Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
τηματα ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΎΣ Α. ΚΎΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
Τετάρτη
1 Μαρτίου 2023
solemnoas
Εὐδοκίας ὁσιομ., Μαρκέλλου καί Ἀντωνίνης μαρτ.
Σελήνη 9 ἡμερῶν ΙἈνατολή ἡλίου 6.57 – Δύσις ἡλίου 6.18
ΣΤΗΝ ΔΕΚΑΕΤΙΑ τοῦ '80 εἴχαμε τόν
«αυριανισμό». Στήν τρίτη δεκαετία τοῦ
21ου αἰῶνος ἔχουμε τόν «πολακισμό».
Ἀλλά ἐνῷ ὁ «αὔριανισμός» ὑπῆρξε τό κύκνειο ἆσμα τῆς πρώτης περιόδου διακυβερνήσεως ἀπό τό ΠΑΣΟΚ, ὁ «πολακισμός» ἐπῆλθε μετά τήν κατάρρευση τῆς
κυβερνήσεως τῆς ἀριστερᾶς. Ἐκδηλώνεται σάν μιά πλευρά πού «ἀπαιτεῖ» περισσότερο ἀριστερές πολιτικές ἀλλά καί ρήξεις μέ αὐτά τά ὁποῖα καί ὁ ἴδιος ὁ Ἀλέξης
Τσίπρας εἶχε χαρακτηρίσει «ἁρμούς τῆς
ἐξουσίας», τότε πού διεκήρυττε ὅτι ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἔχει πάρει τήν κυβέρνηση ἀλλά ὄχι
καί τήν ἐξουσία.
Στην σημερινή συγκυρία, κατά τήν
ὁποία ὁ Ἀλέξης Τσίπρας ἐπιθυμεῖ νά παγιώσει τήν θέση του, ὡς ἀδιαμφισβητήτου ἡγέτου τῆς κεντροαριστερᾶς, προφανῶς καί θεωρεῖ ὅτι δέν ὑπάρχουν περιθώρια ἐσωκομματικῶν ἀντιπολιτευομένων φωνῶν. Χαρακτηριστική εἶναι ἡ
σχετική δήλωσίς του, ὅπως καί ὁ τρόπος
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ • ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Δεκάδες τά θύματα
«μολυσμένων» sms
στήν Ἑλλάδα
ΓΙΑ τό σκάνδαλο τῶν ὑποκλοπῶν, τήν
ἀποστολή τοὐλάχιστον 300 «μολυσμένων» sms, καί τῶν 100 «θυμάτων», ἐνημέρωσαν χθές τήν ἐπιτροπή PEGA στο
Εὐρωκοινοβούλιο ὁ πρόεδρος τῆς ΑΔΑΕ
Χρῆστος Ράμμος, ὁ πρόεδρος τῆς Ἀρχῆς
Προστασίας Προσωπικῶν Δεδομένων,
Κωνσταντῖνος Μενουδάκος καί ὁ Πρόεδρος τοῦ ΠΑΣΟΚ Νῖκος Ανδρουλάκης.
Σέ ἐρωτήσεις μελῶν τῆς ἐπιτροπῆς ὁ κ.
Ράμμος ἀνεφέρθη ἐκτενῶς στήν γνωμοδότηση τοῦ Εἰσαγγελέως τοῦ Ἀρείου
Πάγου Ἰσιδώρου Ντογιάκου νά μήν δώσει ἄδεια στήν ΑΔΑΕ νά κάνει ἐλέγχους στούς παρόχους κινητῆς καί σταθερῆς τηλεφωνίας —ἀκόμη καί μετά ἀπό
Συνέχεια στην σελ. 4
Ἀμφιταλαντεύεται ὁ Ἀλέξης Τσίπρας
Ἀποκεφάλισε τόν Πολάκη ἀπό τά ψηφοδέλτια, ἀλλά μετρᾶ τίς ἐπιπτώσεις τῆς ὁριστικῆς διαγραφῆς του
ἀπό τόν ΣΥΡΙΖΑ – Αἴσθησις ἀπό τίς φράσεις του, «ἐγώ ἀποφάσισα τήν παραπομπή» καί «τό κόμμα μου»
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
κατά τόν ὁποῖον χρησιμοποιεῖ τήν προσωπική ἀντωνυμία «ἐγώ» στήν ἀρχή διαδοχικῶν προτάσεων καί τήν κτητική ἀντωνυμία «μου» ὅταν ἀναφέρεται στό κόμμα:
«Ἐγώ ἀποφάσισα τήν παραπομπή καί τήν
καθαίρεσή του ἀπό τή θέση τοῦ τομεάρχη. Ἐγώ κρίνω τό μέτρο καί τόν βαθμό τῆς
ἀξιολόγησης τῶν πράξεων πού ἐκθέτουν
τό κόμμα μας. Ἔχω εὐθύνη νά προστατέψω
τό κόμμα μου, ἀλλά να προχωρήσω πρός τή
νίκη τοῦ ΣΥΡΙΖΑ στίς ἐκλογές. Ἀπό ἐκεῖ
καί πέρα ὁ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ἔχει διαδικασίες
καί ὄργανα».
Οἱ διαδικασίες καί τά ὄργανα ἔρχονται «ἀπό ἐκεῖ καί πέρα». Ὅ,τι καί ἄν σημαίνει αὐτό. Ὅπου τό πιθανώτερο εἶναι, ὁ
ἀρχηγός τοῦ ΣΥΡΙΖΑ νά ἀμφιταλαντεύεται ἀνάμεσα σέ δύο καταστάσεις, ἡ ἐξισορρόπησις τῶν ὁποίων πλέον δέν εἶναι
καθόλου εὔκολη. Πληροφορίες τόν φέρνουν νά ἔχει ἀποφασίσει νά τόν
ἔξω ἀπό τούς καταλόγους τῶν ὑποψηφίων,
ἀλλά μετρῶντας τίς ἐπιπτώσεις μιᾶς τελε« Τό γεγονός ὅτι δύο κορυφαῖοι σέφ τῆς Γαλλίας
ἔχασαν τό ἕνα ἀπό τρία ἀστέρια Μισελέν πού κατέχουν, εἶναι πρῶτο θέμα συζητήσεως. Πρόκειται
γιά ἕνα σοβαρό πλῆγμα στήν γαλλική γαστρονομία. Οἱ δύο σπουδαῖοι σέφ, Γκύ Σαβουά καί Κριστοφέρ Κουτανσώ, ἔχουν πλέον μόνο δύο ἀστέρια.
Τό πλῆγμα μεγάλο, ἐάν ἀναλογισθεῖ κανείς ὅτι ὁ
καλύτερος φίλος τοῦ Σαβουά, ὁ Μπερνάρ Λουαζώ,
εἶχε αὐτοκτονήσει ὅταν ἔχασε ἀστέρι Μισελέν. Ὁ
69χρονος Σαβουά εἶναι ὄχι ἁπλός διάσημος, ἀλλά
πραγματικός στάρ στην Γαλλία, καί ἔχει δανείσει τήν φωνή του στην ταινία κινουμένων σχεδίων μέ θέμα τήν μαγειρική, «Ρατατούλης». Ἕνα μενού στό ἑστιατόριο τοῦ Σαβουά κοστίζει ἀπό 630
εὐρώ (χωρίς κρασί)! Εἶναι λοιπόν νά μήν στεναχωριέται κανείς...
• Θά τρίζουν τα κόκκαλα τοῦ Ιαν Φλέμινγκ βλέποντας τά βιβλία του νά ἀλλάζουν γιά νά ταιριάζουν μέ τά νέα ἤθη καί ἔθιμα. Ἀπό τά βιβλία
τοῦ Τζαίημς Μπόντ θά ἀφαιρεθοῦν παρωχημένες
καί ρατσιστικές εκφράσεις. Καί τά 14 βιβλία τοῦ
συγγραφέως, μέ πρῶτο τό Casino Royale τοῦ
1953 καί τελευταῖο τό Octopussy and The Living
Daylights τοῦ 1966, θά ἐπανακυκλοφορήσουν ἀπό
τίς ἐκδόσεις Ian Fleming τόν Ἀπρίλιο μέ προσαρμογές σέ λέξεις καί φράσεις πού θεωροῦνται προσβλητικές, σύμφωνα μέ διορισμένους ἀπό τήν ἑταιρεία «ἀναγνῶστες εὐαισθησίας». Ἀναθεωρήσεις ἔγιναν σέ ἀρνητικές ἀναφορές στήν ὁμοφυλοφιλία και
στήν μισογυνική γλῶσσα πού χρησιμοποιεῖ ὁ κινηματογραφικός χαρακτῆρας τοῦ 007. Ἐπίσης, κάθε βιβλίο θα περιλαμβάνει τήν δήλωση ἀποποιήσεως εὐθύνης. Πάλι καλά πού ὁ ἐκδοτικός ἦχος
ἀνέφερε ὅτι θά προσπαθήσει να μείνει πιό κοντά
στό ἀρχικό κείμενο. Τί ἔχουμε νά δοῦμε στό μέλλον, δέν λέγεται...
AUSTRATEG
Χριστοδουλίδης:
Δέν τρέφω
αὐταπάτες,
εἶναι δύσκολη
ἡ ἐπίλυσις τοῦ
Κυπριακοῦ
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
σίδικης διαγραφῆς του ἀπό τό κόμμα, φαίνεται νά διστάζει να προχωρήσει σέ αὐτήν
τήν ἀπόφαση.
Ὁ κ. Τσίπρας θά ἦταν εὐτυχής ἄν μποροῦσε νά ἀπαλλαγεῖ ἀπό τόν Παῦλο Πολάκη χωρίς ὅμως νά ὑποχρεωθεῖ νά ἀποκηρύξει καί τήν ρητορική του. Γνωρίζει
ὅτι ἔχει ἀπήχηση στήν «παλιά φρουρά»
τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, τήν ὁποία δέν εἶναι διατεθειμένος νά ἀποκηρύξει, ἄν καί γνωρίζει ὅτι πολύ μικρό ποσοστό τοῦ ἐκλογικοῦ σώματος ἐκπροσωπεῖ. Εἶναι ὅμως ὁ
πυρῆνας τοῦ «πολυσυλλεκτικοῦ» ΣΥΡΙΖΑ. Οἱ ἀντίπαλοί του, μάλιστα, οὐδόλως
τόν διευκολύνουν. Χαρακτηριστική εἶναι
ἡ δήλωσις τοῦ ὑπουργοῦ Ἐσωτερικῶν
Μάκη Βορίδη, ὁ ὁποῖος ἑστιάζει τήν κριτική ἀκριβῶς στό γεγονός, ὅτι ὁ κ. Τσίπρας, ὁ ἐπίσημος ΣΥΡΙΖΑ, δέν ἔχει ἀποκηρύξει τήν οὐσία τῆς ρητορικῆς Πολάκη: «Πάλι ἔχει ἀρχίσει καί ἀσκεῖται μιά
σκόπιμη σύγχυση ἀπό τήν πλευρά τοῦ
ΣΥΡΙΖΑ, καθώς δέν παίρνει καθαρές θέ&
Τόν κύριο Πολάκη δέν
τόν ἔχω συναναστραφεῖ.
Τόν ἔχω γνωρίσει, παλαιότερα, στον Πειραιᾶ.
θυμᾶμαι ὅτι μιλοῦσε πολύ
στο κινητό του τηλέφωνο
καί μιλοῦσε δυνατά. Ἐργαζόταν σέ μιά κλινική, στόν
Πειραιᾶ. Εἶχα ἀκούσει καλά
λόγια γιά τόν τρόπο μέ τόν
ΑΤΤΙΚΗ. Νεφώσεις ηὐξημένες. Ἄνεμοι 3 με 5 μπωφόρ. Θερμ. ἕως 18β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Πιθανότης βροχῶν.Ἄνεμοι 3 με 4 μπωφόρ. Θερμ. ἕως 15β.
Δευτερογενεῖς ἐπιπτώσεις
ἀπό τήν ἀνατίναξη τοῦ καμικάζι
Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ τῆς ὑπόθεσης Πολάκη παράγει σέ Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά ὅμως, στό πέλαγος τῆς
πρώτη φάση μεγαλύτερη πολιτική ζημιά στόν ΣΥ- μεγάλης κοινωνίας, τά πράγματα ἀξιολογοῦνται
ΡΙΖΑ ἀπό τό ἴδιο τό γεγονός, ἰδίως ὅσο αὐτός ταλα- ἐντελῶς διαφορετικά ἀπό ὅ,τι στόν κομματικό μιντεύεται μεταξύ τῆς κομματικῆς του βάσης καί τῆς κρόκοσμο. Ὁ Πολάκης χρησιμοποίησε, ἐργαλειοεὐρύτερης κοινωνίας. Τό κόμμα καί ἡ βάση ἀντι-ποίησε ἀκριβέστερα, τά πρόσωπα δημοσιογράφων,
δροῦν σέ πιθανή διαγραφή Πολάκη, γιατί σέ περί- τραπεζιτῶν καί δικαστῶν, προκειμένου νά ἐκδικηπτωση πού αὐτό συμβεῖ, θά τό θεωρήσουν (εἰδικά θεῖ τόν ἀρχηγό του, ἐπειδή δέν τοῦ ἔκανε τό χατίρι
μετά τό τελεσίγραφο τῆς Κυβέρνησης γιά τήν ἀπο- να βάλει ἕναν φίλο του στο ψηφοδέλτιο τοῦ κόμμαπομπή του καί τήν ἐσπευσμένη εἰς βάρος του διτος στά Χανιά. Ὄχι ἐπειδή κατ’ ἀνάγκην τά ἀντιπακαστική ἔρευνα) ὡς ὑποταγή στήν ΝΔ καί ὡς συνθοῦσε. Πρόκειται γιά ἀνήθικη πράξη δειλοῦ προσώθηκολόγηση μέ τό σύστημα. Βάρκιζα! Ἕως καί τό
που, τό ὁποῖο ἐπιτίθεται σε τρίτους, ἄσχετους, γιατί
δέν τολμᾶ νά ἐπιτεθεῖ στόν ἀρχηγό του. Σε περίπτωση πού ὁ κύριος Τσίπρας ὑποχωρήσει στήν κομματική του βάση καί δέν διαγράψει τον κύριο ΠολάΚΚΕ παρενέβη στήν ἀντιπαράθεση ξιφουλκῶντας
κατά τῆς πραγματοποίησης τῆς δικαστικῆς ἔρευνας, ἡ ὁποία διεξάγεται με μεγάλη ταχύτητα, ὥστε
νά ἀρθεῖ ἡ ἀσυλία Πολάκη ἀπό τήν Βουλή πρίν ἀπό
τήν προκήρυξη τῶν ἐκλογῶν. Γενικῶς, ἡ ὑπερβολή συσπειρώνει τήν κομματική βάση του ΣΥΡΙΖΑ,
ἡ ὁποία αἰσθάνεται διωκόμενη καί ἀπαιτεῖ, μαζί
μέ ἄλλους μηντιακούς παράγοντες, τήν παραμοκη, ἴσως αὐξήσει τήν συσπείρωσή του προσκαίρως,
ἀλλά καταργεῖται ἀπό ἀρχηγός. Αὐτοκαθαιρεῖται.
Μπρός γκρεμός καί πίσω ρέμα λοιπόν, μεγάλο ρέμα. Ἡ πρώτη ἐπιλογή τῆς μή διαγραφῆς ἔχει τακτική
σημασία μόνον (φθάνει ἕως τίς ἐκλογές), ἡ δεύτε(ἀφορᾶ
νή Πολάκη στο κόμμα. Δημοσκόπηση πού βρίσκε-ρη τῆς διαγραφῆς ἔχει στρατηγική σημασία
ται σέ ἐξέλιξη καί ἄρχισε να διενεργείται μετά τήν
καταδίκη Παππᾶ ἀπό τό Εἰδικό Δικαστήριο, ἔδειξε ἐλαφρά αὔξηση τῶν ποσοστῶν τῆς ἀντιπολίτευσης! Οὐδείς μπορεῖ νά ὑπολογίσει τί θά συμβεῖ σέ
περίπτωση πού ὁ Πολάκης παραμείνει. Ζοῦμε σέ
περίεργους καιρούς.
πῶς ἀντιλαμβάνεται ἕνας πολιτικός τήν συνολική
πορεία του στον δημόσιο βίο.) Τήν ἑπομένη τῆς μή
διαγραφῆς Πολάκη κανείς πλέον δέν θά ὑπακούει στήν ἡγεσία Τσίπρα στον ΣΥΡΙΖΑ. Ποιός ψηφίζει
κάποιον πού εἶναι ὑποψήφιος πρωθυπουργός ὅταν
Συνέχεια στην σελ. 3
Λεπτομέρειες
στήν σελ. 3
ὁποῖον ἀντιμετώπιζε τούς
ἀσθενεῖς. Ἀλλά δέν ἔτυχε νά
κάνουμε παρέα, παρ' ότι
εἴχαμε κοινούς γνωστούς.
σεις πάνω στά ζητήματα. Ὁ κ. Πολάκης
ἔκανε μιά ἀνάρτηση, ὑπάρχει κάτι ἐπιλήψιμο σέ αὐτή τήν ἀνάρτηση; Μάλιστα,
στοχοποιεῖ μή πολιτικά πρόσωπα. Μέχρι
αὐτή τή στιγμή ἀνακοίνωση τοῦ ΣΥΡΙΖΑ
πού νά παίρνει ἀποστάσεις ἀπό αὐτά δέν
ὑπάρχει, ὑπάρχει ἡ παραπομπή του στό
Πειθαρχικό, γιατί λέει ὅτι λειτούργησε
ἐκτός τῶν συλλογικῶν ὀργάνων καί ἐκτός
τῶν πλαισίων πού ὁρίζονται ἀπό τίς κοινές ἀποφάσεις».
Ἀργότερα, τόν γνώρισα –μέσα ἀπό τήν ἐνασχόλησή μου, ὡς πολιτικό. Νομίζω τελικά ὅτι δέν
ἦταν τυχαῖο πού δέν κάναμε παρέα. Δέν μοῦ πήγαινε
Ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ὑπῆρξε λακωνικός ἀλλά μᾶλλον
εὔγλωττος ὅταν περιορίζετο στήν δήλωση, «ὅπως στρώνεις, κοιμᾶσαι». Περαιτέρω βεβαίως διευκρίνισε: «Τά ὑπόλοιπα δέν
μέ ἀφοροῦν καθόλου. Ἄς λύσουν τά ἐσωτερικά τους, ἄς ἀναλογιστοῦν ποιοί εἶναι
αὐτοί πού ἀνήγαγαν τον πολακισμό σέ κεντρική γραμμή τοῦ κόμματος». Ἡ ἀναφορά
στόν «πολακισμό» δεικνύει ὅτι ἡ δήλωσις
δέν ἀναφέρεται μόνον στόν Παῦλο Πολάκη, ἀλλά πρωτίστως στόν Ἀλέξη Τσίπρα, ὁ
τοῦ Μανώλη Κοττάκη
τοῦ Δημήτρη Καπράνου
«Εἶπε ὅ,τι λέει ἀπό μέσα του ὁ κόσμος»...
τό στύλ του. Αὐτό βεβαίως
δέν ἔχει καί τόση σημασία.
Καί ὁ Τόλης Βοσκόπουλος δέν μοῦ ἄρεσε ὡς τραγουδιστής, ἀλλά ἄρεσε σέ
ἑκατομμύρια Ἑλλήνων καί
Ἑλληνίδων!
Μειωμένες κατά 4,5 δισ. ευρώ
οἱ καταθέσεις τόν Ἰανουάριο
ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ κατά 4,5 δισ. ευρώ ἦταν οἱ καταθέσεις ἀπό ἐπιχειρήσεις καί νοικοκυριά, τόν Ἰανουάριο, ὅπως δείχνουν τα τελευταῖα στοιχεῖα τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος συμφώνως πρός τά ὁποῖα λιγώτερα
ἦταν καί τά δάνεια πού χορήγησαν οἱ τράπεζες στόν
ἰδιωτικό τομέα, στό ξεκίνημα τοῦ ἔτους. Συγκεκριμένα, ὁ ἐτήσιος ρυθμός μεταβολῆς τῆς συνολικῆς χρηματοδοτήσεως τῆς ἐγχώριας οἰκονομίας διεμορφώθη
Συνέχεια στην σελ. 2
«Βρέ, ποῦ τόν πετύχατε
ἐτοῦτον;» ἔλεγα σέ φίλο παλιό, στέλεχος τῶν κυβερνήσεων τῆς «πρώτης φορᾶς».
Ἡ ἀπάντηση ἦταν: «Εἶναι
ἁψύς, ἀλλά ἀποτελεσματικός».
Ἀργότερα, ὅταν ἦλθαν
ἐκεῖνες οἱ σκηνές μέ τό κάπνισμα σε χώρους κλειστούς ἀλλά καί τά «τρία μέ
τρα κάτω ἀπό τό χῶμα», τό
Συνέχεια στην σελ. 4
ADHNAM
Ἀριθμ. φύλ. 42492
Ἔτος 145ον
Τιμή 1,5 €
ΠΛΑΙΩΝΑΣ
ὁποῖος ἐν προκειμένῳ ἔχει «καί τό μαχαίρι
καί τό πεπόνι». Μόνον πού τό μαχαίρι θά
χρησιμοποιηθεῖ μᾶλλον γιά τόν ἀποκεφαλισμό τοῦ πρώην ὑπουργοῦ καί πρώην τομεάρχου τοῦ ΣΥΡΙΖΑ. Ὅταν ὁ κ. Τσίπρας
ὁμιλεῖ καί συμπεριφέρεται ὡσάν τό κόμμα
νά εἶναι ἰδιοκτησία του, δέν θά ἦταν δυνατόν νά ἐπιδείξει ἐπιείκεια πρός αὐτούς πού
τόν ἀμφισβητοῦν. Ὅμως οἱ συνθῆκες πού
διαμορφώνονται μπορεῖ νά τόν ὁδηγήσουν
νά ἀποφύγει νά ὁδηγηθεῖ σέ ἀποφάσεις
λόγον αὐτόν καί ἀμφιταλαντεύεται.
πού θά σημάνουν ὁριστικές ρήξεις. Γιά τόν
Ἀργά χθές πάντως, μετά τρίωρη συνεδρίαση, τό Εκτελεστικό Γραφεῖο ἀπεφάσισε ὁμοφώνως να προτείνει στήν Πολιτική Γραμματεία νά μήν συμπεριληφθεῖ
ὁ Παῦλος Πολάκης στα ψηφοδέλτια τοῦ
ΣΥΡΙΖΑ. Τήν τελική ἀπόφαση θά λάβει ἡ
Πολιτική Γραμματεία τοῦ κόμματος, πού
θά συνε ιάσει αὔριο. Σέ αὐτήν θά παραστεῖ καί ὁ ἴδιος ὁ Παῦλος Πολάκης καθώς
εἶναι μέλος της.
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Τό Πεκῖνο «ἀκούει» μέσῳ
τῆς ἐφαρμογῆς ΤίκΤοκ
ESTIA
Tik Tok
Στις 5/3 η
ΕΚΔΟΣΙΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
ΕΣΤΙΑ
εξαλείας Κλειδα συγγενή του
παρουσιάζει
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
Πλάτωνας, Αριστοτέλης, Νίτσε
Η βιογραφία, η σκέψη και το έργο μεγάλων φιλοσόφων
σε 3 πολυτελείς σκληρόδετες εκδόσεις
κάνω την Κυριακή
ΜΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙ
Segroups com apres
quiere
And my day and
ΕΣΤΙΑ
(σελ. 5)
ΝΙΤΣΕ
Μια μοναδική
περιπλάνηση στη
φιλοσοφική σκέψη
Λέων Γαμβέττας &
Δημήτριος Γούναρης
τοῦ Σπυρίδωνος Ἀλφαντάκη*
ΟΥΔΕΠΟΤΕ ἄλλη ἐφημερίς τῆς σήμερον ἀνεφέρθη ἤ θ’ ἀνεφέρετο, ὡς ἡ
«Ἑστία» τῆς 27.1.2023 (ἀλλά καί τῆς
23.3.1912), εἰς ἕναν Λέονταν Γαμβέτταν. Προικισμένος μέ εὐγλωττίαν ἐφάμιλλον τοῦ Μιραμπώ, συνεργαζόμενος νεαρώτατος μέ τόν διάσημον δικηγόρον τῶν Παρισίων Λωριέ, παρακολουθῶν καθ' ἑκάστην τάς
συνεδριάσεις τῆς Βουλῆς καί πρίν ἤ
εἰσαχθῇ εἰς αὐτήν, ἐπέστρεφεν εἰς τό
γραφεῖό του καί μετέδιδεν, ἔχων πάντοτε τήν διεύθυνσιν τῆς ὁμηγύρεως, πάντα τά ἐν αὐτῇ γενόμενα μετά
καταπληκτικῆς ἀκριβείας. Ὁ Σερσάν
Συνέχεια στην σελ. 3