Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός: 1869
Ο Δημοσιογράφος
που αγαπά
τον τόπο του
πρέπει να ξέρει
να δυσαρεστεί
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Ιδιοκτήτης - Εκδότης - Διευθυντής ΒΑΣ. ΖΕΡΒΑ · Έτος 46ο - Αρ. Φύλλου 12545 Τιμή 0,60 ευρώ - Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2023
ΔΙΑΙΩΝΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΤΑ ΕΧΟΥΝ ΞΕΧΑΣΕΙ ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΙ...
-ΕΧΟΥΝ ΑΠΟ ΜΟΝΑ ΤΟΥΣ ΛΥΘΕΙ
θυνθούν στο αρμόδιο Υπουργείο και να διεκδικήσουν για την βελτίω
ση των υπηρεσιών υγείας των Δημοτών, είναι
και ο Δήμαρχος.
Μήπως αποτελεί δι
καιολογία ότι βρισκόμαστε προς το τέλος της
προηγούμενης θητείας
της Δημοτικής Αρχής;
συνέχεια στη σελ.
ΔΕΝΑΡΧΕΙΟ
Η επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα
δεν είναι διαφορά μεταξύ δύο χωρών
Αφορά την ΕΕ και όλον τον πολιτισμένο κόσμο
και έτσι πρέπει να αντιμετωπισθεί
Για μία ακόμη φορά ο Πρωθυπουρ
γός της χώρας έθεσε το θέμα της επιστροφής των ελληνικών γλυπτών, επανένωσης, όπως συγκεκριμένα ανέφερε, σε μία προσπάθεια να πείσει,
χωρίς να δυσαρεστήσει την αγγλική
κυβέρνηση. | συνέχεια στη σελ. 3)
δια66. Η μύτη μας
μορφώνει τον ήχο της
φωνής μας.
67. Η μύτη μας μπο
ρεί να 'θυμάται" ακόμη
και 50.000 μοναδικές
μυρωδιές.
68. Οι γυναίκες γεν
νιούνται με πιο ισχυρή
όσφρηση από τους άν
δρες και η ικανότητα
τους αυτή διατηρείται
σε όλη τους τη ζωή.
69. Υπάρχουν 14
Γράφει ο
|Μιχαήλ Γ. Λουκάς| διαφορετικά βασικά
σχήματα μύτης,
70. Όταν ο άνθρωπ
πος φοβάται παράγεται
περισσότερη κυψελίδα
στα αφτιά του.
ιαιωνίζονται τα
προβλήματα
στο Δήμο της
Πρέβεζας,
πολλά εκ των οποίων έ71. Από όλους τους
ανθρώπους που μπο
ρούν να κινήσουν τα αν
φτιά τους, μόνο το 1/3
μπορεί να κινήσει το 1να μόνο αφτί.
72. Η ακοή μας μειών
νεται έπειτα από κατα
νάλωση μεγάλης που
σότητας φαγητού.
ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ (Β'
73. Στην ηλικία των
60 ετών οι περισσότε·
ροι άνθρωποι έχουν χά
σει περίπου το 50% των
γευστικών καλύκων.
74. Καθένας μας έχει περίπου 2.000 δια
φορετικούς γευστικούς κάλυκες.
75. Συνήθως είμαι
στε 1 εκατοστό ψηλότεροι το πρωί από το
βράδυ.
συνέχεια στη σελ. 11
θηκαν από μόνα τους.
χουν μπει στον "πάγο" Συμβουλίου, σα να λύαπό τη Δημοτική Αρχή.
Ζητήματα όπως το EΕ
μπορικό Λιμάνι, το Κάστρο Παντοκράτορα, η
ανέγερση νέου ΜουσιΣαφώς και ζητήματα
όπως το Νοσοκομείο
δεν είναι στην αρμοδιότητα της Δημοτικής Αρχής, όμως μεταξύ αυτών
που θα πρέπει να απευ
κού Σχολείου αλλά και
το θέμα της υποστελέχωσης του Νοσοκομείου Πρέβεζας, απουσιάζουν από την ημερήσια
διάταξη των συνεδριάσεων του Δημοτικού
Επιστολική ψήφο στις ευρωεκλογές
ανακοίνωσε ο Κ. Μητσοτάκης
Την καθιέρωση για 6ποιον πολίτη επιθυμεί εντός και εκτός Ελλάδας
της επιστολικής ψήφου
στις εκλογές ανακοίνωσε
στο υπουργικό συμβούλιο
| ο Πρωθυπουργός.
| συνέχεια στη σελ. 6
Μιντιακό πανηγύρι...
Σοβαρά παραμένουν τα προβλήματα
στο Νοσοκομείο Πρέβεζας όσον αφορά στο
θέμα της υποστελέχωσης. Αποκαλυπτικά
ήταν όσα ανέφερε στην ομιλία του εκ μέ
ρους του Συλλόγου Εργαζομένων στο Νοσοκομείο ο Κώστας Κύρλας, στην απεργιακή
κινητοποίηση που πραγματοποιήθηκε την
Τετάρτη το μεσημέρι. συνέχεια στη σελ. 8