Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΎΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΎΣ Α. ΚΎΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
Τετάρτη
17 Μαΐου 2023
Ἀνδρονίκου καί Ἰουνίας τῶν ἀποστόλων. Νικολάου νεομ.
Σελήνη 27 ἡμερῶν ΓἈνατολή ἡλίου 6.14΄ – Δύσις ἡλίου 8.30΄
/BASTUTA.
Τῆς Φανῆς Χαρίση
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ Πρωτοδικεῖο
Ἀθηνῶν ἀκύρωσε τόν πλειστηριασμό πρώτης κατοικίας ἀποφασίζοντας ὅτι ἡ σύμβασις διαχειρίσεως μεταξύ τῶν funds καί τῶν
servicers εἶναι ἄκυρη, ἀνοίγοντας ἔτσι τόν
δρόμο καί σέ ἄλλους δανειολῆπτες τῶν
ὁποίων τά σπίτια κινδυνεύουν ἀπό ἀναγκαστικό πλειστηριασμό!
Ἡ ὑπόθεσις ἀφορᾶ σέ γυναῖκα, ἡ ὁποία
εἶχε ὑπογράψει ὡς ἐγγυήτρια ἐπιχειρηματικοῦ δανείου (συμβάσεως πιστώσεως δι'
ἀνοικτοῦ –ἀλληλοχρέου- λογαριασμοῦ)
πού ἔλαβε μία ἀνώνυμη ἑταιρεία ἡ ὁποία
ἀπεπλήρωσε τό 75% τοῦ δανείου, ὡστόσο δέν τό ἐξόφλησε καί ἀπέμεινε ἕνα ὑπόλοιπο 250.000 ευρώ γιά τό ὁποῖο ἐξεδόθη
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ • ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
«Ναί» Ἀνδρουλάκη
στην πρόταση Τσίπρα
γιά προανακριτική
«Όχι» σέ κυβέρνηση
εἰδικοῦ σκοποῦ
Πρωτοδικεῖο ἀνατρέπει τήν ἀπόφαση τοῦ
Αρείου Πάγου γιά τούς πλειστηριασμούς!
Η ΠΡΟΤΑΣΙΣ τοῦ Προέδρου τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κ. Ἀλέξη Τσίπρα γιά συγκρότηση
βραχύβιας κυβερνήσεως εἰδικοῦ σκοποῦ γιά τήν διαλεύκανση τοῦ σκανδάλου
τῶν ὑποκλοπῶν ἔχει προκαλέσει μεγάλες ἀντιδράσεις στά στρατόπεδα τῆς ΝΔ,
κυρίως δέ στο ΠΑΣΟΚ. Τήν πόρτα τῆς
Χαριλάου Τρικούπη κτύπησε χθές ὁ κ.
Τσίπρας στήν διακαναλική συνέντευξη,
Συνέχεια στην σελ. 3
Οἱ “servicers” δέν μποροῦν νά προβαίνουν σέ ἀναγκαστικές κατασχέσεις,
ἐάν ἡ σύμβασίς τους μέ τά funds εἶναι ἄκυρες, λόγῳ μή τηρήσεως τοῦ συστατικοῦ τύπου τοῦ ν.4354/2015
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
διαταγή πληρωμῆς! Σύμφωνα μέ τά στοιχεῖα πού ἔδωσε στήν «Εστία» ἡ δικηγόρος τῆς ἐγγυήτριας, κ. Ἀριάδνη Νούκα, τό
fund πού ἠγόρασε τό δάνειο ἐπέβαλε μέσῳ
τοῦ servicer κατάσχεση ἐπί τῆς πρώτης κατοικίας της, ἕνα διαμέρισμα 120 τ.μ., πού
ἀποτελεῖ καί τό μοναδικό ἀκίνητο πού διαθέτει, γιά τήν εἴσπραξη τοῦ ποσοῦ τῶν
100.000€.
Ἡ ἐγγυήτρια ἤσκησε ἀνακοπή κατά
τῆς κατασχέσεως πού τῆς ἐπεβλήθη ζητοῦσα τήν ἀκύρωσή της, ἡ ὁποία ἔγινε δεκτή ἀπό τό δικαστήριο –Μονομελές Πρωτοδικεῖο Ἀθηνῶν– τό ὁποῖο ἀκύρωσε τήν
κατάσχεση καί τήν ἐπιταγή πρός ἐκτέλεσιν, κρίνοντας ὅτι ὁ servicer δέν ἐνομιμοποιεῖτο νά προβεῖ σέ πράξεις ἀναγκαCHEF DOOM
• Φρενίτιδα ἔχει προκαλέσει στούς συλλέκτες ἡ
εἴδησις ὅτι ὁ οἶκος δημοπρασιῶν Christie's θά διαθέσει πρός πώλησιν δύο πορτραῖτα τοῦ Ρέμπραντ
πού εἶχε στην κατοχή της μιά οἰκογένεια γιά σχε
δόν δύο αἰῶνες. Μάλιστα ἀκόμη καί οἱ μελετητές
τοῦ διάσημου ζωγράφου δέν γνώριζαν τήν ὕπαρξη τῶν συγκεκριμένων ἔργων τέχνης. Οἱ εἰδικοί τοῦ
οἴκου δημοπρασιῶν τούς ἀνεκάλυψαν σέ μιά ἀξιολόγηση ρουτίνας! Οἱ πίνακες τοῦ 1635 ἀπεικονίζουν ἕνα ζευγάρι Ὁλλανδῶν, καί παρ' ὅλο πού τό
ὕψος τους δέν ὑπερβαίνει τα 20 ἑκατοστά, εἶναι δημιουργίες τοῦ Ρέμπραντ καί ὑπολογίζεται ὅτι θά
πωληθοῦν ἀκόμη καί 10 εκατ. δολλάρια. Ἡ πώλησις θα γίνει στις 6 Ιουλίου στο Λονδῖνο, ἀφοῦ
πρῶτα παρουσιασθοῦν στήν Νέα Υόρκη καί τό
Ἄμστερνταμ.
• Ὑπάρχουν λόγοι καί λόγοι γιά ἕναν ποδοσφαιριστή νά μήν παίξει σέ ἕναν ἀγῶνα, κυρίως ἰατρικοί
ἤ κόκκινης κάρτας. Ἀλλά γιά τόν 18χρονο στόπερ
τῆς Γκρόνινγκεν στήν Ολλανδία, Τάιμεν Μπλόκζαϊλ, ἡ αἰτία εἶναι πρωτάκουστη. Ὁ νεαρός παίκτης ἦταν στον πάγκο τῆς ὁμάδος στόν κυριακάτικο ἀγῶνα ἐναντίον τοῦ Ἄγιαξ πού διεκόπη
λόγῳ ἐπεισοδίων, ἀλλά ἔχασε τήν χθεσινή συνέχεια τοῦ μάτς, λόγῳ ἑνός διαγωνίσματος οἶκονομικῶν στο σχολεῖό του. Ὁ νεαρός ἀνερχόμενος στό
περ, ὁ ὁποῖος καθιερώθηκε ἐφέτος μέ τήν Γκρόνινγκεν καί πρόσφατα ἐπέστρεψε ἀπό ἕναν τραυματισμό στόν ἀστράγαλο, εἶναι τελειόφοιτος μαθητής
λυκείου, καί ἡ μετάθεσις τοῦ ἀγῶνος σέ καθημερινή
δέν τοῦ ἐπέτρεψε νά δώσει το «παρών», ἀφοῦ διανύει περίοδο τελικῶν ἐξετάσεων.
ΑΤΤΙΚΗ. Νεφώσεις, ὄμβροι στά βόρεια. Νοτιοδυτικοί. Θερμ. ἕως 25β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Νεφώσεις, βροχές, καταιγίς. Μεταβλητοί. Θερμ. ἕως 23β.
Η Ἡ δικηγόρος κ. Ἀριάδνη Νούκα.
Ἡ Κρατική Ορχήστρα
Ἀθηνῶν τιμᾶ
τούς Ἕλληνες τοῦ Πόντου
Λεπτομέρειες στήν σελ. 7
στικῆς ἐκτελέσεως, καί ὡς ἐκ τούτου νά
ἐπιβάλει κατάσχεση, διότι ἡ σύμβασις διαχειρίσεως μεταξύ τοῦ fund καί τοῦ servicer
ἔπασχε ἀπό ἀπόλυτη ἀκυρότητα.
Εἰδικώτερα, τό Δικαστήριο ἀκολουθῶν
τήν πρόσφατη ἀπόφαση τῆς Ὁλομελείας
τοῦ Ἀρείου Πάγου ἔκρινε ὅτι ὁ servicer, ὡς
ἑταιρεία πού συνεστάθη βάσει τῶν διατάξεων τοῦ ν. 4354/2015, ἔχει τήν δυνατότητα να
προβαίνει σέ πράξεις ἀναγκαστικῆς ἐκτελέσεως καί ὡς ἐκ τούτου νά ἐπιβάλει κατάσχεση. Ἐλέγχοντας, ὡστόσο, τήν σύμβαση διαχειρίσεως μεταξύ τοῦ fund καί τοῦ servicer
πού προσεκομίσθη στό Δικαστήριο, ἔκρινε ὅτι πάσχει ἀπό ἀπόλυτη ἀκυρότητα, διότι δέν συνήφθη μέ τόν συστατικό τύπο πού
ἀπαιτεῖ ἡ διάταξις 2§2 τοῦ ν. 4354/2015.
Δυναμικές μειοψηφίες
μοθέτηση τῆς περικοπῆς μισθοῦ σέ ἱερεῖς ὅταν πατραπέμπονται στην δικαιοσύνη γιά «ρατσιστικό λόγο», ἡ κατασυκοφάντηση τῆς Θείας Κοινωνίας, τό
περιεχόμενο τῶν σχολικῶν βιβλίων γιά τήν σεξουαἩ ἀστική καί ἡ χριστιανική ψῆφος στίς ἐκλογές τῆς 21ης Μαΐου
ΕΠΕΧΕΙΡΗΣΑ χθές νά προσεγγίσω τό νόημα τῆς ἡγε- Παρατηρεῖ καιρό τώρα τήν στάση τῆς ἡγετικῆς ὁμάσίας στήν ἐποχή μας. Σήμερα θά ἀποπειραθῶ κάτιδος τοῦ Μαξίμου σε μία σειρά ἀξιακά καί δογματιπιό δύσκολο: τό κριτήριο διαμόρφωσης τῆς ψήφουκά ζητήματα, ὅπως οἱ διώξεις κατά τῆς Ἐκκλησίας, ὁ
σέ εἰδικά κοινά. Διότι πέραν τῆς Ἀριστερᾶς καί τῆς χλευασμός τοῦ παραδοσιακοῦ προτύπου τῆς οἰκοΔεξιᾶς ὑπάρχουν δύο «ἀόρατες» κοινωνικές ομά-γένειας, ἡ ὑποχρεωτικότητα γιά τά ἐμβόλια, ἡ νοδες πού ἔχουν κατασταλάξει καιρό τώρα στο είδος
τοῦ ψηφοδελτίου πού θά ρίξουν στήν κάλπη. Χωρίς νά τό λένε! Μέ συνέπεια νά μήν παρακολουθοῦν τίποτε ἀπό ὅσα λέγονται στην διάρκεια αὐτῆς
τῆς οὕτως ἤ ἄλλως βαρετῆς προεκλογικής περιό-λική διαπαιδαγώγηση καί τόν «γονέα 1, 2» (πού καδου. Η πρώτη κοινωνική ομάδα εἶναι ἐπιχειρηματί- ταργεῖ τά ἱερά πρόσωπα τῆς μητέρας καί τοῦ πατέες καί ἐλεύθεροι ἐπαγγελματίες με σχετικά ὑψηλάρα), ἡ ἐξαγγελία τῆς ΝΔ γιά τεκνοθεσίες ἀπό ὁμόεἰσοδήματα. Οἱ διάσπαρτες ἀστικές δυνάμεις ἐντός φυλαζευγάρια (τό προεκλογικό της πρόγραμμα πατοῦ πολιτικοῦ συστήματος. «Ἀρχηγέ, δέν ἔχω πολυ- ραπέμπει συνωμοτικῶς στό πόρισμα τῆς ἐπιτροπῆς
τέλεια γιά πειράματα. Ὁ Τσίπρας μέ τσάκισε
στούς Σισιλιάνου), ἡ ὑποτονική ἀντίδραση τῆς Πολιτείας
φόρους καί δέν θέλω νά τό ξαναζήσω. Κατέστρεψε τήν ἀποταμίευσή μου. Θά ψηφίσω τήν ΝΔ μόλο στην μετατροπή τῆς Ἁγίας Σοφίας σέ τζαμί, ἡ ἀδια
νότι δέν πολυσυμπαθῶ τόν Κυριάκο, γιατί θέλω να φορία τοῦ Υπουργείου Παιδείας να στείλει δασκάἀνοίξω τό κατάστημά μου τήν Δευτέρα... Εἶναι οἱκό-λους σέ χωριά τῆς Βορείου Ηπείρου, ὁ συμβιβαποι μου!» σοῦ ψιθυρίζουν στό αὐτί. Δέν μπορεῖς νάσμός Ἑλληνικής Δημοκρατίας μέ τήν διδασκαπεῖς πολλά πράγματα σέ αὐτούς τούς ἀνθρώπους. λία τῆς «μακεδονικῆς γλώσσας» στήν Βόρειο Ελλάδα, ἡ κατοχύρωση τοῦ σήματος Turkaegean στήν
ΕΕ καί ἡ διαφήμισή του σέ ξένα ΜΜΕ, ἡ παραίτηΗ δεύτερη κοινωνική ὁμάδα βρίσκεται στό ἄλλο
ση Σκέρτσου ἀπό τίς γερμανικές ἀποζημιώσεις, ἡ
ἄκρο: ἀπομακρύνθηκε ἀπό τήν ΝΔ καί ἀπό ἄλλα ἐχθρική στάση τῆς Πολιτείας στην κηδεία τοῦ Βακόμματα σταδιακά μέσα στην διάρκεια τῆς τετρα-σιλέως, ἡ ἐκλογή ἀρχηγοῦ κράτους πού δέν ἤθελε
ετίας, καί δέν πείθεται ἀπό ἐπιχειρήματα γιά περιἜχουν τά δίκια τους.
στασιακές παροχές, ὅπως ἡ μείωση του ΕΝΦΙΑ κ.λπ.
Συνέχεια στην σελ. 3
τοῦ Μανώλη Κοττάκη
Τά κέρδη τῶν ἐπιχειρήσεων
αὐξάνουν τόν πληθωρισμό
Η ΑΥΞΗΣΙΣ τῶν κερδῶν καί τῶν περιθωρίων κέρδους τῶν ἐπιχειρήσεων σε μία περίοδο πού ἡ οἰκονομία ἔχει ἐπιβραδυνθεῖ πολύ, μέσῳ ἀνατιμήσεων
μεγαλυτέρων τῶν αὐξήσεων στό κόστος παραγωγῆς
πού ἐνίσχυσαν τόν πληθωρισμόν εὑρίσκεται εἰς τό
ἐπίκεντρον τῶν εὐρωπαϊκῶν ὀργάνων. Ἔκθεσις τοῦ
Εὐρωπαϊκοῦ Μηχανισμοῦ Σταθερότητος σημειώνει ὅτι ἡ αὔξησις τῶν περιθωρίων κέρδους ἀπό τίς
Συνέχεια στην σελ. 2
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
τοῦ Δημήτρη Καπράνου
Ἔχουν πολλές τρῦπες τά συρματοπλέγματα
Βλέπω τούς πολιτικούς μας ἡγέτες στίς «έλαφρές» τηλεοπτικές εκπομπές
(κοινῶς «πρωινάδικα» καί
«μεσημεριανάδικα») ἀλλά
καί σέ κάποιες νυχτερινές
ἐμφανίσεις-συνεντεύξεις και
διερωτῶμαι: «Γιατί δέν
ρονται ἔτσι καί κατά τήν διάρκεια τῆς τετραετίας;».
Δηλαδή, ἄν εἶχαν ἀπο-λή νά κατηγοροῦν ὁ ἕνας τόν
φύγει ὅλα αὐτά τά χρόνια ἄλλον μέ λόγια ὑπερμέτρως
νά «μονομαχοῦν» μέ ἀνα- σκληρά, τά ὁποῖα ἀποφεύκοινώσεις «τοξικές» (κατάγουν ἀκόμη καί οἱ νεαροί διτήν ἔκφραση τοῦ συρμοῦ), κηγόροι στά δικαστήρια;
ἀνταλλάσσοντες κατηγορίες
οἱ ὁποῖες δηλητηριάζουν τό
φέ-ἀναγακαῖο– ἤπιο κλῖμα, δέν
θά ἦταν ὅλα καλύτερα; Γιατί νά τούς ἀκοῦμε στήν ΒουΓιατί νομίζουν –ἐσφαλμέ
νως– ότι δημιουργῶντας ένα
κλῖμα στείρας ἀντιπαραθέσε
ως ἀπό τό βῆμα ἤ τά ἔδρανα κερδίζουν «πόντους» στο
πολιτικό τους ακροατήριο;
Δέν θά ἦταν ὅλοι κερδισμένοι,
καί κυρίως ἡ πολιτική, ἄν
τούς βλέπαμε καί τούς ἀκούγαμε νά ἀντιπαρατίθενται μέ
ἐπιχειρήματα καί χιοῦμορ,
όπως κάνουν τώρα, λίγο
πρίν ἀπό τίς κάλπες; Κάποιοι, ἴσως, τούς ἔχουν πεῖ
Συνέχεια στην σελ. 4
AOHNAN
ELTIA
Ἀριθμ. φύλ. 42552
Ετος 147ον
Τιμή 1,5 €
Η ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ
(IMAXEZ
& 01 KOPYCAJEZITIEMEZ
THEANTISTAS HE
ACY EXPAWAN TEICPIA
TO MECANFIE
JEY KPHEIKOY ATONA
Για πρώτη φορά
ΕΣΤΙΑ
Σύμφωνα μέ τό σκεπτικό τοῦ Δικαστηρίου, τήν εὐθεῖα ἐφαρμογή τῆς διατάξεως
τοῦ ἄρθρου 2§2 τοῦ ν. 4354/2015 ἐπιβάλλει ἡ ἀσφάλεια δικαίου, τόσο στις περιπτώσεις πού ἡ διαχείρισις τῶν ἀπαιτήσεων ἔχει ἀναληφθεῖ μέ βάση τίς διατάξεις
τοῦ ἄρθρου 10 παρ. 14 τοῦ ν. 3156/2003, ὅσο
καί ὅταν ἔχει ἀναληφθεῖ μέ βάση τίς διατάξεις τοῦ ν. 4354/2015, ἀλλά καί ἡ ἀσφάλεια τῶν συναλλαγῶν, καί σέ κάθε πάντως
περίπτωση ἡ ἑρμηνεία τοῦ νόμου δέν μπορεῖ νά εἶναι συγκυριακή ἤ περιπτωσιολογική. Περαιτέρω, τό Δικαστήριο ἐπισημαίνει ὅτι «οἱ συμβάσεις ἀνάθεσης διαχείρισης ὑπόκεινται σέ προληπτικό ἔλεγχο
ἀπό τήν Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος πρίν ἰσχύσουν. Σημειώνεται, ὡστόσο, ὅτι ὁ ἐν λόγῳ
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες
Τί διαπιστώνει ἡ ΕΛΣΤΑΤ
γιά τίς συνήθειες καί τά προβλήματα
τῶν συμπατριωτῶν μας
(σελ. 4)
Στις 21/05 η
EKAGFIT THE KYPU
ΕΣΤΙΑ
της ελευθερίας τους στα κατα
τιμά την επέτειο της ένδοξης Μάχης της Κρήτης!
Ενα πολύτιμο ιστορικό βιβλίο για τους πρωικούς Κρητικούς
που δεν παραδόθηκαν ποτέ στους Γερμανούς κατακτητές
ΕΣΤΙΑ
HASI 304
HEONIKHI
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
1941 1943
Περί τουρκικῶν
ἐκλογῶν καί ἐθνικῶν
στρεβλώσεων
τῆς Βικτώριας Πιστικοῦ *
ΠΑΡΑΤΗΡΩΝΤΑΣ κανείς τόν δημόσιο
διάλογο καί τίς δημόσιες τοποθετήσεις ἀπό ἀκαδημαϊκούς, εἰδικούς ή
μή σχετικά μέ τίς ἐξελίξεις τῶν τουρκικῶν ἐκλογῶν καί τίς ἐπιπτώσεις πού
μπορεῖ νά ἔχουν στίς διμερεῖς μας
σχέσεις, δημιουργοῦνται ὁρισμένες
στρεβλώσεις καί μιά θολή εἰκόνα τῆς
πραγματικότητας σχετικά μέ τό ποιά
ἐξέλιξη θά εἶναι ὑπέρ μας καί ποιά
ὄχι. Πιό κάτω γίνεται μιά προσπάθεια νά ξεδιαλύνουν τά ὑπέρ καί τά
κατά τῶν κυρίαρχων ἀπόψεων, ἀλλά
καί ὁ προβληματισμός πού ἀκολουθεῖ
Συνέχεια στην σελ. 5