Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΎΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
Τετάρτη
25 Οκτωβρίου 2023
ΟΤΑΝ ὁ Στέφανος Κασσελάκης ἐξελέγη
Πρόεδρος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, πολλοί προέβλεψαν τό τέλος τοῦ ἀριστεροῦ μορφώματος.
Τοῦ ἔδιναν ὅμως ἕνα βάθος χρόνου. Περίμεναν ὅτι ζήτημα ἡγεσίας θά ἐτίθετο μετά
τίς Εὐρωεκλογές, ὁπότε και μία νέα ἧττα
ἐφαίνετο προδιαγεγραμμένη. Ὑπῆρχαν
καί αὐτοί, οἱ ὁποῖοι ἀνέμεναν ὅτι ἐκείνη
τήν στιγμή θά ἐπανενεφανίζετο δίκην «ἀπό
μηχανῆς θεοῦ» ὁ Ἀλέξης Τσίπρας, προκειμένου νά ἐπανενώσει τό κόμμα, παίρνοντας ταυτοχρόνως καί τήν ἐκδίκησή του,
ἔναντι τῶν «συντρόφων» οἱ ὁποῖοι τόν ὑπεχρέωσαν να παραιτηθεῖ μετά τίς ἐκλογικές
ἧττες τοῦ Μαΐου καί τοῦ Ἰουνίου. Ἐν τέλει,
τά πράγματα ἐξελίχθηκαν πολύ ταχύτερα.
«Ὅταν ἀρχίσει ὁ κατήφορος, τά πράγματα
τρέχουν ἀσυγκράτητα» ἐσχολίασε ἔμπειρο
στέλεχος τῆς Ἀριστερᾶς, πού σέ κατ' ἰδίαν
συζητήσεις εἶχε ἐδῶ καί καιρό προδιαγράΒολές Stiglitz
γιά τά στατιστικά τῆς
ἑλληνικής οικονομίας
καί γιά τήν ἐλευθερία
τοῦ Τύπου
Μαρκιανοῦ καί Μαρτυρίου μαρτύρων. Ταβιθᾶς
Σελήνη 11 ἡμερῶν ΓἈνατολή ἡλίου 7.43′ – Δύσις ἡλίου 6.35΄
Τό τέλος τῆς Ἀριστερᾶς
Εἰς τά ἐξ ὧν συνετέθη τό μόρφωμα τῶν συνιστωσῶν καί τῶν φατριῶν πού ἔγινε καί κυβέρνησις
ἐλέῳ τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως – Οἱ διαφωνοῦντες ἀνεκοίνωσαν τήν ΑΟΡΑ, ἐνῷ ὁ νέος ἀρχηγός κάνει διαγραφές
ἀπό τήν Νέα Υόρκη καί ἐμφανίζει σάν σωτῆρα τοῦ ...ΕΣΥ τόν σύζυγό του Τάυλερ – Μοναδικές στιγμές παρακμῆς
ΤΗΝ ἀνησυχία
του γιά τίς ἐπιπτώσεις πού θά
ἔχει μιά πιθανή
ἐπέκτασις τοῦ
πολέμου στήν
Μέση Ανατολή ἐξέφρασε ὁ
καθηγητής τοῦ
πανεπιστημίου
Columbia και βραβευμένος μέ τό Νόμπελ Οικονομίας το 2001 Joseph Stiglitz,
κατά την διάρκεια συζητήσεως μέ τόν ἐπί
Συνέχεια στην σελ. 2
Πρ. Παυλόπουλος:
Τό δικαίωμα τοῦ Ἰσραήλ
στήν ἄμυνα
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ .
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
ψει τίς ἐξελίξεις, ἀπό τήν πρώτη στιγμή πού
προέκυψε τό «φαινόμενο Κασσελάκη».
Ἡ ἀλήθεια εἶναι βεβαίως ὅτι ἡ συμπεριφορά τοῦ Προέδρου τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, ἡ ἀλαζονεία του, ἡ παντελής ἔλλειψις πολιτικῆς
πείρας καί ἡ ἀντίληψις, ὅτι ἀρκεῖ ὁ ἔξυπνος
χειρισμός των μέσων κοινωνικῆς δικτυώσεως γιά νά ἀσκεῖ κανείς πολιτική, ὑπῆρξαν
ἡ θρυαλλίς πού πυροδότησε τίς ἐξελίξεις.
Τά αἴτια ὅμως εἶναι πολύ βαθύτερα. Καί θά
ξεκινήσουμε ἀπό τό προφανές, ὅτι ἡ Ἀριστερά ἔχει ξεπερασθεῖ ἀπό τήν πρόοδο τῶν
κοινωνιῶν. Γιά αὐτό ἄλλως τε καί ἔχει ἐξαφανισθεῖ ἀπό ὅλες τίς εὐρωπαϊκές χώρες.
Τό ἐάν ὑπάρχει ἀκόμη στήν Ἑλλάδα, εἶναι
ἀποτέλεσμα τῶν συγκυριῶν πού ἀνεφύησαν
μετά το 2009, τότε πού ἡ καλπάζουσα πορεία τῆς χώρας πρός τήν οἰκονομική κρίση
συνοδεύετο ἀπό τήν αὐξανομένη στροφή
τῶν Ἑλλήνων πρός τό μόρφωμα τοῦ ΣΥΡΙνά μήν μετατραπεῖ
σέ «δικαίωμα ἐπιθέσεως»
Λεπτομέρειες στήν σελ. 3
• Ἡ ὑπερπολυτελής ἔπαυλη τῆς διάσημης τραγουδίστριας Τζέννιφερ Λόπεζ στο Μπέλ Ερ τοῦ Λός
Ἄντζελες βρῆκε τελικῶς νέο ἰδιοκτήτη. Τό κτῆμα
τῶν ὀκτώ στρεμμάτων ἐπωλήθη γιά σχεδόν 34
ἑκατ. δολλ. ἐνῷ ἀρχικά εἶχε βγεῖ στήν ἀγορά γιά
42,5 ἑκατ. εὐρώ, ἕξι μῆνες ἀφ᾽ ὅτου ἡ στάρ καί ὁ
Μπέν Ἄφφλεκ παντρεύτηκαν για δεύτερη φορά. Ἄν
καί μειωμένη ἡ τιμή πωλήσως, ἀποτελεῖ ρεκόρ γιά
τήν περιοχή λόγῳ τῆς μεγάλης ζητήσεως γιά πολυτελῆ ἀκίνητα στό Λός Ἄντζελες. Τό ἀρχοντικό
τῶν 1.100 τετραγωνικῶν μέτρων προσφέρει πολλαπλές ἀνέσεις στούς ἰδιοκτῆτες του ἔχοντας μεταξύ ἄλλων ἐννέα ὑπνοδωμάτια και δεκατρία μπάνια.
• Ὁ Ράσσελ Κρόου θα μείνει πάντα χαραγμένος
στήν μνήμη μας γιά τήν μοναδική του ἑρμηνεία
στην ταινία «Ὁ Μονομάχος» πού τοῦ χάρισε καί τό
Ὄσκαρ. Ὁ ἠθοποιός ἀνεκάλυψε ἕνα ὁμοίωμά του,
πού εἶναι φτιαγμένο ἐξ ὁλοκλήρου ἀπό σοκολάτα!
Μάλιστα τό σοκολατένιο γλυπτό εἶναι σέ φυσικό
μέγεθος πού τό κάνει ἀκόμη πιό ...λαχταριστό. Τό
ἄγαλμα ἐδημιουργήθη γιά ἕναν διαγωνισμό στο
Φεστιβάλ Σοκολάτας. «Μερικοί ἄνθρωποι γίνονται
ἀγάλματα ἀπό μπροῦτζο. Κάποιοι ἀπό μάρμαρο.
Στήν Μάλτα μέ ἔχουν φτιάξει ἀπό... σοκολάτα!!!»
ἔγραψε ὁ Κρόου στο «Χ».
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
ΖΑ μέ τό «φρέσκο» τότε πρόσωπο τοῦ Ἀλέξη Τσίπρα στο προσκήνιο καί τήν ἐλπίδα,
ὅτι θά μπορέσει να κάνει αὐτά πού δέν μπόρεσαν να κάνουν τα καθιερωμένα κόμματα
τῆς ἐποχῆς.
ΑΤΤΙΚΗ. Νεφώσεις. Νοτιᾶδες. Θερμοκρασία ἕως 28β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Νεφώσεις, πιθανή βροχή. Θερμοκρασία ἕως 25β.
Ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἐξελέγη μέ βάση τήν ὑπόσχέση, ὅτι «μέ ἕναν νόμο» θά καταργήσει
τα μνημόνια καί μέ τούς περισσοτέρους τῶν
πολιτῶν νά εὐελπιστοῦν ὅτι ἡ νέα κυβέρνησις τοῦ 2015 θά κάνει πράξη «ἔστω τό 10%
τῶν ὑποσχέσεών της». Ἀντ' αὐτοῦ, εἶδαν
τήν ἐπιδρομή στήν ἐξουσία ἑνός συνονθυλεύματος «συνιστωσῶν» καί φατριῶν, τήν
εἰκόνα ἀποδιοργανώσεως τῶν ὁποίων διάνθιζαν κάποιες ναρκισσιστικές παρουσίες πού ἁπλῶς ἐπέτειναν τήν ἀντίληψη, ὅτι
εἴχαμε νά κάνουμε μέ «μαθητευομένους μάγους». Ἄργησαν οἱ Ἕλληνες νά τό καταλάβουν, ἤ ἀκριβέστερα ἄργησαν νά ἀπεμπολήσουν τήν ἐλπίδα ὅτι «κάτι» θά μποροῦσε
Ἀποκαλύψεις
γιά χρηματισμό μάρτυρος
στήν ὑπόθεση Μπελέρη
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΑΥΤΟ ΠΟΥ ὅλοι ὑποψιάζοντο ἀρχικῶς καί ἐν συνεχείᾳ ἐπαληθεύθη εἶναι ὅτι ἡ εἰσαγγελική δίωξις τοῦ δημάρχου Χειμάρρας κ. Φρέντη Μπελέρη εἶναι ἀποκλειστικό σχέδιο τοῦ Πρωθυπουργοῦ Ἔντι Ράμα, γιά νά πλήξει τα δικαιώματα περιουσίας τῶν Βορειοηπειρωτῶν,
καί τό ἐπιβεβαίωσε ὁ πρόεδρος τοῦ Δημοκρατικοῦ
Συνέχεια στην σελ. 3
νά γίνει μέ αὐτούς. Ἤδη ὅμως τό 2019 τό
εἶχαν ἐμπεδώσει!Ἔχοντας χάσει τόν συνεκτικό παράγοντα τῆς ἐξουσίας, ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἦταν καταδικασμένος νά διαλυθεῖ εἰς τά
ἐξ ὧν συνετέθη.
Τί γυρεύει ἡ ἀλεπού στό παζάρι;
Προχθές στήν Θεσσαλονίκη ὁ κύριος Καραμανλῆς ἦταν καί πάλι ὁ πρῶτος Ἕλληνας πολιτικός,
ἀπό τήν κεντροδεξιά παράταξη ἀλλά καί ἀπό τό σύνολο του πολιτικού φάσματος, πού τοποθετήθηκε
με ξεκάθαρο τρόπο στήν ὑπόθεση τοῦ Μεσανατολικού. Τάχθηκε μέν ὑπέρ τῆς αὐτοάμυνας τοῦ ᾿Ισραήλ, ὡστόσο ζήτησε να σταματήσουν οἱ ἐποικισμοί
στήν Λωρίδα τῆς Γάζας καί νά γίνει ἀπόπειρα δημιΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ τοῦ 2022 ὁ πρώην Πρωθυπουργός Κώ- τιμωρίες, πᾶνε οἱ ἀποδοκιμασίες, πᾶνε ὅλα. «Διοστας Καραμανλῆς ἀνέπτυξε στό Μέγαρο Μουσικῆςρατικότης». Εγινε καί ἡ Κυβέρνηση, ὅπως ἀποκαἈθηνῶν τίς σκέψεις του γιά τόν νέο κόσμο, ὅπως λοῦσε τότε τούς ἐν Ἑλλάδι φίλους τῆς Ρωσσίας,
αὐτός διαμορφώνεται, καί τήν θέση τῆς Ἑλλάδας «Πουτινάκι».
σέ αὐτόν. Προειδοποίησε τότε ὅτι ὁ πόλεμος τῆς
Οὐκρανίας μπορεῖ νά κακοφορμίσει, καί ἦταν ὁ
πρῶτος Ἕλληνας πολιτικός, ὁ ὁποῖος ζήτησε τήν
ἄμεση λήξη τῶν ἐχθροπραξιῶν, πού διενεργούνται
μιά ἀνάσα ἀπό τά βόρεια σύνορά μας –τρεῖς ώρες
μακριά μέ τό ἀεροπλάνο. Τά συστημικά μέσα τότε
«ἔθαψαν» τήν ὁμιλία του, καθώς στήν Ἑλλάδα ἐπικρατοῦσε ἀντιρωσσική φρενίτιδα. Μιά ὁμιλία μπορεῖ
νά τήν «θάψεις». Τήν πραγματικότητα, ὅμως, ὄχι,ουργίας νέου παλαιστινιακοῦ κράτους.
γιά καιρό. Ἕναν χρόνο μετά ὁ στενός συνεργάτης
τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη καί Σύμ- Ἐνῷ προειδοποίησε ὅτι ἡ ἀταξία στήν Μέση Αναβουλος Εθνικῆς Ἀσφάλειας Θᾶνος Ντόκος ἐπανέ- τολή μπορεί να προκαλέσει ντόμινο ἀποσταθερολαβε σέ ἡμερίδα τοῦ ΕΛΙΑΜΕΠ αὐτό πού εἶχε ζη- ποιήσεως καί στά Βαλκάνια ὅπου ἀναβιώνουν ἐθνιτήσει ὁ πρώην Πρωθυπουργός ἐκείνη τήν ἡμέρα: κισμοί στήν Βοσνία καί στό Κοσσυφοπέδιο. Μέ λίὅτι ὁ πόλεμος πρέπει νά τερματιστεῖ μέ διπλωμααν αὐξημένη τήν πιθανότητα, ἡ Ἑλλάδα νά κληθεῖ
τικά μέσα «γιά νά μήν ἡττηθεῖ ἡ Οὐκρανία.» Καί τό νά ζήσει στο μέλλον ἀνάμεσα σέ τρεῖς πολέμους:
ἔκανε σέ μία ἐποχή πού τό ρωσσικό φυσικό ἀέριο τόν πόλεμο τῆς Οὐκρανίας, τόν πόλεμο τῆς Μέσης
ἔχει ἐπιστρέψει «δριμύτερο» στήν ἑλληνική ἀγο- Ἀνατολῆς καί τόν πόλεμο τῆς Βαλκανικῆς. Καί αὐτή
ρά. Οἱ τελευταίες πληροφορίες λένε ὅτι ἡ Κυβέρ- ἡ παρέμβαση τοῦ πρώην Πρωθυπουργοῦ ἐξαφανίνηση αὔξησε τίς ποσότητες ρωσσικοῦ φυσικού ἀε- στηκε ὡς συνήθως ἀπό τά συστημικά μέσα ἐνημερίου πού ἀγοράζει γιά λογαριασμό της χώρας, παρά ρώσεως, τά ὁποῖα ἀπαξίωσαν νά τήν μεταδώσουν.
τούς ἄφρονες λεονταρισμούς του Πρωθυπουργοῦ Ἀκόμη καί μία κάποτε ἱστορική ἐφημερίδα τῆς συΚυριάκου Μητσοτάκη ἐναντίον τοῦ Ρώσσου Προέ-ντηρητικῆς παράταξης ἀπέφυγε νά κάνει οἱαδήποτε
δρου Βλαντιμήρ Πούτιν. Πᾶνε οἱ κυρώσεις, πᾶνε οἱ
Συνέχεια στην σελ. 3
τοῦ Μανώλη Κοττάκη
Ἀγνοεῖ ὅλα ὅσα προβλέπονται ἀπό τό
καταστατικό τοῦ κόμματος, ἀγνοεῖ τίς θεΚάποιοι προέβλεπαν ἐπάνοδο στό 3%. σμοθετημένες διαδικασίες και συμπεριφέἩ παρακμή πού ἐκδηλώνεται κατά την διά- ρεται σάν εἶναι τό κόμμα ἰδιοκτησία του.
λυση τοῦ κόμματος τῆς Ἀριστερᾶς δημιουρ. Τέτοιες συμπεριφορές εἶχε ἐπιδείξει καί ὁ
γεῖ ἀμφιβολίες γιά τό ἄν θά διατηρηθεῖ καί
Ἀνδρέας Παπανδρέου, ἀλλά τότε, στο ΠΑαὐτό τό μικρό ποσοστό. Ταυτοχρόνως ὅμως ΣΟΚ, τό ὁποῖο εἶχε ἐκ τοῦ μηδενός δημιἐξανεμίζονται καί οἱ ἐλπίδες πού ἐνδεχο-τουργήσει, ἦταν ὁ ἀπόλυτος κυρίαρχος. Ἐνῷ
μένως εἶχε ὁ κ. Τσίπρας νά ἀπαλλαγεῖ ἀπό
τά «βαρίδια» καί νά ἀνασυνθέσει ἕνα κόμμα Κεντροαριστερᾶς. Ἐν τέλει, ὁ Στέφανος
Κασσελάκης ἀποδεικνύεται πολύ μεγαλύτερο «βαρίδι». Ἐδῶ τό κόμμα του διαλύεται
καί αὐτός κάνει τόν «μῆνα τοῦ μέλιτος» με
τά τόν γάμο του στήν Νέα Υόρκη. Ἀντί νά
πάρει τό πρῶτο ἀεροπλάνο καί νά σπεύσει
νά διασώσει ὅ,τι μπορεῖ νά διασωθεῖ, σέ μιά
δέν γνωρίζουμε ἄν ὁ Στέφανος Κασσελάκης θά μπορέσει νά δώσει μιάν ἀξιοπρεπῆ
παρουσία στο Συνέδριο τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, ὑπό
τήν προϋπόθεση βεβαίως, ὅτι αὐτό ἐν τέλει
θά γίνει. Ἤδη οἱ διαδικασίες διασπάσεως
προχωροῦν. Ὁ Δημήτρης Βίτσας ἔχει ἐξαγγείλει καί τό ὄνομα τοῦ νέου Κόμματος:
Συνέχεια στην σελ. 3
Θεματικό
πάρκο
ἀφιερωμένο στήν
Ἀρχαία Ἑλλάδα
ἐγκαινιάζεται
στήν Βουδαπέστη
Λεπτομέρειες στήν σελ. 7
τοῦ Δημήτρη Καπράνου
ADHNAM
Ὁλοταχῶς πρός τά παλαιά μονοψήφια ποσοστά...
Ὁ φίλος μου εἶναι σο- ἀπό μιά ἀρκετά ἐπιτυχημέ- στήν πορεία τῆς συζητήσε- γίνει ἀξιωματική αντιπολίβαρός. Παλαιός καί ἔμπει- νη πορεία στόν χῶρο τῆς ως ἀντιλήφθηκα ὅτι ὁ συνο- τευση τό ΠΑΣΟΚ!»...
ρος συνάδελφος, μέ ἐνεργό Ναυτιλίας, πού τοῦ ἀπέφε-μιλητής μου ἐννοοῦσε αὐτά
ἀνάμειξη στά κοινά καί πι- ρε σημαντικά ὀφέλη, τί ἤθε- πού μοῦ ἔλεγε. «Καί γιαστός στήν ἀνανεωτική ἀρι- λε νά ἀναμιχθεῖ μέ τήν πολι- τί ὄχι; Μέσα σέ εἴκοσι ἡμέ
στερά ἀπό τήν ἐποχή τοῦ τική;» τόν ρώτησα, μᾶλλον ρες ἔγινε ἀρχηγός τῆς ἀξι«Ρήγα». Ἀνταμώσαμε προ- ἀκαδημαϊκά καί δέν περίμε-ωματικῆς ἀντιπολιτεύσεσφάτως σε κάποια ἐκδήλω- να ἀπάντηση. «Μά, θέλει ως. Ποιό εἶναι τό ἑπόμενο
ση καί συζητήσαμε γιά τόν νά γίνει πρωθυπουργός!» βῆμα;» μέ ρώτησε ὁ φίλος
Στέφανο Κασσελάκη. «Μετά μοῦ ἀπάντησε ἁπλά. Καί μου καί τοῦ ἀπάντησα: «Νά
Ἀριθμ. φύλ. 42687
Ἔτος 147ον
Τιμή 1,5 €
Ἡ συζήτηση ἔγινε ἀρκε
τά πρό τῆς ἐνάρξεως τῶν
ἐξ Ἀμερικῆς διαγραφῶν, οἱ
ὁποῖες οὐδείς γνωρίζει πλέ
ον ποῦ μπορεῖ νά φθάσουν
καί τί μπορεῖ νά ἀφήσουν πίσω τους!
Συνέχεια στήν σελ. 4
πρωτοφανῆ ἐπίδειξη ἀλαζονείας καί πολιτικῆς ἀνωριμότητος, προβαίνει σέ διαγραφές στελεχῶν διά τοῦ… twitter.
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Ν. Δένδιας: Ἡ Δύσις
ἔκανε λάθος ὑπολογισμούς
γιά Παλαιστινιακό,
Κίνα, Ρωσσία
Εκτάκτως το Σάββατο 28/10
SKADZIE THE KYPIAKHE
ΕΣΤΙΑ
(σελ. 3)
Τιμά την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου
και προσφέρει στους αναγνώστες της
την Γαλανόλευκη
σε μεγάλες διαστάσεις
Ἡ καρδιά
τῆς Νέας Δημοκρατίας
α θά χτυπάει πάντα
στον κορμό
τῆς Λαϊκῆς Δεξιᾶς
τοῦ Νικήτα Κακλαμάνη*
Ο ΑΠΟΗΧΟΣ τῶν ἀποτελεσμάτων στίς
αὐτοδιοικητικές ἐκλογές ἔδωσε τήν
εὐκαιρία σέ ὅλους ὅσοι ὑπηρετοῦν πιστά τήν μεγάλη δημοκρατική παράταξη νά προβληματιστοῦν... Τίς τελευταῖες μέρες δεσπόζουν στην σκέψη
μου τά λόγια τοῦ ἐθνάρχη Κωνσταντίνου Καραμανλῆ, ὅπως ἀποτυπώθηκαν στήν ἱδρυτική διακήρυξη τῆς
Νέας Δημοκρατίας. Τό 1974 δώσαμε
Συνέχεια στην σελ. 3