Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
παρέα με τα στοιχεία ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΎΣ Α. ΚΎΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
Παρασκευή
16 Ιουνίου 2023
Τύχωνος ἐπισκ. Ἀμαθοῦντος Κύπρου
Σελήνη 28 ἡμερῶν ΓἈνατολή ἡλίου 6.02’ – Δύσις ἡλίου 8.50΄
ΕΙΝΑΙ ΑΚΑΤΑΝΟΗΤΗ γιά τούς περισσότερους Ἕλληνες ἡ ἀπόφασις τῆς ὑπηρεσιακῆς Κυβερνήσεως γιά κήρυξη τριημέρου ἐθνικοῦ πένθους γιά τό πολύνεκρο
ναυάγιο στά ἀνοικτά τῆς Πύλου. Πολλοί
οἱ νεκροί πράγματι, ἀλλά οὐδείς ἐξ αὐτῶν
Ἕλλην, τό δέ ναυάγιο ἐσημειώθη σέ διεθνῆ
ὕδατα. Ἁπλῶς ἦταν σέ περιοχή εὐθύνης τῆς
Ἑλλάδος ὅσον ἀφορᾶ στήν ἔρευνα και διάσωση. Δέν μποροῦμε νά πιστέψουμε ὅτι
τήν ἀπόφαση γιά τήν κήρυξη τοῦ πένθους
τήν ἔλαβε μόνος του ὁ ὑπηρεσιακός Πρωθυπουργός κ. Ἰωάννης Σαρμᾶς. Θεωροῦμε
βέβαιον ὅτι θά ἐπικοινώνησε μέ περισσοτέρους τοῦ ἑνός πολιτικούς ἀρχηγούς πρίν
προβεῖ στήν ἀνακοίνωση τῆς ἀποφάσεώς
του. Ἴσως μάλιστα νά ἔγινε κατά τρόπον
ἀντίστροφο. Ἴσως δηλαδή κάποιος ἐκ τῶν
ἀρχηγῶν τῶν μεγάλων κομμάτων νά ἀνέλαΣυναγερμός
γιά ἐπιτόκια
καί φυσικό ἀέριο
ΑΚΑΘΕΚΤΗ συνεχίζει τίς αὐξήσεις
ἐπιτοκίων ἡ Εὐρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πού μετά τήν ἀπόφαση γιά ἄνοδό των κατά 25 μονάδες βάσεως προανήγγειλε νέα αὔξηση τόν Ἰούλιο. «Δέν
ἔχουμε τελειώσει τό ταξίδι, δέν ἔχουμε φτάσει ἀκόμα στον προορισμό μας»
ἀνέφερε χαρακτηριστικά ἡ Κριστίν Λαγκάρντ σέ συνέντευξη Τύπου τονίζοντας: «Ἔχουμε ἀκόμα ἔδαφος νά καλύψουμε καί εἶναι πολύ πιθανό να συνεχίσουμε, ἄν δέν ὑπάρξει κάποια οὐσιώδης
ἀλλαγή, μέ αὔξηση τῶν ἐπιτοκίων μας
τόν Ἰούλιο».
Οἱ μελλοντικές ἀποφάσεις τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς ΕΚΤ «θά διασφαλίσουν ὅτι τά βασικά ἐπιτόκια τῆς
Συνέχεια στην σελ. 2
Τό πένθος ταιριάζει στήν Δημοκρατία
Τό ναυάγιο τοῦ πολιτικοῦ κόσμου: Ακυρώθηκε ἡ τηλεμαχία μέ ἄλλοθι
τήν τραγωδία τῆς Πύλου – Τεράστια ἐρωτήματα γιά τούς χειρισμούς τοῦ Λιμενικοῦ
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
βε τήν πρωτοβουλία νά ζητήσει τήν κήρυξη
τριημέρου πένθους.
Διότι ἐν τέλει, μόνον τά κόμματα ἐπωφελοῦνται ἀπό τήν ἀπόφαση αὐτή. Ἔχουν
κατ' ἀρχήν τριήμερη ἀναστολή τῶν ὑποχρεώσεών τους στό πλαίσιο τῆς διεξαγωγῆς
τῆς πλέον βαρετῆς προεκλογικῆς ἐκστρατείας τῶν τελευταίων δεκαετιῶν. Ἀντίπεριοδειῶν, ἐμφανίσεων, ὁμιλιῶν καί ὑποσχέσεων, τελοῦν σέ τριήμερες διακοπές.
Στό τριήμερο αὐτό θά ἔπεφτε καί τό περίφημο ντημπαίητ. Θά ἔπρεπε νά εἶχε γίνει χθές. Ὅμως ἀκυρώθηκε. Ἡ λογική θά
ἔλεγε νά ἀναβληθεῖ. Τήν Κυριακή τό πένθος θά ἔχει λήξει. Γιατί λοιπόν νά μήν γίνει τότε (ἤ ἔστω τήν Δευτέρα) ἡ τηλεμαχία
τῶν πολιτικῶν ἀρχηγῶν; Καί νά θυμίσουμε
ὅτι πρόκειται γιά δεύτερη ἀκύρωση. Πρό
• Ἐπιστολή πού δείχνει τόν ἀπόλυτο πανικό τοῦ Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ στά ἐρωτικά του θά τεθεῖ σέ δημοπρασία ἀπό τόν οἶκο Christie's στο Λονδίνο
τόν ἑπόμενο μῆνα. Τό δισέλιδο γράμμα συνετάχθη ἀπό
τόν Αυστριακό συνθέτη τό καλοκαίρι τοῦ 1782. Σέ αὐτό
ζητεῖ συμβουλές ἀπό ἕναν στενό του φίλο μετά ἀπό
μία «παρεξήγηση» πού εἶχε μέ τήν μέλλουσα πεθερά
του. «Ἐκείνη ἦταν ἕτοιμη να πάει στήν ἀστυνομία γιά
να πάρει πίσω τήν ἀρραβωνιαστικιά του μέ προφανεῖς
τρομερές συνέπειες γιά τή φήμη του» ἀνέφερε ὁ ἁρμόδιος τοῦ Christie's, Τόμας Βένινγκ. Ὁ Μότσαρτ ἦταν
26 ἐτῶν ὅταν ἔγραψε τό γράμμα, λίγο μετά τήν ἄφιξή
του στήν Βιέννη. Ἡ καρριέρα του ἦταν ἀνοδική, ἀλλά ἡ
ἐρωτική του ζωή «γινόταν κάπως περίπλοκη» καί ἤθελε νά προχωρήσει μέ τόν ἐπερχόμενο γάμο του μέ τήν
Κονστάντζα. Ὁ Μότσαρτ καί ἡ Κονστάντζα παντρεύτηκαν λίγο μετά τήν σύνταξη τοῦ γράμματος αὐτοῦ
καί ἦταν μαζί μέχρι τον θάνατό του το 1791 σέ ἡλικία
35 ἐτῶν. Ἐκτιμᾶται ὅτι τό γράμμα θά πωληθεῖ ἀκόμη
και 500.000 λίρες.
• Οἱ θαυμαστές τοῦ Χάρρυ Πότερ θά μποροῦν σύντομα νά ζήσουν σάν τόν ἥρωά τους, σέ ἕνα μαγικό κόσμο,
ἀπό σήμερα. Ἀρκεῖ νά ταξιδέψουν στο Τόκυο. Σήμερα
ἀνοίγει τίς πύλες του τό πάρκο ἀναψυχῆς Toshimaen,
τό ὁποῖο ἔκλεισε το 2020 ἔπειτα ἀπό 94 χρόνια, ἀλλά
τώρα ἡ Warner Brothers Studio Tour Tokyo ἀναπαριστᾶ μία σειρά ἀπό τοποθεσίες ἐμβληματικῶν ταινιῶν
μέ πρωταγωνιστή τόν μικρό μάγο. Ἡ τοποθεσία κοντά
στην Ιαπωνική πρωτεύουσα εἶναι ἰδανική, ειδικά καθώς
ὁ παγκόσμιος τουρισμός αυξάνεται μετά τήν πανδημία
της, δήλωσε ὁ Τόρμπεν Γένσεν, ἀντιπρόεδρος και γενικός διευθυντής τῆς ἑταιρείας. Τά εισιτήρια γιά τούς ἐνήλικες θά κοστίζουν 45 δολλάρια, ἀλλά ἔχουν ἤδη ἐξαντληθεῖ γιά μέχρι τόν Αὔγουστο.
τῶν ἐκλογῶν τοῦ Μαρτίου οἱ ἀρχηγοί εἶχαν
συμφωνήσει σέ ἕνα ντημπαίητ μέ συμμετοχή τῶν δύο μεγαλυτέρων, τοῦ κ. Μητσοτάκη καί τοῦ κ. Τσίπρα, καί ἕνα «κλασσικό» μέ
ὅλους τούς πολιτικούς ἀρχηγούς. Τό πρῶτο
εἶχε ἤδη ἀκυρωθεῖ μέ αἰτιολογία τήν μεγάλη διαφορά ποσοστῶν τῆς Νέας Δημοκρατίας ἀπό τόν ΣΥΡΙΖΑ. Καί ὁ κ. Τσίπρας δέν
εἶπε λέξη. Ὡσάν νά εἶχε ἀναγνωρίσει ἤδη
τήν ἧττά του. Τώρα ἀκυρώνεται καί τό «κανονικό» ντημπαίητ. Καί ὁ μόνος πού ἄρθρωσε μιά φωνή διαμαρτυρίας κατηγορῶντας τά
μεγάλα κόμματα γιά ἀλαζονεία ἦταν ὁ κ. Κυριάκος Βελόπουλος. Οὐδείς ἄλλος.
SRETNO
ΑΤΤΙΚΗ. Νεφώσεις, βροχές. Βοριᾶδες. Θερμοκρασία ἕως 29β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Νεφώσεις, βροχές. Βοριᾶδες. Θερμοκρασία ἕως 26β.
Καί τοῦτο μᾶς δημιουργεῖ τό ἐρώτημα,
μήπως πέραν τῆς ἀνάγκης τριημέρου προεκλογικῆς χαλαρώσεως ὑπῆρξαν καί ἄλλοι Διότι καλῶς ἤ κακῶς, ἀπό ὅποια πλευλόγοι πού ὑπηγόρευσαν τήν ἀκύρωση; Μή-ρά καί ἄν τό δεῖ κανείς, ἀνακύπτουν ἐρωτήπως τό μεγαλύτερο μέρος ἑνός ντημπαίητ, ματα ὄχι μόνον ὡς πρός τό πῶς διαχειρίζεde
Πόλεμος μέσα στά κράτη
Οἱ ἐξαθλιωμένοι τῶν 10 δολλαρίων ξύπνησαν καί ζητοῦν μερτικό ἀπό τήν Δύση
«Ὁ ἀριθμός τῶν ἀνθρώπων τούς ὁποίους ὁ πα-ιστική βοήθεια».
γκόσμιος θρίαμβος τοῦ καπιταλισμού καθιστᾶ περιττούς, αὐξάνεται αὐτόματα καί σήμερα κοντεύει
να ξεπεράσει τήν ἱκανότητα διαχείρισης τοῦ πλανήτη. Είναι πολύ πιθανή ἡ ἐκδοχή ἡ καπιταλιστική νεωτερικότητα νά πνίγει στά ἴδια τά “ἀπόβλητα” πού
παράγει, τά ὁποῖα οὔτε μπορεῖ νά τά ἀφομοιώσει
οὔτε νά τά ἐξαφανίσει».
ΑΝΤΙ ΣΧΟΛΙΟΥ γιά τήν τραγωδία τῆς Πύλου, προτιμῶ «Ἀπό τή στιγμή πού εἶσαι πρόσφυγας, είσαι γιά
νά παραθέσω κατ’ ἀρχάς ἀποσπάσματα ἀπό τό βι- πάντα. Νά γίνεσαι πρόσφυγας σημαίνει νά χάνεις τά
βλίο ἑνός διάσημου Πολωνοῦ συγγραφέα καί Ὁμό- μέσα στά ὁποῖα βασίζεται ἡ κοινωνική ὕπαρξη, δητιμου Καθηγητή τοῦ πανεπιστημίου τοῦ Λήντς, τοῦ λαδή ένα σύνολο καθημερινῶν πραγμάτων καί προΖίγκμουντ Μπάουμαν, ὁ ὁποῖος ἔφυγε ἀπό τόν μά-σώπων πού φέρουν νοήματα –γῆ, σπίτι, χωριό, πόταιο τοῦτο κόσμο τό 2017. Ὀνομάζεται «Ρευστοί λη, γονεῖς, περιουσιακά στοιχεία, ἐργασία καί καθηκαιροί» (Ἐκδόσεις «Μεταίχμιο» 2009). Στο κεφά-μερινά ὁρόσημα. Αὐτά τά πλάσματα, ὄντας σέ μεταλαιο «Ἡ ἀνθρωπότητα σε κίνηση» γράφει μεταξύ κίνηση, δέν ἔχουν τίποτε παρά τή γυμνή ζωή τους,
πολλῶν ἄλλων:
ἡ συνέχιση τῆς ὁποίας ἐξαρτᾶται ἀπό τήν ἀνθρωπιΔέν ἔχει μέλλον ἡ συμφωνία
τῶν σιτηρῶν,
ἐκτιμᾶ τό Κρεμλῖνο
Ἄς μᾶς ἐπιτραπεῖ νά
γνωρίζουμε «κάτι παραπάνω» γιά τό Λιμενικό Σώμα.
Συμπληρώσαμε, αἰσίως,
πενῆντα χρόνια ἐνεργοῦ δημοσιογραφίας καί καθημερινῆς ἐπαφῆς μέ τό ὑπουργεῖο Ναυτιλίας, ἔδρα καί τῆς
ἡγεσίας τοῦ Σώματος, τό
ὁποῖο ίδρυσε τό 1919 δ Ελευ
μόλις τρεῖς ἡμέρες μετά το πολύνεκρο ναυάγιο, θά ἐπικεντρώνετο σέ αὐτό, ὁπότε θά
ἐτίθεντο ἐρωτήσεις πού θά ἔκαναν τούς
πολιτικούς ἀρχηγούς νά αἰσθανθοῦν ἄβολα; Καί ὁ κ. Μητσοτάκης καί ὁ κ. Τσίπρας
ἔχουν στό περιβάλλον τῶν συνεργατῶν
τούς ἀξιολόγους ναυάρχους. Προφανῶς καί
θά τούς συμβουλεύθηκαν, καί ἴσως αὐτά πού
ἄκουσαν νά μήν ἦσαν ἀκριβῶς αὐτά πού περίμεναν. Καί ἔτσι κατέληξαν, κατά τρόπον
«εὐαγγελικό», στήν ἀπόφαση «ἀπελθέτω
ἀπ' ἐμοῦ τό ποτήριον τοῦτο»! Οὐδέν ὅμως
ἀπέρχεται ἐπί τοῦ σταυροῦ τῆς πολιτικῆς,
ὁπότε οἱ ἀρχηγοί τῶν κομμάτων θά βροῦν
πολύ σύντομα μπροστά τους τά ἐρωτήματα
πού θέλουν τώρα νά ἀποφύγουν.
Μόσχα. Δυσοίωνες προβλέψεις γιά τήν συνέχιση τῆς
συμφωνίας γιά τά σιτηρά διατυπώνει ἡ Μόσχα, ἐντείνοντας τήν διεθνῆ ἀγωνία γιά τόν ἐφοδιασμό τῆς ὑφηλίου. Ὅπως, εἰδικώτερα, ἐδήλωσε ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ
Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκώφ, μπορεῖ μέν νά συνεχίζονται οἱ διαπραγματεύσεις, ἀλλά «γιά νά εἴμαστε
Συνέχεια στην σελ. 5
τοῦ Μανώλη Κοττάκη
«Ἡ πλούσια Δύση, ἐνῷ ἀπό τή μία ἀρνεῖται νά
ἀναλάβει μέρος τῆς προσπάθειας γιά τή “διάθεση
καί τήν ἀνακύκλωση τῶν ἀποβλήτων”, κάνει πολύ
λά γιά τήν ἐνίσχυση τῆς παραγωγῆς τους. Ὄχι μό«Οἱ πρόσφυγες ἀποτελοῦν τήν ἐνσάρκωση τῶν
“ἀνθρώπινων ἀποβλήτων”, χωρίς νά ἔχουν κάποια
χρήσιμη λειτουργία νά ἐπιτελέσουν στη χώρα ἄφιξης καί προσωρινῆς παραμονῆς καί χωρίς νά ὑπάρέχει οὔτε ἡ πρόθεση οὔτε ἡ ρεαλιστική προοπτική
γιά ἀφομοίωση καί ἐνσωμάτωση στο νέο κοινωνικό
σῶμα. Ἀπό τήν παροῦσα χωματερή τους δέν ὑπάρνο ἔμμεσα (...) ἀλλά καί ἄμεσα, μέ τό νά διεξάγει έχει ἐπιστροφή καί καμμία ὁδός διαφυγῆς πρός τά
παγκοσμιοποιημένους πολέμους καί ἀποσταθερο- ἐμπρός».
ποιῶντας ὅλο καί πιό πολλές κοινωνίες».
Συνέχεια στην σελ. 3
θέριος Βενιζέλος. Στίς (πολύ)
πρωινές μας βόλτες, τόν και
ρό τῆς πανδημίας, συναντούσαμε (στο καταχείμωνο) τούς
ἄνδρες τῶν εἰδικῶν δυνάμεων,
ἡμίγυμνους, να γυμνάζονται,
τρέχοντας στούς ἄδειους καί
ἔρημους προβλῆτες. Πρόσω
πα καθαρά, νέοι ἄνθρωποι μέν
θέληση και Ιδανικά.
«Ὁ πρόσφυγας, ὅπως ἐπισήμανε ὁ Μπρέχτ
στό “Die Landschaft des Exils”, εἶναι “ein Vorbote des
Unglücks” –προάγγελος κακῶν εἰδήσεων».
Συλλήψεις ἐννέα
Αἰγυπτίων γιά
τό ναυάγιο στήν Πύλο
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
τοῦ Δημήτρη Καπράνου
Ἡ πληγή τοῦ μεταναστευτικοῦ καί ἡ φθίνουσα Δύση
κο νά ἐπιτίθεται ὁ κάθε «δικαιωματιστής» ἀλλά καί οἱ
γνωστοί «ἔμποροι τοῦ πόνου» κατά τῶν ἀνθρώπων
αὐτῶν, οἱ ὁποῖοι –μέ κίνδυνο
τῆς ζωῆς τους-- σπεύδουν καί
διασώζουν.
ΕΝΝΕΑ ἄνδρες, ὅλοι Αἰγύπτιοι, συνελήφθησαν ὡς
διακινητές μεταναστῶν ἀπό τήν ἀστυνομία τῆς Καλαμάτας. Τούς συλληφθέντες ὑπέδειξαν διασωθέντες
μετανάστες, ἐνῷ, ὅπως ἔγινε γνωστό, ὁ καπετάνιος
τοῦ μοιραίου ἁλιευτικοῦ πνίγηκε ὅταν ἀναποδογύρισε τό σκάφος. Οἱ κατηγορίες πού τούς βαρύνουν εἶναι
Συνέχεια στην σελ. 3
Ἔχουμε πλήρη γνώση
τοῦ περιεχομένου τῶν σεμιναρίων καί τῶν ὅσων διδάσκονται τα στελέχη αὐτά,
στά ὁποῖα ἡ τύχη ἐπεφύλαξε τό καθῆκον νά «φυλάττουν
Θερμοπύλες» στήν θάλασσα.
«Πάνω ἀπό ὅλα ὁ ἄνθρωπος»
εἶναι ἡ μόνιμη επωδός. Εἶναι,
λοιπόν, τό λιγώτερο, ἄδιἈποτελεῖ ὕβρι κατά τῆς
χώρας καί εὐθεῖα ἐπίθεση
Συνέχεια στην σελ. 4
ται τό ἑλληνικό Κράτος καταστάσεις κρίσεως, ἀλλά γενικώτερα ὡς πρός τήν προετοιμασία καί τήν ἀντίληψη τῶν ὑπηρεσιῶν
μας γιά τέτοιες καταστάσεις.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΣΑΛΑΜΟΥ
Ἁπλό παράδειγμα ἡ ἀνάρτησις τοῦ
Ὑπουργείου Μεταναστευτικῆς Πολιτικῆς,
τό ὁποῖον ἀφ' ἑνός ἐπαίρεται γιά τήν ἐπιτυχῆ ἐπιχείρηση διασώσεως πού σημαίνει
τήν ὁλοκλήρωση τοῦ ἔργου τῶν διακινητῶν
καί τήν ἐγκατάσταση τῶν μεταναστῶν στήν
Ἑλλάδα (κατ' ἀρχήν στήν Μαλακάσα) καί
ἀφ' ἑτέρου ὑπογραμμίζει τήν ἀνάγκη ἐξαρθρώσεως τῶν κυκλωμάτων αὐτῶν. Πρόκειται γιά ἀντίφαση γιά τήν ὁποία δέν φταίει
ὁ ὑπηρεσιακόςὙπουργός. Αὐτός οὔτε νά
βελτιώσει τίς ὑπηρεσίας τοῦ ὑπουργείου
μπορεῖ, οὔτε βεβαίως καί νά τίς ὑποβαθμίσει. Ὅ,τι βρῆκε θά παραδώσει.
Συνέχεια στην σελ. 3
ZAKTSOLOT
335023 THS EARTEPIAN
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Δημοπρατεῖται ἡ πρώτη
ἔκδοσις τοῦ «Ὕμνου
εἰς τήν Ἐλευθερίαν»
DITHYRAMBE
SUR LA LIBERTE
PAR DOSTAOS 56LONOS
ADHNAN
TRADIE FAR
PAR ATABALA JEN
Ἀριθμ. φύλ. 42576
Ετος 147ον
Τιμή 1,5 €
Στις 18/06 η
ERAOFIE THE RYPE
ΕΣΤΙΑ
Tu ping
ΕΣΤΙΑ
bi pot his legis
i for geplate
sapduciazel
Ελληνική υποτέλεια και κλεπτοκρατία 1830-1995
TOU AVOVIOTA TNS EBVIKAS AVTIOTOONS HOOKAN NCTIVE CO
(σελ. 7)
Howks N. Hempstog
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΠΟΤΕΛΕΙΑ
ΚΑΙ ΚΛΕΙΤΟΚΡΑΤΙΑ
1830-1995
Λατρεμένη Πόλη
τοῦ Μιχάλη Λυχούνα
Η ΑΣΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΓΑΛΑΤΑ ἀποτελεῖ γιά
πολλούς λόγους ἕνα κτίσμα σύμβολο
στήν Πόλη. Εξαιρετικό δείγμα ἀκμῆς
καί ἄλκης τοῦ Ἑλληνισμοῦ, ὅταν πίστευε στο μέλλον του καί ἐπένδυε
στήν ἐκπαίδευση. Σύμβολο τῆς παρακμῆς πού ἔφερε ἡ ἐκκαθαριστική
πολιτική τῆς ρεπουμπλικανικῆς Τουρκίας ἀπέναντι στίς ἀλλογενεῖς κοινότητες. Μνημεῖο ἀντοχῆς στίς διώξεις,
ὅταν πολλά ἄλλα ἱδρύματα στην περιοχή περιήλθαν παρανόμως στήν κα
τοχή καί διαχείριση τῆς λεγόμενης
τουρκο-ορθόδοξης ἐκκλησίας τοῦ
Παπα-Ευθύμ καί τῶν ὀπαδῶν του.
Συνέχεια στην σελ. 3