Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
- ΑΔΩΝΙΣ ΚΎΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΎΣ Α. ΚΎΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
Τρίτη
12 Σεπτεμβρίου 2023
Ο ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ἦταν ὁ
βασικός ὑποψήφιος γιά τό Ὑπουργεῖο Δημοσίας Τάξεως ἀμέσως μετά τήν νίκη τῆς
ΝΔ στίς ἐκλογές τοῦ Ἰουνίου.Ὡστόσο, ἐθεωρήθη περισσότερο ἀσφαλές πολιτικῶς
γιά τόν ἴδιο τό γνώριμο σέ ἐκεῖνον Ὑπουργεῖο Ἐμπορικῆς Ναυτιλίας, καί χάρη στην
ἐπιμονή κορυφαίου ναυτιλιακοῦ παράγο.
ντος τῆς χώρας πρός τόν κύριο Μητσοτάκη,
«κατέβηκε» στο λιμάνι. Γλυτώνοντας τήν
ἐνασχόλησή του μέ τίς μαφίες, τούς χούλιγκαν καί τό ὀργανωμένο ἔγκλημα. Τήν ἑπομένη τοῦ τραγικοῦ περιστατικοῦ στόν Πειραιᾶ, μετά τό δολοφονικό ἐπεισόδιο στον
καταπέλτη τοῦ Blue Horizon, ὁ Ὑπουργός ἔδωσε μία συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό Open πού ἐξελίχθηκε κατά τρόπο τέτοιο που κανείς δέν θά περίμενε τήν
κατάληξή της.
Τήν ὥρα πού αὐτή εὑρίσκετο κυριολεκτικῶς στο τέλος της καί οἱ δύο δημοσιοSe
conoci Hoc 201
Αὐτονόμου καί Κουρνούτου ἱερομ. Θεοδώρου ἐπισκ. Ἀλεξανδρείας
Σελήνη 27 ἡμερῶν | Ἀνατολή ἡλίου 7.04 – Δύσις ἡλίου 7.38'
ΑΤΤΙΚΗ. Αἰθρία. Βοριᾶδες. Θερμοκρασία ἕως 29β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Αἰθρία. Μεταβλητοί. Θερμοκρασία ἕως 31β.
Τά λάθη δέν εἶναι δωρεάν
Ἡ παραίτησις τοῦ πολιτικοῦ εἶναι ὑποχρέωσις καί ὄχι παραχώρησις – Οἱ ἐθνικές τραγωδίες πλήττουν
τίς πολιτικές οικογένειες τῆς παρατάξεως –Ἔντασις μεταξύ Μητσοτάκη-Βαρβιτσιώτη στο παρασκήνιο
Ἡ Εὐρώπη ἀρνεῖται
βοήθεια στήν Ἑλλάδα
γιά τήν Θεσσαλία!
ΕΠΙ ΤΑ ΧΕΙΡΩ ἀναθεώρησε τίς προβλέψεις της γιά τήν δυναμική τῆς οἰκονομίας τῆς Εὐρωζώνης καί τῆς Εὐρωπαϊκῆς
Ἑνώσεως ἡ Κομμισσιόν στίς θερινές
Συνέχεια στήν σελ. 2
Ἡ τριπλή ἀποθέωσις τοῦ
σπουδαίου ἀρχιμουσικοῦ
Χέρμπερτ φόν Κάραγιαν
στό Ἡρώδειο προπολεμικῶς
καί μεταπολεμικῶς
Τοῦ Ἐλευθερίου Γ. Σκιαδᾶ
Λεπτομέρειες στήν σελ. 4
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ • ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
γράφοι ἐπιχειροῦσαν νά κλείσουν τήν συνομιλία, στό «καί πέντε», ὁ Ὑπουργός ἔνοιωσε τήν ἀνάγκη να μιλήσει γιά τόν θρῆνο
τῆς οἰκογενείας τοῦ 36χρονου καί γιά τόν
θρῆνο τῶν οἰκογενειῶν τοῦ πληρώματος
«πού πῆγαν γιά μεροκάματο καί βρέθηκαν
κατηγορούμενοι»! Δυστυχῶς γι' αὐτόν ἡ
ἠχηρά ἐπιδοκιμασία τῆς ἀπόψεώς του ἀπό
ἕναν ἐκ τῶν δύο συντονιστῶν τῆς συζητήσεως δέν τόν βοήθησε νά καταλάβει ἀπό
τήν πρώτη ὥρα τί πολιτικό λάθος διέπραξε. Καί ὄχι μόνον αὐτό. Μετά τήν ἀνακοίνωση τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ὁ ὁποῖος τόν κατηγόρησε ὅτι ἐξισώνει τόν θύτη μέ τό θῦμα, πέρασε στήν ἀντεπίθεση καί ζήτησε το μεσημέρι τῆς ἰδίας ἡμέρας τά πολιτικά ρέστα ἀπό
ὅλους ὅσοι τοῦ ἔκαναν κριτική. Ἔχοντας
τήν «ἐμπειρία», ὅτι τά λάθη τῶν ἐλίτ δέν
πληρώνονται, ἀλλά εἶναι πάντοτε δωρεάν,
καί καλύπτονται προθύμως ἀπό γνωστά μήντια, θεώρησε ὅτι θά προσπεράσει τόν κάβο. Καί πῶς ἀλλιῶς!
« Ἡ βόλτα στο πάρκο Crater of Diamonds στο
Ἀρκάνσας εἶχε μιά ἀπρόσμενη τροπή γιά τήν
7χρονη Ἄσπεν Μπράουν. Ἀνεκάλυψε ένα χρυσόκαφέ διαμάντι 2,95 καρατίων! Πρόκειται γιά τήν
δεύτερη μεγαλύτερη ανακάλυψη πού ἔχει καταγραφεῖ ἀπό ἐπισκέπτη τοῦ πάρκου ἐφέτος καί ξεπερνιέται μόνο ἀπό ἕνα καφέ διαμάντι 3,29 καρατίων πού ἀνεκαλύφθη τον Μάρτιο. Ἡ 7χρονη ἐπεσκέφθη τό πάρκο στό Ἀρκάνσας μέ τόν πατέρα καί
τήν γιαγιά της γιά νά ἑορτάσει τα γενέθλιά της.
Κάποια στιγμή, ἡ Ἄσπεν εἶδε τό διαμάντι πού εἶχε
μέγεθος μπιζελιοῦ. Εἶναι σύνηθες φαινόμενο νά βρίσκουν οἱ ἐπισκέπτες διαμάντια σχεδόν κάθε ἡμέρα.
Περισσότερα ἀπό 75.000 διαμάντια έχουν βρεθεῖ
στήν περιοχή ἀπό τότε πού ἕνας ἀγρότης ἐντόπισε για πρώτη φορά διαμάντια στήν γῆ καί αὐτό
λόγῳ τῆς γεωλογίας τῆς περιοχῆς.
Η Ὁ κ. Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης.
Μιά σοβαρή γκάφα του μετά ἀπό ἐπίσημη ἐπίσκεψή του στις ΗΠΑ μέ τήν ἰδιότητα τοῦ ἀναπληρωτοῦ Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν, ὅταν δήλωσε ὅτι «στόχος τῶν κυ
Στερνή μου γνώση γιά τίς δημοτικές
Οἱ διαδοχικές εκλογές κατά την διάρκεια μιας
τετραετίας περισποῦν καί τούς πολίτες καί τό πολιτικό σύστημα τό ὁποῖο κατεβάζει τά μολύβια. Επιχειρηματολόγησα πρός αὐτήν τήν κατεύθυνση τόν
περασμένο χειμώνα καί δημοσίως καί ἰδιωτικῶς (σέ
ΕΑΝ ἦταν στο χέρι τῆς Κυβέρνησης να μπορούσε να δημάρχους καί περιφερειάρχες, μεταξύ τῶν ὁποίων
ἀκυρώσει ἀκόμη καί μέ προεδρικό διάταγμα τίς δη- καί στόν Κώστα Αγοραστό σέ μιά ἐπίσκεψή μου στήν
μοτικές καί περιφερειακές εκλογές, θά τό εἶχε κά- Λάρισα τόν Μάιο), ὑπενθυμίζοντας ότι καί στό πρόνει ἤδη. Ἀλλά πλέον εἶναι δύσκολο. Μία τέτοια ἀπό-σφατο παρελθόν, ὅταν ἀπαιτήθηκε, ἑνοποιήθηκαν
φαση θά ἰσοδυναμούσε μέ θεσμική ανωμαλία καί οἱ δημοτικές περιφερειακές εκλογές μέ τίς εὐρωεθά ἀποτελοῦσε ὁμολογία ἥττας. Σέ μιά φάση κρί- κλογές σέ μία ἀναμέτρηση το 2014. Ἀπό τήν κυβέρσιμη γιά τίς μεταρρυθμίσεις --ὅπως ἐκείνη τίς ἀντι- νηση Σαμαρά-Βενιζέλου. Αὐτό ἔγινε καί γιά λόγους
λαμβάνεται, καί γιά τά ἑλληνοτουρκικά. Υπό αὐτήν οἰκονομίας τοῦ προϋπολογισμοῦ ἀλλά καί γιά λότήν ἔννοια ἡ γρήγορη διάψευση τοῦ Μεγάρου Μα-γους πολιτικούς. Καθώς τό τότε Μαξίμου τοῦ Μεσξίμου στήν ἐπιθυμία πού ἐξέφρασε ὁ περιφερειάρ- σήνιου Πρωθυπουργοῦ ἤλπιζε ὅτι οἱ καλές ἐπιδόχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός γιά τυχόν ἀνα- σεις τῆς Νέας Δημοκρατίας στίς δημοτικές εκλοβολή τους, ἔχει τήν ἐξήγησή της.
γές τοῦ 2014, οἱ ὁποῖες καί ἐπετεύχθησαν, θά ἀντιστάθμιζαν τήν ἧττα καί τό προβάδισμα του ΣΥΡΙΖΑ
Ὡστόσο, μέ ἀφορμή αὐτήν τήν ἐξέλιξη, ἐπισέ ἐκείνη τήν στροφή. Τά πράγματα ἐξελίχθηκαν
τρέψτε μου νά σᾶς διηγηθω μία μικρή ιστορία ἀπό περίπου έτσι. Ὄχι ἀκριβῶς. Περίπου γιατί ἀπό τήν
τό πρόσφατο παρελθόν, καθώς ἀπό τόν Φεβρουά- ἀναμέτρηση αὐτή ἐπωφελήθηκε κυρίως το ΠΑΣΟΚ
ριο του 2023, πολύ πρίν ὑπάρξουν Τέμπη, πυρκαγιές τοῦ Εὐάγγελου Βενιζέλου μέ τήν ὀνομασία «Ελιά»,
στόν Εβρο καί πλημμύρες στην Θεσσαλία, ὑποστή- τό ὁποῖο ἔθεσε τό διακύβευμα τῶν ἐκλογῶν γιά τόν
ριζα πώς δέν ἔχει νόημα μιά νεοεκλεγείσα κυβέρ- ἑαυτό του καί ὄχι τήν Νέα Δημοκρατία, ἀλλά αὐτά
νηση μετά από διπλές ἐκλογές νά διεξαγάγει κά- ἀφοροῦν τήν ἱστορία. Το σημαντικό στην περίπτωσή
θε ἕξι μῆνες ἐκλογές. Κάλπες γιά δημοτικές καί πεμας εἶναι ὅτι τότε ἑνοποιήθηκαν οἱ δύο ἀναμετρήριφερειακές τόν Ὀκτώβριο, κάλπες γιά εύρωεκλο-σεις σέ μία, καί ἡ διάρκεια θητείας τῶν δημοτικῶν
γές τόν Ἰούνιο.
καί περιφερειακῶν ἀρχόντων μέ βάση καί τόν νόμο γιά τόν Καλλικράτη διήρκεσε μία ὁλόκληρη πενταετία. Μαζί διεξήχθησαν εύρωεκλογές καί δημοτικές, θεσμικά πλέον, καί τό 2019. Ἐπί ΣΥΡΙΖΑ. Ἐξηγοῦσα λοιπόν, τόν περασμένο χειμῶνα, δημόσια και
Συνέχεια στην σελ. 3
Αἴφνης ὁ Κίμ Γιόνγκ Οὔν
στήν Ρωσσία γιά τόν Πούτιν
Λεπτομέρειες στήν σελ. 5
Καθῆκον τοῦ δημοσιογράφου είναι να διατυπώνει
εὐθαρσῶς τήν γνώμη του και
νά κρίνεται γι' αὐτήν. Ἀκόμη
καί ἄν τό πληρώνει, κάποιες
φορές, ἀκριβά. Πότε μέ ἀπώλεια τῆς ἐργασίας του, που
τε μέ ὑπονόμευση των προσπαθειών του, ἀκόμη καί μέ
στέρηση της προσωπικῆς
του Ελευθερίας. Καμμιά φορά
ρώσεων κατά τῆς Ρωσσίας εἶναι ἡ ἀνατροπή τοῦ Πούτιν μέσῳ λαϊκῶν ἀναταραχῶν»
(24.3.2022), σκεπάστηκε πρίν λάβει διαστάσεις. Ὁ τέως Υπουργός ἄρχισε νά καταλαβαίνει ποιό εἶναι τό κλῖμα, ὅταν το βράδυ
τῆς ἴδιας ἡμέρας διάβασε ἀνάρτηση τοῦ
Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη, ἡ
ὁποία ἀνεφέρετο μόνο στόν ἄτυχο 36χρονο
καί καθόλου στο πλήρωμα πού… βρέθηκε
κατηγορούμενο. Καί σήμερα εἶναι προφυλακισμένο. Τήν ἑπομένη, ἀφοῦ πρῶτα και
ρατόμησε τόν λιμενάρχη Πειραιῶς, ζήτησε συγγνώμη καί ἀνεκάλεσε, ἀλλά εἶχε ἤδη
πάρει φωτιά ἡ ...Καλαμαριά. Ἡ ὁποία ἔλαβε ἀκόμη μεγαλύτερες διαστάσεις μετά και
τήν ἐθνική τραγωδία στην Θεσσαλία. Μοιραῖα, ὁ τέως Υπουργός βρέθηκε στα χείλη
ὅλων τῶν Ἑλλήνων καί ἰδιαίτερα τῶν ψηφοφόρων τῆς παρατάξεως. Ἀπό τήν παρακολούθηση τοῦ βίντεο τῆς συνεντεύξεώς
του πράγματι προκύπτει ὅτι δέν ἦταν στόχος του νά ἐξισώσει κανέναν μέ κανέναν -τοῦ Μανώλη Κοττάκη
Ἐπιτρέψτε μου, λοιπόν,
νά πῶ ὅτι διαφωνῶ μέ ὅλο
αὐτό τό σύστημα των «Περιφερειαρχῶν» καί τῶν σχεδίων
ων «Καλλικράτης», καί ἄλλα
παρόμοια. Τό είδα εὐθύς ἐξ
ἀρχῆς ὡς διάχυση εὐθυνῶν,
ὡς ἄντε να βάλουμε κι ἄλλους
στο παιγνίδι, ὡς ἔτσι θά βοΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
τοῦ Δημήτρη Καπράνου
Τό πολύ τοῦ «Καλλικράτους», ξεχαρβάλωμα τοῦ κράτους
μάλιστα, καί μέ τήν ίδια του
την ζωή.
δήμαρχος», πότε «νά είναι
εὐθύνη τοῦ περιφερειάρχη»
καί ἄλλες, πολλές προσπάθειες ἀποφυγῆς ἤ «σερβιρίσματος» τῶν εὐθυνῶν.
«Όχι» σέ δομή μεταναστῶν
ἀπό τό ΣτΕ
ἌΚΥΡΟΣ ἐκρίθη ἀπό τό Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας
ὁ διαγωνισμός γιά τήν ἐγκατάσταση δομῆς φιλοξενίας
προσφύγων καί μεταναστῶν στο στρατόπεδο «Γερακίνη», στην Μαλακάσα, καθώς ἡ χωροθέτησίς της ἔγινε
ἐντός ἀναδασωτέας ἐκτάσεως. Αὐτός εἶναι καί ὁ λόγος
πού ἡ Ὁλομέλεια τοῦ ΣτΕ ἀκύρωσε τόν διαγωνισμό ως
ἀντισυνταγματικό, κρίνοντας ὅτι δέν προϋπῆρξε οὔτε
ἔρευνα γιά τήν ἀνεύρεση ἄλλης καταλλήλου ἐκτάσεως,
Συνέχεια στην σελ. 4
λέψουμε περισσότερο κόμματικό πληθυσμό στήν δημόσια
διοίκηση.
Ὅσο καί ἄν φανῶ ἐπισθοδρομικός, προτιμοῦσα
τούς διορισμένους Νομάρχες,
τούς παλαιούς Δήμους και
Κοινότητες. Μέ τήν κυβέρνηση νά ἔχει τήν ἀπόλυτη εὐθύνη γιά ὅ,τι συμβεί στην χώ- δήμαρχοι είχαν να κάνουν με
ρα καί ὄχι πότε ανά φταίει ό Συνέχεια στην σελ. 4
Ἄν δέν ἔκανε τήν δουλειά
του ὁ Νομάρχης, τόν ἄλλαζες
καί δέν ἄνοιγε μύτη. Καί οἱ
PRMEPIE
ADHNAM
κολυμμαχοινούσα
δέν θά τό ἔκανε στο τελευταίο δευτερόλεπτο ἀλλά ὅτι διέπραξε μεγίστη πολιτική
ἀνοησία. Τό λάθος τοῦ κυρίου Ὑπουργοῦ
μολονότι καλόκαρδος στον ιδιωτικό του βίο
εἶναι ὅτι ἔδειξε πώς δέν διέθετε τήν ἀπαραίτητη συναισθηματική νοημοσύνη γιά τήν
διαχείριση ἑνός τόσο σοβαροῦ περιστατικοῦ. Καί τό λάθος του ἄρχισε ἀπό τήν βραδιά τοῦ ἐγκλήματος, κατά την διάρκεια τῆς
ὁποίας δέν ἐπέδειξε τά ἀπαραίτητα ἀνακλαστικά.
ESTIA
Ὁ πρύτανις τοῦ ναυτιλιακοῦ ρεπορτάζ,
σέ ἐπικοινωνία μαζί του τό ἴδιο βράδυ, τοῦ
ὑπέδειξε νά ἐπικοινωνήσει ἀμέσως καί νά
ἀγκαλιάσει τήν οἰκογένεια τοῦ ἄτυχου θύματος. Ἐκεῖνος ἀτυχῶς τό ἔκανε μετά τόν
σάλο πού προεκάλεσαν οἱ δηλώσεις του. Ἡ
χθεσινή δήλωσις παραιτήσεώς του μετά ἀπό
τόσες μέρες εἶναι μία αὐτονόητη πρᾶξις. Ὁ
πατέρας του θά εἶχε παραιτηθεῖ ἀμέσως,
Συνέχεια στην σελ. 3
Μία απάντησ
στους παραχαράκτης
την ελληνικής Ιστορίας,
Ἀριθμ. φύλ. 42650
"Έτος 147ον
Τιμή 1,5 €
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Ὁ κ. Βορίδης προκαλεῖ
Ἀπειλεῖ μέ στρατοδικεῖα καί
λέει «ὄχι» στά ἀντιπλημμυρικά
που ονόμασαν
την σφαγή κουνωστισμό»
Την Κυριακή 17/09
ΕΣΤΙΑ
Kdy pes Apa
και να απαντήσει σε σημαντικό
penghis
πολύτιμων με κρέμα
101 χρόνια από την Μικρασιατική Καταστροφή
με μια ειδική έκδοση
(σελ. 3)
Ο συνωστισμός" της Σμύρνης
ME ENEUTI
ΕΣΤΙΑ
100 1002-2003
«Νῦν ὑπέρ
πάντων ὁ ἀγών»
(Ἡ ἀλήθεια μετά
τήν βιβλική καταστροφή!)
τοῦ Βασιλείου Ευτ. Νικοπούλου*
Η ΧΩΡΑ ΜΑΣ βιώνει κατ' αὐτάς ἡμέρας βιβλική καταστροφή! Τό ἕν τρίτ
το σχεδόν τῆς ἐδαφικῆς τῆς ἐκτάσεως έχει ήδη καταστραφεί, ένα μέρος
ἀπό τίς πυρκαγιές-έμπρησμούς, καί
τό ἄλλο ἀπό τίς πλημμύρες, όπως δάση, καλλιεργήσιμες γαίες, πάσης φύσεως ὑποδομές, ἐγκαταστάσεις βιομηχανικές, βιοτεχνικές, γεωργικές,
κτηνοτροφικές, καί παντοειδεῖς ἐπιχειρήσεις, ἀκόμη καί ὁλόκληροι οίκισμοί καί τμήματα ὁρισμένων πόλεων!
Συνέχεια στην σελ. 3