Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΎΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΎΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΉΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
Σάββατο
23 Σεπτεμβρίου 2023
Ο ΕΜΦΥΛΙΟΣ πού ἔχει ξεσπάσει μεταξύ τοῦ Μεγάρου Μαξίμου καί τοῦ Ὑπουργείου Εξωτερικῶν δέν δικαιολογεῖ τήν ἐκκωφαντική ἀπουσία τοῦ ἑλληνικοῦ
Κράτους ἀπό τήν Βόρειο Ἤπειρο
καί τήν ἐγκατάλειψη τοῦ ἐκλεγμένου δημάρχου τῆς Χειμάρρας Φρέντη Μπελέρη, πού βρίσκεται τρεῖς
μῆνες τώρα στις φυλακές τῶν Τιράνων. Αὐτή ὅμως ἡ διαμάχη ἀποτελεῖ τήν κορυφή τοῦ παγόβουνου
τῶν δυσλειτουργιῶν καί τῆς ἀπωλείας προσανατολισμοῦ ἑνός Κράτους, τό ὁποῖο ἀδυνατεῖ νά προστατεύσει τά μέλη μιᾶς ἀναγνωρισμένης ἐθνικῆς μειονότητος σέ μιά
γειτονική χώρα, ἡ ὁποία μέ θράσος
Ῥαΐδος μάρτ. Ξανθίππτης καί Πολυξένης ὁσ. Ιωάνν. νεομάρτυρος
Σελήνη 8 ἡμερῶν ΙἈνατολή ἡλίου 7.13΄ – Δύσις ἡλίου 7.21΄
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ • ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
• Ἡ Σαουδική
Ἀραβία θά φιλοξενήσει για
πρώτη φορά
Ἑβδομάδα Μόδας, ἡ ὁποία διοργανώνεται
στό Ριάντ ἀπό
τίς 20 ἕως τις 23
Ὀκτωβρίου, μέ
Ἐμφύλιος Μαξίμου -Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν
γιά τήν τύχη τοῦ Φρέντη Μπελέρη
καταπατᾶ τά δικαιώματά της. Τήν
προσεχῆ Τετάρτη, στίς 27 Σεπτεμβρίου, θά ἐκδικασθεῖ ἄλλη μία αἴτησις τοῦ Φρέντη Μπελέρη γιά ἀποφυλάκισή του. Ὅλα δείχνουν ὅτι θά
ἔχουμε καί πάλι μιά παρωδία, καί ἡ
ἀπόφασις νά παραμείνει στήν φυλακή ὁ ἡγέτης τῆς Βορειοηπειρωτικῆς μειονότητος θεωρεῖται δεδομένη.
Χατζηδάκης: Φόροι
στούς ἐλεύθερους
ἐπαγγελματίες
μέ εἰσόδημα κάτω
ἀπό 10.000 ευρώ
Στίς φωνές ἀπό ὁλόκληρο τό πολιτικό πατριωτικό φάσμα, πού ἀπαιτοῦν νά κινητοποιηθεῖ, ἐπί τέλους,
ἡ ἑλληνική Κυβέρνησις, προσετέθη ἐσχάτως καί αὐτή τοῦ ὑπουργοῦ Ἐπικρατείας Σταύρου Παπασταύρου, ὁ ὁποῖος ζητεῖ νά κλιΣΕ ΑΣΦΥΚΤΙΚΟ ἐλεγκτικό κλοιό θά
βρεθοῦν ἀπό τίς ἀρχές τοῦ 2025 ἕνα ἑκατομμύριο ἐλεύθεροι ἐπαγγελματίες καί
αὐτοαπασχολούμενοι μέ τίς ἀλλαγές που
δρομολογοῦνται στο καθεστώς φορολογήσεώς τους. Τίς παρεμβάσεις ἐπιβεβαίωσε χθές ὁ ὑπουργός Εθνικῆς Οἰκονομίας
Συνέχεια στην σελ. 2
Δυναμική στάση προκρίνει ἐν ὄψει τῆς 27ης Σεπτεμβρίου ὁ ὑπουργός Επικρατείας Σταῦρος Παπασταύρου
- Σφοδρή σύγκρουσις μέ τήν ὑφυπουργό Εξωτερικῶν Ἀλεξάνδρα Παπαδοπούλου πού ἐπιθυμεῖ στό ὄνομα
τῆς στρατηγικῆς φιλίας μέ τόν Ράμα τήν ἐγκατάλειψη τοῦ Βορειοηπειρώτου Δημάρχου ἀπό τό ἐθνικό κέντρο
Νέο drone μεγάλου
βεληνεκοῦς
στήν φαρέτρα τοῦ Ἰράν
Λεπτομέρειες στήν σελ. 5
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
τήν συμμετοχή 30 ἑταιρειῶν τῆς χώρας. Ἐπί πλέον, ἡ Ἐπιτροπή Μόδας τῆς Σαουδικῆς Ἀραβίας ἔχει
προβλέψει νά ὑπάρχει ἐκθεσιακός χῶρος ὅπου θά
παρουσιάζονται ἐνδύματα καί ἀξεσουάρ τῶν Ἀράβων σχεδιαστῶν. Ὁ διευθύνων σύμβουλος τῆς Ἐπιτροπῆς, Μπουράκ Τσακμάκ, τόνισε: «Γιά πρώτη
φορά, καλωσορίζουμε τήν παγκόσμια κοινότητα
μόδας στο κέντρο τῆς μόδας, τῆς Σαουδικῆς Ἀραβίας, ἐδῶ στό Ριάντ». Οι λιανικές πωλήσεις στον
τομέα τῆς μόδας στήν Σαουδική Αραβία ἀναμένεται νά αὐξηθοῦν κατά 28% στά 32 δισεκατομμύ
ρια δολλάρια ἕως το 2025, συμφώνως πρός ἔκθεση
τῆς Fashion Futures.
• Ἡ πρώτη ἔκδοσις τῆς νουβέλλας τοῦ Φ. Σκότ
Φιτζέραλντ «The Great Gatsby» θα πωληθεῖ σέ δημοπρασία τοῦ οἴκου Christie's στο Λονδῖνο. Τό βιβλίο θὰ πωληθεῖ μαζί μέ ἄλλα λογοτεχνικά έργα,
ἀντικείμενα καί ἀναμνηστικά ἀπό τήν συλλογή τοῦ
ἀείμνηστου ντράμερ τῶν Rolling Stones, Τσάρλυ Γουώττς. Ἡ πρώτη ἔκδοσις τοῦ «The Great
Gatsby», ὑπογεγραμμένη ἀπό τόν συγγραφέα,
Συνέχεια στην σελ. 8
Η Ὁ Σταῦρος Παπασταύρου.
«ΠΥΚΝΩΝΟΥΝ τόν τελευταῖο καιρό οἱ φωνές που
ἐπικαλοῦνται τήν “λογική” προτείνοντας διάφορους τρόπους συμβιβαστικῆς ἀντιμετωπίσεως τοῦ
τουρκικοῦ ἐπεκτατισμοῦ. Προφανῶς ὅσοι ὑποστηρίζουν αὐτήν τήν “λογική” εἶναι εἴτε παντελῶς ἀδαεἰς στά ζητήματα τῶν διεθνῶν σχέσεων εἴτε ἔχουν
ἰδιαιτέρως στρεβλή ἀντίληψη γιά
αὐτά. Η λογική
αὐτή ἐπιβάλλεται προκειμένου νά ἐπιτευχθεί μιά
συνδιαλλαγή μέ κάποια χώρα πού ἔχει καί αὐτή τήν
πρόθεση νά ἐπιδείξει τήν ἴδια λογική, προκειμένου
νά ἐπιτευχθεῖ διευθέτησις κάποιων θεμάτων.
»Στήν περίπτωση τῆς Τουρκίας, ὅπου δέν ὑπάρχει λογική ἀλλά μόνον ἁρπακτική διάθεση καί ὅπου
δέν ὑπάρχει πρόθεση συνδιαλλαγῆς ἀλλά μόνον
ἐπιβολῆς μέ τήν ἄσκηση βίας ἤ ὑπό τήν ἀπειλή βίας, εἶναι ἐκτός πραγματικότητος νά ὑποστηρίζουν
κάποιοι ὅτι μπορεῖ νά βρεθεί λύση ἀναγνωρίζοντας
ὅτι καί ἡ χώρα αὐτή ἔχει κάποια “δικαιώματα” στό
Αἰγαῖο καί στήν ἀνατολική Μεσόγειο».
ΑΤΤΙΚΗ. Γενικά αίθριος καιρός μέ μέτριους ἀνέμους. Θερμ. ἕως 35β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Γενικά αἴθριος καιρός. Ἄνεμοι μέτριοι. Θερμ.ἕως 33β.
τοῦ Εὐθ. Π. Πέτρου
«Τό φυλάξαι τἀγαθά χαλεπώτερον τοῦ κτήσασθαι»
Ὅπως καί νά τό κάνουμε, σέ ἕνα τέτ-&-τέτ πολιτικοῦ μέ δημοσιογράφους, τήν
Λέ Πέν
Τράμπ:
Δίωξις
μετά...
ἑπτά ἔτη
- Ἡ Ἀλεξάνδρα Παπαδοπούλου.
Λεπτομέρειες
στήν σελ. 5
μακώσει ἡ Ἑλλάς τήν στάση της
ἐξαντλῶντας τά περιθώρια πού ἔχει
γιά ἄσκηση πιέσεων στήν Ἀλβανία,
ὥστε νά ἐπικρατήσει ἡ λογική καί
νά ὑπάρξει δικαία μεταχείρισις τοῦ
Φρέντη Μπελέρη.
Θά μποροῦσε βεβαίως κάποιος κακόπιστος νά
ἀναρωτηθεῖ ἄν αὐτή ἡ ἄκαμπτος τακτική τῶν τελευταίων δεκαετιῶν ὁδήγησε τό ἔθνος σέ κάποιο κέρδος. Προφανῶς καί μιά τέτοια θεώρησις θά προήρσχετο μόνον ἀπό πρόσωπο πού στερεῖται κλασσικῆς
παιδείας καί δέν ἔχει γνώση τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς
γραμματείας. Διότι ἄν εἶχε διαβάσει τόν Α΄ Ὀλυνθιακό τοῦ Δημοσθένους, ὁ ὁποῖος διετείνετο ὅτι «τό
Οἱ γραμμές αὐτές θά μποροῦσαν νά ἔχουν γρα- φυλάξαι τἀγαθά χαλεπώτερον τοῦ κτήσασθαι». Ἐπί
φτεῖχθές. Ἐγράφησαν ὅμως στίς 23 Φεβρουαρίου 50 χρόνια λοιπόν περίπου, ἀπό τότε πού ἡ βάρβατοῦ 2020! Καί ἡ ἀνάγνωσίς τους ὁδηγεῖ ἀφεύκτως ρῃ εἰσβολή στην Κύπρο όριοθέτησε τήν νέα ἐποστό συμπέρασμα, ὅτι στά χρόνια πού πέρασαν τί-χή στίς ἑλληνο-τουρκικές σχέσεις ἡ Ἑλλάς καποτε δέν ἔχει ἀλλάξει. Ἁπλῶς ἡ φρασεολογία ἔγι-τόρθωσε νά «φυλάξει τἀγαθά». Νά διαφυλάξει τήν
νε πιό κυνική. Παραδέχεται ὁ Ἕλλην Πρωθυπουρ- ἐθνική κυριαρχία, τά κυριαρχικά μας δικαιώμαγός ὅτι «συζητᾶμε μακροχρόνιες ἐδαφικές διαφο- τα, τό ἔδαφος, τά χωρικά μας ὕδατα, τόν ἐναέριο
ρές καί ἐδαφικές δυσκολίες»; Ἔχουμε «ἐδαφικές
Συνέχεια στην σελ. 3
Καί ἡ παράδοση καί τό
σαβουάρ βιβρ τῆς πολιτικῆς,
ἄν θέλετε σχεδόν ἐπιβάλλει
στόν ἐρωτώμενο νά ἀπαντᾶ.
Αὐτά (ὀφείλει νά) τά γνωρίζει ὁ πολιτικός, όπως καί τό
ὅτι θά ὑφίσταται ἐσαεί τήν
Διαφωνίες ὅμως ὑπάρχουν στό
Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν, στήν που
λιτική ἡγεσία τοῦ ὁποίου –σημειωτέον– δέν ὑπάρχει κανένας ἐκλεγμένος, κανένα μέλος τῆς Βουλῆς
τῶν Ἑλλήνων. Ἡ διορισμένη λοιπόν ὑφυπουργός κ. Ἀλεξάνδρα Παπαδοπούλου, ἡ ἐπιλεγομένη «σιδηρᾶ κυρία» τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν, ἔχει διαφορετική ἀντίληψη. Προφανῶς ἑδραζομένη στά
διαφορές»; Καί τί σημαίνει «ἐδαφικές δυσκολίες»;
Πιστεύαμε ὅτι μοναδική μας διαφορά μέ τήν
Τουρκία ἦταν ἡ ὁριοθέτησις ὑφαλοκρηπίδος ἡ
ὁποία συμφώνως πρός τήν παγία πολιτική τῆς Ἑλλά
δος πρέπει να ταυτίζεται μέ τήν ΑΟΖ ἀλλά καί μέ τά
ὅρια τοῦ FIR στόν ἀέρα. Ἄλλαξε κάτι ὅσον ἀφορᾶ
στις θέσεις αὐτές; Παύσαμε νά ὑποστηρίζουμε την
θεμελιώδη ἀρχή, ὅτι «δέν διεκδικοῦμε ἀλλά καί δέν
παραχωροῦμε» οὔτε χιλιοστό ἑλληνικῆς γῆς (καί
θαλάσσης καί ἀέρος) οὔτε τό ἐλάχιστο τῆς κυριαρχίας καί τῶν κυριαρχικῶν μας δικαιωμάτων;
Κατηγορούμενος
γιά διαφθορά
ὁ Μπόμπ Μενέντεζ
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
τοῦ Δημήτρη Καπράνου
Λεβεντόπαιδο Ἀρίστο, μπές στό μαγαζί καί κλεῖσ' το
Εὐθύνη καί ὑποχρέωση του πρωτοβουλία τῶν ἐρωτήσει βάσανο τῶν ἐρωτήσεων. Γι'
τῆς δημοσιογραφίας ἀπο- ων τήν ἔχουν οἱ ἐκπρόσωποι αὐτό καί προξένησε ἔκπληξη
τελεῖ ἡ κριτική καί ὁ σχολι- τοῦ Τύπου.
ἡ ἐπιθετική στάση τοῦ νέου
ασμός, μέ νηφαλιότητα και
καί ἄπειρου περί τήν πολιχωρίς προκατάληψη, τῶν
τική διεκδικητοῦ τῆς ἡγεσίἐνεργειῶν τῶν πολιτικῶν
ας τοῦ κόμματος τῆς ἀξιωμαπροσώπων.
τικῆς ἀντιπολιτεύσεως ἀπέναντι σέ ἐκπροσώπους τοῦ
Τύπου οἱ ὁποῖοι προσπάθησαν μέ ἐρωτήσεις- νά βολιδοσκοπήσουν τό τί ἀκριβῶς
ἐπιθυμεῖ νά ἐκφράσει --και που
λιτικά- ὁ ὑποψήφιος. Ἔχοντας όλη τήν καλή διάθεση
καί –εἰλικρινῶς– χωρίς ίχνος
προκαταλήψεως, οἱ ἀπαντήσεις τοῦ ἐξ Ἑσπερίας ὑποψηφίου ἐξέπληξαν. Μά, βρέ παιδί μου, πρίν ἀποφασίσεις
Συνέχεια στην σελ. 4
ΣΤΑ ΔΙΧΤΥΑ τῆς ἀμερικανικῆς Δικαιοσύνης ἔπεσε
ὁ ἰσχυρός ἄνδρας τῆς Γερουσίας Μπόμπ Μενέντεζ,
στόν ὁποῖο ἀπηγγέλθησαν βαρύτατες κατηγορίες γιά
διαφθορά. Μαζί του διώκεται καί ἡ 56χρονη σύζυγός
του. Πρόκειται γιά μία ἐξέλιξη πού ἐνδεχομένως νά
ἐπηρεάσει καί τά ἑλληνοτουρκικά, καθώς ὁ Μενέντεζ,
Συνέχεια στην σελ. 3
ADHNAN
Ἀριθμ. φύλ. 42660
Ετος 147ον
Τιμή 1,5 €
ὅσα ἔχει μάθει ὡς πρέσβυς, ἀλλά
τελείως ξένη πρός τό λαϊκό αἴσθημα καί τίς προσδοκίες τῶν Ἑλλήνων καί κυρίως τῶν ψηφοφόρων τῆς
Νέας Δημοκρατίας. Γιά αὐτό καί σέ
τέτοια ζητήματα ἡ γνώμη της δέν
ἔπρεπε νά εἶναι καθοριστική. Φαίνεται ὅμως ὅτι ἡ γνώμη αὐτή ἔχει
διαμορφώσει μιά κατάσταση κατά τήν ὁποία τούς τρεῖς μῆνες πού
παραμένει ὁ Μπελέρης φυλακισμένος, οἱ ἀντιδράσεις τῆς Ἑλλάδος εἶναι χλιαρές καί περιορίζονται
σέ δηλώσεις και προειδοποιήσεις,
ἰδιαίτερα ὅσον ἀφορᾶ στήν ἐνταξιακή πορεία τῆς Ἀλβανίας στήν ΕΕ.
Προειδοποιήσεις, τίς ὁποῖες μέχρι
Συνέχεια στην σελ. 3
Evo ovadiko BIBAIO
VIG TO LEVakcio
που αναμορφ
του ελληνικαστές κανονισ
που άφησε ανεξίτηλη
παρακαταθηκε στις
Enopevec Vevies
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Μάχη μέχρι τελικῆς
ἐξοντώσεως
στόν ΣΥΡΙΖΑ
είναι πρώτη συνά
EETIA
Την Κυριακή 24/09
ΕΣΤΙΑ
Ιωάννης Καποδίστριας
Οι αναγκαραβακής, ο δημιουργός, ο κυβερνήτης
KONSTANTING 8 MONTTANTAPAT
ludvvns
(σελ. 3)
Kanosiaplas
ΕΣΤΙΑ
Μικρασιᾶτες πρόσφυγες,
συνεχιστές τῆς λόγιας
καί ἐπιστημονικῆς
παράδοσης τῆς Ἰωνίας
τοῦ Τίτου Ἰω. Ἀθανασιάδη
Η ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ δέν ἦταν μόνο κοιτίδα τῶν Ἑλληνικῶν Γραμμάτων ἀπό
τήν ἀρχαιότητα, ἀλλά καί τῶν Ἐπιστημῶν: τῆς φιλοσοφίας, τοῦ δικαίου, τῶν φυσικῶν καί μαθηματικῶν ἐπιστημῶν, τῆς ἱστορίας, τῆς γεωγραφίας, τῆς ἀστρονομίας, τῆς γεωμετρίας κ.λπ. Ὁ Θαλῆς ἀπό τήν Μίλητο
ὑπῆρξε πραγματικός πανεπιστήμων.
Ηταν καί φιλόσοφος καί ἀστρονόμος
καί φυσικός καί γεωμέτρης. Καί ἐθεωρεῖτο ἕνας ἀπό τούς ἑπτά σοφούς τῆς
ἀρχαιότητας. Υπῆρχε καί δεύτερος
Συνέχεια στην σελ. 7