Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ηχώ των Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΡΙΤΗ
ΙΟΥΝΙΟΥ 2023
ΗΧΩ
ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
T: 210 38 17 700-210 38 17 716-210 38 17 737 F: 210 38 17 331 E: [email protected] W: www.ihodimoprasion.gr
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΧΡΟΝΙΑ
ΕΤΟΣ: 52°
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 14891
Έρευνα:
Ένας στους δύο νέους
καταναλωτές θεωρεί
αποδεκτή την αγορά
προϊόντων απομίμησης
Οι Ευρωπαίοι συνειδητοποιούν ολοένα και
περισσότερο τους κινδύνους και τις συνέπειες της αγοράς προϊόντων παραποίησης/
απομίμησης και της πρόσβασης σε περιεχό
μενο από παράνομες πηγές, σύμφωνα με νέα
μελέτη σχετικά με την αντίληψη των πολιτών
για θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας, η οποία
δημοσιεύτηκε σήμερα από το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(EUIPO).
Το 80% των Ευρωπαίων πιστεύει ότι πίσω
από τα προϊόντα παραποίησης/απομίμησης
βρίσκονται εγκληματικές οργανώσεις και
θεωρεί ότι η αγορά τέτοιων προϊόντων έχει
εξαιρετικά αρνητικό αντίκτυπο στις επιχειρήσεις και τις θέσεις εργασίας. Το 83% των
συμμετεχόντων στην έρευνα πιστεύει επίσης
ότι κάτι τέτοιο ενισχύει την αντιδεοντολογική
συμπεριφορά, ενώ τα δύο τρίτα τη θεωρούν
ως απειλή για την υγεία και την ασφάλεια και
για το περιβάλλον.
Όσον αφορά την πειρατεία, το 82% των Ευρωπαίων συμφωνεί ότι η απόκτηση ψηφιακού
περιεχομένου μέσω παράνομων πηγών ενέχει
τον κίνδυνο επιβλαβών πρακτικών (απάτες ή
ακατάλληλο για ανηλίκους περιεχόμενο).
Παρά τα εν λόγω θετικά αποτελέσματα, η
μελέτη αποκαλύπτει επίσης ότι 1 στους 3
Ευρωπαίους (31%) εξακολουθεί να θεωρεί
αποδεκτή την αγορά προϊόντων παραποίησης/απομίμησης όταν η τιμή του γνήσιου
προϊόντος είναι υπερβολικά υψηλή, ποσοστό
που ανέρχεται στους μισούς (50%) στην περίπτωση των νεότερων καταναλωτών ηλικίας
15-24 ετών.
Μεταβαίνοντας από τη θεωρία στην πράξη,
το 13% των Ευρωπαίων αναφέρει ότι έχει
αγοράσει σκοπίμως προϊόντα παραποίησης/
απομίμησης τους τελευταίους 12 μήνες. Το
ποσοστό αυτό ανέρχεται σε 26% για τα άτομα ηλικίας 15 έως 24 ετών, ποσοστό διπλάσιο
από τον μέσο όρο της ΕΕ, ενώ μειώνεται στο
6% στην ηλικιακή ομάδα 55-64 ετών και κάτω
του 5% στα άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω.
προς επέκταση οδηγείται το
πρόγραμμα προληπτικού
DENTIST PASS:
παιδιά. Το Dentist Pass έως σήμερα
απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6-12
ετών. Σύμφωνα με πληροφορίες, η
επιδότηση ύψους 40 ευρώ θα επεκταθεί και για τους εφήβους έως 17
ετών. Πρόκειται για μια σημαντική
παροχή, καθώς ουσιαστικά θα διπλασιαστεί ο πληθυσμός – στόχος
της σημαντικής προληπτικής οδοντιατρικής δράσης.
Με βάση όσα ισχύουν έως σήμερα,
από το Dentist Pass ωφελούνται
περισσότερα από 660.000 παιδιά.
Βάσει των πληθυσμιακών δεδομένων
της χώρας μας, τα παιδιά 5-9 ετών
υπολογίζονται σε 511.958, τα παιδιά
10-14 ετών σε 553.606 και οι έφηβοι
από 15 έως 19 ετών ανέρχονται σε
549.705. Χωρίς να είναι εφικτό να
προσδιοριστεί με ακρίβεια ο αριθμός
των παιδιών από 12 έως 17 ετών που
θα τους δοθεί η δυνατότητα για το
Dentist Pass, υπολογίζεται ότι είναι
περίπου ο ίδιος με τον αριθμό των δικαιούχων από 6-12 ετών. Καθίσταται,
επομένως, σαφές ότι η παροχή του
προληπτικού οδοντιατρικού ελέγχου
θα «αγγίξει» τελικά παραπάνω από
ένα εκατομμύριο παιδιά.
Το ενδιαφέρον από τους γονείς είναι
ζωηρό. Έως και την Παρασκευή, 9/6,
είχαν πραγματοποιηθεί 101.926 αιτήσεις. Το πρόγραμμα μετρά σχεδόν
τρεις εβδομάδες και εκτιμάται ότι ο
αριθμός των αιτήσεων είναι ικανοποιητικός. Ειδικά εάν σκεφτεί κανείς ότι
δεν έχουν γίνει ακόμη προωθητικές
ενέργειες, ούτε έχει γίνει ενημέρωση
στα σχολεία, κάτι που ετοιμάζεται
από τον Σεπτέμβριο με την έναρξη
της νέας σχολικής χρονιάς.
Το Dentist Pass στοχεύει στην καλλιέργεια μιας νοοτροπίας πρόληψης
και τακτικού ελέγχου της στοματικής
υγιεινής με σκοπό να μεγαλώνουν
τα παιδιά χωρίς οδοντιατρικά προβλήματα. Ήρθε να καλύψει ένα σημαντικό κενό στην Ελλάδα, καθώς
παρατηρούνται συχνά παραμελημένα στόματα, τόσο του παιδιατρικού
πληθυσμού όσο και των ενηλίκων.
Κάθε γονιός που αιτείται για την παροχή του Dentist Pass εγκρίνεται
σχεδόν αμέσως και από τον Ιούλιο
θα μπορεί να λάβει και την κάρτα με
τα χρήματα. Η ισχύς του pass είναι
έξι μήνες, διάστημα μέσα στο οποίο
μπορεί το παιδί να πραγματοποιήσει
τις προβλεπόμενες υπηρεσίες οδοντιατρικής φροντίδας.
Οι προληπτικές πράξεις αφορούν σε:
• Έλεγχο στοματικής υγιεινής
• Καθαρισμό – απομάκρυνση πλακών
• Φθορίωση
• Οδηγίες Στοματικής Υγιεινής
ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΤΕΛΟΣ
Tax Tooptio
K.T.A
Ένας εκ των ασκούντων την επιμέλεια ή τη γονική μέριμνα εισέρχεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα
vouchers.gov.gr μέσω των κωδικών
Taxisnet και αιτείται την έκδοση της
ψηφιακής χρεωστικής κάρτας και
την πίστωση του χρηματικού ποσού,
συμπληρώνοντας τον ΑΜΚΑ ή τον
Προσωρινό Αριθμό Ασφάλισης και
Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (ΠΑ.Α.Υ.Π.Α) του ανήλικου.
Επίσης, συμπληρώνει τα στοιχεία
επικοινωνίας του εισερχόμενου στην
εφαρμογή και ειδικότερα τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και
τον αριθμό κινητού τηλεφώνου του.
Από την Τρίτη, 6 Ιουνίου, είναι εφικτή και η υποβολή αιτήσεων μέσω
ΚΕΠ. Ως λήξη υποβολής αιτήσεων
Αριθμός λέειος
AMIPHENE
KAOTON
ο οποίο
ΚΩΔΙΚΟΣ: 1781
Campa
Διευρύνεται το πρόγραμμα
και για εφήβους έως 17 ετών
ΕΛΤΑ
Hellenic Post
9ll 772529 029121
ορίστηκε η Κυριακή 22 Οκτωβρίου
2023.
Κάθε δικαιούχος του προγράμματος
λαμβάνει μία ψηφιακή χρεωστική
κάρτα (pass) ύψους 40 ευρώ ανά
ωφελούμενο παιδί.
Η χρεωστική κάρτα μπορεί να καλύψει το σύνολο του κόστους των
προβλεπόμενων υπηρεσιών οδοντιατρικής φροντίδας μέχρι του άνω
ποσού, που παρέχονται από οποιονδήποτε ιδιώτη οδοντίατρο.
Το χρηματικό ποσό χρησιμοποιείται
αποκλειστικά για την πραγματοποίηση πράξεων προληπτικής οδοντιατρικής φροντίδας στον ανήλικο
δικαιούχο και δεν είναι επιτρεπτή
οποιαδήποτε μεταφορά σε τρίτο
πρόσωπο.