Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΎΣ Α. ΚΎΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
Σάββατο
24 Ιουνίου 2023
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ καί τά κόμματα
ἀκόμη ἔχουν πολύ κοντή μνήμη. Ξεχνοῦν ἀκόμη καί τούς λόγους γιά τούς
ὁποίους ἔχουν θεσμοθετηθεῖ συγκεκριμένες διατάξεις. Ὅπως τό πλαφόν
τοῦ 3% πού θεσπίσθηκε ὡς ἀπαραίτητη προϋπόθεσις γιά τήν εἴσοδο στην
Βουλή ἑνός μικροῦ κόμματος. Δέν ἔγινε μέ στόχο τήν ἀποτροπή τῆς πιθανότητος νά ἔχουμε βουλευτές ἀπό πολλά μικρά κόμματα.Ἔγινε μέ ἀποκλειστικό στόχο νά ἀποτραπεῖ τό ἐνδεχόμενο δημιουργίας ἑνός κόμματος
ἀμιγῶς ἐθνικιστικοῦ, τουρκοφώνου
κσι ἰσλαμικοῦ, γιά τό ὁποῖο ὑπῆρχαν
βάσιμοι φόβοι (μετά τήν ἐμπειρία ΣαὉ Ἐκπρόσωπος Τύπου τῆς ΝΔ Ἄκης Σκέρτσος δέν ἀπέκλεισε τό ἐνδεχόμενο ἀλλαγῆς
τοῦ ἐκλογικοῦ νόμου «σέ ἑπόμενη φάση»! – Εναρμόνισις μέ τήν γερμανική νομοθεσία
ἩΝΔ συνέτριψε τόν δικομματισμό καί ἐνοχλεῖται ἀπό τόν πολυκομματισμό
Στό 5% τό πλαφόν εἰσόδου
μικρῶν κομμάτων στό Κοινοβούλιο
δίκ στήν Ροδόπη) ὅτι θά ἐγένετο δούρειος ἵππος τῆς Ἀγκύρας. Τό γεγονός
ἐξ ἄλλου ὅτι ὁ ἐκλογικός νόμος ὁρίζει πώς μόλις ἕνα μικρό κόμμα ξεπεράσει τό 3% αὐτομάτως ἀποκτᾶ ὀκτώ
βουλευτικές ἕδρες, δεικνύει ὅτι τό
πνεῦμα τοῦ νομοθέτου τείνει πρός τήν
στήριξη τῆς παρουσίας τῶν μικρῶν
κομμάτων στην Βουλή.
Ὁ Γιῶργος Τσίπρας
«ἀκυρώνει» τό Δίκαιο
τῆς Θαλάσσης
στό Αἰγαῖο
Τό γενέθλιον τοῦ προδρόμου καί βαπτιστοῦ ᾿Ιωάννου.
Παναγιώτου νεομ. Καισαρέως
Σελήνη 6 ἡμερῶν ΙἈνατολή ἡλίου 6.04΄ – Δύσις ἡλίου 8.51
Ψιλά γράμματα πλέον αὐτά, καθώς τά μικρά κόμματα ἀντιμετωπίζονται πλέον σάν νά εἶναι οἱ παρείσακτοι πού ἀφαιροῦν ἕδρες ἀπό τίς διαθέσιμες πρός κατανομή ἀνάμεσα στά
μεγάλα κόμματα καί ἀνεβάζουν τόν
πῆχυ τῆς αὐτοδυναμίας.
ΓΙΑ ΜΙΑ ἀκόμη φορά ὑψηλόβαθμα στελέχη τοῦ ΣΥPIZA ἐκφέρουν ἄποψη
σέ θέματα ἐξωτερικῆς πολιτικῆς καί εἰδικά γιά τό Αἰγαῖο, υἱοθετῶντας τήν στάση γειτονικῶν κρατῶν ἤ δίδοντας πάτημα νά τήν ἀξιοποιήσουν (τήν ἄποψη
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΕΣΤΙΑΤΟ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ • ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Τό… βαθυσκάφος
«Γρυπάρα» κατεδύθη
στο Πασαλιμάνι το 1886
Τοῦ Ἐλευθερίου Γ. Σκιαδᾶ
Λεπτομέρειες στήν σελ. 4
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
• Τό καλύτερο εστιατόριο
τοῦ κόσμου δέν
βρίσκεται σέ κάποια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα ἤ σέ κάποιο
εξωτικό προορισμό τῆς Μέσης Ἀνατολῆς ἤ
τῆς Ἀσίας, ἀλλά στο μακρινό Περού. Τό Central, τό
ἑστιατόριο πού εὑρίσκεται στην πρωτεύουσα Λίμα, βραβεύθηκε ὡς τό κορυφαῖο τοῦ κόσμου, ὅπου
κάποιος μπορεῖ νά ἀπολαύσει σύγχρονη περουβιανή κουζίνα. Οἱ ἐπιτυχίες τοῦ σέφ Virgilio Martinez
καί Pia Pelon εἶναι πάμπολες, καί αὐτό πού τούς
καθιστᾶ μοναδικούς εἶναι ὅτι ἔχουν ἐμπλουτίσει τά
πιάτα τους μέ στοιχεῖα ἀπό τήν παράδοση τῶν
Ινκας και τοπικά προϊόντα. Τά πιάτα εἶναι ἀπό
ἀκατέργαστο πηλό πού μοιάζουν μέ πετρώματα,
ἐνῷ τά λαχανικά εἶναι πολύχρωμα. Τά μενού γενσιγνωσίας ξεκινοῦν ἀπό τά 55,95 ευρώ καί ἀγγίζουν τά 315 ευρώ! Χρησιμοποιώντας μόνο τοπικές
πρῶτες ύλες και καινοτόμες μεθόδους, ὁ Martinez
ταξιδεύει τούς ἐπισκέπτες στην πλούσια βιοποικιλότητα τοῦ Περού, καί μέ τήν μαγειρική του άποτυπώνει πλήρως τήν ἀγάπη του για την πατρίδα
Συνέχεια στην σελ. 8
Οἱ θεσμικές διασφαλίσεις ἐξαλείφθηκαν ἀπό τό
ἑλληνικό Σύνταγμα κατά την πρώτη καί, σημαντιἈπεβίωσε
ἡ τελευταία Ἑλληνίδα
ἐπιζήσασα τοῦ Ἄουσβιτς
Περί θεσμῶν καί μονοκρατόρων
ΚΑΘΩΣ βαδίζουμε πρός τίς πλέον βαρετές ἐκλογές τῶν νεωτέρων χρόνων, ἡ βεβαιότης τῆς ἐκβάσεως ἔχει ὁδηγήσει ὁρισμένους νά ἐλεεινολογοῦν
ἐκ τῶν προτέρων τήν διαφαινομένη «παντοκρατορία» Μητσοτάκη. Πράγματι, ἡ Νέα Δημοκρατία δείχνει νά ἐξασφαλίζει ἄνετη αὐτοδυναμία, φαίνεται
δέ ὅτι στήν αἴθουσα τοῦ κοινοβουλίου θά ὑπερβαίνει τήν ἀξιωματική αντιπολίτευση κατά 100 περίπου
ἕδρες. Βεβαίως εἴτε 55 ἕδρες ἔχει τό δεύτερο κόμμα εἴτε 95, ἀπό τήν στιγμή κατά τήν ὁποία ἡ κυβέρνησις ἔχει περισσότερες τῶν 151 ἑδρῶν, ἔχει οὖσιαστικῶς παντοκρατορία. Τό ὅτι θά μπορεῖ ἤ δέν θά
μπορεῖ νά ἀναθεωρήσει χωρίς συναίνεση διατάξεις
τοῦ Συντάγματος, εἶναι ζήτημα δευτερεῦον. Τό Σύνταγμα τό ἀναθεωροῦμε κάθε δέκα χρόνια περίπου Αὐτές οἱ ρυθμίσεις ἐξαλείφθηκαν ἀπό τόν
χωρίς νά ἔχουμε θεραπεύσει βασικές παθογένει- Ἀνδρέα Παπανδρέου, καί ἔκτοτε ὁ πρωθυπουργός
ες, ὅπως οἱ περιορισμοί τούς ὁποίους θέτει στην κατέστη μονοκράτωρ. Ἀρκεῖ νά εἶχε 151 βουλευτές.
ἀνωτάτη παιδεία. Ἔχει καί ἄλλες παθογένειες τόἌν δέν ὑπάρχει τέτοια πλειοψηφία, ἡ χώρα περιπίΣύνταγμα, καί μάλιστα τέτοιες, πού δημιουργοῦν πτει σέ ἀκυβερνησία, χωρίς ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοπροϋποθέσεις μονοκρατοριῶν. Ἐλλείπουν δηλαδή κρατίας νά ἔχει τήν παραμικρή δυνατότητα πολιοἱ θεσμικές ἐλεγκτικές διασφαλίσεις (τά checks andτικῆς παρεμβάσεως. Ἀκόμη καί ἐάν εὑρεθοῦμε στήν
balances κατά τούς Ἀγγλοσάξωνες) πού ἐγγυῶνται δίνη ἐθνικῆς κρίσεως.
ὅτι καί 300 ἕδρες νά ἔχει ἕνας πρωθυπουργός, δέν
θά εἶναι μονοκράτωρ, ἀλλά δημοκρατικός κυβερνήτης τῆς χώρας.
ΑΠΕΒΙΩΣΕ ἡ τελευταία ἐπιζήσασα τοῦ στρατοπέδου συγκεντρώσεως τοῦ Ἄουσβιτς, Βάσω Σταματίου.
Ἐγεννήθη στήν Ἀριδαία τοῦ νομοῦ Πέλλης καί μεγάλωσε στην Θεσσαλονίκη. Στίς 28 Μάρτη 1944, οὖσα
δεκαεννιά χρονῶν καί φοιτήτρια Νομικῆς, συνελήφθη ἀπό τούς Γερμανούς καί τήν 1η Ἀπρίλη 1944
Συνέχεια στην σελ. 3
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΑΤΤΙΚΗ. Αἴθριος καιρός μέ μέτριους ἀνέμους. Θερμοκρασία ἕως 34β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Πρόσκαιρες νεφώσεις. Ἄνεμοι μέτριοι. Θερμ. ἕως 32β.
Ζέστη ἀρκετά ἐνοχλητική, κούραση ἀπό τήν τρεχάλα τῆς ἡμέρας. Τό αἴρκοντίσιον στούς 22, ένα χαμηλό ποτῆρι μέ χυμό Σκωτίας καί ἀρκετό πάγο, καί ένα
ἀπό τά τελευταῖα ποῦρα
πού μοῦ ἔστειλε ὁ πολύτιμος ἀρωγός γιά τίς ώρες
περισυλλογῆς Σπῦρος Μεταξᾶς, ὅ,τι καλύτερο γιά μιά
ἡμι-βύθιση στήν μπερζέρα,
πού βρίσκεται στον χώρο
ὅπου ἐνεδρεύει πάντα ή λάγια καί πλανεύτρα συσκευή
τῆς τηλοψίας...
Καί μπορεῖ αὐτήν τήν στιγμή νά
μήν ὑπάρχουν περιθώρια ἀμέσων ρυθμίσεων τοῦ ἐκλογικοῦ νόμου, ὅμως ἡ
Νέα Δημοκρατία δέν ἀποκλείει «σέ
ἑπομένη φάση» νά ἀνεβάσει τό πλαφόν ἀπό τό 3% στό 5%, ἐναρμονίζοντας κατά τοῦτο τά ἐν Ἑλλάδι ἰσχύοντα μέ τά δεδομένα τῆς Γερμανίας.
Ἐκεῖ τό πλαφόν εἶναι στό 5%, ἐδῶ καί
πολλές δεκαετίες, γιά τήν ἀποτροπή
εἰσόδου στήν Μπούντενσταγκ κομμάτων ἐθνικῶν μειονοτήτων.
Στήν ΕΡΤ βλέπω έναν
δημοσιογράφο, ὁ ὁποῖος μέ
χρι πρό τινος μετεῖχε ὡς παρουσιαστής σε τηλεοπτική
Σχετικό ἐρώτημα ἐτέθη στόν
ἐκπρόσωπο τῆς ΝΔ κ. Ἄκη Σκέρτσο,
κατά τήν τελευταία προεκλογική ἐνημέρωσή του πρός τούς δημοσιογράτοῦ Εὐθ. Π. Πέτρου
κώτερη κατά τήν γνώμη μας, ἀναθεώρησή του πού
ἔγινε το 1985. Τότε τό Σύνταγμα κατέστησε τόν
Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας διακοσμητική φιγούρα, ἀφαιρῶντας του κάθε ουσιαστική ἁρμοδιότητα. Μέχρι τότε (καί ἀπό τό 1975 πού τό Σύνταγμα
ἐξεπονήθη ἀπό τόν ἀείμνηστο Κωνσταντίνο Τσάτσο) ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας ἦταν πραγματικός ρυθμιστής τοῦ Πολιτεύματος. Συνεπικουρούμενος ἀπό τό Συμβούλιο τῆς Δημοκρατίας ἀπεφάσιζε (αὐτός καί ὄχι ὁ ἑκάστοτε πρωθυπουργός) ἄν
θά πρέπει οἱ ἐκλογές νά εἶναι πρόωρες ἐνῷ μποροῦσε νά ἀναπέμψει νομοθετήματα ἀπαιτῶντας νά
ψηφισθοῦν μέ πραγματική ἀπόλυτη πλειονοψηφία
151 βουλευτῶν.
Εἶναι προφανές λοιπόν ὅτι θά πρέπει νά ὑπάρξει κάποια κυβέρνησις, κάποια Βουλή πού θά προβεῖ σέ πραγματική αναθεώρηση καί θά ἐπαναφέρει
τίς θεσμικές διασφαλίσεις. Φαίνεται όμως πώς ὅλοι
Συνέχεια στην σελ. 3
τοῦ Δημήτρη Καπράνου
Πάντα μέγας, πάντα ἐπίκαιρος, πάντα Ἕλληνας
ὁμιλεῖ πλέον ὡς ἐκπρόσωπος
κόμματος. Παράδοξο καί παράξενο τό θέαμα, ἄς πᾶμε κάπου ἀλλοῦ. Καί, πατῶντας
τό μαγικό κουμπάκι, βρίσκομαι στόν δίαυλο τῆς Βουλῆς,
ὁ ὁποῖος, ὅταν δέν τόν ἐπιλέγουμε στις μικρές ώρες γιά
νά μᾶς νανουρίσει μέ τό συἐκπομπή στο ίδιο κανάλι, να ανεχές μπούρου-μπούρου τῶν
ἔθνοσωτήρων, ἔχει κάποια
προγράμματα συναρπαστικά. Καί ἰδού, στο Εκράν,
ὁ μέγας Μίκης Θεοδωράκης,
νά ἀφηγεῖται στην καλή μας
συνάδελφο τό πῶς προέκυ
ψε το περίφημο Καραμανλής
ή τάνκς...
Συνέχεια στην σελ. 4
Ὑπουργοί «σέντερ φόρ»
θά γίνουν ὑπουργοί
«σέντερ μπάκ»
ΠΡΟ ΕΚΠΛΗΞΕΩΝ θά βρεθοῦν ἀρκετά πρωτοκλασσᾶτα στελέχη τῆς προηγουμένης Κυβερνήσεως
τήν ἑπομένη τῶν ἐκλογῶν, σέ περίπτωση πού ἡ ΝΔ ἀποκτήσει ἰσχυρή αὐτοδυναμία. Στην τελευταία συνέντευ
ξη πρίν ἀπό τήν κάλπη, ὁ Πρόεδρος τῆς ΝΔ κ. Κυριάκος Μητσοτάκης περιέγραψε ἐκ νέου μέ ἀθλητικούς
Συνέχεια στην σελ. 3
ADHNAN
Άριθμ. φύλ. 42583
Ἔτος 147ον
Τιμή 1,5 €
(σελ. 3)
φους. Αὐτός ὅμως ἀντιπαρῆλθε τό ζήτημα μέ μιά σύντομη ἀπάντηση, ὅτι
δέν ὑπάρχουν σκέψεις ἀλλαγῶν «σέ
αὐτή τήν φάση», καί βιάστηκε νά λήξει τήν ἐνημέρωση εὐχόμενος στούς
παρισταμένους «καλή ψῆφο».
Ὁ διάλογος πού διημείφθη ἔχει ὡς
ἀκολούθως:
«Ἐρώτησις: Κύριε ἐκπρόσωπε, θά
ἦταν στις σκέψεις τῆς ἑπόμενης κυβέρνησης ἐάν εἶναι ἡ Νέα Δημοκρατία, νά προσαρμόσει κάποια κομμάτια τοῦ ἐκλογικοῦ νόμου; Γιά παράδειγμα, ἔχει ἀκουστεῖ ὅτι μπορεῖ νά
Συνέχεια στην σελ. 3
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΠΙΛΟΤΟΣ
ΤΟΥ ΚΑΣ – ΣΚΑΝΔΑΛΟ
Υἱοθετεῖ τόν
δανεισμό κλεμμένων
ἀρχαιοτήτων
Πῶς ὁ Ὀμπάμα ἐξέθεσε
τό Μουσεῖο Ακροπόλεως
γιά τίς Καρυάτιδες
τοῦ Κώστα Κόλμερ
Στις 25/06
ΕΚΔΟΣΙΣ για 2 με τον ΠΑΜΕ Σ
ΕΣΤΙΑ
εκδρων Καταλονίκης και μερικές αποφάσεις
ΝΙΚΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ
Η άγνωστη ζωή του αμφιλεγόμενου κομμουνιστή πηγεία
Μύθοι και αλήθειες για τη δράση του
και την αυτοκαταστροφική του προσωπικότητα,
που οδήγησε το έθνος στον εμφύλιο σπαραγμό
ΕΣΤΙΑ
Arposive sec
ΝΙΚΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ
παρηγή ζωή του κόσμου στή ημέ
Μονομάχοι
τῶν μετεμφυλιακῶν
(1950-1964)
καί μεταδικτατορικῶν
ἐκλογῶν (1974-1993)
τοῦ Τίτου Ἰω. Ἀθανασιάδη
ΠΕΡΙΩΝΥΜΕΣ ὑπῆρξαν οἱ μεταεμφυλικές ἐκλογικές συγκρούσεις μεταξύ
Κεντροδεξιᾶς καί Κεντροαριστερᾶς,
λόγῳ τῆς ὀξύτητας τῶν παθῶν πού τίς
χαρακτήριζαν, μολονότι τό πρόγραμμα καί ἡ πολιτική τῶν δύο παρατάξεων, ἰδίως ἐπί τῶν ἐθνικῶν μας θεμάτων, ἐλάχιστα διέφεραν. Ἀπό ἄποψη
τακτικῆς, ὁ προεκλογικός ἀγῶνας τῶν
δύο παρατάξεων ἀπέβλεπε στό ποιός
θά κυριαρχήσει στόν κεντρῶο χώρο.
Συνέχεια στην σελ. 7