Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός: 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Ιδιοκτήτης - Εκδότης • Διευθυντής ΒΑΣ. ΖΕΡΒΑ - Έτος 46ο • Αρ. Φύλλου 12391 Τιμή 0,60 ευρώ - Παρασκευή 7 Απριλίου 2023
Ο Δημοσιογράφος
που αγαπά
τον τόπο του
πρέπει να ξέρει
να δυσαρεσκεί
ΠΟΙΟΙ ΘΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΟΥΝ ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΗΣ.
ΓΑΛΑΖΙΑΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ
ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ις επόμενες ώρες είναι να τα ονόματα των πρωθυπουργικής και
κλείνουν και οι
τελευταίες εκ
κρεμότητες για
υποψηφίων προκειμένου
να επισκεφθούν τις δ
τα πρόσωπα που θα στεκλογικές τους περιφέ
Λεχώσουν το ψηφοδέλ- ρειες για τις ημέρες του
για της Νέας Δημοκρατία Πάσχα ως επίσημο υπου
ας. Σύμφωνα με πληρο ψήφιοι βουλευτές
φορίες, η ανακοίνωση
των υποψπερίων είναι πι
θανή ακόμα και μετά
την ολοκλήρωση της νέ
ας περιοδείας του και
δισκου Μητσοτάκη.
κομματικής ατζέντας
οι προτεραιότητες της
επόμενης τετραετίας, για
το κυβερνητικά στελέχη
σχετίζονται με τη συνέ
χιση της αναπτυξιακής
ορμής της οικονομίας και
τους καλύτερους με
οθούς σε δημόσιο και
διωτικό τομέα τη μεταβ
Η επικοινωνία του έρ
νου που έχει παραχθεί
την περίοδο 2019-2025,
η σύγκριση δύο τέτασε
η Νέας Δημοκρατίας
και ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και οι
στόχοι για την περίοδο
2013-2027 βρίσκονται
ρύθμιση στην υγεία και
το σύγχρονο και ανταγω
νιστικό κράτος.
οι ίδιες πληροφορίες
αναφέρουν ότι στόχος
συνέχεια στη σελ. 7
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ: ΘΕΟΠΟΙΟΥΝ ΤΗΝ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ,
ΑΔΙΚΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑΛΑΙΠΩΡΟΥΝ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΊΑ
· Μηδενικό επιτόκιο καταθέσεων, η
διψήφιο επιτόκιο δανεισμού
- Προμήθειες από κάθε συναλ
ποχή ακόμα και ηλεκτρονικής
Περιφρόνηση και ταλαιπωρία
των συναλλασσομένων, και ιδια
τέρα των υπερημικών
véges ok. 7
Τα Γιάννενα, η Ήπειρος στέλνουν το δικό τους μήνυμα αισιοδοξίας και ελπίδας
Σε κάθε γωνιά της χώρας
Ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά την κεντρική ομιλία στα Ιωάννινα
"Ta l'iávveva, n
Ηπειρος, στέλνουν,
και έχει πολλές γυνα
μα αισιοδοξίας και
gamiliar as w για
νιά της χώρας, α
φέρε ο πρωθυπουργία
γος Κυριάκος Μη
ταυτάξης, πάντα την
κεντρική του ομιλία
στα Ιωάννινα.
επιτέχει στις σελίδ
Γράφει ο Στ. Μπόκιας"
τις αντιδράσεις...
παρά τις αντιδράσεις ορισμένων για τα
πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία, φαίνε
ται ότι ο θεσμός προχωράει σε ικανοποιη
τικό βαθμό σε αντίθεση με εκείνους που
είχαν διαφορετική άποψη.
vegne ord. 6