Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ηχώ των Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΙΟΥΛΙΟΥ 2023
ΕΤΟΣ: 53°
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 14915
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΗΧΩ
ΧΡΟΝΙΑ
ΑΑΔΕ:
Νέες υπηρεσίες σε Αθήνα
και Θεσσαλονίκη
ΑΑΔΕ
| Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εξελίσσει την οργανωτική δομή περιφερειακών
υπηρεσιών της φορολογικής διοίκησης με
στόχο την βέλτιστη εξυπηρέτηση των φορολογούμενων. Συγκεκριμένα με αποφάσεις
του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή,
συστήνονται νέες υπηρεσίες σε Αθήνα και
Θεσσαλονίκη αντίστοιχα.
Τα δυο Κέντρα Φορολογίας Κεφαλαίου,
αναλαμβάνουν από τις 29/01/2024 όλες τις
αρμοδιότητες φορολογιών κατοχής ακίνητης
περιουσίας, κληρονομιών, δωρεών, γονικών
παροχών, κερδών από τυχερά παίγνια και
μεταβίβασης ακινήτων, που σήμερα έχουν οι
ΔΟΥ Αττικής και Θεσσαλονίκης.
Τα δύο Κέντρα Φορολογικών Διαδικασιών
και Εξυπηρέτησης αναλαμβάνουν από την
01/04/2024 τις αρμοδιότητες φορολογίας
εισοδήματος, ΦΠΑ και ειδικών φορολογιών,
μητρώου, οι οποίες μεταφέρονται από τις
ΔΟΥ των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης.
Η αναδιάρθρωση αυτή, μαζί με τα Κέντρα
Βεβαίωσης και Είσπραξης Αττικής και Θεσσαλονίκης, των οποίων η έναρξη λειτουργίας
έχει επίσης δρομολογηθεί, επιτρέπουν τη
μετεξέλιξη των σημερινών ΔΟΥ σε υπηρε
σίες εξυπηρέτησης όσων πολιτών δεν έχουν
πρόσβαση σε ψηφιακά μέσα, αλλά και κατ
θοδήγησης των φορολογουμένων στην ορθή
εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους.
Αλλάζει έτσι, εντός του 2024 το τοπίο της
εξυπηρέτησης για πολίτες και εργαζόμενους,
με ενισχυμένες και εμπλουτισμένες με έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό υπηρεσίες,
σύγχρονες υποδομές και ασφαλή κτήρια,
ελάχιστου ενεργειακού αποτυπώματος
Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής
δήλωσε: «Υλοποιούμε τον σχεδιασμό μας
για την κεντρικοποίηση των επιχειρησιακών
λειτουργιών, με στόχο τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των πολιτών. Αναμένουμε εντός του
2024 οι πολίτες να αποκομίσουν τα οφέλη
των οργανωτικών μας αλλαγών, στις νέες
υπηρεσίες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, όπου
δραστηριοποιείται σχεδόν το 50% των ΑΦΜ,
αλλά και στις νέες ΔΟΥ μας».
ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
Τ: 210 38 17 700 - 210 38 17 716 - 210 38 17 737 F: 210 38 17 331 E: [email protected] W: www.ihodimoprasion.gr
με τροχιά ανανέωσης μπαίνει ο
στόλος των λεωφορείων στις
βαστικές συγκοινωνίες της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.
Εγκρίθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο η υπογραφή της σύμβασης για
τα πρώτα 250 ηλεκτρικά λεωφορεία.
Ειδικότερα, το ΣΤ’ Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου ενέκρινε, κατά τον
προσυμβατικό έλεγχο, το σχέδιο της
σύμβασης που αφορά στην προμήθεία και συντήρηση για έναν χρόνο
250 ηλεκτροκινούμενων αστικών
λεωφορείων, μήκους 12 μέτρων και
με αυτονομία 180 χιλιομέτρων.
Με αφορμή την πρόοδο του διαγωνισμού, ο Υπουργός Υποδομών και
Zero emission ELECTRIC
YLITONS AUS
ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ
– ΤΕΛΟΣ
Tax. fooptio
K.T.A
1 4manty
Αριθμός Αδειος
120.000
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ γUTONG ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΣΕ 322 ΠΌΛΕΙΣ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
Μεταφορών Χρήστος Σταϊκούρας
δήλωσε: «Η ανανέωση του στόλου
των μέσων μαζικής μεταφοράς αποτελεί προτεραιότητα του Υπουργείου
μας, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης υπηρεσίας
προς τους πολίτες. Η έγκριση από το
Ελεγκτικό Συνέδριο για την υπογραφή της σύμβασης που αφορά στα
πρώτα 250 ηλεκτρικά λεωφορεία για
τις πόλεις της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, είναι το πρώτο βήμα σε αυτή
την προσπάθεια και αναμένουμε τα
πρώτα νέα ηλεκτροκίνητα λεωφορεία
στις αρχές του 2024. Παράλληλα,
δρομολογούνται και τα υπόλοιπα
τμήματα του διαγωνισμού για άλλα
400 λεωφορεία, ενώ προετοιμάζεται
και δεύτερη φάση προμήθειας για
επιπλέον 65ο λεωφορεία. Όλα τα νέα
οχήματα θα είναι αντιρρυπαντικής
τεχνολογίας, προκειμένου να περιορίσουμε το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του συγκοινωνιακού έργου».
Η Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδια για τις Μεταφορές,
Χριστίνα Αλεξοπούλου δήλωσε: «Η
ενίσχυση του στόλου αστικών συγκοινωνιών Αθήνας και Θεσσαλονίκης αποτελεί δέσμευση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη,
ενταγμένη στο κυβερνητικό μας
πρόγραμμα. Η απόκτηση συνολικά
1.300 λεωφορείων αντιρρυπαντιKADOTON
PHZHEE
ΚΩΔΙΚΟΣ: 1781
ΕΡΧΟΝΤΑΙ 25Ο ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ
Σε τροχιά ανανέωσης μπαίνει
ο στόλος των λεωφορείων
trial
9772529 | 029169
ΕΛΤΑ
Hellenic Post
YUTONG
κής τεχνολογίας, εκ των οποίων τα
πρώτα 250 ηλεκτροκίνητα εγκρίθηκαν ήδη και φτάνουν σε μερικούς
μήνες, καταδεικνύει από πλευράς
της πολιτείας ότι η στροφή στην
ηλεκτροκίνηση και στις πράσινες
μεταφορές δεν γίνεται μόνο με την
αγορά ιδιωτικών επιβατικών οχημάτων, αλλά εφαρμόζεται οριζόντια στα
ΜΜΜ. Ταυτόχρονα, είναι συμβατή
με τον στρατηγικό σχεδιασμό μας για
την Ηλεκτροκίνηση και την Οδική
Ασφάλεια, τομείς που βρίσκονται
στην κορυφή των προτεραιοτήτων
μας για αυτήν την τετραετία, σταθερά
στην υπηρεσία των πολιτών και της
κοινωνίας».