Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
αριστερά και ο ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΎΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
Παρασκευή
Παταπίου Ὁσ. Παρθενίου οσίου Τοῦ ἐν Χίῳ.
8 Δεκεμβρίου 2023 Σελήνη 25 ἡμερῶν ΙἈνατολή ἡλίου 7.28’ – Δύσις ἡλίου 5.05΄
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ • ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Τοῦ Μανώλη Κοττάκη
ΤΟ ΑΘΗΝΑΪΚΟ κατεστημένο εἶχε χαρακτηρίσει ἀποτυχημένη τήν ἐπίσκεψη τοῦ Προέδρου
Ἐρντογάν στήν Ἀθήνα τό 2017,
ἐπειδή ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος τοῦ
ἀπάντησε μπροστά στις κάμερες
γιά τήν Συνθήκη τῆς Λωζάννης,
καί προεκλήθη ἔνταση. Τό ἀθηναϊκό κατεστημένο χαρακτηρίζει
ἐπιτυχημένη τήν χθεσινή «στρογγυλή» ἐπίσκεψη Ἐρντογάν, γιατί
δέν εἶχε ἀπρόοπτα και πολιτικές
«γωνίες». Ἡ Πρόεδρος τῆς Δημο-λεμου» καί τά χαμόγελα. Τά ψιλά
κρατίας δέν ἀπάντησε τίποτε στόν
Πρόεδρο σέ ὅλα ὅσα εἶπε στήν συνέντευξή του στήν «Καθημερινή»,
ἐνῷ τόν εὐχαρίστησε δουλοπρεπῶς
στά τουρκικά. ὉὙπουργός ΕξωτεΚαί ζῆσαν αὐτοί καλά καί
ἐμεῖς καλύτερα. Εἶναι δύσκολο
νά ἐξηγήσεις στόν μέσο πολίτη
τί ἀκριβῶς ἑτοιμάζεται στις διεθνεῖς σχέσεις ὅταν ὑπάρχει ἡ δύναμη τῆς εἰκόνας, τά «Κυριάκο, φί«γκρίζα» γράμματα τῶν γενικόλογων διακηρύξεων περνοῦν ἀπαρατήρητα. Ὡστόσο ἐμεῖς πού ἔχουμε ἐπανειλημμένως διακηρύξει
ὅτι δέν συμμετέχουμε στόν ὁμαἈριθμ. φύλ. 42724
Ετος 147ον
Τιμή 1,5 €
Σύμφωνο ἐγκαταλείψεως ἐθνικῶν θέσεων!
Καί ἐπισήμως ἡ μειονότης τῆς Θράκης στήν ἀτζέντα τοῦ ἑλληνοτουρκικοῦ διαλόγου! – Μαδρίτη 2: «Μονομερής
ἐνέργεια» τά 12 μίλια καί ἡ στρατιωτικοποίησις τῶν νησιῶν – «Κίνδυνος» τά ὁπλισμένα μαχητικά ἀεροσκάφη μας
Κάθε «νέα διαφορά» ἐπιλύεται «μέ διάλογο, διαιτησία ἤ δικαστικό διακανονισμό»!
Horr • DIN70104
2003 in pongoisk vis 34 m
ρικῶν Γιῶργος Γεραπετρίτης ἔκανε γενναία ὑπόκλιση κεφαλῆς κατα
τά τήν προσέλευση τοῦ Σουλτάνου στο Προεδρικό Μέγαρο, ἐνῷ
ὁ Ἐρντογάν χειροκρότησε τον κύκ
ριο Μητσοτάκη ...μέ θέρμη γιά ὅσα
τοῦ ἀπάντησε γιά τήν μουσουλμανική μειονότητα τῆς Θράκης.
Τί περιλαμβάνει
ἡ «Διακήρυξις
τῶν Ἀθηνῶν»
ΝΑ ΑΠΕΧΟΥΝ ἀπό κάθε δήλωση καί
ἐνέργεια πού θέτει σέ κίνδυνο τήν εἰρήνη και σταθερότητα στην περιοχή καί
να προσπαθήσουν τίς ὅποιες διαφορές νά τίς λύσουν μέσῳ ἀπ' εὐθείας δια
αβουλεύσεων ἤ μέ ἄλλα μέσα ἀμοιβαίας ἐπιλογῆς συνεφώνησαν Ἑλλάς καί
Τουρκία. Συμφώνως πρός τήν «Διακήρυξη τῶν Ἀθηνῶν» πού ὑπέγραψαν οἱ
κ.κ. Μητσοτάκης καί Ἐρντογάν θά δοθεῖ ἔμφασις στήν ἀποφυγή συγκρουσιακῶν καταστάσεων ὅπως καί στήν «ἐξάλειψη ἀδικαιολογήτων πηγῶν ἔντασης»
στόν στρατιωτικό τομέα.
Βεργία Ὁλόκληρο τό κείμενο τῆς «Διακηρύξεως τῶν Ἀθηνῶν» εἶναι τό ἑξῆς: Ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας τῆς Τουρκίας,
Συνέχεια στην σελ. 3
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
• Ἡ ἑταιρεία τῶν πανάκριβων αὐτοκινήτων
Lamborghini κατέληξε σέ μιά συμφωνία μέ
τούς ἐργαζομένους τους πού πολλοί θά ζήλευαν στήν Ἑλλάδα. Μετά ἀπό διαπραγματεύσεις
μέ τά συνδικᾶτα τῶν ἐργαζομένων καθιερώνεται
ἡ τετραήμερη ἐργασία τήν ἑβδομάδα πού θά συνοδεύεται καί μέ αὔξηση μισθοῦ καί αὔξηση τῶν
ἐπιδομάτων! Εἶναι ἡ πρώτη αὐτοκινητοβιομηχανία στήν Εὐρώπη πού καθιερώνει τήν τετραήμερη ἐργασία γιά τούς ἐργαζομένους της στήν
παραγωγή τῶν ἐξαρτημάτων καί τῶν αὐτοκινήτων! Μετά ἀπό αὐτή τήν ἐξέλιξη καί ἄλλοι
κατασκευαστικοί ὅμιλοι ἐπανεξετάζουν τήν δομή τῆς ἑβδομαδιαίας ἐργασίας γιά τούς ὑπαλλήλους τους. Ὅσον ἀφορᾶ στίς ἀμοιβές, ἡ συμφωνία περιλαμβάνει μία αὔξηση 50% στα τρέχοντα μεταβλητά μπόνους πού καταβάλλονται
στούς ἐργαζομένους καθώς καί ἕνα ἐφάπαξ μπόνους ἄνω τῶν 1.000 ευρώ πού θά καταβληθεῖ
αὐτόν τόν μῆνα.
• Ἕνας ἄνδρας στην Κολομβία πλήρωσε πανάκριβα τήν ἐπέμβαση γιά νά ψηλώσει κατά 15 ἑκατοστά. Ὁ influencer Yeferson Cossio ὑπεβλήθη
σέ ἐπέμβαση ἐπιμηκύνσεως τῶν κάτω ἄκρων γιά
να μεγαλώσει τα πόδια του κατά 15 ἑκατοστά καί
νά φθάσει τό 1,82 μέτρα. «Δέν εἶμαι νᾶνος, ἀλλά
οὔτε καί ὁ πιό ψηλός», εἶπε ὁ Cossio. Ὁ 29χρονος ὁ ὁποῖος ἔχει περισσότερο ἀπό 28 ἑκατομμύρια ἀκόλουθους σέ Instagram και TikTok, ὑπολογίζεται ὅτι ξόδεψε 175.000 δολλάρια γιά τήν συγκεκριμένη ἐπέμβαση. Ἡ χειρουργική ἐπέμβασις
περιλαμβάνει τό σπάσιμο τῶν ὀστῶν τοῦ ἀσθενοῦς, τήν εἰσαγωγή μιᾶς μεταλλικῆς ράβδου καί
τήν χρήση μιᾶς ἐξωτερικῆς συσκευῆς γιά νά ἐπιμηκύνει ἀργά τό κενό.
98483
ALONG KYPOY
14 Νοεμβρίου 20121
KYPOZ A KYPOY
ANSKYPOY
AARDE ZAOYSH
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΊΣ, ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Σελήνης προς ανατολή ηλίου του συστήμου στη
Γρηγορίου άρχισε Θεσσαλονίκης του Παλαμά
Texty.
δικό ύπνωτισμό, γνωρίζουμε ἄριστα ὅτι ἕνας τρόπος ὑπάρχει μόνο
γιά νά καταλάβεις τί κρατήσαμε, τί
ἀφήσαμε καί σέ τί ὑποχωρήσαμε.
Να συγκρίνουμε τί εἶπε ἡ Τουρκία
διά τοῦ κ. Ερντογάν το 2017 καί τί
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Γιατί ὁ πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Προκόπης Παυλόπουλος προειδοποίησε χθές στην Σχολή Εθνικῆς Ἀμύνης νὰ μὴν
ἀναγνωρίσει ἡ Ἑλλάς εξωτικά και νόμιμα συμφέροντα» τῆς Τουρκίας στο Αιγαίο και την «Μαδρίτη 2» -- Ο ρόλος τοῦ Καγκελλαρίου
Σόλης καί οἱ συναντήσεις του στο Βερολίνο -Όχι στην μείωση τῆς ἔθνικής κυριαρχίας, επανέλαβε ὁ κ. Νίκος Δένδιας
Ἰσχυρές παρασκηνιακές διεργασίες
γιά σύμφωνο Μητσοτάκη - Ερντογάν
Η Πλήρης ἐπιβεβαίωσις τῆς «Ἑστίας» ἡ χθεσινή «Διακήρυξις τῶν
Ἀθηνῶν».
Στά ἑλληνικά, ἐδῶ καί
πέντε χιλιάδες χρόνια, νησιά
τοῦ Αἰγαίου, τήν Λέσβο, τήν
Χίο, τήν Σάμο, τήν Κῶ, τήν
Ρόδο, τά καλοκαίρια οἱ πε
ρισσότεροι ξένοι τουρίστες
προέρχονται ἀπό τήν Τουρ|κία. Τόν περασμένο Σεπτέμβριο πέρασα ένα τετραήμερο
στήν Χίο καί διεπίστωσα ότι
ΑΤΤΙΚΗ. Τοπικές βροχές μέ μέτριους ἀνέμους. Θερμοκρασία ἕως 14β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Τοπικές βροχές. Ἄνεμοι ἰσχυροί. Θερμοκρασία ἕως 11β.
ΑΤΤΙΚΗ Αρχές τομεία της και μεταγραφή στόματος παραμαγκαία είναι 100
ΦΕΓΣΑΛΟΝΙΚΉ Νομιστής Μαραβόρεια μέτρια θερμοκρασία τους της
Πῶς σχολιάζουν
τά κόμματα τήν ἐπίσκεψη
Ερντογάν
ΚΡΙΤΙΚΗ ἀσκοῦν ὅλα τά κόμματα τῆς ἀντιπολιτεύσεως σέ ὅσα διημείφθησαν καί ὅσα ὑπεγράφησαν στήν
συνάντηση τῶν ἡγετῶν Ἑλλάδος καί Τουρκίας στήν
Ἀθήνα. Ἀρχικῶς ὁ ΣΥΡΙΖΑ ὑπενθυμίζει ὅτι στήν Συνέντευξη Τύπου πού εἶχαν παραχωρήσει το 2017 (χθές
ἀπαγορεύτηκε στούς δημοσιογράφους νά ὑποβάλουν
Συνέχεια στην σελ. 4
Apity, 42703
ST00 1670
Tun 1.5€
εἶπε τώρα. Νά συγκρίνουμε τί εἶπε
ἡ Ἑλλάς διά τοῦ κ. Τσίπρα τό 2017
καί τί διά τοῦ κ. Μητσοτάκη τώρα.
Μόνον ἔτσι θά καταλάβουμε τόν
ἐνθουσιασμό τοῦ Σουλτάνου καί
τά χειροκροτήματά του.
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
AIMONONO LES
En daardi
τοῦ Εὐθ. Π. Πέτρου
Μικρά ἀναστήματα καί νεοραγιαδισμός
τοῦ διαδικτύου ἔκανε ἡ
ΣΕ μιά συνάντηση σαν
τήν χθεσινή, δέν ἀρκεῖ
να διαβάσει κανείς προσεκτικά τά ἐπίσημα κείμενα. Δέν εἶναι ἀρκετό
νά ἀναζητήσει τά νοήματα πού κρύβονται
ἀνάμεσα ἀπό τίς γραμμές καί τά ὑπονοούμενα πού μπορεῖ νά ἀνατρέπουν τήν εἰκόνα
πού δίδεται στήν ἐπιφάνεια. Πρέπει νά ἀναεἰκόνα τοῦ κ. Γεραπετρίτη νά ὑποκλίνεται
δουλικά πρό τοῦ Ταγίπ Ερντογάν, κατά την
εἴσοδό του στά Προεδρικό Μέγαρο. Μιά εἰκό
να-χίλιες λέξεις, ἔλεγαν
λυθεῖἡ ἐν γένει συμπεριφορά τῶν ἐμπλεκομένων. Ο ἀπό παλιά. Καί αὐτή ἡ εἰκόνα –δυστυχῶς– εἶναι αὐτό
«ἀέρας» τοῦ ἐπικυριάρχου στις κινήσεις καί τίς προ-πού μένει ἀπό τήν χθεσινή συνάντηση.
σεγγίσεις του Ταγίπ Ερντογάν καί ἡ ἀμηχανία, ἕως
δουλικότητα, στήν συμπεριφορά τῶν ἡμετέρων κυβερνητικῶν. Ἀκόμη χειρότερα, μπορούσε κανείς νά
διακρίνει καί ἀγωνία. Ἀγωνία ὡς πρός τί ἄραγε; Ὡς
πρός αὐτά τά ὁποῖα συνεφωνήθησαν πίσω ἀπό κλειστές πόρτες; Η μήπως ὡς πρός τό ἐάν αὐτά μπορεῖ
νά διαρρεύσουν; Νά φθάσουν στίς εἰδησεογραφικές σελίδες καί συνεκολούθως νά περιέλθουν σε
γνώση τῶν πολιτῶν;
Ἀτυχεστάτη καί ἡ προσπάθεια «ἀπαντήσεως».
Δέν εἶχε κἄν τό θάρρος ὁ κ. Γεραπετρίτης νά ὁμικλήσει ὁ ἴδιος καί νά δώσει τήν ὅποια ἑρμηνεία ἤθελε
νά δώσει γιά νά δικαιολογήσει τήν στάση του. Επεστρατεύθησαν «ἀνώνυμες διπλωματικές πηγές» γιά
νά προβοῦν στό σχόλιο, ὅτι οἱ ἐντυπώσεις τίς ὁποῖες
προεκάλεσε ἡ στάσις τοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν
εἶναι ἁπλῶς «γελοιότητες». Καί συνέχισαν ὑποστηρίζοντας ὅτι δέν ἐπρόκειτο γιά ὑπόκλιση πρό τοῦ
Αὐτά γιά τούς ἀγωνιοῦντες κυβερνητικούς μας Ερντογάν, ἀλλά γιά κλίση τῆς κεφαλῆς, χάριν εὐγεἐπισήμους. Τήν δουλικότητα δυστυχῶς τήν ἀποτύνείας πρός τήν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας, ἡ ὁποία και
πωσε ἡ στάσις τοῦ ὑπουργοῦ τῶν Ἐξωτερικῶν. Τοῦ
μέλους τῆς Κυβερνήσεως, τό ὁποῖο ἐξουσιοδοτεῖται
Συνέχεια στην σελ. 3
role pović o 2375 02.1
Ἄς ξεκινήσουμε ἀπό τό εἰδικώτερο πρός τό γενικώτερο: τό ζήτημα
τῆς μουσουλμανικῆς μειονότητας.
Ὁ Ἐρντογάν δέν ἔκανε ἀκριβῶς τά
ἴδια μέ τό 2017. Καί ὁ Μητσοτάκης δέν ἔκανε τά ἴδια μέ τόν Τσίπρα ὡς πρός τίς πάγιες θέσεις τῆς
ἑλληνικῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς τό
2023. Το 2017 ὁ τότε Πρωθυπουργός
Ἀλέξης Τσίπρας ὅλως παραδόξως
ἀπάντησε αὐτά πού τόν εἶχε συμβουλέψει ἡ διπλωματική υπηρεσία
τοῦ Ὑπουργείου Εξωτερικῶν, ὅτι
ἡ μειονότητα εἶναι μουσουλμανική
καί ὅτι ἡ ἐπίλυση τῶν προβλημάτων
της δέν μπορεῖ νά ἀποτελέσει ἀντικείμενο τοῦ ἑλληνοτουρκικοῦ διαλόγου, γιά τόν ἁπλούστατο διάλογο ὅτι δέν εἶναι διμερές θέμα. Εἶπε
δηλαδή δημοσίως ὅ,τι ἔλεγαν μιά
ζωή ὁ Κωνσταντῖνος Καραμανλῆς,
Οὔτε μία ώρα μέ τό πλεούμενο δέν τούς χωρίζει
Φυσικά, οι τουρίστες
ἀπό τό νησί καί τό βράδυ πού κατακλύζουν τά καλο«Καταργοῦνται»
τά Χριστούγεννα
στα γερμανικά σχολεῖα
τοῦ Δημήτρη Καπράνου
«Καζάν-καζάν», ἀλλά δῶστε καί σῶστε...
ἀπό τό ἀπόγευμα τῆς Πααρασκευῆς μέχρι τό ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς τά ξενοδοχεῖα (ὄχι πολλά καί ὄχι όλα
ὑψηλῶν προδιαγραφῶν)
τοῦ νησιοῦ ἦταν γεμᾶτα
ἀπό Τούρκους ἐπισκέπτες.
τά φῶτα τῆς Κρήνης (Τσεσμέ) φαίνονται πεντακάθα
ρα ἀπό τήν παραλία τῆς
πόλεως τῆς Χίου. Τό ἴδιο γίνεται καί μέ τήν Σάμο, όπου
ὅπως ἔλεγαν οἱ παλαιοί«ἀκοῦς τόν κόκκορα νά λαλεῖ ἀπό ἀπέναντι.»
Ἁμβοῦργο.– Τήν ἀπόφαση νά μήν γίνει ἐφέτος χριστουγεννιάτικος στολισμός ἔλαβε ἡ διεύθυνσις ἑνός
παιδικοῦ σταθμοῦ στήν περιοχή Λόκστεντ, βορείως
τοῦ Ἁμβούργου. Μέ ἐπιστολή της πρός τούς γονεῖς τῶν
μικρῶν μαθητῶν, ἡ διεύθυνσις τοῦ γερμανικοῦ ἐκπαιδευτηρίου ἐξήγησε ὅτι ὁ λόγος αὐτῆς τῆς ἀποφάσεως
Συνέχεια στήν σελ. 5
νά δεσμεύει τήν χώρα
Ἡ ΕΚΤ διαφωνεῖ
μέ τήν ἀπαγόρευση
χρήσεως μετρητῶν
ἐκλεγμένο μέλος του στίς ἀγοραπωλησίες
διά τῆς ὑπογραφής του.
Καί πού δέν εἶναι κἄν
To 0020
καίρια τά ἐν λόγῳ νησιά,
ἐρχόμενοι ἀπό τήν Τουρκία,
οὐδεμία σημασία δίνουν σέ
όσα κατά καιρούς ἐκστομί
ζει ὁ πρόεδρός τους. «Ἄς λέει
ό,τι θέλει, τά λέει γιά τό πόπολο, γιά νά τόν ψηφίζουν
ἐκεῖνοι πού τούς ἀρέσουν τά
μεγάλα λόγια καί μ' αὐτά
Συνέχεια στήν σελ. 4
ὁ Ἀνδρέας Παπανδρέου καί ὅλοι
σχεδόν οἱ μετέπειτα πρωθυπουρΑγοί. Στόν ἀντίλογό του ὁ Ἐρντογάν
μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου ἐγκατέλειψε ὅλα ὅσα εἶχε πεῖ στόν «Σκάι»
γιά τήν Συνθήκη τῆς Λωζάννης τήν
προηγουμένη καί ἀνεγνώρισε ὅτι ἡ
μειονότητα εἶναι μουσουλμανική!
Συγκεκριμένα εἶχε πεῖ ὁ Τοῦρκος
ο Πρόεδρος:
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
ADHNAM
«Λοιπόν, στήν Συνθήκη τῆς Λωζάννης ὑπάρχουν προβλέψεις μόνον ὡς πρός τό Αἰγαῖο; Δέν ὑπάρχει
τίποτα ὡς πρός τά μειονοτικά μας
θέματα, σχετικά μέ τό νομικό καθεστώς πού διέπει καί τίς δύο μειονότητες; Στήν Δυτική Θράκη ἔχουμε μουσουλμανική μειονότητα, ἡ
ὁποία μπορεῖ νά εἶναι τουρκικῆς,
Συνέχεια στην σελ. 3
Οἱ τέσσερεις ἀλλαγές
γιά ταξί, περίπτερα, καφενεῖα
καί ἀσφαλιστικούς συμβούλους
Λεπτομέρειες στήν σελ. 2
Για πρώτη φορά
ΕΣΤΙΑ
Την Κυριακή 10/12 με την
EKAORIE THE KYPIAKHE
* ΕΣΤΙΑ
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
Το έπος της Μάχης του Μακρυγιάννη
Αφήρωμα στα
Δεκεμβριανά
Ένας φόρος τιμής
στην μεγαλειώδη αντίσταση
και τον ηρωισμό
του Συντάγματος
Χωροφυλακής Μακρυγιάννη
στην Μάχη της Ελλάδος,
τον αιματοβαμμένο
Δεκέμβρη του 1944
από το προηγο
ΣΥΝΤΑΓΜΑ
ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΑΘΗΝΩΝ
TUOTEL MAX TOY MARPYTANNH
ΕΣΤΙΑ
αντικών
Ἡ «Νέα Αριστερά»
τοῦ Κώστα Κόλμερ
ΩΣ ΑΝΕΜΕΝΕΤΟ, κατόπιν τῆς ἀναλήψεως τῆς προεδρίας τοῦ ΣΥΡΙΖΑ
ὑπό τοῦ ἀμφιλεγομένου κ. Στεφάνου Κασσελάκη, ἕνδεκα βουλευτές
τοῦ κόμματος ἀπεχώρησαν καί σχημάτισαν νέα, κοινοβουλευτική ὁμάδα. Ἀριστερή. Προηγουμένως δέν συνετάχθησαν μέ τήν κομματική γραμμή καταψηφίσεως τοῦ νομοσχεδίου
γιά τά «κόκκινα δάνεια», δηλώσαντες
«Παρόντες», ἄν καί διεφώνησαν μέ
τό ἀκαταδίωκτο τοῦ ΤΑΙΠΕΔ γιά παράνομές του πράξεις, πού ἀποτελεῖ
ὄνειδος εἰς κράτος-δικαίου ὡς θέλει
νά θεωρεῖται ἡ Ἑλληνική Δημοκρατία.
Στούς κόλπους τοῦ νέου κόμματος
προσεχώρησαν καί δύο μουσουλμᾶνοι
Συνέχεια στην σελ. 3
1997 αλλά