Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός: 1869
Ο Δημοσιογράφος
που αγαπά
τον τόπο του
πρέπει να φύγου
να δυσαρεστεί
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Ιδιοκτήτης - Εκδότης - Διευθυντής ΒΑΣ. ΖΕΡΒΑ · Έτος 46ο - Αρ. Φύλλου 12368 Τιμή 0,60 ευρώ - Σάββατο-Κυριακή 4.5 Μαρτίου 2023
ου και στην
κοιλάδα των
δακρύων κραστές από
γνωσης, και θρόνου. Κα
μένες Ζωές, πόσες ζωές
νέων ανθρώπων μέσα σε
λίγα δευτερόλεπτα. 57
ζωές μέχρι τώρα,
O MAPTIOE KOMMATIAETHIKE ETA TEMTH
ΚΑΛΗΜΕΡΑ
ημερώματα pncipio of TV yvon ti
Τρίτη 1 Μαρτί με - χωρίς καμία άλλη οι
σφαλιστικά δικλείδα, ούτε
και να λειτουργούν οι από
ματοδότες. Το ανθρώπινο
λάθος είναι μαθηματικό
βέβαιοι ότι κάποια στιγμή
θα συμβεί. Υπάρχουν 6μως συστήματα ασφαλεί
ας που μηδενίζουν το αν.
Η σύγκρουση, η έκρηξη θρώπινο λάθος. Το μάθαι»
και η Ελλάδα παγωμένη νουμε τώρα με τόσο ουδεν
μπροστά στο αδιανόητος, νερό τρόπο. Επί χρόνια με
Ήταν όμως τόσο αδιανός πως δεκαετίες ο ειδαρό
τος. Όταν όλα είχαν αφει δρόμος ήταν απαξιωμένος
θεί στην τύχη τους: Στα χέρ στην Ελλάδα, υπολείπου
για ενός ανθρώπου μόνο γούσε, με ελλείψεις. Τροπου όπως μαθαίνουμε αυγικές ελλείψεις όπως φαί που καρκινοβατούσε.
τές τις μέρες ούτε την ενίνεται τώρα
wwwga ora.
Ένα σύστημα Ηλεκτρο
νομος παρακολούθησης
την κραίνων αγορασμένο
από το 2001, που δεν ει
γκαταστάθηκε ποτέ, που έ
πρεπε να αναβαθμιστεί
και μάλλονταν στις διαδικα
σίες, μια προσπάθεια του
2014 από την τότε κυβέρ
υπου που εγκαταλείφθηκε
από την επόμενη, εγκαταστάθηκε σε ένα μικρό τμήμα της διαδρομής Αθήνα Θες νίκε το υπόλοιπο έχει
με μέχρι τώρα εκτός. Μια
δαιδαλώδης διαχρονικά
διαδικασία διαγωνισμών
Φάκελος με σφαίρα και επιστολή
Εστάλη στον Κώστα Μπακογιάννη
Φάκελος με σφαίρες και επιστο
λή εστάλη στον Δήμαρχο Αθηναί.
την Κοίμησης Μηνικαγιέννη με απο
τέλεσμα να προκληθεί μεγάλη και
νητοποίηση των ευρυχείων,
δαντέχεται από παλι
ΟΣΕ -ΤΡΑΙΝΟΣΕ-HELLENIC TRAIN -HELLENIC BRAIN!!!
"Brain σημαίνει Εγκέφαλος, Μυαλό
και το Hellenic Ελληνικού
αυτούς που κατκον για τις Μανούλες, που
διαφορε ιδιαίτερα
"Mundua
Ingdavia tour de woonny van ex
σε γι' αυτούς που τόσο ανότα εκείνους που ορφάνεψαν
ασύστολα από
λυπάμαι για το συμφέροντα του Δημοσίου που
σειρά ετών διάστηκαν λυπόμοι για τους Νεοέλληνες που έρμαια, σε
Μονής Σοφιστές - Ποικιστές - κατάντησαν και από τα χείλη τους μη
συνειδητοποιημένα, κρεμάστηκαν, κοροίδα πιάστηκαν και αφελώς
ιδιοτελώς ή και προσχηματικός,
αγανάκτησαν
Μετά την αύξηση στους δείκτες για τον κορωνοϊό και τη γρίπη
Οι γιατροί εφιστούν την προσοχή των πολιτών
την προσοχή των
πολιτών εφιστούν οι
γιατροί μετά την ανα
δική αύξηση στους
δείκτες για τον κορώ
voió xa tnv ypinn. Elδικά για τον κορωναίο
υπάρχει αύξηση στην
θετικότητα, τις εισα
γωγές οι νοσοκομεία
και στις διασωληνών
συνέχεια 4. Η νερά. Η
συνέχεια από αυτά. Γράφει ο Σπύρος Κίκερης
Φαρισαϊκά...
Για πολιτική εκμετάλλευση της τραγωδίας
των Τεμπών κατηγόρησε την εκπροσωπο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
Γιάννης Οικονόμου, απαντώντας στη δήλωση
της Πόπης Το απεινήσου. Συνέχεια στη σελίδα