Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΕ ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΎΣ Α. ΚΎΡΟΥ
Η (1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
Τετάρτη
15 Νοεμβρίου 2023
Γουρία, Σαμωνᾶ καί Ἀβίβου μαρτ. καί ὁμολογητῶν
Σελήνη 2 ἡμερῶν ΙἈνατολή ἡλίου 7.05΄ – Δύσις ἡλίου 5.14
ΠΟΛΕΜΟ στά μετρητά κηρύσσει ἡ Κυβέρνησις, πού ὡστόσο, μέ μεθοδευμένες
κινήσεις, ὁδεύει σταδιακῶς πρός τήν οἰκονομία τοῦ… Μεγάλου Ἀδελφοῦ. Μέ τό φορολογικό νομοσχέδιο πού ἐτέθη χθές σέ
δημόσια διαβούλευση, ἔρχεται ἡ πλήρης
ἀπαγόρευσις χρήσεως μετρητῶν σέ συναλλαγές ἄνω τῶν 500 ευρώ σέ μία προσπάθεια
πατάξεως τῆς φοροδιαφυγῆς.
ΕΣΤΙΑ
Τά ἑλληνοτουρκικά
και στό ἐπίκεντρο
τῆς συναντήσεως
Μητσοτάκη - Σόλτς
τιμήματος μέ μετρητά, εἶναι ἄκυρα. Παράλπληλα, ἀπό τήν ἄνοιξη τοῦ 2024 θά τοποθετηθοῦν «POS παντοῦ», μέ τό πλαστικό χρῆμα
νά κυριαρχεῖ σέ κάθε συναλλαγή. Μέ κάθε πληρωμή ἡ Ἀνεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Ἐσόδων θά ἔχει αὐτομάτως πλήρη εἰκόνα γιά τό προφίλ τοῦ φορολογούμενου ἀλλά
καί τῆς ἐπιχειρήσεως πού θά δέχεται τήν
πληρωμή, ἐνῷ κάθε κίνησις θά παρακολουθεῖται καί θά τίθεται στο μικροσκόπιο τῶν
ἁρμόδιων ἀρχῶν.
Μέ τήν νέα διάταξη, θά πληρώνουν πρόστιμο, ὅσο τό διπλάσιο τῆς συναλλαγῆς,
ὅσοι δέχονται πληρωμές μέ μετρητά πάνω Ἡ πανταχοῦ παροῦσα εἰκόνα τοῦ Μεἀπό τό ὅριο αὐτό.Ἄν δηλαδή ἐπιχείρησις
ἤγάλου Ἀδελφοῦ μέ τήν ἀσφυκτική παρακοἐπαγγελματίας δεχθοῦν ἀπό πελάτη 3.000 λούθηση τῶν νοικοκυριῶν καί τῶν ἐπιχειεὐρώ μετρητά, θά χάνουν 6.000 ευρώ! Ταυ- ρήσεων, τό τέλος τῆς ἀνωνυμίας τοῦ χρήτοχρόνως οἱ ἀγοραπωλησίες ἀκινήτων θά ματος καί ἡ υἱοθέτησις τοῦ ψηφιακοῦ εὐρώ
γίνονται ἀποκλειστικῶς μέ χρήση τραπε- προκαλοῦν ἀναμφισβήτητα ἐρωτήματα
ζικῶν μέσων πληρωμῆς ἐνῷ συμβόλαια πού σχετικῶς πρός τό ἐάν ὅλες αὐτές οἱ κινήἀναφέρουν μερική ἤ ὁλική ἐξόφληση τοῦ σεις ἀποτελοῦν μέρος μιᾶς ἀναγκαιότητος
ΤΗΝ ΑΦΙΞΗ τοῦ Τούρκου Προέδρου
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στήν Ἀθήνα
ἀνεκοίνωσε κατά τήν διάρκεια τῆς συναντήσεώς του μέ τόν Γερμανό Καγκελλάριο Ὄλαφ Σόλτς ὁ Ἕλλην Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Συμφώνως μέ τίς δηλώσεις τοῦ Πρωθυπουργοῦ, τό πέμπτο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ἑλλάδος-Τουρκίας
θά πραγματοποιηθεῖ στίς 7 Δεκεμβρίου
στήν Ἀθήνα –ἀντί τῆς Θεσσαλονίκης,
ὅπως εἶχε ἀρχικῶς ἀνακοινωθεῖ, κατόπιν συνεννοήσεως τῶν δύο πλευρῶν.
Οἱ ἑλληνοτουρκικές σχέσεις ἀπετέλεσαν ἕνα ἀπό τά θέματα τῆς συζητήσεως
τῶν δύο ἡγετῶν καί κατά τήν διάρκεια
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΜΕΡΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠΕΘΟ
Πρός οἰκονομία Μεγάλου Ἀδελφοῦ
Τό τέλος τῆς ἀνωνυμίας τοῦ χρήματος μέ τήν κατάργηση τῶν μετρητῶν στις συναλλαγές
καί οἱ κίνδυνοι ἀπό τήν ἐπωνυμία τοῦ ὑποχρεωτικοῦ ψηφιακοῦ νομίσματος
Ψηφιδωτό μέ ἑλληνικές
ἐπιγραφές εὑρέθη
στήν Καισάρεια
Λεπτομέρειες στήν σελ. 5
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
• Ἡ Meat & Fire Chef Μυρσίνη Λαμπράκη ἐπελέγη ἀπό τόν World Barbeque Association ὡς
ἡ μοναδική γυναῖκα κριτής ἀπ' ὅλη τήν Εὐρώπη, καί ἐκπροσωπεῖ τήν Ἑλλάδα στίς ὁμάδες τῶν
κριτῶν στήν διοργάνωση τοῦ διαγωνισμοῦ ψησίματος πού θά γίνει τό ἐρχόμενο Σαββατοκύριακο στήν Κόστα Ρίκα. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα
barbeque θά πάρουν μέρος 50 ὁμάδες ἀπό ὅλον τόν
κόσμο, οἱ ὁποῖες θά διαγωνισθοῦν σέ ἕξι κατηγορίες
καί θά κριθοῦν γιά τήν γεύση, τό ἄρωμα, τήν ὑφή,
τήν τρυφερότητα, καθώς ἐπίσης γιά τήν ἐμφάνιση
καί τήν δημιουργικότητα τοῦ πιάτου καί τοῦ συνοδευτικοῦ του.
• Ἕνα ταξίδι ἀπό τά Μάταλα στό Ἄμπου Ντάμπι
στάθηκε ἡ ἀφορμή γιά νά κλειστεῖ μία μεγάλη ἐπιχειρηματική συμφωνία ἀνάμεσα στόν Κρητικό φούρναρη καί ἐπιχειρηματία κ. Μιχ. Ζουριδάκη καί τήν
βασιλική οικογένεια στά Ηνωμένα Αραβικά Ἐμιράτα. Κατά την διάρκεια παραμονῆς τοῦ στὸ Ἄμπου
Ντάμπι, τόν περασμένο Μάρτιο, Ἕλληνες φίλοι του
τόν ἔφεραν σέ ἐπαφή μέ τήν βασιλική οικογένεια τῶν
Ἐμιράτων. Ἐκεῖνοι τοῦ ζήτησαν ἄν μπορεῖ νά παρασκευάσει κρητικά παραδοσιακά προϊόντα μέ βάση βρώσιμα φύλλα χρυσοῦ. Ἐπί ὀκτώ μῆνες λοιπόν ὁ ἴδιος «πάλευε» μέ τήν συνταγή, ἔκανε δοκιμές
καί ἔβγαλε δύο μέ τρεῖς διαφορετικές παραλλαγές.
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
γιά τήν ἀντιμετώπιση τοῦ μείζονοςπροβλήματος τῆς φοροδιαφυγῆς ἤ εἶναι μία ἀκόμη
ἀπειλή γιά τήν δημοκρατία.
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΑΤΤΙΚΗ. Γενικῶς αἴθριος καιρός. Θερμοκρασία ἕως 24β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Νεφώσεις. Ἄνεμοι μέτριοι. Θερμοκρασία ἕως 21β.
Σίγουρα, ὁ περιορισμός καί ἡ κατάργησις τῶν μετρητῶν καί ἡ υἱοθέτησις τῶν ἠλεκτρονικῶν συναλλαγῶν συμβάλλουν στην
πάταξη τοῦ μαύρου χρήματος, τῶν παράνομων δραστηριοτήτων καί τῆς φοροδιαφυγῆς, ἐνῷ συμβάλλουν καί στήν αὔξηση
τῆς φορολογικῆς συμμορφώσεως. Γιά παράδειγμα, μέ τήν ὑποχρεωτική χρήση τραπεζικῶν μέσων θά τεθεῖ φρένο στίς βαλίτσες μαύρου χρήματος πού διεκινοῦντο γιά
ἀγοραπωλησίες ἀκινήτων κυρίως στήν Βόρειο Ελλάδα ἀπό Τούρκους καί Βούλγαρους, καί ὅλες οἱ διαδικασίες θά εἶναι ἀπολύτως διαφανεῖς.
Δικαίωσις
γιά τόν πατέρα Ἀντώνιο
Ἐπί πλέον, οἱ ὑπέρμαχοι τῆς καταργήσεως τῶν μετρητῶν ἐκτιμοῦν ὅτι ἔτσι
Λεπτομέρειες στήν σελ. 3
Τό πρῶτο μου κινητό
τηλέφωνο ἦταν ἕνα ὀγκῶδες
Siemens, πού γιά νά μιλήσεις ἔπρεπε πρῶτα νά σηκώσεις τήν κεραία. Ἔνοιωθα «κάτι» όταν τό ἀπέκτησα. Δέν εἶχαν, δά, ὅλοι κινητό τηλέφωνο τότε. Πρίν ἀπό
ὅλους, τό ἀποκτήσαμε ἐμεῖς,
οἱ δημοσιογράφοι.
τοῦ Μανώλη Κοττάκη
Τό βίντεο γιά τίς συντάξεις ἐκθέτει τήν Κυβέρνηση
καί ἀπό τίς ἀποτυχίες μας. Τό νά ξέρεις πῶς σκέφτεται ἕνας Υπουργός σέ προφυλάσσει ἀπό τό τί νά
μήν γράψεις. Ἀποφεύγεις τίς κακοτοπιές τοῦ «Ράδιο ἀρβύλα».
ΤΗΝ ΠΕΡΑΣΜΕΝΗ Κυριακή ἡ ἀγαπημένη συνάδελφος Φαίη Μαυραγάνη μοῦ ἔκανε τήν τιμή νά μέ καλέσει στήν ἐπιτυχημένη ἐκπομπή της «Στούντιο μέ
Θέα» στόν «Ἀντέννα». Ρώτησα τήν παραμονή τῆς
ἐμφάνισης τήν ἐξαιρετική συνεργάτιδά της Μαρία
Καραουλάνη ποιό θά ἦταν τό πάννελ, γιατί τηλεόχιο
ραση σημαίνει πάντοτε προετοιμασία ἀκόμη καί γιά
πέντε λεπτά παρουσίας. Τό μέσο εἶναι ἀμείλικτο.
Μέ ἐνημέρωσε μεταξύ ἄλλων προσκεκλημένων ὅτι
θά ἦταν ἐκεῖ ὁ ὑφυπουργός Εργασίας Πάνος Τσακλόγλου. Μολονότι ἰδεολογικά σέ κάποια θέματα
διαφωνοῦμε, ἐν τούτοις ἐκτιμῶ τήν εὐθύτητά του.
Εἶναι Μακεδών. Σαλονικιός.
ξεπερνῶνται οἱ περιορισμοί πού ἐπιβάλλει στήν νομισματική πολιτική τό μηδενιΣυνάντησα, σχεδόν τρία χρόνια μετά, τόν μειλίΤσακλόγλου στον χώρο ἀναμονῆς ἔξω ἀπό τό
στούντιο Kappa τοῦ «Ἀντέννα» καί πρῶτα τόν ρώτησα γιατί ἀντιδρᾶ μέρος τῆς ναυτιλίας γιά
τήν μετ
ταρρύθμιση στα ταμεῖα ἐπαγγελματικῆς ἀσφάλισης. Αὐτό εἶναι ἕνα ἀπό τά θέματα τοῦ νομοσχεδίου του. Εἶχα μελετήσει ὅμως τίς ἐκθέσεις τῆς ΕΕ,
τοῦ ΔΝΤ καί τοῦ ΟΟΣΑ γιά τίς ἐπιπτώσεις τοῦ δημογραφικοῦ στό ἀσφαλιστικό καί τόν ρώτησα ἄν
Κατά την διάρκεια τῆς πανδημίας εἶχε διαβάσει αὐτό θά ἔχει ἐπίπτωση στίς συντάξεις. Ήταν εἰλικάτι πού εἶχα γράψει γιά τό ὡράριο τῶν ἐπιχειρή- κρινής: Κάποια στιγμή θά αὐξηθοῦν τά ὅρια ἡλισεων καί μέ κάλεσε στο γραφείο του στήν ὁδό Στα- κίας. Ὅταν μπήκαμε στο στούντιο ταλαντεύτηκα
δίου νά τό συζητήσουμε. Ήταν μία «ἀστεία» συνά- ἄν ἔπρεπε νά τόν ρωτήσω, γιατί συνήθως οἱ πολιντηση, καθώς λόγῳ τῶν αὐστηρῶν μέτρων πού ἴσχυ- τικοί ἄλλα μᾶς λένε μακριά
ἀπό τά φῶτα καί ἄλλα
αν τότε, καθίσαμε ὁ ἕνας ἀπέναντι στόν ἄλλον στίς ὅταν εἶναι ἀνοικτά τά φῶτα. Γιά μιά στιγμή πίστεδύο κορυφές ἑνός μακρόστενου τραπεζιοῦ ὅπωςψα ὅτι εἶναι μάταιος κόπος. Ἀλλά πάντα θά μένεις
κάθονταν ὁ… Πούτιν μέ τόν Μακρόν στην Μόσχα. μέ τήν ἀπορία ἄν δέν προσπαθεῖς. Ἄν δέν τολμᾶς.
κύριος Τσακλόγλου μοῦ εἶπε εὐθαρσῶς τήν ἄπο- Ἄν δέν δοκιμάζεις. Οἱ ἐρωτήσεις ἄλλως τε δωρεάν
ψή του γιά τό νομοσχέδιο πού ἐπρόκειτο να φέ- εἶναι. Οἱ ἀπαντήσεις κοστίζουν. Παραδόξως ὁ Τσαρει πρός ψήφιση, διαφωνήσαμε πολιτισμένα, ἀλλά κλόγλου ἦταν ἔντιμος καί εἰλικρινής. Ὅ,τι μοῦ εἶπε
ἐκτίμησα ἀφάνταστα αὐτή του τήν πρωτοβουλία γιά ἔξω, μοῦ εἶπε καί μέσα. Πρός τιμήν του. Παραθέτω
ἕναν ἁπλό λόγο. Ἡ ἀξιοπιστία μας ὡς δημοσιογρά- τόν πλήρη διάλογό μας.
φων δέν κρίνεται μόνο ἀπό τίς ἐπιτυχίες μας ἀλλά
Συνέχεια στην σελ. 3
Στόν ἀντίποδα, ἡ κατάργησις τῶν μετρητῶν ἰσοδυναμεῖ μέ τό τέλος τῆς ἀνωνυμίας τῶν συναλλαγῶν καί τήν εἴσοδο σέ
ἕνα καθεστώς ὁλοκληρωτικῆς ἐπιτηρήσεως. Ὅπως καί ἡ ἴδια ἡ Εὐρωπαϊκή Κεντρικό ἐπίπεδο ἐπιτοκίων (zero lower bound).
Μελλοντικῶς τό ψηφιακό ευρώ θά ἀποτελεῖ μιά πρόσθετη καί εὐκολώτερη ἐπιλογή πληρωμῆς, ἐνῷ οἱ πολῖτες θά τό χρησιμοποιοῦν χωρίς χρέωση γιά τίς βασικές πληρωμές τους σέ ὁλόκληρη τήν ζώνη
κή Τράπεζα ἀναγνωρίζει, τά μετρητά διαφυλάσσουν τήν ἰδιωτική ζωή, ἀφοῦ οἱ συναλλαγές με μετρητά προασπίζουν τό θεμελιῶδες μας δικαίωμα για προστασία τῆς
ἰδιωτικῆς ζωῆς, τῶν δεδομένων καί τῆς
ταυτότητός μας σέ οἰκονομικά θέματα.
Ἐπί πλέον, τά μετρητά παρέχουν ἐπιλογές
πληρωμῆς καί ἀποταμιεύσεως γιά ἀνθρώτοῦ εὐρώ. Θά ἀποτελεῖ ἕνα γρήγορο, εὔκο-πους μέ περιορισμένη ἤ καμμία πρόσβαση
λο καί ἀσφαλές μέσο γιά τίς καθημερινές
πληρωμές καί ταυτοχρόνως θά στηρίξει τόν
ψηφιακό μετασχηματισμό τῆς εὐρωπαϊκῆς
οἰκονομίας καί θά ἐνθαρρύνει ἐνεργά τήν
καινοτομία στις πληρωμές λιανικῆς.
σέ ψηφιακό χρῆμα, γεγονός πού τά καθιστᾶ
καίριας σημασίας γιά τήν ἐνσωμάτωση πολιτῶν ἀπό κοινωνικά εὐπαθεῖς ὁμάδες, ὅπως
οἱ ἡλικιωμένοι καί ὅσοι ἔχουν χαμηλότερο εἰσόδημα.
Μεγαλύτερη μείωσις φόρου
γιά ἀναβάθμιση κτηρίων
ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ἡ ρύθμισις γιά μείωση φόρου
πού ἀφορᾶ σέ δαπάνες ἀναβαθμίσεως κτηρίων. Μέ
ρύθμιση πού περιλαμβάνεται στο φορολογικό νομοσχέδιο, οἱ δαπάνες γιά τήν ἀγορά ἀγαθῶν καί τήν λήψη ὑπηρεσιῶν πού σχετίζονται μέ τήν ἐνεργειακή, λειτουργική καί αἰσθητική ἀναβάθμιση κτηρίων, τά ὁποῖα
δέν ἔχουν ἤδη ἐνταχθεῖ ἤ δέν θά ἐνταχθοῦν σέ πρόγραμμα ἀναβαθμίσεως κτηρίων, μειώνουν, ἰσόποσα
Συνέχεια στην σελ. 2
τοῦ Δημήτρη Καπράνου
Τά καλά καί τά ἄσχημα τῆς τεχνολογίας
γραφεῖο σου! Τώρα, όμως,
ἄρχιζε μία ἄλλη εποχή...
Φυσικά, ἦταν ἕνα βῆμα γνώριζε ποῦ ἤσουν, ἀφοῦ
προόδου!Ὅταν ἄκουσα ἀπό τή συσκευή βρισκόταν στο
τήν συμβία μου πρώτη φορά τό «ποῦ εἶσαι;», ἄρχισα
νά ἀντιλαμβάνομαι ὅτι κάτι σημαντικό ἄλλαζε στήν
ζωή μας. Πρίν αποκτήσουμε
τό «κινητό», μέ τό πού ἀπαντοῦσες στο τηλέφωνο, ὁ συνομιλητής σου, αὐτομάτως,
ENSYOPS LOS VENE
Οταν ἄρχισα νά χρησιμοποιῶ τό διαδίκτυο, ἔμεινα
έκθαμβος ἔμπρός στίς εὐκολίες πού παρεῖχε μιά μικρή
ὀθόνη. Ἐκεῖνος ὁ χείμαρρος
τῶν πληροφοριῶν, ἡ ἄμεση
ἐπικοινωνία μέ ὅλες τίς γωνιές τοῦ κόσμου, ή δυνατό
τητα νά μιλῶ μέ φίλους στήν
Αὐστραλία, στις ΗΠΑ, μέ τά
ἀδέλφια μου στήν Ἀγγλία,
νά ἀνταλλάσσω σκέψεις
καί εὐχές, μέ συνήρπαζε. Κι
ἀργότερα, μέ τό skype, πού
μπορούσαμε, ξαφνικά, καί τά
Συνέχεια στήν σελ. 4
ADHNAM
Ἀριθμ. φύλ. 42704
Ετος 147ον
Τιμή 1,5 €
Ἐπιπροσθέτως, ὡς μειονέκτημα, ἔχει
καταγραφεῖ ἡ ἀπώλεια ἐλέγχου τῶν καταθέσεων μέ τήν χρήση τῆς κάρτας ἔναντι τῆς
χρήσεως τῶν μετρητῶν.
Συνέχεια στην σελ.
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Τά θυρανοίξια τῆς Παναγίας
τοῦ Μπαλίνου στο Φανάρι
AVIA 30310
MAY 20
DELOVNEGA
Udvaros
Ένα βιβλίο
για την προστασία
και την παρηγορία
στους πιστούς
Την Κυριακή 19/11 n
SKAGEID THE KYPIAKHE
ΕΣΤΙΑ
ΤΙΜΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟ
ΟΙ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΦΑΝΕΡΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
Οι εμφανίσεις και τα θαύματα της Θεοτόκου ανά τους αιώνες.
ιστορικές και σύγχρονες
"ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ
ΦΑΝΕΡΩΣΕΙΣ
THC ΠΑΝΑΠΑΟ
(σελ. 7)
ERAGETE THE EXPIAKHE
ΕΣΤΙΑ
πλοίων και αναγκαστικής Αντώνης
Ἀνθρώπινο λάθος
ἡ πλημμύρα
τῆς Θεσσαλίας
τοῦ Κώστα Κόλμερ
ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ἐγκλήματα
ἀποδίδει τό πόρισμα τῶν Ὁλλανδῶν
ἐμπειρογνωμόνων τήν φθινοπωρινή πλημμύρα τῆς Θεσσαλίας κι ὄχι
σέ «ἐξαιρετικά καιρικά φαινόμενα»,
τήν «κλιματική ἀλλαγή» κι ἄλλες δικαιολογίες τῆς κυβέρνησης. Τό
πρῶτο ἀπό τά τρία πορίσματα τῆς
συμβουλευτικῆς ἐπιχειρήσεως HVA
International ἐδόθη στην κυβέρνηση κι
ἐκτιμᾶ ὅτι ἡ καταστρεπτική πλημμύρα
στόν κάμπο τῆς Θεσσαλίας τόν περασμένο Σεπτέμβριο ἦταν ἀναμενομένη
Συνέχεια στην σελ. 3