Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
παρέχει στον ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΎΣ Α. ΚΎΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΎΡΟΣ Α. ΚΎΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
Παρασκευή
6 Ὀκτωβρίου 2023
Θωμᾶ ἀποστόλου ἐκ τῶν ιβ΄. Ἐρωτηίδος μάρτυρος
Σελήνης Τελ. Τέταρτο ΓἈνατολή ἡλίου 7.25′ -- Δύσις ἡλίου 7.01′
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ • ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Μακεδών καί νικητής!
Ἡ ἡγεσία του θά μᾶς λείψει
ΖΟΥΜΕ σέ μιά ἐποχή πού ἡ ἀμφισβήτησις τήν χώρα καί τά ὁποῖα σμίλεψαν τό ἀνεξίτηδέν εἶναι δημιουργική. Δέν θέτει προβλημα-λο ἀποτύπωμα τοῦ ἐκλιπόντος στόν ἑλληνικό ἀθλητισμό.
τισμούς με στόχο τήν ἐξέλιξη καί τήν βελτίωση. Μᾶλλον τά πράγματα τείνουν στήν
ἐπιβολή προτύπων ξένων πρός τις παραδό.
σεις, τήν ἱστορία καί τόν πολιτισμό μας. Καί
σέ μία τέτοια ἐποχή ὁ Γιάννης Ιωαννίδης
ἦλθε νά προσφέρει τήν τελευταία του ὑπηρεσία, στόν ἀθλητισμό, στην κοινωνία, στήν
πατρίδα. Ὁ θάνατός του μᾶς ὠθεῖ νά ἀνακαλέσουμε στήν μνήμη μας την πολιτεία αὐτοῦ
τοῦ μεγάλου Ἕλληνος καί τίς ἀρχές, τίς ἀξίες καί τίς ἀρετές πού ἐκόσμησαν τήν ζωή
του. Ἀρετές καθαρά ἑλληνικές. Ἀρετές, πάνω στίς ὁποῖες ἔχουν θεμελιωθεῖ ὅλα τά μεγάλα ἐπιτεύγματα πού ἔχουν γίνει σέ αὐτήν
Πρεμιέρα
μέ 16 «λευκά»
γιά τόν κ. Κασσελάκη
ΜΕ ΤΟ ...ἀριστερό ε
ησε, στήν Βουλή, ὁ Στέφανος Κασσελάκης, καθώς ἡ
πρότασίς του γιά τό νέο Προεδρεῖο τῆς
Κοινοβουλευτικῆς Ὁμάδος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ
κατεψηφίσθη ἀπό τό 1/3 τῶν βουλευτῶν
του. Ἰδιαίτερα ἀποκαλυπτικός ἀπεδείχθη, τήν ἴδια ὥρα, στήν παρθενική ὁμιλία του στήν ἑλληνική Βουλή ὁ Πρόεδρος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασσελάκης. Ἀποκαλυπτικός, φερ' εἰπεῖν, γιά
τήν διασύνδεσή του μέ τίς Ηνωμένες
Πολιτεῖες Ἀμερικῆς. Καί τήν ἴδια ὥρα,
ἐξαπέλυσε σφοδρή ἐπίθεση κατά τοῦ
Συνέχεια στην σελ. 3
Ἀποδέχεται
ὁ κ. Μητσοτάκης
κατάργηση τοῦ «βέτο»
στήν ΕΕ
Εὐθύτης, ἐργατικότης, ἀξιοκρατία, συστηματικότης, δικαιοσύνη, πατριωτισμός, οἱ ἀξίες τῆς πρωτοπορίας
γουστοῦ Γιάννη Ἰωαννίδη, ὁ ὁποῖος «ἀνέβασε» τόν ἑλληνικό ἀθλητισμό στην παγκόσμια κατάταξη
Διέπλασε χαρακτῆρες μέ τήν πίστη του στήν ἐπικράτηση καί τήν ἀποστροφή του πρός τήν ἧττα – Μεγάλος Ἕλληνας
Ὁ Γιάννης Ιωαννίδης ἦταν εὐθύς, ἦταν
ἐργατικός, ἐφήρμοζε τήν ἀξιοκρατία καί τήν
ἡγεσία πού ἤσκησε στίς ὁμάδες τίς ὁποῖες
ὑπηρέτησε, συνακολούθως δέ τίς πράξεις
του ἐχαρακτήριζε δικαιοσύνη. Καί ὑπεράνω ὅλων ἦταν πατριώτης. Ἦταν ἕνας Μακεδών πατριώτης, καί τό ἀπέδειξε τοῦτο τόσο στούς στίβους καί τά «παρκέ» τοῦ ἀθλητισμοῦ ὅσο καί στήν πολιτική μέ τήν ὁποία
ἠσχολήθη ἐν συνεχείᾳ.Ἦταν ἡ ἐμμονή του
στήν διεκδίκηση τῆς νίκης πού ἀποτελοῦσε
κινητήρια δύναμη γιά τόν ἴδιο, καί πού πέρα ἀπό τά ἄμεσα, τά ἁπτά ἀποτελέσματα πού
Λεπτομέρειες στήν σελ. 4
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
• Ὁ Βρεταννός Πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ ἐπρότεινε σήμερα νά ἀπαγορευθεῖ ἡ ἀγορά τσιγάρων
στις νεώτερες γενιές, μία κίνησις πού θὰ μποροῦσε
νά εἰσαγάγει στο Ηνωμένο Βασίλειο ἕνα ἀπό τά
αὐστηρότερα ἀντικαπνιστικά πλαίσια. «Ποτέ δέν θά
πωληθεῖ νομίμως τσιγάρο σέ ἕναν νέο πού εἶναι σήμερα 14 ἐτῶν» δήλωσε ὁ Σούνακ στο συνέδριο τοῦ
Συντηρητικοῦ Κόμματος στο Μάντσεστερ. Μέ βάσῃ τό ἀντικαπνιστικό σχέδιό του, ὁ Σούνακ δήλω
σε ὅτι ἡ νόμιμη ἡλικία γιά κάπνισμα θά αὐξάνεται
κατά ἕνα ἔτος κάθε χρόνο, τό ὁποῖο σημαίνει ὅτι ἡ
νεώτερη γενιά μπορεῖ νὰ μεγαλώσει «χωρίς τσιγάρο» βελτιώνοντας τήν ὑγεία τῆς χώρας. Ἡ ἀπαγόρευσις θά τεθεῖ σέ Ισχύ το 2027.
« Πανικός γιά τήν αὔξηση τῶν κοριῶν σαρώνει τό
Παρίσι, ἐν ὄψει μάλιστα τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων
τοῦ 2024. Ἡ μάστιγα αὐτή ἔχει πλήξει το Παρίσι
καί ἄλλες γαλλικές πόλεις, προκαλῶντας κῦμα ἐντομοφοβίας. Ὁ ἀριθμός τῶν ἐμφανίσεων κοριῶν ἔχει
αὐξηθεῖ τίς τελευταῖες ἑβδομάδες καί αὐτή ἡ ἀνοδική τάσις καταγράφεται ἐδῶ καί ἀρκετά χρόνια στό
τέλος τοῦ καλοκαιριοῦ. «Αὐτό συμβαίνει, ἐπειδή οἱ
ἄνθρωποι μετακινούνται κατά την διάρκεια τοῦ Ἰουλίου καί τοῦ Αὐγούστου, καί τούς φέρνουν πίσω μέ
τίς ἀποσκευές τους» λέει ὁ ἐντομολόγος Jean-Michel
Berenger. Ὅμως τρομακτικές ιστορίες για κοριούς
διαδίδονται στο διαδίκτυο τόσο γρήγορα, πού μετατρέπουν αὐτό πού κάποτε ἦταν συνηθισμένο θέμα σέ ἐθνική κατάσταση ἐκτάκτου ἀνάγκης!
Η ΕΥΚΟΛΗ ΛΥΣΗ γιά νά προσεγγίσουμε τίς δύο ἐπίμαχες ἀποφάσεις τοῦ Ἀνωτάτου Εἰδικού Δικαστηρίου (Μισθοδικείο) καί τοῦ Ἐλεγκτικού Συνεδρίου
γιά τίς συντάξιμες ἀποδοχές, εἶναι νά ἀποφανθοῦμε
ὅτι οἱ δικαστές ἀποφάσισαν νά δώσουν αὐξήσεις
στόν ἑαυτό τους καί ὅτι ἀρνήθηκαν νά κάνουν τό
ἴδιο ὅταν δίκασαν τίς προσφυγές χιλιάδων συνταξιούχων! «Διευκολύνοντας» τόν Προϋπολογισμό και
τήν ἐπενδυτική βαθμίδα. Τό ἴδιο ἄλλως τε λέγεται
ὅτι ἔκαναν μέ τήν ἀπόφαση τοῦ Ἀρείου Πάγου ὑπέρ
τῶν funds. Ἡ εὔκολη λύση εἶναι ἐπίσης να πιστέψου.
με την Κυβέρνηση, πού διοχετεύει στον Τύπο τήν
ἄποψη, ὅτι δέν θά ἐφαρμόσει τήν ἀπόφαση του Μίσθοδικείου, καί ἄρα αὐξήσεις στις συντάξεις τους
θά δοῦν μόνον ὅσοι προσέφυγαν.
Νομίζω δέν λέμε
ὅλη τήν ἀλήθεια, οὔτε στην πρώτη περίπτωση οὔτε
στήν δεύτερη. Ἄς ἐπιχειρήσουμε να προσεγγίσουμε το θέμα διαφορετικά.
Ἐρώτημα πρῶτον: Ἀποφάσισαν πράγματι οἱ δικαστές μόνοι τους; Ἀφοῦ ἐπισημάνουμε ὅτι οἱ δικαστές μας ἐκτός ἀπό τό νά ἀνεβαίνουν στήν ἕδρα
εἶναι καί πολίτες τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας και
ἔχουν δικαίωμα στην παροχή ἔννομης προστασίας
ὅπως ὅλοι μας, ὀφείλουμε νά ὑπενθυμίσουμε ὅτι οἱ
δικαστές είναι πλέον μειοψηφία στό Ανώτατο Εἰδικό Δικαστήριο πού ἀποφασίζει ἐπί μισθολογικῶν θεμάτων. Σέ σύνολο 9 μελῶν του, μόνον οἱ 3 εἶναι δικαστές. Οἱ ἄλλοι 6 (3+3) εἶναι καθηγητές καί δικηγόΗ Ὁ ἐκλιπών Γιάννης Ιωαννίδης.
Εἶναι ἐκεῖνος πού γνώρισε στούς Έλληνες τό
«επαγγελματικό» μπάσκετ,
ἐκεῖνος πού τούς μετέτρεΑΤΤΙΚΗ. Γενικά αἴθριος καιρός μέ ἰσχυρούς ἀνέμους. Θερμ. ἕως 28β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Γενικά αἴθριος καιρός. Ἄνεμοι μέτριοι. Θερμ. ἕως 26β.
Ἡ ἐξίσωση τῶν πολλῶν
Τάφος
Ἑλληνίδος
ἑταίρας
2.300 ἐτῶν
ἀπεκαλύφθη
στό Ἰσραήλ
Συνέχεια στήν σελ. 7
ἔγραψαν οἱ ἀγῶνες τῶν ὁμάδων πού καθοδηγοῦσε, τόν εἶχαν καταστήσει πρότυπο. Ἕνα
πρότυπο πού διέπλασε χαρακτῆρες.Ὄχιμόνον τῶν παικτῶν πού εὑρίσκοντο σέ συνεχῆ
συνεργασία μαζί του, ἀλλά καί ὅλων τῶν νέων οἱ ὁποῖοι γέμιζαν τίς ἐξέδρες καί ἀκολουθοῦσαν τήν πλέον εὐγενῆ μορφή τῆς ἀθλητικῆς ἁμίλλης πού τότε διεμορφώνετο. Θά
μᾶς λείψει ἡ ἡγεσία του. Θά μᾶς λείψει ἡ
αὐστηρότης πού τόν χαρακτήριζε καί πού
δέν ἄφηνε τόν ἀθλητισμό νά ἐκτραχυνθεῖ
σέ ὀπαδισμό ὅπως σήμερα συμβαίνει. Καί
εἶναι ἴσως ἡ ἔλλειψις ἀνθρώπων σάν τόν
Γιάννη Ιωαννίδη, ἡ ἔλλειψις ἀνθρώπων πού
ἐμπνέονται ἀπό τίς κατ' ἐξοχήν ἑλληνικές
ἀξίες πού ἐμπότιζαν τόν ἴδιο, πού μέ τήν σειΜέχρι τότε, στίς ἔφημερίδες, τό μπάσκετ ἦταν δευτερότριτη ἐπιλογή. Μέ τήν
ὁμάδα τῶν δημοσιογράτοῦ Μανώλη Κοττάκη
ροι. Οἱ ὁποῖοι ἐλέγχονται ἀπό τήν κοινωνία γιά τήν
ψῆφό τους, ὅταν βεβαίως οἱ κοινωνίες τούς ἐλέγ
έχουν. Στην προκειμένη περίπτωση ἡ ἀπόφαση τοῦ
Ἀνωτάτου Δικαστηρίου ήταν ὁμόφωνη.
Ἐρώτημα δεύτερον: Γιατί τό Ἀνώτατο Δικαστήριο (ἐκλογοδικεῖο) δέν ἀποφάσισε τό ἴδιο μέ τό Συμβούλιο Επικρατείας τό ὁποῖο ἔκρινε ὅτι οἱ περικοπές στις συντάξεις χιλιάδων πολιτῶν δέν εἶναι ἀντισυνταγματικές καί τούς ἀρνήθηκε τά ἀναδρομικά;
Στην πατρίδα μας δυστυχῶς, ἐλλείψει συνταγματιἀνάκοῦ δικαστηρίου τό ὁποῖο μέ τίς ἀποφάσεις του θά
δεσμεύει τήν διοίκηση να συμπεριφέρεται ὅμοια ἐπί
ὁμοίων καταστάσεων, ἡ ἀπόφαση πλαίσιο τοῦ Συμβουλίου Ἐπικρατείας πού τό 2010 ἔκρινε τό μνημόνιο συνταγματικό μέ βάση τό «δίκαιο τῆς
γκης», δέν δεσμεύει τό Ἀνώτατο Εἰδικό Δικαστήριο.
Γι’ αὐτό καί ἐξέδωσε διαφορετική ἀπόφαση. Ἀντιθέτως, ὅταν τό ΣτΕ δίκασε τήν ὑπόθεση τῶν συνταξιούχων, δεσμευόταν ἀπό τήν ἴδια του τήν νομολογία.
«Συνταγματικό» τό μνημόνιο, «συνταγματικές» καί
οἱ περικοπές του.
Ανάποδα τώρα: Ἡ ἀπόφαση τοῦ Ἀνωτάτου Εἰδικοῦ Δικαστηρίου (Μισθοδικείου) μπορεῖ νά ἐπηρεάσει τήν μελλοντική συμπεριφορά τοῦ Συμβουλίου
τῆς Επικρατείας ἔναντι τῶν χιλιάδων συνταξιούχων
πολιτῶν; Γιά τό παρελθόν, μᾶλλον ὄχι. Ἀλλά γιά τό
Συνέχεια στην σελ. 3
Γιοῦνκερ: Διεφθαρμένη
χώρα ἡ Οὐκρανία
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
τοῦ Δημήτρη Καπράνου
Ἕνας πολύ δυνατός, ἀτσαλάκωτος ἄνδρας...
Εἶναι μερικοί ἄνθρωποι ψε σέ φανατικούς τηλεθεα- φων πού ὑποστήριζαν τό
τές γιά πολλά βράδυα, τό- σπόρ νά ἀκούει διάφορα πε
πού ἀφήνουν βαθύ ἀποτε πού ἡ ΕΡΤ εἶχε ἀνακα-ρίεργα, όπως «Ιεχωβάδες» ή
τύπωμα στά μέρη όπου
λύψει τα περίφημα φάιναλ- “Οι λάτρεις τῆς μπάλλας μέ
διάβηκαν. Ὁ Γιάννης Ἰωαννίδης ἦταν ἕνας ἀπό φόρ, ἐπειδή μετεῖχε σέ αὐτά τά ἐξανθήματα» καί ἄλλα...
αὐτούς τούς ἀνθρώπους. ἑλληνική ὁμάδα, ὁ Ἄρης!
ΜΙΑΝ ΗΜΕΡΑ μετά τήν δημοσιοποίηση τῶν πληροφοριῶν ὅτι μεθοδεύεται ἡ ἔνταξις τῆς Οὐκρανίας στήν
ΕΕ, ἐντόνως ἀντέδρασε ὁ πρώην Πρόεδρος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς Ζάν Κλώντ Γιοῦνκερ τονίζοντας ὅτι
τό καθεστώς Κιέβου εἶναι διεφθαρμένο, πέρα ἀπό τό
γεγονός ὅτι ἡ χώρα δέν πληροῖ τά κριτήρια εἰσδοχῆς
στήν Εὐρώπη. Ἀπεριφράστως, ὁ κ. Γιοῦνκερ ἐδήλωσε:
«Όποιος εἶχε κάποια σχέση μέ τήν Οὐκρανία γνωρίζει
Συνέχεια στην σελ. 5
Ὁ Ἰωαννίδης, πού δημιούργησε τόν παντοδύναμο Ἄρη τοῦ Γκάλη, τοῦ
ο Γιαννάκη καί τῶν ἄξιων συμπαικτῶν τους, τόν ἕκανε «μόνιμο πρωταθλητή»
καί ἔφερε τό μπάσκετ κοντά στην κορυφή τοῦ ἐνδιαφέροντος τῶν φιλάθλων
τῆς χώρας. Εἶναι βέβαιο ότι
τό «Έπος τοῦ ’87», μέ τό
ὁποῖο τό ἄθλημα ἀπογειώθηκε, ὀφείλει πολλά στήν
δουλειά, ἀλλά καί στήν
Συνέχεια στην σελ. 4
ORMEPIE
ADHNAN
ρά του τίς ἀκτινοβολοῦσε, πού λείπουν καί
ἀπό τόν ἀθλητισμό καί ἀπό τήν κοινωνία.
Ἀριθμ. φύλ. 42671
Ἔτος 147ον
Τιμή 1,5 €
Στήν τελετή μνήμης πού ἐτελέσθη χθές
στήν Βούλα-ἡ ταφή τοῦ μεγάλου Ἕλληνος
γίνεται σήμερα στην Θεσσαλονίκη, μεστά
λόγια ἀποχαιρετισμοῦ ἀπηύθυνε ἡ κόρη του
Θεοδώρα Ἑλένη Ιωαννίδη. Δεικνύοντας ὅτι
ἐνσαρκώνει τίς παρακαταθῆκες τοῦ πατέρα
της, ὅτι συνεχίζει στόν δρόμο πού ὁ ἴδιος
ἔχει χαράξει, συγκίνησε τούς πάντες:
ESTIA
«Ἀγαπημένε μου πατέρα, λατρεμένε
μπαμπᾶ μου… Στέκομαι ἐδῶ σήμερα καί
σέ κοιτῶ τήν ὥρα πού μπαρκάρεις γιά τό τελευταῖο σου ταξίδι. Καί δέν εἶμαι μόνη μου,
Συνέχεια στην σελ. 3
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Οἱ τρεῖς δικαστές
πού ἀναστατώνουν
τήν Κυβέρνηση (σελ. 3)
Ta OKOUIVO
1.111..............
TOU KKE
Min onoppnin
του υπεγραμμές ενημε
Portav v
JUOTINGY
annprot6
Χρῆστος Ρωμύλος
Κεδίκογλου
Νικόλαος
Ἀγγελάρας. Ράμμος
ΕΣΤΙΑ
Την Κυριακή 08/10
EKAORIE THE RYPIAKHE
ΕΣΤΙΑ
βάθμιας ολοκληρώνει και το χρ
ΤΑ ΣΚΟΤΕΙΝΑ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ ΤΟΥ
WAAROPPHTH ANA SOPA
TONSPETANIKON MYETIKONYHPEZION
ΕΣΤΙΑ
Τουρκικές
κουτοπονηρίες
τοῦ Κώστα Κόλμερ
ΤΑ ΝΗΣΙΑ τοῦ βορείου Αἰγαίου δέν
ἀφοπλίζονται. Κατά δήλωσιν τοῦ
ὑπουργοῦ Ἄμυνας Νίκου Δένδια «ὅ,τι
ἀπειλεῖται, δέν ἀποστρατιωτικοποιεἶται.»Εμμεση ἀλλά σαφής ἀπάντηση
σέ δημοσίευμα τῆς φιλοκυβερνητικῆς
τουρκικῆς ἐφημερίδος Γενί Σαφάκ,
σύμφωνα μέ τό ὁποῖον δῆθεν «ἐξέπληξε τούς Τούρκους ὅτι ἡ Ἑλλάδα σταμάτησε νά ἐξοπλίζει νησιά,
νησίδες καί βράχους (Sic) τῶν ὁποίων
ἡ κυριαρχία ἀμφισβητείται.» Πρόκειται γιά 152 νησιαῖα ἐδάφη τοῦ Αἰγαίου
πελάγους τά ὁποῖα δέν ἀναφέρονται
σε διεθνείς συνθῆκες (τοῦ Λονδίνου
Συνέχεια στην σελ. 3