουράκη, από τη δημοτική
ομάδα με επικεφαλής το
Χάρη Αλεξάκη, ο οποίος
μετά απ' αυτό μένει με
τρία μέλη. (Σχετική δήλωση της κ. Φανουράκη
στη σελίδα 6)
«Για το καλό
του τόπου.
Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μανόλης Μενεγάκης απευθυνόμενος για
πρώτη φορά στο σώμα,
είπε: «Όλοι μας καλούμαστε να προσφέρουμε
στον τόπο μας με ανι
διοτέλεια, με τον τρόπο
που ο καθένας νομίζει
και καταλαβαίνει. Οι 6ποιες αντεγκλήσεις και
διαφωνίες μπορεί να έχουμε, εύχομαι να είναι
στα πλαίσια της καλόπίστης κριτικής και της
έκφρασης άποψης για να
βγει ένα καλό αποτέλε
σμα. Γιατί κανείς δεν τα
ξέρει όλα, κανείς δεν εί
και αλάνθαστος - όλα
γίνονται για το καλό του
τόπου. Αν ωφεληθεί ο
τόπος, θα ωφεληθεί το
σύνολο της κοινωνίας στε να πάει ένα βήμα
μπροστά, όπως το έχει
ανάγκη σε αυτούς τους
καιρούς με τις δυσκο
λίες τους. Πρόθεση μου
προσωπικά αλλά και του
συνδυασμού μας είναι να
αφήσουμε πίσω τη συ
νήθη και εύκολη δικαιολογία ότι δεν έχουμε
προσωπικό, έχουμε δυ
σκολίες στη γραφειοκρατία, με τις χρηματοδοτήσεις κ.ο.κ. Ναι, τις έχουμε,
αλλά να μη μένουμε σε
αυτό, να μην το χρησιμοποιούμε ως βολική δικαι
ολογία, και να δούμε, πως
anatolh
Αναφερόμενος στη
«μετάβαση» από την απ
πελθούσα στη νέα δημο
τική αρχή, η σύνθεση της
οποίας αναμένεται να αν
νακοινωθεί σήμερα, ο κ.
Μενεγάκης σχολίασε: «Πιστεύουμε στη συνέχεια
Σελίδα 23
με αυτά που διαθέτουμε, του Δήμου, δε θέλουμε
πως μπορούμε να δουλέ
ψουμε καλύτερα και να
παράγουμε έργο. Και να
βρούμε και τρόπους να
διεκδικήσουμε περισσότερά», είπε ο κ. Μενεγάκης,
να διακόψουμε τα καλά
που γίνονται. Όμως, θα
ελέγξουμε, θα κάνουμε έλεγχο σε ό,τι παραλαμβάνουμε και σε ό,τι υπάρχει
στο Δήμο, για να ξέρουμε
πού πατάμε, πού βρισκόμαστε και πώς μπορούμε
να κινηθούμε και ταυ
τόχρονα, να φανερωθεί
να εμφανιστεί και ποιο
έργο αξίζει να συνεχιστεί
και να συνεχιστούν οι
αδικασίες. Γιατί προφαΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ: Στη σελίδα 3
ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗΣ
www.koukourakis-line.gr.
Καλά Χριστούγεννα
και ευτυχισμένο το νέο έτος από
την ομάδα της Koukourakis lineMerry Christmas and happy new
year from Koukourakis Line
Έκθεση: Πηγάσου 2, τηλ. 28410 83377
Εργοστάσιο: Γλύμματα, τηλ. 28410 22864
Άγιος Νικόλαος

Τελευταία νέα από την εφημερίδα