Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΎΣ Α. ΚΎΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΎΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
Πέμπτη
1 Ἰουνίου 2023
τοῦ Μανώλη Κοττάκη
ΗΤΑΝ σπουδαία ἡ πρωτοβουλία πού ἀνέλαβε χθές ὁ δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας
Μπακογιάννης, νά «δώσει» ἀνήμερα τῶν
γενεθλίων τοῦ ραδιοφωνικοῦ σταθμοῦ
9.84, τό ὄνομα τοῦ ἱδρυτῆ του, δημάρχου
Ἀθηναίων Μιλτιάδη Ἔβερτ στό ἀνακαινισμένο ἀμφιθέατρό του. 36 ὁλόκληρα χρόνια μετά συναντήθηκαν χθές στο Γκάζι δύο
Παρατηρῶντας, μάλιστα, τό πάνελ τῶν
ὁμιλητῶν, στούς ὁποίους μετεῖχαν ὁ ἀναρδιαφορετικές γενιές, πού ὁ χρόνος δέν καχικός τῆς Δεξιᾶς, ἐθνικός μας συνθέτης
τάφερε, εὐτυχῶς, νά τίς ἀλλάξει. Ἡ γενιά
τῶν δημοσιογράφων πού στελέχωσαν διΣταῦρος Ξαρχάκος, ὁ σπανίας ἑλληνομαθείας ἀνανεωτικός τῆς Ἀριστερᾶς Γιάννης
αχρονικά τόν σταθμό μέσα στις δεκαετίΤζαννετάκος, ὁ «οἰκουμενικός διαρκείας»
ες καί ἡ γενιά τῶν πολιτικῶν καί τῶν αὐτοΝῖκος Χατζηνικολάου, ὁ ἐργατικός, σεμνός
διοικητικῶν πού ἡγήθηκαν τῆς παρατάξεκαί ταπεινός διάδοχος τοῦ Ἔβερτ, Λεωνίως μέσα στόν ἱστορικό χρόνο. Μία λεπτή δας Κουρῆς, τό φτωχόπαιδο ἀπό τήν Poγραμμή ἑνώνει τούς περισσότερους ἀπό δόπη, βουλευτής σήμερα Εὐριπίδης Στυαὐτούς τούς ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι κατά
λιανίδης, ὁ στενός συνεργάτης του, Μανώκαιρούς συμφώνησαν, διαφώνησαν, χώρι-λης Αναγνωστάκης, διαπίστωνε κανείς ὅτι
Ἡ φορολόγησις
τῶν μερισμάτων,
ὁ ΟΟΣΑ καί
τά κόμματα
Ἰουστίνου φιλοσόφου καί μάρτυρος. Πύρρου ἐπισκόπου
Σελήνη 13 ἡμερῶν ΓἈνατολή ἡλίου 6.05΄ - Δύσις ἡλίου 8.42′
ΑΤΤΙΚΗ. Νεφώσεις, βροχές στά βόρεια.Ἄνεμοι βοριᾶδες. Θερμοκρασία ἕως 27β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Νεφώσεις, ὄμβροι, βοριᾶδες. Θερμοκρασία ἕως 25β.
Τό ἦθος τῆς εὐγενικῆς Δεξιᾶς
Ἡ ἱπποσύνη τοῦ προέδρου ΜιλτιάδηἜβερτ – Σκέψεις μέ ἀφορμή τήν ὀνοματοδοσία τοῦ ἀμφιθεάτρου
τοῦ 9.84 ἀπό τόν δήμαρχο Ἀθηναίων, Κώστα Μπακογιάννη, παρουσίᾳ Καραμανλῆ - Σαμαρᾶ
Εἰς πεῖσμα τῶν συστάσεων τοῦ ΟΟΣΑ, ἡ
Κυβέρνησις τῆς ΝΔ ἐπέμεινε στήν χαμηλή φορολόγηση τῶν μερισμάτων - ἀπό τήν
χαμηλότερη στήν ΕΕ, ἀντιπαραβάλλοντας τήν ἀνάγκη τῆς χώρας νά εἶναι ἀνταγωνιστική καί πόλος ἕλξεως ξένων ἐπενδύσεων. Ὁ ΟΟΣΑ ἔχει συστήσει στήν
Ἑλλάδα νά αὐξήσει τόν συντελεστή φόρου ἐπί τῶν μερισμάτων, ὁ ὁποῖος εὑρίσκεται αὐτήν τήν στιγμή στό 5%. Τόν ἴδιο
συντελεστή ἔχουν οἱ Βουλγαρία, Ρουμανία καί Σλοβενία, ἐνῷ τόν ὑψηλότερο συντελεστή μεταξύ τῶν εὐρωπαϊκῶν χωρῶν
ἔχει ἡ Ἰρλανδία μέ 51%. Ἀκολουθοῦν ἡ
Δανία καί ἡ Βρεταννία μέ 42% καί 39,4%,
Συνέχεια στην σελ. 3
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ • ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
σαν, ἐπανενώθηκαν, μόνοιασαν. Ὀνομάζεται «ἱπποσύνη». Αὐτή τήν λέξη χρησιμοποίησε ὁ πρῶτος διευθυντής τοῦ σταθμοῦ,
Γιάννης Τζαννετάκος: Ιπποσύνη!Ὡραία
λέξη! Πού παραπέμπει σέ ἱππότες. Μέ
ἦθος ἀστικό. Οἱ ὁποῖοι κρατοῦσαν ψηλά
τό ἐπίπεδο στήν ἀντιπαράθεσή τους. Ἀκόμη καί τήν ἐσωκομματική.
«Ἕνα διαφορετικό πρόσωπο μᾶς δείχνει τό τελευταῖο διάστημα ἡ ἐπί κεφαλῆς τῆς «Πλεύσης Ελευθερίας», κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, ἡ ὁποία ἐπιχειρεῖ
να πείσει τούς πολῖτες ὅτι ἀξίζει να βρεθεῖ μέσα στην
Βουλή. Ἀπό τίς φωνές μέ τίς ντουντοῦκες, τίς ἀπειλές
κατά ἀστυνομικῶν καί τίς ἀτελείωτες ἀγορεύσεις χωρίς νόημα στην Βουλή ἔχει περάσει στις καρδοῦλες μέ
τά δάκτυλα, τήν δημοσίευση τοῦ ἀριθμοῦ τοῦ κινητοῦ τηλεφώνου καί τό ἄνοιγμα πρός ὅλα τά ἐπαγγέλματα. Οἱ ἄλλοι πολιτικοί ἀρχηγοί δίδουν μάχη στό Tik Tok, ἐνῷ ἡ κ. Κωνσταντοπούλου ζητεῖ
νὰ συστηθοῦν μέσῳ τῆς ἱστοσελίδος τοῦ κόμματος.
Στήν ἠλεκτρονική διεύθυνση τῆς «Πλεύσης Ελευθερίας», στην ενότητα «θέλω νά συστηθῶ» ἐμφανίζονται
πολλά ἐπαγγέλματα γιά νά ἐπιλέξει ὁ ἐνδιαφερόμε
νος. Μεταξύ αὐτῶν εἶναι ὁ «ληστής τραπεζῶν»! Τώ
ρα πῶς μπορεῖ νά ἐκμεταλλευθεῖ κάποιο κόμμα τούς
ληστές τραπεζῶν εἶναι ἄγνωστο, ἀφοῦ ἡ περιβόητη
εἰσβολή στό Νομισματοκοπεῖο, πού κάποιοι ὀνειρεύονταν στον ΣΥΡΙΖΑ το 2015, ἔχει σβησθεῖ ἀπό τήν
μνήμη τῶν συντρόφων της. Εκτός καί ἐάν θέλει νά ἀξιοποιήσει τήν «έμπειρία» τους, γιά νά καταπολεμήσει
τίς ληστεῖες καί τό ὀργανωμένο ἔγκλημα.
• Πολλά ἀπρόοπτα θά συναντήσουν ὅσοι ἐπιλέξουν να ταξιδέψουν μέ τήν ἀεροπορική εταιρεία Air
New Zealand. Πρίν ἐπιβιβασθοῦν θά ἀναγκασθοῦν
να βγάλουν παπούτσια, νά ἀδειάσουν τσέπες καί νά
ἀνέβουν στήν ζυγαριά. Ἕως τίς 2 Ἰουλίου, οἱ ἐπιβάτες τῶν διεθνῶν πτήσεων πρέπει νά ζυγίζονται, ὄχι
γιά νά πληρώσουν εἰσιτήρια ἀναλόγως μέ τά κιλά,
ἀλλά ἡ ἑταιρεία θέλει να συλλέξει δεδομένα σχετικά
μέ τό φορτίο καί τήν κατανομή βάρους γιά τά ἀεροπλάνα. Ἔτσι, ζυγίζονται μέχρι καί οἱ ἀποσκευές καί
ἡ κάθε ἀποσκευή. Ἡ δέ ἑταιρεία διαβεβαιώνει ὅτι τά
στοιχεῖα θά εἶναι ἀνώνυμα.
Τό τουρκικό ἁλιευτικό
καί ἡ ἄγνοια τοῦ Διεθνοῦς Δικαίου
Ἀνέφεραν, λοιπόν, οἱ ἀνώνυμοι «κύκλοι» τοῦ
Ὑπουργείου Ἐμπορικής Ναυτιλίας, ὅτι τό συγκεκριμένο τουρκικό σκάφος εἶχε ἄδεια ἀπό τόν
ICCAT. Προφανώς κάποιος θεώρησε ὅτι «πετάμε»
ἕνα λατινικό ἀρκτικόλεξο καί τελειώνουμε. Ἄς
δοῦμε, λοιπόν, τί εἶναι αὐτός ὁ ICCAT. Ἀναλύεται ὡς International Commission for the Conservation of
Atlantic Tunas, δηλαδή Διεθνής Επιτροπή γιά τήν
Προστασία τοῦ Τόνου τοῦ Ἀτλαντικοῦ τό ἐάν
ἔχουν τά Κύθηρα καμμία σχέση μέ τόν Ἀτλαντικό, μπορεῖ εὐκόλως νά τό ἀντιληφθεῖ ὅποιος ἔχει
στοιχειώδεις γνώσεις Γεωγραφίας. Ὁ ἴδιος, ὅμως,
ΟΙ ΑΠΟΡΙΕΣ δέν δημιουργοῦνται ἀπό τό γεγονός ὁ ICCAT εἶναι μία διεθνής ἀρχή πού ἔχει συσταθεί
ὅτι ἕνα το κικό ἁλιευτικό ἔκανε «ἀβλαβῆ διέ- κατόπιν συμφωνίας μεταξύ πολλῶν χωρῶν, κυρίως
λευση» κοντά στά Κύθηρα. Ἀβλαβεῖς διελεύσεις γύρω ἀπό τούς Ὠκεανούς, καί ἔχει ἔργο τήν ἐπιπροβλέπονται ἀπό τό Διεθνές Δίκαιο, ἀλλά γίνο- τήρηση τοῦ ψαρέματος τοῦ τόνου, τήν ἀποτροπή
νται ὑπό συγκεκριμένους ὅρους. Ἡ ἀντίδρασις τῆς ὑπεραλιεύσεώς του καί τήν συγκέντρωση πλητοῦ Λιμενικοῦ Σώματος, μέσῳ «κύκλων» καί ὄχι ροφοριῶν γιά τό ψάρι αὐτό, στόν Ατλαντικό Ωκεμέ ἐπίσημη ἀνακοίνωση, εἶναι πού μᾶς κάνει νά
ανό καί στίς “Adjacent Seas” (δηλαδή στίς θάλασἀποροῦμε. Πόσῳ μᾶλλον πού τήν θέση τοῦ ὑπη- σες ἐκτός κυριαρχίας καί κυριαρχικῶν δικαιωμάρεσιακοῦ ὑπουργοῦ Ἐμπορικῆς Ναυτιλίας κατέτων τῶν χωρῶν). Δέν ἔχει καμμία ἁρμοδιότητα νά
χει ἕνας πρώην ἀρχηγός τοῦ Λιμενικοῦ Σώματος
- Ἑλληνικής Ακτοφυλακῆς, πού εἶναι γνώστης
τῆς καταστάσεως καί δέν θά ἔπρεπε νά ἐπιτρέπει σφάλματα.
δώσει ἄδεια σε κανένα τουρκικό ἤ ἄλλης ἐθνικότητος σκάφος νά διέλθει καί, πολύ περισσότερο,
νά ἁλιεύσει ἐντός τῶν χωρικῶν ὑδάτων τῆς Ἑλλάδος ἤ ὁποιασδήποτε ἄλλης χώρας. Τί μᾶς λέγουν,
λοιπόν, οἱ «κύκλοι» τοῦ Ὑπουργείου Εμπορικής
Ναυτιλίας; Δέν εὑρέθη ἕνας σημαιοφόρος νά τούς
ἀνακαλέσει στην τάξη; Ἐπιστέγασμα εἶναι τό γεγονός πώς ἡ Ἑλλάς δέν εἶναι μέλος τοῦ ICCAT. Δηλαδή, θά μπορούσαμε ποτέ νά δεχθοῦμε ἀδειοδότηση ἐνεργειῶν (ἁλιευτικῶν ἤ ἄλλων) σέ πλοῖα
τρίτων χωρῶν, ἐντός χωρικῶν μας ὑδάτων; Ἀντιλαμβάνεται ὁ ναύαρχος - ὑπουργός Εμπορικῆς
Ναυτιλίας ποιούς ἀσκούς τοῦ Αἰόλου μπορεῖ νά
ἀνοίξουν τέτοιες παραδοχές; Εὐτυχῶς, δηλαδή,
πού πρόκειται γιά ἰσχυρισμούς «κύκλων» καί ὄχι
γιά ἐπίσημες ἀνακοινώσεις.
Συνέχεια στην σελ. 3
Ἀπεβίωσε σέ ἡλικία 84 ἐτῶν
ὁ Θεόδωρος Πάγκαλος
ΑΠΕΒΙΩΣΕ χθές σέ ἡλικία 84 ἐτῶν
τό ἱστορικό στέλεχος καί ὑπουργός
τῶν Κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ, Θεόδωρος Πάγκαλος. Προήρχετο ἀπό γνωστή οἰκογένεια στρατιωτικῶν, ὁ πατέρας του ἦταν ἀπό τούς πρώτους πιλότους τῆς Πολεμικῆς Ἀεροπορίας,
ἐνῷ ὁ παπποῦς του ἦταν ὁ στρατηγός
Συνέχεια στην σελ. 4
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
πρόεδρος τῆς ΟΝΝΕΔ, ἐκπροσωποῦσε τήν
ρίζα τῆς παρατάξεως, πού γεφύρωνε τό παρελθόν, τῆς ΕΡΕ, μέ τό καινούργιο, τῆς ΝΔ.
Τήν παράδοση μέ τήν νεωτερικότητα. Μιά
νεωτερικότητα πού ἐνσωμάτωσε τολμηρά τόν δρομέα τοῦ Βαρώτσου. Μιά νεωτερικότητα πού ἐπέτρεψε στόν ἀντιδήμαρχο
Σταῦρο Ξαρχάκο νά ἀναθέσει στούς «προχωρημένους» γιά τήν ἐποχή ἀρχιτέκτονες
Ἰάνη Ξενάκη καί Πέτρο Πικιώνη νά ἐκπονήσουν τήν μελέτη γιά τό Γκάζι.
Ἐργάστηκα στόν 9.84 ἀπό τό 1993 ἕως
τό 2000 καί ἀπό τό 2009 ἕως το 2012. Τόν θεωρῶ σπίτι μου. Ἀπό τούς συναδέλφους καί
τούς ἠχολῆπτες μέχρι τούς θυρωρούς καί
τούς διοικητικούς. Κοιτῶντας τά πρόσωπα
πού κατέκλυσαν τό ἀμφιθέατρο χθές, τόσο ἀπό τήν δημοσιογραφία ὅσο καί ἀπό τήν
πολιτική, ἀντελήφθην γιατί εἶναι τόσο κρίσιμα τά θεμέλια οἱουδήποτε θεσμοῦ. Αὐτό
πού λαϊκά λέμε, ὅτι τό σπίτι κρίνεται «ἀπό
τήν μάνα του». Διευθύντρια τοῦ σταθμοῦ
Ἡ Δεξιά τοῦ Μιλτιάδη Ἔβερτ ἦταν
εὐγενική καί εἰλικρινῶς συμπεριληπτική.
Περιεῖχε τήν πεφωτισμένη Ἀριστερά χωρίς νά τήν καταδιώκει. Τήν ἐνσωμάτωνε,
δέν τήν ἀπέβαλλε. Ἀλλά καί ἡ Ἀριστερά
Η Ὁ Μιλτιάδης Ἔβερτ
ἡ Δεξιά τοῦ Ἔβερτ δέν ὑπῆρξε ποτέ ἀσφυ- «περιεῖχε»
τήν Δεξιά,
καθώς ἀπολάμβανε είναι σήμερα ή σεμνή φιλελεύθερη
κτική ἀλλά πάντοτε εὐρύχωρη. Μέ κορμό τήν ἀπεριόριστη ἐλευθερία λόγου καί κριὅμως. Διότι ὁ Ἔβερτ, ὅπως εὔστοχα παρα- τικῆς πού τῆς ἐδίδετο σε καιρούς δύσκοτήρησε ὁ βουλευτής Ροδόπης καί πρώην υλους. Ήταν μία Δεξιά, πού δημοτικά ὀνογαρίτα Μυτιληναίου. Θά τήν ἐπέλεγε καί ὁ
Ἔβερτ, ἄν ζοῦσε. Στά χρόνια πού ἐργάστηκα
Συνέχεια στην σελ. 3
Πρωί-πρωΐ, διαβάζοντας τά νέα, ἔπεσα ἐπάνω σε
δύο ἀκόμη θανατηφόρα τροχαῖα μέσα στήν Ἀθήνα. Ποῦ
θά πάει αὐτό τό κακό στήν
δύσμοιρη πατρίδα μας; Μία
κωμόπολη τόν χρόνο χάνουμε ἀπό τήν τρελή ὁδήγηση, τήν κακή σήμανση,
τούς ἄθλιους δρόμους.
τοῦ Εὐθ. Π. Πέτρου
θά σᾶς μιλήσω γιά τήν
δική μου περίπτωση. Ἔχω
τήν ἀτυχία νά ὁδηγῶ τά
σαββατοκύριακα στήν Σαλαμῖνα. Νομίζω ότι στο νησί
αὐτό ἡ ὁδήγηση είναι «ρωσσική ρουλέτα». Γιά νά φθάσω ἀπό τό φέρρυ-μπώτ τῶν
Παλουκιῶν στο σπίτι, προε
τοιμάζομαι ψυχολογικά. Μέ
Ἔκθεσις μέ σπάνιες
φωτογραφίες ἀπό
τό Ἅγιον Ὄρος
και τα Μετέωρα
τοῦ Δημήτρη Καπράνου
Πῶς χάνεται μία κωμόπολη κάθε χρόνο
τό πού στρίβω τόν πρῶτο
δρόμο μετά τό δημαρχεῖο
τοῦ χωριοῦ, πρέπει νά σταματήσω σε τρία «Στόπ».
Τις περισσότερες φορές τα
σήματα εἶναι ξεθωριασμένα ή
δέν φαίνονται, καθώς τά σκε
πάζουν τα κλαδιά τῶν δέν
δρων. Σταματῶ πάντα καί
τίς περισσότερες φορές κά
Λεπτομέρειες στήν σελ. 7
ποιο αυτοκίνητο διασχίζει
τόν δρόμο πού εἶναι μπροστά
μου μέ λιγγιώδη ταχύτητα!
Ἔτσι καί δέν δεῖς τό «Στόπ»
ἢ δέν σταματήσεις, ἔχεις γίνει κομμάτια! Τρέχουν με τα
χύτητα τουλάχιστον ἑκατό
χιλιομέτρων, σέ ἕναν δρόμο
πού ἔχει-δέν ἔχει μῆκος ἑνός!
Συνέχεια στην σελ. 4
ADHNAN
μαζόταν «Νέα Εποχή» καί εἶχε ἦθος. «Δέν
ψηλώνεις ἐσύ, ὅταν κονταίνεις τόν ἀντίπαλο» ἔλεγε ὁ Ἔβερτ.
Τά θεμέλια εἶναι τό κρίσιμο
ELTIA
Γιὰ κράτη φυγιά
ΕΣΤΙΑ
Ἀριθμ. φύλ. 42565
Ετος 147ον
Τιμή 1,5 €
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
ΣΥΡΙΖΑ καί ΚΚΕ
ἀπέρριψαν ψήφισμα γιά
τήν ἀποφυλάκιση Μπελέρη
EIMAPP
ΟΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ,
Ο ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΤΟΥΣ.
ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΨΥΧΡΕΣ
ΔΟΛΟΦΟΝΙΕΣ ΤΟΥΣ
ΕΣΤΙΑ
LECE EL
Εκτάκτως το Σάββατο 13/16
ΕΣΤΙΑ
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΑΦΙΑΣ
και καταγής των μεγαλύτιμων μαρτύρων όλων των εποχών
ΜΑΦΙΑΣ
NIGEL CAW HERVE
ΕΣΤΙΑ
(σελ. 4)
το περιοδικό
ΕΣΤΙΑζω
Ἀλλαγή τοῦ
πολιτικοῦ σκηνικοῦ
ἀπό τίς διπλές ἐκλογές
τοῦ Ἀνδρέα Σταλίδη*
ΣΤΙΣ ἐκλογές τῆς 21ης Μαΐου βγήκε
νόκ-ἄουτ ἡ ἀξιωματική ἀντιπολίτευση. Ἡ ΝΔ ἔμεινε χωρίς ἀντίπαλο, ὁπότε τώρα τό ΠΑΣΟΚ μέ τόν ΣΥΡΙΖΑ θά
πλησιάσει τό ἕνα τό ἄλλο καί θά ἔχουμε δύο κόμματα ἰσοδύναμα στήν ἀντιπολίτευση, πού ὅμως καί τά δύο θά
εἶναι πολύ μακρυά ἀπό τήν ΝΔ. Στίς
ἐκλογές τῆς 25ης Ιουνίου, τό ἀντίστοιχο ξεκαθάρισμα θά γίνει καί ὅσον
ἀφορᾶ τήν ἐλάσσονα ἀντιπολίτευση.
Μέ τήν ἐξαίρεση τῆς ἀκλόνητης σταθερᾶς τοῦ ΚΚΕ, θά ἔχουμε σεισμικές
Συνέχεια στην σελ. 3