Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός: 1889
Ο Δημοσιογράφος
που αγαπά
τον τόπο του
πρέπει να ξέρει
να δυσαρεστεί
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Ιδιοκτήτης - Εκδότης - Διευθυντής ΒΑΣ. ΖΕΡΒΑ · Έτος 46ο - Αρ. Φύλλου 12372 Τιμή 0,60 ευρώ - Παρασκευή 10 Μαρτίου 2023
"ΤΩΡΑ Ή ΠΟTE"
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ,
ΤΟΝΙΣΕ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
και φταίμε και που ταυτόχρονα εμπόδι του, ο πρωθυπουργός
ας το ομολογής του κάθε αξιολόγηση επανέλαβε τη δημόσια
σουμε με βάρη
συγγνώμη του στο όνο
ρος. Από κει
μα όλων όσοι κυβέρνη
βερνήσεις και διοικήσεις
σαν τη χώρα τα τελευ
που επί χρόνια κατάντη
ταία χρόνια αλλά κυρί
σαν ένα κρίσιμο έργο
Υπουργικού ως προσωπικά
γιοφύρι της Άρτας, με
και κάποιες συντεχνίες
του προσωπικού των
τρένων μας τόνισε ο
πρωθυπουργός κ. Μπ.
τσοτάκης στη συνεδρί
αση του
Συμβουλίου
Javezna org ork.
Στην τοποθέτηση
FESID
Ανοιχτή επιστολή ενεργού πολίτη Νίκου Τζίμα
για Δημοτικές Εκλογές 2023
Avantic Tupnohitodec, Ayonntol Iuunoite
όλες και φίλοι του Δήμου Πρέβεζας
Όπως μεταρίζετε, έπειτα από δύο και πλέον χρόνια συζή
οποίων και καθημερινής επικοινωνίας μαζί σας μέσα από τα
ανοιχτές επιστολές μου, στις οποίες αναφερόμουν στην πραγ
ματική κατάσταση που επικρατούσε στα δρώμενα της σπ
μερινής Δημοτικής Αρχής, ήρθε η ώρα να σας καταθέσω την
σους που απέχθεια, όπως την πλευρά όπου αυτόν τον καιρό,
με κοινή συνισταμένη έναν γόνιμο προβληματισμό για την
nopein ko w npoonte avantu
ξης του Δήμου μας
vigne on a
ΤΟ ΝΕΟ ΜΕΓΑΛΟ ΑΣΤΕΡΙ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ
ΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ ΤΣΑΠΑΝΙΔΟΥ
Tov lovoudpio TOU
2023, ο κ. Τσίπρας
δέχθηκε με ενθουσιαομά και ανοιχτές και
γκάλες την κ. Πώπη
Τσαπανίδου, δημα
σιογράφο, που πα
ρουσίαζε το κεντρικό
δελτίο ειδήσεων του
ΟΡΕΝ, αναθέτοντάς
της τα καθήκονται
του εκπροσώπου πολύ
*ΕΛΑΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΑ ΣΥΓΚΑΛΑ ΣΑΣ!
*Ελάτε Έλληνες στα Συγκαλά σας
συνέλθετε με τα μυαλά σας
να μην τραβάτε και μαλλιά σας!
*Συγκαλά σημαίνει: Καλή Πνευματική Διαύγεια
και Ισορροπία!
συνέχεια στη σελ. 110 γράφει ο Σπύρος Κίκερης
Γράφει ο
Mixani Γ. Λουκάς που του ΣΥΡΙΖΑ.
Για το δημοψήφι λω να μηχρήστε ΟΧΙ
σμα του 2015 η εν λό για να θωρακίσω έν
γω κυρία είχε γράψει ναν πρωθυπουργό
σε μακροσκελές της που θέλει, εκτελών
άρθρο, στις 3/7/15, ντας
μυστικούς
στο κύπροst.gr σχεδιασμούς, να
Νοιώθω παγιδευμέν ευνοήσει συγκεκρι
νη. Μας παγιδεύσατε μένους και με άλ
κ. Τσίπρα. Μήπως λοθι το ΟΧΙ μου να
πρέπει να μετακώσει προκαλέσει ρήξη
σε να δημοψήφισμα με τους ευρωπαί
και να διαπραγμα· ους ....
τευθείτε; ... Δεν θέ
véges or o. 9
Εκλογές
πριν το Πάσχα;
Με σενάρια για εκλογές πριν το Πάσχα ο
λοκληρώθηκε χθες, σύμφωνα με πληροφορί
εξ, το Υπουργικό Συμβούλιο, με τον κ. Μπ
τσοτάκη να λέει ότι η κυβέρνηση έχει πλού
στο νομοθετικό έργο στις επόμενες εβδομά
δες, με περίπου δέχει νομοσχέδια να έρχο
ντα προς ψήκρίση εννέχεια στη εκεί,