Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
- Ο ΛΟΓΟΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 10965 - ΕΤΟΣ 39ο - ΤΙΜΗ 1 € - ΠΕΜΠΤΗ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023
[email protected]
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
Στις 1.030,65 μονάδες
Ανοδος 0,70%
COLDMAN SACKS
Goldman
Sachs
Η ελληνική οικονομί
θα παραμείνει
ανθεκτική
ανεξαρτήτως
των εκλογών
ΜΑΡΙΑ ΣΥΡΕΓΓΕΛΑ
Σελ. 9
Η κυβέρνηση κάνει
τολμηρά βήματα
για την επίτευξη
της πραγματικής
ισότητας των φύλων
Σελ. 11
Πρόσκληση
για ενίσχυση
γυναικείων startups
Σελ. 8
ΤΑ «ΤΥΦΛΑ» ΧΤΥΠΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΤΟΙΜΑΖΑΝ
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
«Δεν υπάρχει πολιτική πρώτη ύλη για
σταθερές κυβερνήσεις συνεργασίας»
ΞΕΠΕΡΑΣΑΝ ΤΑ €19,1 ΔΙΣ. ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Τρομοκράτες
με «πλοκόμω
Ελλάδα αντλεί €215
steroidy
andó up ekidogh you
ο λόγος
Σελ. 5
www.ologos24.gr
Ενημέρωση
για όλους & για όλα
Σελ. 24
Υπάρχει προοπτική
Η ελληνική οικονομία εμφανίζεται σε
καλή θέση για βελτίωση των προοπτικών
και, πιθανώς, για αναβάθμιση σε επενδυτική
βαθμίδα από την S&P στις 21 Απριλίου,
εκτιμά η Goldman Sachs.
Η Ελλάδα παραμένει σχετικά ανθεκτική,
όπως επισημαίνει, χάρη στην αύξηση των
ιδιωτικών πιστώσεων προς την πραγματική
οικονομία, παρουσιάζοντας σαφή άνοδο το
2022 μετά από 10 χρόνια συρρίκνωσης.
Η πιστωτική αύξηση υποστήριξε την
τελευταία φάση της ανάκαμψης των
επενδύσεων (+14,7% το 2022). Στη
συνέχεια, όπως εκτιμά η Goldman, n
ανάπτυξη των επενδύσεων θα μπορούσε
επίσης να επωφεληθεί από τη στήριξη του
Ταμείου Ανάκαμψης που, στην περίπτωση
της Ελλάδας, ανέρχεται σε περίπου 17% του
ΑΕΠ και εκτείνεται έως το 2026. Ενώ οι
τελευταίες ευρωπαϊκές χρηματοοικονομικές
εντάσεις αποτελούν πρόκληση γι' αυτήν την
εποικοδομητική προοπτική ανάπτυξης, η
ελληνική οικονομία παραμένει σε στέρεες
βάσεις, κατά την άποψη της αμερικάνικης
τράπεzας
“Αν δεν επιδεινωθούν οι πρόσφατες
ευρωπαϊκές χρηματοπιστωτικές εντάσεις
πέρα από τις προσδοκίες μας, η Ελλάδα
παραμένει σχετικά ανθεκτική, χάρη στη
θετική ανάπτυξη των ιδιωτικών πιστώσεων,
τη συνεχή ανάκαμψη του σχηματισμού
κεφαλαίων και τη βελτίωση του δείκτη
χρέους προς το ΑΕΠ ο οποίο βρίσκεται σε
φθίνουσα πορεία ακόμη και εν μέσω
αυξανόμενου κόστους χρέους”, σημειώνει
χαρακτηριστικά.
Ο λογικός