Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός: 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Ιδιοκτήτης • Εκδότης - Διευθυντής ΒΑΣ. ΖΕΡΒΑ - Έτος 46ο • Αρ. Φύλλου 12524 Τιμή 0,60 ευρώ - Πέμπτη 2 Νοεμβρίου 2023
Ο Δημοσιογράφος
που αγαπά
τον τόπο του
πρέπει να ξέρει
να δυσαρεστεί
"ΧΑΡΑΤΣΩΝΑ" ΤΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ...
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
ΤΟ NEO NOΜΟΣΧΕΔΙΟ
αράτσωμα" προωθεί η Κυβέρνηση.
των αυτοαπα"X
φους 10.920 ευρώ και
Όπως σημειώνουν, νέα τους φόρους να εκτοξεύο
σχολούμενων χρέη και λουκέτα περιμένονται στα 1.590 ευρώ ετησίελεύθερων ε- νουν χιλιάδες μικροεπαγ ως ακόμα και για τις χρον
παγγελματιών χαρακτη· γελματίες, εξαιτίας της και νιές εκείνες που δεν υπάρ
ρίζουν οι επαγγελματίες θιέρωσης οριζόντιου τεκ- χει εισόδημα.
το νέο Νομοσχέδιο που μαρτού εισοδήματος
συνέχεια στη σελ. 7
Η σημασία της πρόληψης
του καρκίνου του μαστού
Τονίστηκε σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε
στο Νοσοκομείο Πρέβετας
Η σημασία της πρόληψης
τονίστηκε στην ανοιχτή εκδήλωση της Μαιευτικής
Γυναικολογικής Κλινικής
του Νοσοκομείου Πρέβεζας
με θέμα την πρόληψη του
καρκίνου του μαστού που
πραγματοποιήθηκε την Τρίτ
τη το πρωί στον χώρο του ι·
δρύματος.
συνέχεια στη σελ. 6
Ενισχύουμε το θεσμικό πλαίσιο και κάνουμε
Μια καίρια μεταρρύθμιση στον τρόπο λειτουργίας
της Δημόσιας Διοίκησης
Τόνισε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Ολομέλειας
Τις σημαντικές αλλαγές
που φέρνει στη δημόσια
διοίκηση το νέο σύστημα επιλογής διοικήσεων ανέδει
ξε ο πρωθυπουργός στην ο
μιλία του στη Βουλή. "Ενισχύουμε το θεσμικό πλαίσιο
και κάνουμε μία καίρια με
ταρρύθμιση στον τρόπο λει
τουργίας της δημόσιας διοίκησης, τόνισε ο Κυριάκος
Μητσοτάκης, από το βήμα
της Ολομέλειας.
συνέχεια στη σελ. 3
ΦΟΡΟΙ
Μακράς πνοής;;
Η δημοσκόπηση της Pulse αποτυπώνει
την εικόνα μας τον τελευταίο μήνα, μία εικόν
να αλληλοσπαραγμού" δήλωσε η γραμματέ
ας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ
Θεοδώρα Τζάκρη, το πρωί της Τετάρτης
στον τηλεοπτικό σταθμό
ΣΚΑΪ.
συνέχεια στη σελ. Η