Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
€ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
Email:[email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ετος: 27ο - ΑΘΗΝΑ - Γλάδστωνος 5 - (Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210 - 3304596 210 - 3304613 - Τιμή Περ. 0,20 Ε
Μειωμένη 15% η δαπάνη για τις φετινές διακοπές
Πώς επιχειρούν να «μαζέψουν» το κόστος διακοπών οι Ελληνες
Εφορία:
Χιλιάδες «ραβασάκια» σε συνταξιούχους
Ανοικτές φορολογικές υποθέσεις από το 2017 αλλά και παλαιότερες ερευνά η
ΑΑΔΕ, βάζοντας έτσι στο στόχαστρο και τους συνταξιούχους, αναφέρει σε
ανακοίνωσή του το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων.
Όπως σημειώνει, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων βάζει στο μικροσκόπιο» εκκρε
μείς φορολογικές υποθέσεις από το πρόσφατο παρελθόν, που αφορούν αδήλωτα αναδροΈνωση Τραπεζών: Η ευκαιρία του ESG για μιά από υποδοχής εργαζόμενων και συντούχων. Προτεραιότητα για τον φορολογητικό
επιχειρήσεις και οικονομία
μηχανισμό είναι να ελεγχθούν τάχιστα και να τακτοποιηθούν» ανοιχτές φορολογικές
υποθέσεις, κυρίως από το 2019, που παραγράφονται στο τέλος του 2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
Το ενημερωτικό διατραπεζικό φυλλάδιο με τίτλο "Η
ευκαιρία του ESG για τις επιχειρήσεις και την ελληνι
κή οικονομία", αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της
Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.
Οπως αναφέρεται: «Το τραπεζικό σύστημα είναι
έτοιμο να ενισχύσει τη γνώση και να παρέχει τα
κατάλληλα εργαλεία για την επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης όλων των επιχειρήσεων/πελατών
του, ανεξάρτητα από το επίπεδο ωριμότητάς τους
σήμερα.
Jumbo: Πρόταση για μέρισμα
€0.300 ανά μετοχή
ΑΘΗΝΑ
Αρ. Φύλλου 7313
Πέμπτη
15.06.2023
Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την ισχυρή
χρηματοοικονομική θέση του
Ομίλου και καθώς το μακροοικονομικό περιβάλλον παραμένει σταθερό, αποφάσισε
στην από 13 Ιουνίου 2023
συνεδρίασή του να προτείνει
στην Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί
στις 5 Ιουλίου 2023, τη διανομή μερίσματος από τα κέρδη
του 2022 ποσό μικτού 0,3220
ευρώ ανά μετοχή.
Εφόσον, η πρόταση εγκριθεί
από την Τακτική Γενική Συνέλευση η καταβολή του θα
πραγματοποιηθεί την Τρίτη
29.08.2023, γνωστοποιεί η
σχετική ανακοίνωση.
Υπενθυμίζεται ότι κατά το
2022 n JumboΜΠΕΛΑ
+1,82% είχε προχωρήσει
στην καταβολή ποσού μικτού
1,1550 ευρώ ανά μετοχή με τη
μορφή έκτακτων χρηματικών
διανομών ενώ και τον Μάρτιο
του 2023 η JumboΜΠΕΛΑ
+1,82% προχώρησε στην
έκτακτη χρηματική διανομή
ποσού μικτού 1,1550 ευρώ
ανά μετοχή.
Ελίν και Blue Grid
δημιουργούν το 1ο
πρατήριο LNG-CNG
στην Αττική
Η ελίν και η Blue Grid, ανακοινώνουν ότι στο πλαίσιο της
συνεργασίας τους δημιουργούν
τον 1ο σταθμό υγροποιημένου
και συμπιεσμένου φυσικού
αερίου (LNG-CNG) στην Αττική
(περιοχή Θριασίου), ο οποίος
αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το πρώτο τρίμηνο του
2024.
Η είσοδος της ελίν στην αγορά
του LNG-CNG εντάσσεται στο
πλαίσιο της υλοποίησης του
στρατηγικού σχεδιασμού της
για την μετεξέλιξη του δικτύου
πρατηρίων της σε ολοκληρωμένους ενεργειακούς σταθμούς, ενώ παράλληλα ευθυγρ
αμμίζεται με την ευρύτερη
δέσμευση της εταιρίας για την
προώθηση της βιωσιμότητας
μέσα από την επέκταση των
δραστηριοτήτων της σε φιλικότερες για το περιβάλλον μορφές ενέργειας, αναφέρει ανακοίνωση.
Η Blue Grid είναι η ελληνική
εταιρία που πρωταγωνιστεί
στην αγορά του Downstream
LNG στη ΝΑ Ευρώπη και αποτελεί μέλος του Ομίλου Molgas,
του μεγαλύτερου προμηθευτή
LNG στην Ευρώπη που ελέγχει
σήμερα περίπου το 10% των
υφιστάμενων πρατηρίων LNG.
Η Blue Grid παραμένει πιστή
στο όραμά της για τη θεμελίωτης αγοράς του
Downstream LNG στην περ
ιοχή μας. Μετά την πρώτη φόρτωση LNG σε βυτιοφόρο όχημα
από την Ρεβυθούσα, μετά τη
μετατροπή των πρώτων βιομηχανικών πελατών στην Ελλάδα, διεκδικεί μία ακόμη «πρω
τιά» με συνεργάτη την ελίν στον
τομέα των οδικών μεταφορών.
Created by Universal Document Converter