Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΙΧΑ, από και ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΎΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
Δευτέρα
19 Ιουνίου 2023
Ἰούδα ἀποστ. τοῦ Θαδδαίου ἤ Λεββαίου.
Παϊσίου ὁσίου τοῦ μεγάλου
Σελήνη 1 ἡμέρας | Ανατολή ἡλίου 6.02΄ – Δύσις ἡλίου 8.50΄
ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΗ ΤΟΥ γιά ἀξιοποίηση στελεχῶν
ἀπό διάφορους πολιτικούς χώρους, ἐπιβεβαίωσε χθές
ὁ Πρόεδρος τῆς ΝΔ, λέγοντας ὅτι στόχος του εἶναι τό
«μπόλιασμα» τοῦ κόμματός του μέ ἱκανά στελέχη πού
δέν θά προέρχονται ἀπό τόν γαλάζιο κομματικό μηχανισμό. Στήν χθεσινή διακαναλική συνέντευξη Τύπου ὁ κ. Κυριάκος Μητσοτάκης προειδοποίησε πρωτοκλασσᾶτα μέλη τῆς προηγουμένης κυβερνήσεως,
ὅτι δέν θά περιληφθοῦν στο νέο σχῆμα, σε περίπτωση πού ἡ ΝΔ λάβει τήν προσεχῆ Κυριακή ἰσχυρή
αὐτοδυναμία. Καί αὐτό, διότι ἡ νέα Κυβέρνησις πού
ὁραματίζεται «θά δώσει ἔμφαση στή δυνατότητα τῶν
προσώπων πού μποροῦν νά ὑλοποιήσουν τις συγκεκριμένες πολιτικές γιά τίς ὁποῖες ἔχουμε δεσμευτεῖ.»
Ἔστειλε τό μήνυμα, ὅτι «δέν ἔχει καμμία δικαιολοΕΥΠ: Στρατευμένος
τῆς Ἀγκύρας καί
ὁ μουσουλμᾶνος
ὑποψήφιος τῆς ΝΔ!
ΤΟ ΜΕΙΖΟΝ θέμα τῆς μουσουλμανικῆς
μειονότητος στήν Ροδόπη ἀπησχόλησε
ἐκτενῶς τήν χθεσινή διακαναλική συνέντευξη Τύπου πού ἔδωσε ὁ Πρόεδρος τοῦ
ΣΥΡΙΖΑ, εἰδικῶς σέ ὅ,τι σχετίζεται μέ τήν
ἐνημέρωση πού εἶχε ἀπό τήν ΕΥΠ γιά τήν
δράση τῶν δύο ὑποψηφίων βουλευτῶν τοῦ
κόμματός του.
Ὁ κ. Ἀλέξης Τσίπρας ἀπεκάλυψε ὅτι
στό ἔγγραφο τῆς ΕΥΠ πού τοῦ ἀπηύθυνε
τό Μέγαρο Μαξίμου «γίνεται σαφής ἀναφορά καί γιά τόν ὑποψήφιο τῆς ΝΔ. Αὐτή
ἡ σαφής ἀναφορά μιλᾶ γιά στρατευμένο
στά σχέδια τῆς Ἄγκυρας καί τοῦ τουρκικοῦ προξενείου»!
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
«Θά μπολιάσουμε τήν Νέα Δημοκρατία μέ ἱκανά
στελέχη ἀπό τό ἐκσυγχρονιστικό ΠΑΣΟΚ...»
Συνέχεια στην σελ. 3
Μητσοτάκης: Χωρίς ἰδεολογικό πρόσημο οἱ ἐπιλογές μου γιά τό νέο υπουργικό συμβούλιο
− Ἐκτός κυβερνήσεως καί πρωτοκλασσᾶτοι ὑπουργοί τῆς ΝΔ – Δέν θά τηρήσω ἰσορροπίες
- Διαμαντοπούλου, Φλωρίδης, Μανιάτης, Χριστοφιλοπούλου στον προθάλαμο
Ἀπόπειρα προβοκάτσιας
σέ τζαμί τῆς Ξάνθης
μέ σκίσιμο τοῦ Κορανίου
Λεπτομέρειες στήν σελ. 4
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
«Μπροστά σέ ἕνα ἀκόμη δύσκολο καλοκαίρι
εὑρίσκονται οἱ Βρεταννοί, ἀφοῦ οἱ ὑψηλές θερμοκρασίες καί ἡ λειψυδρία φέρνουν ἔκτακτα μέτρα
πού πρίν ἀπό λίγα χρόνια δέν θά μποροῦσαν
οὔτε κἄν νά τά σκεφθοῦν. Ἔτσι ἀπό τίς 26 Ιουνίου
οἱ κάτοικοι στίς περιοχές Κέντ καί Σάσσεξ, λόγῳ
τῶν ἀκραίων καιρικῶν φαινομένων, δέν θά μποροῦν νά πλένουν τα αυτοκίνητά τους οὔτε νά ποτίζουν τούς κήπους τους! Δέν γίνεται βεβαίως λόγος γιά τίς πισίνες. Ἐξ αἰτίας τῶν ὑψηλῶν θερμοκρασιῶν πού ἐπεκράτησαν τίς τελευταῖες ἡμέρες,
ἡ ζήτησις τοῦ νεροῦ ἐκτινάχθηκε, καί σέ ὁρισμένες περιοχές χρειάσθηκε νά διακοπεῖ ἡ ὑδροδότησις, ὑποχρεώνοντας σχολεῖα να κλείσουν ὁρισμένες τάξεις. Ὁ Νταίηβιντ Χίντον, ἐπί κεφαλῆς τῆς
South East Water, εἶπε ὅτι δέν ὑπῆρξε ἄλλη ἐπιλογή ἀπό τήν προσωρινή ἀπαγόρευση. Ἡ ἄλλοτε πλούσια σέ νερά Βρεταννία ἔχει πλέον καί αὐτή
πρόβλημα να καλύψει τίς ἀνάγκες τῶν κατοίκων.
«Ἡ κατάστασις ἐξελίχθηκε μέ μεγαλύτερη ταχύτητα σέ σχέση μέ τόν προηγούμενο χρόνο» δήλωσε
ὁ Χίντον. Καί τό προηγούμενο καλοκαίρι, περιορισμοί στην χρήση τοῦ νεροῦ ἐπεβλήθησαν σχεδόν σέ ὁλόκληρη τήν χώρα ἐξ αἰτίας τῆς ξηρασίας καί τῶν πρωτοφανῶν πυρκαϊῶν.
γία νά ἐμπλακεῖ σέ μία λογική ἐσωτερικῶν ἰσορροπιῶν, ἀλλά θά ἀναζητήσει στό σχηματισμό τῆς Κυβέρνησης τόν καλύτερο ἤ τήν καλύτερη γιά τήν θέση καί τήν ἀποστολή τήν ὁποία αὐτός ἢ αὐτή θά πρέπει νά ἀναλάβει.»
τος τῆς ΝΔ μέ ἱκανά στελέχη, εἶναι μία συνεχής προσπάθεια. Δέν σταματάει» ἦταν ἡ ἀπάντησις πού ἔδωσε ὁ τέως Πρωθυπουργός στήν ἐρώτηση ἄν σκέπτεται νά ἀξιοποιήσει καί ἄλλα στελέχη ἀπό τόν χῶρο
τοῦ λεγόμενου ἐκσυγχρονιστικοῦ ΠΑΣΟΚ πού εἶναι
σήμερα ἐκτός κόμματος. Συμφώνως πρός πληροφο«Νομίζω ὅτι ἔχουμε ἀποδείξει μέχρι στιγμῆς ὅτι
ρίες, στό «μπόλιασμα» τῆς ΝΔ μποροῦν νά συμμεἔχουμε τήν δυνατότητα νά ἐντάσσουμε στη Νέα Δητάσχουν πρώην στελέχη τοῦ ΠΑΣΟΚ, ὅπως οἱ κ.κ.
μοκρατία στελέχη τά ὁποῖα ἀνήκουν σέ ὅλους τούς
Διαμαντοπούλου, Φλωρίδης, Μανιάτης καί Χριστοπολιτικούς χώρους. Ἅμα δεῖτε πόσα ἀπό τά κυβερνη- φιλοπούλου. Οἱ δύο πρῶτοι τήν προηγούμενη ἑβδοτικά στελέχη ἐκλέχθηκαν πιά βουλευτές τῆς Νέας ομάδα με δημόσιες τοποθετήσεις τους γιά τό θέμα τῶν
Δημοκρατίας στήν προηγούμενη κάλπη, ἀντιλαμβά- βουλευτῶν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ στήν Ροδόπη εἶχαν υἱοθετήνεστε ἀκριβῶς αὐτό τό ὁποῖο σᾶς λέω. Καί αὐτό πού
σει τήν ἐπιχειρηματολογία τῆς ΝΔ, καταγγέλλοντας
πρέπει νά σᾶς πῶ εἶναι ὅτι αὐτή ἡ προσπάθεια τῆς τό τουρκικό προξενεῖο καί ἀποκαλύπτοντας ὅτι μουἀνανέωσης τῆς Νέας Δημοκρατίας, τοῦ μπολιάσμα-σουλμάνοι ἀπό τήν Γερμανία εἶχαν σπεύσει τήν πρώde
τοῦ Μανώλη Κοττάκη
Τό σκάκι μεταξύ Μητσοτάκη - Ἐρντογάν
καί τά ἕξι μίλια στό Ανατολικό Αἰγαῖο
ΕΙΧΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ἐνδιαφέρον γιά ὅσους μποροῦν
νά διαβάζουν πίσω ἀπό τίς γραμμές ἡ χθεσινή συνέντευξη τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη στο Λαύριο.
Γιά νά καταλάβουμε πλήρως τήν τακτική τοῦ
τό ἐσωτερικό ἐκλογικό ἀκροατήριο, μία βδομάδα
ὅταν μεταδιδόταν μόνο στο διαδίκτυο, θά πρέπει
νά στο πλαίσιο τοῦ σαρανταπεντάλεπτου καί μία
κικές ἐκλογές ὁ Πρόεδρος Ερντογάν ἀνέβαλε τήν
νά ὑπενθυμίσουμε τά ἑξῆς: ἀμέσως μετά τίς τουρἄσκηση Θαλασσόλυκος. Κάλεσε τόν κύριο ΜητσοΔιότι πέραν τῶν κλασσικῶν στοχεύσεών του πρός Προέδρου τῆς Νέας Δημοκρατίας στίς ἀπαντήσεις
πρίν ἀπό τίς ἐκλογές, ὁ Πρόεδρος τῆς Νέας Δημο-κικά, μία ὅταν ἡ διακαναλική μεταδιδόταν ζωνταπού ἔδωσε σέ δύο περιπτώσεις γιά τά ἑλληνοτουρκρατίας φαίνεται ὅτι ἀξιοποίησε τό βῆμα τοῦ συνεδριακού κέντρου μίας κωμοπόλεως, ἡ ὁποία βρισκόταν μέχρι πρόσφατα στο στόχαστρο τῆς κριτικῆς του Τούρκου προέδρου Ταγίπ Ερντογάν για
φιλοξενία Κούρδων «τρομοκρατῶν» (μετά τό κλείσιμο τοῦ κέντρου φιλοξενίας προσφύγων δέν εἶναι
πιά), προκειμένου να χαράξει τήν ἄμυνά του στις ατάκη να τηρήσει τίς ὑποσχέσεις πού τοῦ ἔχει δώσει
ἐπικείμενες πιέσεις πού θά δεχθεῖ γιά τόν ἑλλη, στα Κατεχόμενα. Διεκήρυξε ἀπό ἐκεῖ ὅτι θά καθίσει
χωρίς να διευκρινήσει ποιές είναι αυτές. Μετέβη
νοτουρκικό διάλογο. Ἀμφιβολία περί αὐτοῦ ἄς μήνα στο τραπέζι τοῦ διαλόγου γιά τό Κυπριακό, μόνον
ὑπάρχει. Ἡ Ἑλλάς θά προσέλθει σέ αὐτόν τόν διά ἄν ὑπάρξει λύση δύο χωριστῶν κρατῶν. Ἔθεσε ζήλογο εὑρισκόμενη σέ ἄμυνα. Ὄχι μόνον ἔναντι τῆς
ἐπιθετικῆς τακτικῆς τῆς Τουρκίας ἀλλά καί ἔναζτημα περιορισμοῦ τῶν ἐξοπλισμῶν ἀπό τήν Ἑλλάντι τῶν πιέσεων πού θά μᾶς ἀσκηθοῦν ἀπό τούς ξενεῖο στήν Θράκη μετά τίς καταγγελίες τοῦ κυρίδα. Καί μέ τόν τρόπο πού κινεῖται τό τουρκικό προσυμμάχους. Ηδη βουλευτές ὅλων τῶν κομμάτων
τῆς παρελθούσας Βουλῆς καί τῆς παρελθούσας
τουρκικῆς ἐθνοσυνέλευσης πηγαίνουν καί ἔρχονται μυστικά στήν Ἄγκυρα καί στήν Ἀθήνα, καί μετέχουν σε μυστικές ἐμπιστευτικές ἐνημερώσεις
πού διοργανώνουν τρίτοι, προκειμένου να προετοιμαστεῖ τό κλίμα.
ου Μητσοτάκη γιά τήν παρέμβασή του στίς ἐθνικές
ἐκλογές, ἐμμένει νά ὑπογραμμίζει τό ἐνδιαφέρον
του γιά τήν μουσουλμανική μειονότητα.
Μπαγκλαντεσιανός
σκότωσε τήν
Ἀναστάζια στήν Κῶ
ΑΤΤΙΚΗ. Αἴθριος καιρός μέ μέτριους βορείους ἀνέμους. Θερμοκρασία ἕως 31β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Αἴθριος καιρός. Ἄνεμοι βόρειοι. Θερμοκρασία ἕως 29β.
ΤΡΑΓΙΚΟ τέλος εἶχε ἡ ὑπόθεσις τῆς 27χρονης Ἀναστάζια ἀπό τήν Πολωνία, ἡ ὁποία εἰργάζετο σέ ἑστιατόριο στήν Κῶ. Χθές, μετά ἀπό μεγάλη κινητοποίηση ἀστυνομίας καί ἐθελοντῶν, εὑρέθη τό πτῶμα της σέ
ἀγροτική περιοχή στίς Ἁλυκές Κῶ. Ἔχει συλληφθεῖ
ἕνας 32χρονος ἀπό τό Μπαγκλαντές ἐνῷ ἐπίκεινται καί
Συνέχεια στην σελ. 3
Ἡ Ἑλλάς εἶναι ἀναμφισβήτητα- ναυτική χώρα.
Γι’ αὐτό καί σέ περιπτώσεις όπως αὐτή τοῦ προσφάτου ναυαγίου, ή χώρα
πρέπει νά ὁμιλεῖ μέ ὅρους
ναυτικούς.
Φυσικά, ἡ Ἑλλάδα εἶναι
καί χώρα «μεσογειακή»,
πρᾶγμα πού σημαίνει ότι
Ωστόσο, ὅλα δείχνουν
ὅτι οἱ ἐνέργειες, ἀπό ἑλληνικῆς πλευρᾶς, ἦσαν οἱ ἐνδε
δειγμένες. Τό Λιμενικό Σῶμα,
Γι' αὐτό πού ὁ κύριος Μητσοτάκης ὀνόμασε «μεγάλη πρόοδο».
Ἡ δημόσια ἀνακίνηση τοῦ θέματος ἀπό τήν
πλευρά της Νέας Δημοκρατίας εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα
Συνέχεια στην σελ. 3
Παρά θῖν' ἁλός
Μήπως θά ἔπρεπε ἐμεῖς νά ὁμιλοῦμε ναυτικά;
εἶναι πολύ εὔκολο, ἀντί γιά
τούς ναυτικούς, να προτιμηθοῦν ἄλλοι ὅροι στήν δημό
σια συζήτηση για ένα τόσο
σοβαρό θέμα. Όπερ καί, ἐν
πολλοῖς, ἐγένετο.
δηλαδή, ἐνήργησε βάσει το κριμένη περίπτωση, βάσει
τῶν διεθνῶν συμβάσεων τῶν διεθνῶν κανονισμῶν καί
τοῦ Διεθνοῦς Ναυτιλιακοῦ συμβάσεων, εἶχε τήν ὑποὈργανισμοῦ (ΙΜΟ), ἤτοι χρέωση να συντονίσει τις
τῶν συμβάσεων Solas (τοῦ ἐνέργειες ἐρεύνης καί διασώ
1974) καί Sar (τοῦ 1979).
σεως. Νά ειδοποιήσει, δηλαΝα διευκρινίσουμε ὅτι ὁ
δή, τά παραπλέοντα σκάφη
ΙΜΟ ἀποτελεῖ τόν θαλάσγιά τόν κίνδυνο, ὅπερ καί
ἐγένετο.
σιο βραχίονα τοῦ ΟΗΕ. Ἡ
Ἑλλάς, λοιπόν, στήν συγκε
Συνέχεια στην σελ. 4
Ἀποσύρεται ἡ Βίβλος ἀπό
τά σχολεῖα τῆς Γιούτα,
ἐπειδή περιέχει... χωρία βίας!
MORE INFORME
Νταίηβις, Γιούτα.-Υπό διωγμόν ἔχει τεθεῖ ἡ χριστιανική πίστις στις Ηνωμένες Πολιτεῖες Ἀμερικῆς: ἆρον
ἆρον ἀποσύρεται, ἔτσι, ἡ Βίβλος ἀπό σχολεῖα τῆς Πολιτείας τῆς Γιούτα, τήν ὥρα κατά τήν ὁποία ἄτομα ΛΟΑΤΚΙ πού χλευάζουν τόν Χριστιανισμό, ἐπιβραβεύονται γιά τήν στάση τους...
Συνέχεια στην σελ. 5
τοῦ Δημήτρη Καπράνου
ADHNAN
Ἀριθμ. φύλ. 42578
Ετος 147ον
Τιμή 1,5 €
τη Κυριακή νά ψηφίσουν τούς ἐκλεκτούς τῆς Ἀγκύρας. Ὁ δέ κ. Γιάννης Μανιάτης, μέ μακρά πορεία στο
Ὑπουργεῖο Ἐνέργειας καί ἄριστος γνώστης τῶν συνεχῶν προκλήσεων στά ἐνεργειακά, μπορεῖ νά εἶναι
ὁ νέος ἔνοικος στό κτήριο τῆς Μεσογείων.
Ἡ κ. Εὔη Χριστοφιλοπούλου, ὁ ὁποία γνωρίζεται καλά μέ τόν κ. Μητσοτάκη, καθώς ἦταν μαζί τό
2014 στό Ὑπουργεῖο Διοικητικῆς Μεταρρυθμίσεως, μπορεῖ νά μήν ἀνέλαβε τήν Ἀνεξάρτητη Αρχή
Προστασίας Προσωπικῶν Δεδομένων, ἀλλά ἐνδεχομένως ἦλθε ἡ ὥρα νά ἀξιοποιηθεῖ γιά νά ὑλοποιήσει τις πολιτικές πού σχεδιάζει ὁ κ. Μητσοτάκης.
Υἱοθετῶντας τόν ὅρο πού χρησιμοποιοῦν προπονητές
Συνέχεια στην σελ. 3
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
| Ὁ Μητροπολίτης Πειραιῶς
ἐκθέτει Μητσοτάκη γιά
τίς ἐπιθέσεις στήν «Νίκη»
(σελ. 4)
Στις 25/06
ΕΚΔΟΣΙΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
ΕΣΤΙΑ
Οντων ἐπανές Καφές κακές
ΕΣΤΙΑ
ΝΙΚΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ
Η άγνωστου και του αμφιλεγόμενου κομμουνιστά αγώνα
Μύθοι και αλήθειες για τη δράση του
και την αυτοκαταστροφική του προσωπικότητα,
που οδήγησε το έθνος στον εμφύλιο σπαραγμό
Sepceding Kaun
ΝΙΚΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ
πάγνωστη ζωή του κομμουνιστή ηγέτη
Τό δεύτερο κόμμα
Τῆς Μαρίας Κορνάρου*
ΑΠΟ τά πολλά πού ἀκούγονται ἐν ὄψει
τῶν ἐπερχόμενων ἐκλογῶν, ἕνα ἀπό
αὐτά εἶναι καί τό μήνυμα ὑπέρ τῆς
ἑνότητας. Ὄχι καί πολύ ὀρθόδοξη
πρόταση ἔναντι μιᾶς δημοκρατικῆς
ἀναμέτρησης, ἡ ὁποία βασίζεται, πρωτίστως θά ἔλεγε κανείς, στήν ἀντίθεση. Ιδίως σέ ἕνα δικομματικό σύστημα, ἡ ἐρώτηση εἶναι «ἤ ἐμεῖς ἤ αὐτοί».
Χωρίς ἀστερίσκους καί ὑποσημειώσεις, χωρίς τήν εὐχή νά «κερδίσει ὁ
καλύτερος». Μιλάμε γιά τήν κατάκτηση τῆς ἐξουσίας ἄλλως τε, καί ὄχι
γιά κάποια ἐκδήλωση βασισμένη στήν
εὐγενή ἅμιλλα καί τήν ἐκεχειρία.
Συνέχεια στην σελ. 8