Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΎΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
Πέμπτη
28 Δεκεμβρίου 2023
Τῶν ἁγίων Δισμυρίων
τῶν ἐν Νικομηδείᾳ καέντων μαρτ. Γλυκερίου μάρτ.
Σελήνη 15 ἡμερῶν Ι Ἀνατολή ἡλίου 7.40΄ – Δύσις 5.13′
Συλλάβετε τόν ἠθικό αὐτουργό!
Η ΕΛΛΑΣ ΠΕΝΘΕΙ. Ὁ ἀστυνομικός Γιῶργος Λυγγερίδης, τό τελευταῖο θῦμα τῆς δράσεως ἐγκληματικῶν ὀργανώσεων, πού ἔχει ὀνομασθεῖ «ὀπαδική βία», ὑπέκυψε.
Καί ἔρχεται τοῦτο τό γεγονός νά
φέρει πρό τῶν εὐθυνῶν τους τούς
ἁρμοδίους τῆς ἑλληνικῆς Πολιτείας. Τα κυβερνητικά στελέχη μᾶς
ἔχουν διαβεβαιώσει ὅτι θά παταχθεῖ ἡ βία, πού ἔχει ἐμφιλοχωρής
σει στούς ἀθλητικούς χώρους, καί
ὅτι θά εὑρεθοῦν καί θά τιμωρηθοῦν
οἱ ἠθικοί αὐτουργοί, πού πλέον βαρύνονται μέ τήν ἀνθρωποκτονία τοῦ
νέου ἀστυνομικοῦ.
ἀναβαθμίζοντας τή δικαστική ἔρευνα, νά δοῦμε τίς διασυνδέσεις τους,
τίς ἐξαρτήσεις τους, τίς χρηματοδοτήσεις τους, τίς ἐπαφές τους, τά πάντα, ἔτσι ὥστε νά ἀντιμετωπιστεῖ τό
φαινόμενο αὐτό στή ρίζα του».
Στίς 12 Δεκεμβρίου, ὁ ὑπουργός
Οἰκονόμου, προανήγγειλε συλλήΠροστασίας τοῦ Πολίτου, Γιάννης
για τον καθοδηγητή», ὁ ὁποῖος ἐφοψεις, λέγοντας «ἔχουμε στοιχεῖα
δίασε τούς νεαρούς οπαδούς μέ φωτοβολίδες, πέτρες καί ξύλα, ἐνῷ διεβεβαίωνε, ὅτι ἡ Ἀστυνομία ἀξιοποιεῖ ὅλα τά στοιχεῖα πού εἶναιτικούς χώρους. Ὑπάρχουν μαρτυΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
στήν διάθεση τῶν ἀρχῶν. Ἐν τῷ με
Εἶπε ὁ ὑπουργός Δικαιοσύνης, αταξύ, οἱ πληροφορίες σχετικῶς μέ
Γιῶργος Φλωρίδης: «Αὐτές τίς τίς ἔρευνες τῆς Ἀστυνομίας ἀνέφεἐγκληματικές ὀργανώσεις εἴμαστε ραν ὅτι πρόκειται γιά ἄτομο ἡλικίας
ἀποφασισμένοι νά τίς ἀντιμετωπί- . 40 ἐτῶν, ἐνῷ ἐλέγχονται συνολικῶς
σουμε. Εἴμαστε ἀποφασισμένοι, τέσσερα ἄτομα, γνωστά στούς ἀθληΠοδαρικό
μέ ἀνατιμήσεις
σε δεκάδες προϊόντα
θά κάνει τό 2024
ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ κατά τῆς ἀκρίβειας
διοργανώνει τήν Τετάρτη, 17 Ιανουαρίου, στήν πλατεῖα Κάνιγγος τό INKΑ/Γενική Ὁμοσπονδία Καταναλωτῶν Ἑλλάδας. Το INKA καλεῖ τούς καταναλωτές
σέ συγκέντρωση «κατά τῆς ἀκρίβειας
παντοῦ στήν ἀγορά» καί συμπληρώνει
ὅτι «σκοπός εἶναι νά σταλεῖ ἕνα μεγάλο μήνυμα κατά αὐτῶν πού αἰσχροκερδοῦν καί κερδοσκοποῦν εἰς βάρος τῶν
πολιτῶν καταναλωτῶν».Στήν ἀνακοίνωση ἐπισημαίνεται: «Δέν πάει ἄλλο αὐτή
Συνέχεια στην σελ. 2
Ἐπισμηναγός σκοτώθηκε
μπροστά στήν γυναῖκα
καί τά παιδιά του
Λεπτομέρειες στήν σελ. 4
Ἄς ἀποκτήσει μία φορά ουσιαστικό περιεχόμενο ἡ φράσις «τό μαχαίρι στο κόκκαλο» – Τήν τελευταία του πνοή
ἄφησε ὁ 31χρονος ἀστυνομικός, πού δολοφονήθηκε μέ ναυτική φωτοβολίδα σέ ἀγῶνα βόλλεϋ στο γήπεδο τοῦ Ρέντη
Διάλυσις τῶν ἐγκληματικῶν συμμοριῶν καί δικαιοσύνη, τό αἴτημα τῆς κοινωνίας
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
• Γιά ἕναν ἀδιανόητο λόγο, ὁ 48χρονος Κινέζος
Yan Chenglong ἔχασε τον τίτλο τοῦ πρωταθλητῆ
στό σκάκι. Μόλις πρίν μία εβδομάδα κατέκτησε τόν
τίτλο τοῦ «βασιλιᾶ Xiangqi». Ὡστόσο, ἡ χαρά του
δέν ἐκράτησε πολύ, ἀφοῦ τόν ἐνημέρωσαν ὅτι τοῦ
ἀφαιρεῖται ὁ τίτλος, καθώς πιάστηκε να κάνει τήν
ἀνάγκη του μέσα σε μπανιέρα ξενοδοχείου. Ὁ Yan
μετά τήν ἐπιτυχία του στις 18 Δεκεμβρίου βγῆκε μέ
φίλους και κατανάλωσε ἀλκοόλ. Ἐκτός τῶν ἄλλων
προεκάλεσε φθορές στο ξενοδοχεῖο, παρεβίασε τήν
δημοσία τάξη καί τά χρηστά ἤθη καί οἱ πράξεις του
εἶχαν ἀρνητικό ἀντίκτυπο στον διαγωνισμό σκακιοῦ. Ἐπίσης, ὁ Yan φέρεται νά ἔκλεψε στον τελικό, χρησιμοποιῶντας ἀσυρμάτους πομπούς, γιά νά
στέλλει και να λαμβάνει σήματα. Ἐκτός ἀπό τόν τίτλο πού ἔχασε, γιὰ ἕναν χρόνο δέν μπορεῖ νά συμμετάσχει σέ ἄλλον ἀγῶνα.
• Παρά το γεγονός ὅτι μόλις τό 1% τῶν Ἰαπώνων δηλώνουν Χριστιανοί, ἑκατομμύρια εἶναι ἐκεῖνοι
πού υἱοθετοῦν τίς καταναλωτικές συνήθειες τῶν Χριστιανῶν ἐν μέσῳ Χριστουγέννων. Τό πανάκριβο πολυκατάστημα πολυτελείας Takashimaya παρέδωσε 2.900 χριστουγεννιάτικες τοῦρτες. Ὅμως, 807
τοῦρτες ἐθύμιζαν ἀνακάτεμα ὑλικῶν, ἀφοῦ οἱ ντελίβερυ παρέδωσαν τά κουτιά σχεδόν διαλυμένα. Τό
κατάστημα ὑπεχρεώθη σε δημοσία συγγνώμη πρός
τούς πελάτες του. Κάθε μία τούρτα ἐκόστιζε 38 δολλάρια. Τό ἀξιοπερίεργο εἶναι ὅτι ὁ ἐκπρόσωπος τῆς
ἑταιρείας ἔδωσε ἔκτακτη συνέντευξη Τύπου, γιά νά
δείξει τήν εἰλικρινῆ μεταμέλειά του.
ρίες, περιλαμβανομένης καί αὐτῆς
τοῦ καθ' ὁμολογίαν δράστου, ὅτι οἱ
ἀνωτέρω ἔδιδαν τίς ἐντολές. Ἀκόμη, ὅμως, οὔτε περισσότερα στοιχεῖα ἐδόθησαν στην δημοσιότητα
οὔτε συλλήψεις ἔγιναν. Γιατί;
«ΡΕ ΣΕΙΣ, σπίτια δέν ἔχετε; Ἀκόμη ἐδῶ εἶστε;» Ἀκόμη ἀντηχεῖ στά αὐτιά μου ἡ φωνή του Βασίλη Καρρᾶ,
πέντε τό πρωΐ κάποιο Σάββατο στίς ἀρχές τῆς δεκαετίας του '90, στο θρυλικό «Άβαντάζ» τῆς Θεσσαλονίκης. Ὅταν ἔβγαινε γιά τό τελευταίο μέρος τοῦ
προγράμματος, μέ τό λευκό πουκάμισο ἔξω, χωρίς
κοστούμι, γιά νά τραγουδήσει μέσα σε ένα σύννεφο
ἀπό καπνό μία τελευταία φορά «γιά τήν νύχτα τήν
ξελογιάστρα» καί γιά νά μᾶς πεῖ τό κλασσικό «καλημέρα σας!». Νά στηρίξει τήν λήξη, δηλαδή, λίγο πρίν
ἀπό τήν Ἀνατολή.
Ημασταν νέοι, ἤμασταν φοιτητές, ὁδηγούσαμε
5 ὧρες ἀπό τήν Κομοτηνή μέχρι τήν Θεσσαλονίκηδέν ὑπῆρχε ἡ Εγνατία τότε- γιά νά διασκεδάσουμε,
διπλοπαρκάραμε σε παρακείμενες ὁδούς καί μετά
τρέχαμε στόν ἐπίσης θρυλικό διοικητή τῆς Τροχαίας Θόδωρο Ἀθανάσαρο, γιά νά μᾶς σβήσει τήν κλήση. Ἄν γινότανε. Ηταν ἡ ἐποχή πού τά τραγούδια
τοῦ νεοεμφανιζόμενου Καρρά κυκλοφοροῦσαν σέ
δισκάκια τῆς ἑταιρείας VASIPAP ἀπό τά ἀρχικά τοῦ
ἱδρυτή της: Βασίλης Παπαδόπουλος.
Πρωτοχρονιά
μέ ἄρωμα Βιέννης
στό Κολλέγιο Ἀθηνῶν
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Τί ψυχή θά παραδώσεις
Ὁ συρμός τοῦ μετρό
σταματᾶ, ἀλλά οἱ πόρτες
δέν ἀνοίγουν. Μιά παρέα
ἀγοριῶν –γύρω στα δεκαέ
ξι-- δυσανασχετεῖ. «Μήν τρελαίνεστε, θὰ δοῦμε τί συμβαίνει» τούς λέω. Ἀπό τά
ἠχεῖα ἀκούγεται ἡ φωνή
τοῦ μηχανοδηγοῦ: «Λόγῳ
κάποιου τεχνικοῦ προβλήΑΤΤΙΚΗ. Γενικῶς αἴθριος μέ βορείους μετρίους ἀνέμους. Θερμ. ἕως 20β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Ὀλίγες νεφώσεις. Ἄνεμοι ἀσθενεῖς. Θερμ. ἕως 16β.
ATTOREPETE OTHY GEA.
Οὕτως ἤ ἄλλως, ὅμως, ποιός πιστεύει ὅτι ἡ ρίζα τοῦ κακοῦ σταματᾶ ἐκεῖ; Ὅτι δέν ὑπάρχουν καί
ἄλλοι πίσω ἀπό αὐτούς πού εὑρίσκοντο στόν χῶρο τῶν ἐπεισοδίων
καί εἶχαν τήν ἄμεση ἐποπτεία τῶν
ἐπεισοδίων;
Ἔκανε ἐντύπωση σε πολλούς αὐτό πού συνέβη πού μποροῦν νά ἐκφράσουν τό ἀνθρώπινο παράμέ τόν θάνατο τοῦ λαϊκοῦ τραγουδιστῆ ἀπό τό Κοκ-πονο, τόν καημό, τή χαρά, τόν ἐνθουσιασμό, τόν δικινοχώρι τῆς Καβάλας. Ἡ ἀγάπη τοῦ κόσμου, εἰδικά σταγμό, τήν ἀπογοήτευση, τήν πτώση, τήν ἄνοδο,
τοῦ Βορρά, στό πρόσωπό του. Δέν ἦταν ὁ ποιοτικός τήν ἐλπίδα, τήν ἀδικία, τήν ἀμφιβολία. Προφανῶς
τοῦ ἔντεχνου, ὅμως μετά ἀπό 35 χρόνια παρουσίας καί τά μεγέθη δέν εἶναι ὅλα ἴδια. Σκέφτομαι, ὅμως,
στίς πίστες καί στό πεντάγραμμο είχε καταφέρεινά
Συνέχεια στην σελ. 3
τοῦ Μανώλη Κοττάκη
Ὁ ἕνας ἀπό τούς νεαρούς,
όλοι τους ντυμένοι μέ ἀκριβές
–σινιέ- φόρμες και παπούτσια, ἀρχίζει νά κλωτσάει
τήν πόρτα! Ὁ διπλανός του
ἔχει ἀρχίσει τίς «Χριστοπαἐκφράσει τήν ψυχή μιᾶς πόλης καί μιᾶς ὁλόκληρης
περιοχής. Μέ τό χιοῦμορ του καί μέ τό χαμόγελό
του. Ήταν γιά τά δύσκολα, ὄχι γιά τά εὔκολα. Δέν
ήταν κάτι φοβερά σπουδαῖο, γιά νά μπεῖ στό πάνθεον τοῦ πενταγράμμου, ἀλλά μέ τίς λέξεις του, μέ τίς
παράδοξες εἰκόνες πού ἔφτιαχνε («ἀπό τό Βορρά
μέχρι τό Νότο, νά σ’ ἀγαπῶ δέν βρῆκα τρόπο») καί
μέ τίς μουσικές του κατάφερνε κάθε βράδυ νά κάνει τίς καρδιές πού χοροπηδοῦν νά ἠρεμοῦν καί νά
ταξιδεύουν. Χρειάζεται ταλέντο γιά νά κάνεις τούς
στεναχωρημένους χαρούμενους καί τούς χαρούμενους στεναχωρημένους. Νά τούς χαϊδεύεις εὐαίσθητες χορδές. Νά τούς ξυπνᾶς συναισθήματα. Νά
τούς κάνεις νά ἀφήνονται χωρίς καθωσπρεπισμούς.
Στό ἔλεος τῶν αἰσθήσεών τους.
Ἀναρωτήθηκα, στό ἄκουσμα τῆς εἴδησης τῆς
ἀπώλειας τοῦ Καρρᾶ, πέρα ἀπό τίς νεανικές ἀναμνήσεις πού ἔφερε ὑποχρεωτικά στόν νοῦ μου, κάτι
εὐρύτερο: Τί εἶναι αὐτό πού κάνει τήν Βόρειο Ελλάδα, ἀπό τά Τρίκαλα καί πάνω, νά γεννᾶ ἀσταμάτητα,
ἀνεξαρτήτως ἐποχῶν, συνθέτες καί τραγουδιστές
Στό μετρό, μεσάνυχτα παρά κάτι...
«Ἡ διερεύνηση τῆς δολοφονίας τοῦ Γιώργου θα συνεχιστεῖ μέχρι νά φτάσουμε σέ ἐκείνους πού
ὀργάνωσαν, συντόνισαν καί ἐξόπλισαν ὅλους ὅσους συμμετεῖχαν
στήν ἐγκληματική ἐπίθεση, πού
ὁδήγησε στο θάνατό του» ἐδήλωσε χθές ὁ Γιάννης Οἰκονόμου,
ὁ ὁποῖος ταὐτοχρόνως ζητοῦσε
«ἀρραγῆ κοινωνική συμμαχία, γιά
νά σπάσει ὁ κύκλος αἵματος». Καί
εἶναι βέβαιον ὅτι κάθε προσπάθεια, κάθε κίνησις τῆς Πολιτείας
γιά τήν ὁριστική καταστολή τοῦ
φαινομένου τῆς ὀπαδικῆς βίας θά
ἔχει τήν ὁμόθυμη στήριξη τῆς κοινωνίας. Αποτελεῖ, ὅμως, κυβερνητική εὐθύνη νά ἐφαρμοσθοῦν τά
κατάλληλα μέτρα, γιά νά ἐπιτευχθεῖ αὐτό. Πολλές οἱ ἐξαγγελί. . ἠθικῶν αὐτουργῶν.
ες. Δυσαναλόγως ὀλίγα τά ἀποΔικαστική δικαίωσις
γιά τόν Ντόναλντ Τράμπ
ΚΑΤΑΡΡΕΟΥΝ οἱ σκευωρίες, οἱ ὁποῖες μέ ὄχημα
τήν δικαιοσύνη προσπαθοῦν νά ἀνακόψουν τήν πορεία τοῦ Ντόναλντ Τράμπ πρός τήν ἐκ νέου διεκδίκηση τῆς προεδρίας τῶν Ηνωμένων Πολιτειῶν. Τό Ἀνώτατο Δικαστήριο τῆς Πολιτείας τοῦ Μίσιγκαν ἀπέρριψε τήν διαγραφή τοῦ πρώην Προέδρου ἀπό τό ψηφοδέλτιο τῶν ἐκλογῶν τοῦ 2024. Μέ αὐτόν τόν τρόπο,
ἀναιρεῖται ἡ ἀπόφασις δικαστηρίου στο Κολοράντο,
Συνέχεια στην σελ. 5
τοῦ Δημήτρη Καπράνου
MEPIS
ματος, δέν ἀνοίγουν οἱ πόρ-ναγίες»! Ὁ τρίτος κοιτάζει ρά. Μαζεύεται, ἀλλά συνεχίτες. Ζητάμε συγγνώμη, ἀμήχανα. «Μήν χτυπᾶς τήν ζει να βρίζει, βλασφημῶντας
μπορεῖτε νὰ κατεβεῖτε στόν πόρτα, γιατί δέν θά ἀνοίγει τα ...σύμπαντα τὰ Θεῖα!
ἑπόμενο σταθμό».
οὔτε στόν ἑπόμενο σταθμό»
τοῦ λέω. «Θά τήν σπάσω μέ
τόν παλιοπ... τόν ὁδηγό!»
οὐρλιάζει ὁ μικρός. «Μαζέψου, γιατί θέτεις σε κίνδυνα όλους μας μέ τήν συμπεριφορά σου» τοῦ λέω αὐστηADHNAN
ΜΠΟΥΚΑΜΠΑΛΑΡΙΝ
Ὁ φίλος του φωνάζει διάφορες ἁρλοῦμπες, ὁ τρίτος, ὁ
πιό μαζεμένος, ἁπλῶς παρακολουθεῖ. «Ἐσύ, πού φαίνε
σαι σοβαρός, δέν τούς λές νά
ἠρεμήσουν;» τοῦ ψιθυρίζω.
Συνέχεια στην σελ. 4
Ἀριθμ. φύλ. 42739
Ἔτος 147ον
Τιμή 1,5 €
ELTIA
τελέσματα. Ἀκόμη ἀναζητοῦνται
οἱ εὑρισκόμενοι στό πεδίο ἠθικοί αὐτουργοί. Καί τήν ἰδία στιγμή, δηλώσεις στελεχῶν ὁμάδων
μᾶλλον ὑποδαυλίζουν νέες βίαιες καταστάσεις, κατηγορῶντας τό
Κράτος γιά «μεροληψία».
Τέτοια προβλήματα, μέ τεράστιες κοινωνικές προεκτάσεις, ἀντιμετωπίζονται μόνον μέ μέτρα ἀπόλυτα, πού θά ἐφαρμοσθοῦν ἀποφασιστικῶς. Πρωτίστως, δέ, πρέπει νά
ἐφαρμόζονται οἱ νόμοι. Καί ὑπάρχει στήν χώρα μας ἐπαρκές νομικό
ὁπλοστάσιο, πού δίδει στήν Ἀστυνομία τήν δυνατότητα νά ἀξιοποιεῖ τά μέσα πού ἔχει γιά τόν ἐντοπισμό τόσο τῶν δραστῶν ὅσο καί τῶν
Συνέχεια στην σελ. 3
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
«Ἔφυγαν» μαζί
ὁ ἀρχιτέκτων τῆς ΕΕ Ντελόρ
καί ὁ δολιοφθορέας
τῆς Εὐρωζώνης Σώϋμπλε!
50 XPONIA
ΚΥΠΡΟΣ 1974-2024
Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς
ΕΚΔΟΣΙΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
ΕΣΤΙΑ
ανταλλιάρης και δημότητες
ΤΟ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2024
ΚΥΠΡΟΣ 1974
ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ ΗΡΩΕΣ.
HME POAOI10 2024
(σελ. 5)
Αφιερωμένο
στην μνήμη των ηρώων
πεσόντων στον αγώνα
για την ελευθερία
της Κύπρου
Τά «αὐτιά» καί τά
«μάτια» τοῦ βασιλιᾶ
Μυστικές υπηρεσίες
τῆς ἀρχαιότητας
τῆς Ἀλεξάνδρας Ροζοκόκη*
Χώρες τῆς Ἀνατολῆς
ΤΟΝ 18ο αι. π.Χ. στήν πόλη Μάρι τῆς
Μεσοποταμίας (Mari, σημ. Τέλ Χαρίρι
τῆς Συρίας) διάφοροι ἱεροσκόποι ήταν
ἐπιφορτισμένοι νά ἀναφέρουν στόν
βασιλιᾶ κάθε ἐχθρική κίνηση ἤ συμπεριφορά πού ἔπεφτε στήν ἀντίληψή τους. Αργότερα, τόν 8/7ο αι. π.Χ., ή
ἴδια ἀποστολή εἶχε ἀνατεθεῖ σέ ἀξιωματούχους τῆς Ἀσσυριακῆς αὐτοκρατορίας. Γιά νά κατανοήσει κανείς τόν
Συνέχεια στην σελ. 8