Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ηπειρωτικός Αγών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ
Καθημερινή Εφημερίδα της Ηπείρου – Ιδρυτής Ευθ. ΤΖάλλας — Έτος 960 – Αρ. Φύλλου 25521 – Μ. Τετάρτη 12 Απριλίου 2023 – 0,60 €
Πάσχα με άγχος
και αγωνία
ΣΕΛΙΔΑ 10
Ένα ακόμη «όχι»
σε αιολικό πάρκο
Ομόφωνα αρνητικά γνωμοδότησε η Επι
τροπή Περιβάλλοντας της Περιφέρειας
Ηπείρου για τη Μελέτη Περιβαλλοντ
κτών Επιπτώσεων του σχολικού σταθμού
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύoc 36
535,4 MW, στη θέση «Περιστέρι» του
Δήμου Μετσόβου,
ΣΕΛΙΔΑ 7
Δημοπρατείται
το δίκτυο
ποδηλατοδρόμων
τη δημοπράτηση του δικτύου ποδη
λατοδρόμων της Περιφερειακής Ενό
τητας Πρέβεζας (Ιόνια Διαδρομή) ενέ
κρινε στη χθεσινή της συνεδρίαση τη
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου.
ΣΕΛΙΔΑ 9
Συνεχίζουν
τον αγώνα τους
Δεν επαναπαύονται από την πρόσφατη
κατάκτηση της αναγνώρισης επαγγελ
ματικών δικαιωμάτων οι φοιτητές του
τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίτου Ιωαννίνων και συνεχίζουν τον αγώνα
τους ενάντια στην υποχρηματοδότηση,
την έλλειψη εργαστηριακού εξοπλισμού
και μόνιμου διδακτικού προσωπικού.
ΣΕΛΙΔΑ Τ
Θ. ΜΑΝΤΑΛΟΒΑΣ
Καλεί σε στήριξη των
ντόπιων παραγωγών
ΣΕΛΙΔΑ 6
Κ. ΓΑΤΣΙΟΣ
Καθημερινές επαφές
με πολίτες
ΣΕΛΙΔΑ 6
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Την ίδια ώρα όλοι
οι αγώνες πλέι άουτ
ΣΕΛΙΔΑ 10
Τουρνουά στη μνήμη
του Αλ. Γιαννούλη
www.agon.gr
ΣΕΛΙΔΑ 10
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
«Γλώσσα και
πίσω από τα σίδερα
Ενσυναίσθηση»...
ΣΕΛΙΔΑ 2
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΥΠΟ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥ «ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ»
Ευθεία απειλή
Φωνές για την ανάγκη αντιμετώπισης του φαινομένου της οπαδικής βίας και των αιτίων
που τη γεννούν, μετά την αιματηρή συμπλοκή ομάδων νεαρών ατόμων στα Σεισμόπληκτα
Πρωτοβουλίες
κατόπιν... εορτής
Σήμερα θα απολογηθούν
στο ανακριτή οι τέσσερις
συλληφθέντες, με τον
συνήγορο υπεράσπισης των
δύο εξ αυτών Αλέξη Κούγια
να μοιράζει ευθύνες και στα
δύο «στρατόπεδα». «Κοινό
μυστικό» η στρατολόγηση
μαθητών από οπαδικούς
συνδέσμους, καταγγέλλει
η Ένωση Γονέων.
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Ιούνιος με πολλές
συναυλίες στα Γιάννενα
ΣΕΛΙΔΑ 9
για την ελευθεροτυπία
Απειλή για την ελευθεροτυπία χαρακτηρίζει ο Σύνδεσμος Ημερησίων Περιφερειακών Εφημερίδων την καταδικαστική απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοβικείου Ιωαννίνων σε βάρος
της εφημερίδας «Ηπειρωτικός Αγώνα για κουκοφαντική δυσφήμηστα, καθώς συνοδεύεται
από την υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης, το ύψος της οποίας απειλεί τη δυνατότητα αυ
νέχισης της κυκλοφορίας της. Όπως είναι αντιληπτό, το ζήτημα δεν περιορίζεται σε αυτή καθ'
αυτή την απόφαση, η οποία εκφράζεται η πεποίθηση ότι θα ανατραπεί κατά την εκδίκαση της
υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό, αλλά πρόκειται για μια απόδειξη των συνεπειών του γνωστού
και τις κτυποκτόνους νόμου 1173/99 «περί αστικής ευθύνης του τύπους, που οδηγεί σε φί
μωση της ελευθερίας της έκφρασης και περιστολή της διάδοσης των ιδεών ίδια του τύπου.
ΣΕΛΙΔΑ 5
ΣΕΛΙΔΑ 4
Φροντίδα
για τους πελαργούς
Στην τοποθέτηση ν
του και αντικατάσταση
υφιστάμενων τεχνικών
φτυλικών πελαργών στο
λεκανοπέδιο Ιωαννίνων
και σε οικισμούς του
Δήμου Σουλίου προχώ
ρησε τις προηγούμενες
ημέρες η Μονάδα Δια
χείρισης Προστατευ
μενων Περιοχών Ηπεζ
ρου του ΟΦΥΠΕΚΑ.
ΣΕΛΙΔΑ 3
ΣΤΟΧΟΣ Η ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ
Σε επιχειρησιακή λειτουργία το Κοινό Κέντρο Επαφής στην Κακαβιά
ΣΕΛΙΔΑ 5

Τελευταία νέα από την εφημερίδα