Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΣΕΤ 10 ΤΟ ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΎΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
Τρίτη
Θεοπτίστης ὁσίας τῆς ἐξ Αἰγίνης
- 29 Αυγούστου 2023 Σελήνη 13 ἡμερῶν ΙἈνατολή ἡλίου 6.52' -- Δύσις ἡλίου 8.00΄
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ • ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
ΠΑΠΑΓΑΛΙΖΟΥΜΕ καί ἐμεῖς στήν Ἑλλάδα τόν νεολογισμό, ὅτι «τό
τέλειο εἶναι ὁ ἐχθρός τοῦ καλοῦ.» Δέν κοιτάζουμε πίσω νά δοῦμε ὅτι ἡ
τελειότης ἐγεννήθη τά ἀρχαῖα χρόνια σέ αὐτήν ἐδῶ τήν χώρα. Δέν κοιτάζουμε πίσω νά δοῦμε πῶς ὁ κορυφαῖος λογοτέχνης, ὁ Νῖκος Καζαντζάκης, ὕμνησε τήν τελειότητα βλέποντας ἁπλῶς τά Γλυπτά τοῦ Παρθενῶνος, ἐκεῖ στήν ἐξορία, στήν ὁποία εὑρίσκονται.
Αὐτό ἔπρεπε νά εἶναι τό ἐπιχείρημα. Σέ αὐτό θά ἔπρεπε νά ἑστιάζαμε στήν ἐκστρατεία μας γιά τήν ἀνάκτηση τῶν Γλυπτῶν. Στό τέλειο, τό
ὁποῖο ἐκφράζεται ἀπό τήν ἁρμονική σύζευξη τῆς σοφίας, τῆς ἰσχύος καί
τοῦ κάλλους, πού μέ ἀπαράμιλλο τρόπο συνδυάζουν.
Ἀλλά ἔπρεπε νά σταθεῖ ἀπέναντί τους ἕνας Καζαντζάκης γιά νά
ἐκφράσει αὐτό πού ἀγγίζει μόνον τήν ἑλληνική ψυχή. Γράφει ὁ Καζαντζάκης στόν «Ἀνήφορο»:
ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ
Ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες, οἱ Ἀρχιτέκτονες τοῦ κόσμου
«Στέκουμαι μπροστά ἀπό τ' ἀνάγλυφα τοῦ Παρθενῶνα καί νιώθω πώς
τό μεγάλο μυστικό τῆς τελειότητας στή ζωή καί στήν τέχνη λέγεται:
ἰσορρόπηση. Ἡ σάρκα ἐδῶ, στήν ἑλληνική τέχνη, δέν βάρυνε γιά ν' ἀποχτήσει δύναμη, μήτε ἔγινε ἀνάλαφρη γιά ν' ἀποχτήσει χάρη. Κατόρθωσε
Σκάνδαλα
διαφθορᾶς πλήττουν
τόν Ζελένσκυ
Ἡ οἰκουμενική ἀξία τῶν Γλυπτῶν τοῦ Παρθενῶνος μέσα ἀπό τήν σκέψη τοῦ Καζαντζάκη στόν «Ἀνήφορο»
Ἐμεῖς κυνηγήσαμε ἀπάνω ἀπό τό χάος τήν λέξη, τῆς κόψαμε τά φτερά, τή στελιώσαμε στ' ἀητώματα τοῦ νοῦ, Ἀφτέρουγη Νίκη
Οἱ Ἕλληνες γιά νά σώσουν τήν οὐσία τῆς ἔδωσαν φόρμα – Ἡ ἐξισορρόπησις στά Γλυπτά εἶναι καί τό ἑλληνικό θαῦμα
Κάιρο.- Ἡ περιοχή El Gouna, γνωστό αἰγυπτιακό θέρετρο στά βόρεια τῆς
Ἐρυθρᾶς Θαλάσσης, διαθέτει ἰδιωτικό
ἀεροδρόμιο καί εἶναι γνωστή ὡς «πόλις τῶν ἑκατομμυριούχων», ἀλλά καί ὡς
«Βενετία τῆς Αἰγύπτου». Δεκάδες εἶναι
Συνέχεια στην σελ. 5
Ὅταν οἱ κάτοικοι τῆς Μυκόνου
κατεδίκαζον προπολεμικῶς
«τάς ἠθικάς ἐκτροπάς τῆς ἀνωτέρας
ἀθηναϊκῆς τάξεως»!
Τοῦ Ἐλευθερίου Γ. Σκιαδᾶ
Λεπτομέρειες στήν σελ. 4
της ανθρω
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
* Θέλεις νά ἀπολαύσεις ἕνα ρομαντικό δείπνο
σέ ὕψος 90 μέτρων πάνω ἀπό τόν καταρράκτη
Cascata da Sepultura στήν Βραζιλία; Αὐτή ἡ τολμηρή διασκέδασις πού λαμβάνει χώρα σέ ἕνα ξύλινο τραπέζι πού αἰωρεῖται πάνω ἀπό τόν καταρράκτη ἔχει διάρκεια μόλις 15 λεπτά. Ἀλλά τό κόστος
εἶναι μοναδικό, ἀφοῦ φθάνει στά 450 ευρώ. Ὡστόσο δέν εἶναι μόνον οἱ γαστρονομικές προτάσεις, πού
δέν ξέρουμε ἐάν προλαβαίνεις μέσα σε 15 λεπτά νά
τίς ἀπολαύσεις, ἀλλά κυρίως ἡ θέα στόν ποταμό.
• Θέλησε νά ἀνεβάσει στα κοινωνικά δίκτυα βίντεο
προκειμένου νά ἐκτοξεύσει τίς προβολές του, ἀλλά
ὁ Cody Detwiler δέν τά σχεδίασε τέλεια. Μέ κανάλι στο youtube πού τό βλέπουν 6,05 ἑκατομμύρια
συνδρομητές, συνηθίζει νά ἀγοράζει πολύ ἀκριβά
αὐτοκίνητα καί νά τά «ταλαιπωρεῖ». Αὐτήν τήν
φορά ὅμως ἡ κατάστασις ξέφυγε ἀπό τόν ἔλεγχο
καί ἡ πανάκριβη Φερράρι κάηκε! Ὁ Cody Detwiler
ἠγόρασε μία κόκκινη Ferrari F8 Tributo ἀξίας
400.000 δολλ! Στόχος του ἦταν νά τήν ὁδηγήσει
σέ ἕνα χωράφι μέ καλαμπόκι! Ξαφνικά, τό δεξί ἐλαστικό πῆρε φωτιά. Εὐτυχῶς, τό ἀντελήφθη ἀμέσως
καί βγῆκε γρήγορα ἀπό τό αὐτοκίνητο χωρίς νά
κινδυνέψει ἡ ζωή του. Ἡ Φερράρι ὅμως κατεστράφη ὅπως καί τό βάν!
- Ὁ Νίκος Καζαντζάκης. Η Μέρος τῶν Γλυπτῶν τοῦ Παρθενῶνος.
ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΗ στά παλαιά σχήματα ἡ Κυβέρνηση ἀναλύει νέα προβλήματα μέ ἐργαλεῖα τοῦ παρελθόντος. Ἡ ὑπόθεση τῶν ἀστυνομικῶν ταυτοτήτων εἶναι χαρακτηριστική. Χιλιάδες Ἕλληνες σέ
διάφορους νομούς τῆς χώρας ἀλλά καί στό λεκανοπέδιο ἔσπευσαν να προμηθευτοῦν τίς παλαιές
ταυτότητες, καθώς θεωροῦν ὅτι οἱ νέες παραβιάζουν τα προσωπικά τους δεδομένα. Ἀλλά ὁ εὐρύτερος ἐπικοινωνιακός μηχανισμός τοῦ Μαξίμου ἄρχισε νά μιλᾶ καί πάλι γιά ψεκασμένους. «Ψέκ», συντομογραφικῶς.
Ἡ ἄρνηση παραλαβῆς τῶν νέων ταυτοτήτων
ὀφείλεται στό ἕνα καί μοναδικό γεγονός: στήν κατάρρευση τῆς ἐμπιστοσύνης πού ἔχουν οἱ πολίτες
πρός τό κράτος. Στην κατάρρευση αὐτοῦ τοῦ ἱεροῦ
διαχρονικού δεσμοῦ τῶν ὀργανωμένων κοινωνιῶν
πού ἑνώνει στόν κοινό σκοπό πολίτες καί πολιτεία.
ΑΤΤΙΚΗ. Αἰθρία, λίγες νεφώσεις, ὄμβροι στά βόρεια. Θερμ. ἕως 36β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Νεφώσεις, τοπικές βροχές. Νοτιᾶδες. Θερμ. ἕως 34β.
Τό προνόμιο τῆς πειθοῦς
Βουτιά
στήν χρηματοδότηση
τοῦ ἰδιωτικοῦ τομέως
ΕΜΕΙΩΘΗΣΑΝ τόν Ἰούλιο οἱ ἰδιωτικές καταθέσεις στις τράπεζες καθώς καί τά δάνεια πρός τόν ἰδιωτικό τομέα, συμφώνως πρός τά στοιχεῖα τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος. Ὡστόσο, οἱ καταθέσεις τῶν νοικοκυριῶν συνέχισαν νά αὐξάνονται, ἄν καί σημαντικάλιγώτερο συγκριτικῶς μέ τόν Ἰούνιο καί συγκεκριμένα
Συνέχεια στην σελ. 2
Οὕτως ἤ ἄλλως, ὁ Σύριζα εἶναι ένα περίεργο που
λιτικό φαινόμενο. Ἀπό «τῆς
ἀριστερᾶς καί τῆς προόΠαρά τις όποιες προσπάθειες κάποιων στελεχῶν
νά ἀναδειχθοῦν, ἡ προσωπιτοῦ Μανώλη Κοττάκη
Τό ζήσαμε τό ἔργο στήν διάρκεια τῆς πανδημίας,
ὅταν καταδιώχτηκαν ἀκόμα ἀπό τήν δικαιοσύνη ἄν
δέν διασύρθηκαν στο διαδίκτυο μέ πρόστιμα, ὅσοι
θέλησαν νά ἀμφισβητήσουν τήν ἀποτελεσματικότητα τῶν χρυσοφόρων ἐμβολίων. Ποιό ἦταν τό ἀποτέλεσμα; Ὅσοι ἐμβολιάστηκαν ...κολλοῦν ἀκόμα καί
σήμερα κορωνοϊό, κάποιοι ὁμολογοῦν ὅτι κινδύνεμε μέ σοβαρές παρενέργειες ἡ ὑγεία τους (παράλυγιά τίς Ένοπλες Δυνάμεις, οἱ ὁποῖες δεν καταφέρ-ση), ἐνῷ ὅσοι δέν ἐμβολιάστηκαν σήμερα εἶναι στήν
νουν στό ἐσωτερικό να προστατέψουν τα στρατό- πλειονότητά τους ὑγιεῖς. Καί τό πλέον ἐνδιαφέρον
πεδά τους, καί στούς κόλπους τῶν ὁποίων σοβεῖ εἶναι ὅτι κορυφαία στελέχη τῆς ἰατρικῆς κοινότητας
ψιθυρίζουν σέ οἰκείους καί φίλους νά μήν κάνουν
σοβαρή ἀναταραχή ὅπως προέκυψε ἀπό τήν παραίτηση 43 ἀξιωματικῶν τοῦ Πολεμικού Ναυτικού.
Συνέχεια στην σελ. 3
Τῆς κατάρρευσης αὐτῆς προηγήθηκε ἰσχυρά
ἀμφισβήτηση, ἡ ὁποία σέ πολλές περιπτώσεις δικαιώθηκε στην πράξη. Ἀμφισβήτηση για τα σώματα
ἀσφαλείας, τά ὁποῖα ἀντί νά ἐφαρμόζουν τόν νόμο
συναλλάσσονται μέ τήν παρανομία. Ἀμφισβήτηση
ν' ἀλαφρώσει ἀκριβῶς ἴσια μέ τό σημεῖο ὅπου ἀρχίζει ἡ χάρη. Βρῆκε
καί στάθηκε στό ἀόρατο στο γυμνό μάτι σύνορο, τῆς τέλειας ἰσορροπίας. Αὐτό εἶναι τό ἑλληνικό θαῦμα.
Ἀμφισβήτηση γιά τίς τράπεζες πού ἔχουν ἀνακηρυχθεῖ σέ ἐχθρό τοῦ πολίτη. Ἀμφισβήτηση γιά τό κράτος πού δέν μπορεῖ δύο βδομάδες τώρα να σβήσει
τίς φωτιές καί οἱ δασικές ἐκτάσεις πού ἔχουν καεῖ
στήν πατρίδα μας εἶναι ὑπερδιπλάσιες σε σύγκριση μέ αὐτές πού κάηκαν στήν Ιταλία καί τήν ῾Ισπανία. Ἀμφισβήτηση γιά τούς μηχανισμούς προστασίας τῆς ὑγείας.
»Οἱ Ἕλληνες γιά νά σώσουν τήν οὐσία μόχτησαν νά τῆς βροῦν τήν
πιό ἁπλή καί τέλεια φόρμα. Ὁ Ἕλληνας τεχνίτης μπῆκε στό δάσος τῆς
ζωῆς, τό πολυμπερδεμένο και σκοτεινό, ὅπου δέ βλέπεις οὐρανό καί
πνίγεσαι, μπῆκε στό δάσος τῆς ζωῆς κι ἄρχισε να δουλεύει. Καθάρισε
τό χάος, ἔδιωξε τό περιττό, ἔκαμε τό δάσος δέντρο καί τό δέντρο κολόνα. Βγῆκε ἀπό τό δάσος κι ὁλάκερο πιά τό δάσος τό εἶχε συμπυκνώσει
σέ μιά δωρική κολόνα».
Ἡ ἄρνηση παραλαβῆς τῶν ταυτοτήτων «κάθεται» πάνω σέ πάρα πολλές ἀμφισβητήσεις πού προηγήθηκαν, ἀλλά συνήθως ὑποτιμήθηκαν ἀπό ἕνα
πολιτικό σύστημα πού τό μόνο πού ἔμαθε νά κάνει
εἶναι νά χλευάζει τούς πολίτες του ὡς ἀγράμματους
ὅταν αὐτοί διαφωνοῦν μέ τίς πολιτικές του.
Ἄς καλέσουμε τούς «trustees» τοῦ Βρεταννικοῦ Μουσείου νά διαβάσουν αὐτές τις γραμμές, κι ἄν μιλήσουν στην ψυχή τους, τότε ἴσως
νά ἀξίζει να συνεχίζουμε να συζητᾶμε μαζί τους. Ἀμφιβάλλουμε ὅμως.
Γιατί ποτέ δέν ἀνέδειξαν τά Γλυπτά αὐτά κατά τρόπο πού νά δείχνει
ὅτι ἔχουν γίνει κοινωνοί τῆς τελειότητός τους. Κάποτε τά ἔτριβαν μέ
συρματόβουρτσες γιά νά τά κάνουν πιό λευκά. Γιατί ἀδυνατοῦσαν να
Συνέχεια στήν σελ. 3
EPHMEPIT
Τέλος
τά τραπεζοκαθίσματα
στήν «νέα» Πανεπιστημίου
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
τοῦ Δημήτρη Καπράνου
Ἡ δημοκρατική δεξιά καί ἡ «μονοπρόσωπη ΕΠΕ»
Ἄν μέ ρωτούσατε σχετι- δου», πού τόν παρέδωσε ή
κά μέ τήν πληθώρα ὑποψη- Μαρία Δαμανάκη στόν Ἀλέ
φίων προέδρων τοῦ Σύριζα, κο Ἀλαβᾶνο καί ἐκεῖνος στόν
θά ἀπαντοῦσα ότι βρίσκω ἐκλεκτό του νεαρό Ἀλέξη
τήν όλη κατάσταση ὀλίγον Τσίπρα, ὁ Σύριζα μετεβλήπερίεργη.
θη, γιά δεκαπέντε χρόνια, σέ
«Μονοπρόσωπη ΕΠΕ».
ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ νά δοθεῖ καμμία ἄδεια γιά τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στήν ὁδό Πανεπιστημίου, ὅταν ὁλοκληρωθοῦν τά ἔργα. Αὐτό ἀπεφάσισε χθές μέ ηὐξημένη πλειοψηφία τό δημοτικό συμβούλιο τῆς Ἀθήνας στην τελευταία συνεδρίαση πρίν
ἀπό τίς αὐτοδιοικητικές ἐκλογές κάνοντας δεκτή
Συνέχεια στήν σελ. 4
ADHNAN
κότητα τοῦ τέως προέδρου ζαν ἐμφανῶς. Ἔτσι, ἡ πληἦταν κατά πολύ λαμπε- θωρική παρουσία τοῦ ἀπερ
ρότερη καί πιό φανταχτεχομένου προέδρου δέν ἄφηρή, ὅπως ἦταν ἐπίσης ἀρε- νε περιθώρια νά ἀναδειχθοῦν
στή σέ κάποια ἀπό τά μεγά- κάποια πρόσωπα, πού θά
λα σπίτια τοῦ τόπου ἀλλά ἐλάμβαναν θέση στούς διακαί --παρά τά συνεχῆ παράδρόμους τοῦ στίβου γιά νά
πονα καί τήν γκρίνια ἦταν μετάσχουν σέ μιά πιθανή
κούρσα διαδοχῆς.
προσφιλής σε συγκεκριμένα
ΜΜΕ, τά ὁποῖα τόν στήριΣυνέχεια στην σελ. 4
Ἀριθμ. φύλ. 42638
Ετος 147ον
Τιμή 1,5 €
ESTIA
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Την Κυριακή 03/09
EKAOEIE THE KYPIAKH)
ΕΣΤΙΑ
Η βιογρατρία, η σκέψη και το έργο
μεγάλων φιλοσόφων σε πολυτελείς σκληρόδετες εκδόσεις
Μια μοναδική περιπλάνηση στη φιλοσοφική σκέψη
ander
Ἀποκαθίσταται
ἡ ἱστορική
Οἰκία
τοῦ Κωστῆ
Παλαμᾶ
Λεπτομέρειες
στήν σελ. 7
για τις επιλέξεις
RETIA
ΚΑΡΤΕΣΙΟΣ
The proper
ipe and wide applie
EANTAHMAN KAI
ERANA TKADDOPOTN
Μνήμη Ἁγίου
Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ
τοῦ Θεοφάνη Μαλκίδη*
«AMAPTANETE πολύ νά τά ἀφήνετε
τά παιδιά ἀγράμματα καί τυφλά, καί
μή μόνον φροντίζετε νά τούς ἀφήσετε πλούτη καί ὑποστατικά, καί μετ
τά τόν θάνατό σας νά τά τρῶν καί νά
τά πίνουν καί νά σᾶς ὀπισολογοῦν.
Καλύτερα νά τά ἀφήσετε φτωχά καί
γραμματισμένα, παρά πλούσια και
ἀγράμματα.»
Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, ὁ πατροΚοσμᾶς, λέγοντας τά παραπάνω λόγια ἀπευθυνόταν στο γένος
τῶν Ἑλλήνων πού ἔβλεπε τήν καταπίεση τῶν Ὀθωμανῶν καί τῶν συνεργατῶν τους νά γίνεται ὁλοένα καί
σκληρότερη, ἔχοντας ὅμως πίστη
Συνέχεια στην σελ. 8