Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
ΕΛΓΕΚΑ: Αναδιάρθρωση και
επιμήκυνση δανεισμού έως το
Για Ολη Την Ελλάδα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Πανελλήνια Καθημερινή Εφημερίδα Προμηθειών – Δημοπρασιών και Διακηρύξεων
ΑΘΗΝΑ - Πλ. Ομονοίας (Γλάδστωνος 5) : Τηλ :210-3304587 210-3304605 Email: [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Εγνατία 64 : Τηλ. 2310 - 240652 2310 242778 Email: [email protected]
GELGEKA
Η «ΕΛΓΕΚΑΕΛΓΕΚ +2,00% Α.Ε.», σε
συνέχεια της από 13.06.2023 σχετικής ανακοίνωσης, ενημερώνει το
επενδυτικό κοινό και τους μετόχους
της την από 29.06.2023 υπογραφή
των πράξεων τροποποίησης των
εμπραγμάτως εξασφαλισμένων
Κοινών Ομολογιακών Δανείων
(Κ.Ο.Δ.) της Μητρικής εταιρίας
«ΕΛΓΕΚΑΕΛΓΕΚ +2,00% Α.Ε.»
καθώς και της θυγατρικής εταιρίας
«ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε.», τα οποία είχαν
συναφθεί την 25.07.2019 με αρχικούς
ομολογιούχους δανειστές την
«ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΙΑ», την «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.»,
«ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS
Α.Ε.» και την «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Α.Ε.» και διοργανώτρια τράπεζα την
«ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΙΑ».
Βάσει των πράξεων τροποποίησης, η
διάρκεια των εν λόγω δανείων επεκτείνεται έως το 2029, με ομαλότερη
κατανομή των δόσεων και ευνοϊκότερ
ους χρηματοοικονομικούς όρους για
τον Όμιλο ΕΛΓΕΚΑΕΛΓΕΚ +2,00%.
Κατόπιν αυτών, το υπόλοιπο των δύο
δανείων διαμορφώνεται σε 23.372 χιλ.
ευρώ για την «ΕΛΓΕΚΑΕΛΓΕΚ
+2,00% Α.Ε.», ύστερα και από την
προπληρωμή ποσού ύψους 6.754
χιλ. ευρώ κατά την ίδια ημερομηνία,
και 8.534 χιλ. για τη θυγατρική εταιρία
«ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε.».
Επίσης, σε συνέχεια της από
13.06.2023 ανακοίνωσης της
«ΕΛΓΕΚΑΕΛΓΕΚ +2,00% Α.Ε.»,
ενημερώνει ότι ολοκλήρωσε στις
29.06.2023 αφενός τη μεταβίβαση
152.980 μετοχών της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «GLOBAL SYNΣπίτι μου: Το δάνειο εγκρίθηκε,
δυσεύρετα τα ακίνητα για τους νέους
ERGY BUYING GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΔΙΑΝΟΜΕΣΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ» και τον διακριτικό τίτλο «G.S.B.G. A.E.» προς τη
συνδεδεμένη εταιρία «GLOBALTERR
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» έναντι του
ποσού των 2.600 χιλ. ευρώ και αφετέρου την κατάρτιση οριστικού αγοραπωλητηρίου συμβολαίου για τη
μεταβίβαση σε συνδεδεμένο μέρος και
Βασικό Μέτοχο της Εταιρίας του ευρισκόμενου στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης μη λειτουργικού ακινήτου της
Εταιρίας έναντι του ποσού των 3.605
χιλ. ευρώ, αντίστοιχα.
Κατοικίες:
Πόσο αυξήθηκαν οι τιμές αγοράς και ενοικίασης το 2ο τρίμηνο
>>> Τελ.
Σε συνέχεια της από
28.6.2023 ανακοίνωσης της, η εταιρεία
ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ανακοινώνει ότι
3.7.2023 ενημερώθηκε
από την Optima Bank,
υπό την ιδιότητα του
Εκπροσώπου των Ομολογιούχων του Ομολογιακού Δανείου που έχει
εκδώσει η Εταιρεία
δυνάμει της από
5.1.2017 σύμβασης –
Προγράμματος Ομολογιακού δανείου, για τη
σύμφωνη γνώμη της
ως άνω Τράπεζας στην
αλλαγή της μετοχικής
σύνθεσης της Εταιρείας
η οποία θα επέλθει διά
της μεταβίβασης λόγω
πώλησης ποσοστού
29,31% μετοχών από
το Γεώργιο Συνατσάκη
στην εταιρεία ADAMAS
GROUP LTD.
Η Εταιρεία ενημερώθηκε επίσης από τον κ.
Γεώργιο Συνατσάκη του
Μιχαήλ ότι έχει ήδη
γνωστοποιήσει στην
εταιρεία ADAMAS
GROUP LTD την ως
άνω παρασχεθείσα
συναίνεση και ότι η αγοραπωλησία / μεταβίβαση των μετοχών εκτιμάται να λάβει χώρα το
αργότερο εντός 10
εργασίμων ημερών από
της σήμερον.
ΗΠΑ: ο εφιάλτης του φοιτητικού
επιστρέφει
χρέους
Δομική Κρήτης:
Εντός 10 εργάσιμων ημερών «κλειδώνει»
το deal με την Adamas του Δ. Κούτρα
Τουρισμός:
Συνάντηση Όλγας Κεφαλογιάννη με τον πρόεδρο
του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος
>>> Τελ.
FORCA
ONOMIC AN
FIGHT FOR A
IAL JUSTICE DEBT REFUR
GIVENESS IS
CANCER
END STOCE STUDENT
43.000.000
ELIGIBLE
BORROWERS
WAITING!
CANCEL
YOUNG
VINCIBLES
CANCEL
STUDENT
|DEBT
CANCEL
STUDENT STUDENT
| DEBTDEST
Ήταν από τα μέτρα στα οποία
είχε κατεξοχήν επενδύσει πολιτικά ο Τζο Μπάιντεν γιατί γνώριζε καλά ότι θα ήταν δημοφιλές
με μια κρίσιμη κοινωνική κατηγορία που τον έχει υποστηρίξει περισσότερο από ό,τι
τους Ρεπουμπλικάνους τους
πτυχιούχους πανεπιστημιακής
ΕΤΟΣ 270
Τιμή : 0,20 Ε
Α.Φ.6537
Τετάρτη
05.07.2023
CANCEL
STUDENT
DEBTI
CANCEL
STUDENT
>>> TEA.
CANCEL
STUDENT
CANCEL
STUDENT
ΑΠΟΚΑΤΑ
Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου βάζει
τρικλοποδιά στα σχέδια του Τζο Μπάιντεν
για τη διαγραφή μεγάλου μέρους του φοιτητικού χρέους
|CANCEL
STUDENT
εκπαίδευσης που προσπαθούν
να τα βγάλουν πέρα. Και τώρα
έρχεται το Ανώτατο Δικαστήριο,
ύστερα από προσφυγές έξι
Πολιτειών, όλων με Ρεπουμπλικάνο κυβερνήτη, και δύο
πολιτών, να ακυρώσει αυτό
ακριβώς το μέτρο.
Created by Universal Document Converter