Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ηχώ των Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΜΠΤΗ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023
ΕΤΟΣ: 53°
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 14942
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΙΣΑ:
Μέτρα προστασίας
από τις πυρκαγιές
• Κάψιμο στο λαιμό
• Ρινική καταρροή
• Πονοκεφάλους
• Κόπωση
• Πόνο στο στήθος
• Ταχυκαρδία
Ποια είναι
6ΗΧΩ
ΧΡΟΝΙΑ
Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών εφιστά την
προσοχή στους πολίτες και ειδικά σε όσους
ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού που βρίσκονται κοντά σε περιοχές που
έχουν πληγεί από την πύρινη λαίλαπα.
Στην ομάδα υψηλού κινδύνου είναι οι χρόνιοι
πάσχοντες και ειδικά ηλικιωμένοι ,οι έγκυες,
μικρά παιδιά και όσοι πάσχουν από αναπνευστικά και καρδιαγγειακά νοσήματα(άσθμα,
ΧΑΠ κ.τ.λ.)
να λάβουν οι πολίτες:
Αναπνευστικά προβλήματα μπορεί να εμφανιστούν αμέσως με την εκδήλωση πυρκαγιάς,
σε μικρή ή μεγάλη ακτίνα από το σημείο της
φωτιάς, τα οποία μπορεί να επιμένουν ανάλογα με την κατάσταση της υγείας των πολιτών
και των ατόμων που ανήκουν στις ευπαθείς
ομάδες, και μπορεί να προκαλέσουν :
· Βήχα
• Δυσχέρεια στην αναπνοή, δύσπνοια
• Εκδήλωση ασθματικής κρίσης
• Τσούξιμο στα μάτια
ι μέτρα προφύλαξης που πρέπει
-Η απομάκρυνση από την περιοχή είναι το
βασικό μέτρο και εάν κάποιος μένει κοντά
στις πληγείσες περιοχές, καλό είναι να έχει
κλειστά τα παράθυρα του σπιτιού του, έτσι
ώστε να περιοριστεί η είσοδος του καπνού
στους εσωτερικούς χώρους.
-Ανεξαρτήτως εάν κάποιος είναι χρόνιος
ασθενής με αναπνευστικά προβλήματα είτε
όχι, εάν παρουσιαστούν συμπτώματα, όπως
δύσπνοια, έντονος βήχας και αυξημένα πτύελα ή και ζάλη, θα πρέπει άμεσα να επικοινωνήσει με το γιατρό του.
-Η αποφυγή των άσκοπων μετακινήσεων είναι ένα ακόμη σημαντικό προληπτικό μέτρο.
Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, η
οποιαδήποτε μετακίνηση πρέπει να γίνεται
με το αυτοκίνητο και κλειστά παράθυρα,
ενώ ο κλιματισμός πρέπει να βρίσκεται στην
επιλογή της εσωτερικής ανακύκλωσης αέρα.
- Απαραίτητη είναι η χρήση μάσκας για την
προστασία από το τοξικό μείγμα σωματιδίων
και αερίων, το οποίο είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο.
ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
Τ: 210 38 17 700 - 210 38 17 716 - 210 38 17 737 F: 210 38 17 331 E: [email protected] W: www.ihodimoprasion.gr
-Παράλληλα, χρειάζεται να υπάρχει συνεχής
ενυδάτωση του οργανισμού με νερό. Εάν
κάποιος χρειαστεί να βρεθεί σε μέτωπο πυρκαγιάς για να προσφέρει βοήθεια θα πρέπει
να φροντίζει να έχει πρόσβαση σε νερό, να
υγραίνει τα μάτια, τη μύτη και το στόμα του
τακτικά.
Την επανεξέταση του θεσμικού
T πλαισίου για τον χαρακτηρισμό και αποχαρακτηρισμό των
ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο ως «ανεπίδεκτων είσπραξης»
μελετούν κυβέρνηση και Ανεξάρτητη
Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ),
καθώς διαπιστώνουν ότι ένα χρέος
της τάξης των 26 δισ. ευρώ που...
σέρνεται – χρόνια τώρα – στις λίστες
της φοροδιαφυγής δεν πρόκειται να
εισπραχθεί ποτέ!
Τέτοιες οφειλές που χαρακτηρίζονται, δηλαδή, ως ανεπίδεκτες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα χρέη
της παλαιάς Ολυμπιακής, της Πειραϊκής Πατραϊκής, της Ακρόπολις
Χρηματιστηριακής, αλλά και δεκάδων φυσικών προσώπων, λογιστών
ή άλλων καταδικασμένων για φορολογικές απάτες. Επαναχαρακτηρίζονται δε, ως εισπράξιμα, εάν πριν από
την παραγραφή τους διαπιστωθεί
ότι υπάρχει ή αποκτήθηκε από τον
οφειλέτη ή συνυπόχρεο πρόσωπο
περιουσιακό στοιχείο που καθιστά
δυνατή τη μερική ή ολική εξόφληση
της οφειλής.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το νέο
σύστημα που εξετάζεται για τον χαρακτηρισμό ληξιπρόθεσμων οφειλών
προς το Δημόσιο ως «ανεπίδεκτων
είσπραξης», προβλέπει ότι το «εισπράξιμο» ληξιπρόθεσμο χρέος
κάθε οφειλέτη θα προσδιορίζεται
με βάση την πραγματική οικονομική
του κατάσταση, δηλαδή με κριτήρια
το ύψος των ετήσιων εισοδημάτων
του και τη συνολική αξία της κινητής
και ακίνητης περιουσίας του.
Έτσι, αν π.χ. κάποιος φορολογούμενος χωρίς εισοδήματα έχει απλήρωτο χρέος ύψους 1.000.000 ευρώ
και εμφανίζεται να έχει στην κατοχή
του ακίνητη περιουσία συνολικής
αξίας 200.000 ευρώ, η «εισπράξιμη»
** EXP
111111111
| ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΤΕΛΟΣ
Tex. Fooptio
K.T.A
Αριθμός λόγιος
VICE ECS E28 EXT EKP 42
BCS ECB EZB EXT EXP N
ERD BCE EX
CLRNCE FACEND
ΧΡΕΗ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ:
«Ξεσκαρτάρισμα» και διαγραφές
για τα «ανεπίδεκτα είσπραξης»
οφειλή του θα προσαρμόζεται στο
επίπεδο αξίας της ακίνητης περιουσίας του, δηλαδή στο ποσό των
200.000 ευρώ και το υπόλοιπο των
800.000 ευρώ θα θεωρείται ανεπίδε
κτο είσπραξης και θα διαγράφεται.
Με το σημερινό καθεστώς, το πότε
ένα χρέος χαρακτηρίζεται ως ανεπίδεκτο είσπραξης και πότε όχι, προκύπτει από τον Κώδικα Είσπραξης
Δημοσίων Εσόδων. Συγκεκριμένα
πρέπει:
• Να έχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες
με βάση τα εκάστοτε πρόσφορα διαθέσιμα ηλεκτρονικά μέσα της φορολογικής διοίκησης, προκειμένου να
διαπιστωθεί η μη ύπαρξη περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη και των
συνυπόχρεων ή απαιτήσεων αυτών
έναντι τρίτων.
• Να έχει διαπιστωθεί η ολοκλήρωση της διαδικασίας αναγκαστικής
εκτέλεσης επί κινητών, ακινήτων ή
MEPHENTE
READTON
του Σ
ΚΩΔΙΚΟΣ: 1781
…………..….
ΕΛΤΑ
Hellenic Post
gll 772529 (029145
απαιτήσεων του οφειλέτη με επίσπευση του Δημοσίου ή τρίτων ή
με διαδικασία εκκαθάρισης και η
παύση των εργασιών της πτώχευσης,
εφόσον πρόκειται για πτωχό.
• Να έχει πραγματοποιηθεί έλεγχος
από ειδικά οριζόμενο ελεγκτή της
αρμόδιας φορολογικής ή τελωνειακής αρχής, ο οποίος να πιστοποιεί, με
βάση ειδικά αιτιολογημένη έκθεση
ελέγχου, ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις των προηγούμενων περιπτώσεων και ότι είναι αντικειμενικά
αδύνατη η είσπραξη των οφειλών.
• Να έχει υποβληθεί αίτηση ποινικής
δίωξης, σε όσες περιπτώσεις συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις ή δεν
είναι δυνατή η υποβολή αυτής.
• Για χρέη εταιριών που τελούν υπό
κρατικό έλεγχο και οι οποίες τελούν
υπό εκκαθάριση ή πτώχευση, απαιτείται η αναγγελία του Δημοσίου στις
διαδικασίες αυτές.